POIS RP GDDKiA FS
Niedziela, 31/10/2021

Zmiana tymczasowej organizacji ruchu na ulicy Starzyńskiego w miejscowości Dawidy Bankowe.


W dniu 02.11.2021r. planowane jest wprowadzenie kolejnego etapu tymczasowej organizacji ruchu na ulicy Starzyńskiego w miejscowości Dawidy Bankowe.

Zmiana będzie polegać na przełożeniu ruchu na nowo wybudowaną część ronda, ruch będzie odbywał się wahadłowo (sterowanie sygnalizacją świetlną). Zmiana organizacji ruchu spowodowana jest koniecznością wykonania robót wykończeniowych na rondzie.

Zmiana organizacji ruchu nie powoduje zmiany kursowania linii dziennych.

Przewidywany czas trwania zmiany organizacji ruchu – listopad 2021r. (3 tygodnie).


/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ WYKONAWCA ODC. A

POLAQUA Spółka z o. o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno
http://www.polaqua.pl/

/ WYKONAWCA ODC. B

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie
http://www.intercor.eu

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu