POIS RP GDDKiA FS

Obiekty, Odcinek A

Obecnie trwają roboty budowlane związane z budową obiektów inżynierskich: 

GRUDZIEŃ 2021

Tydzień I

Wykonawca prowadzi prace:

WS-1: w-wa wyrównawcza pod kapę chodnikową, zbrojenie kapy chodnikowej

Kp-3b: wykonywanie wykopów pod fundament pochylni, w-wa wyrównawcza pod fundament, zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentu pochylni

WS-5: montaż desek gzymsowych, zbrojenie i betonowanie kapy chodnikowej

WD-6.1: prace wykończeniowe – wykonanie umocnienia kostką

WD-6.2: prace wykończeniowe – wykonanie umocnienia kostką

PZM 2.1: wykonanie schodów

WS-7: zbrojenie, deskowanie, betonowanie kapy chodnikowej, montaż desek gzymsowych kapy chodnikowej

 

LISTOPAD 2021

Tydzień IV

Wykonawca prowadzi prace:

WS-1: montaż zbrojenia kapy chodnikowej

Kp-3b: wykonywanie wykopów pod fundament pochylni

WS-5: montaż desek gzymsowych, deskowanie kapy chodnikowej

WD-6.1: prace wykończeniowe – wykonanie umocnienia kostką

WD-6.2: prace wykończeniowe – wykonanie umocnienia kostką

PZM 2.1: wykonanie schodów

PZM 2.2: wykonanie schodów

WS-7: zbrojenie, deskowanie, betonowanie kapy chodnikowej, montaż desek gzymsowych kapy chodnikowej

Tydzień III

Wykonawca prowadzi prace:

WS-1: montaż zbrojenia kapy chodnikowej

WS-5: zbrojenie kap chodnikowych

WD-6.1: przygotowanie powierzchni betonowej, wykonywanie schodów skarpowych, wykonywanie nawierzchni na kapach chodnikowych

WD-6.2: przygotowanie powierzchni betonowej, umocnienie powierzchni kostką

WD-6a: przygotowanie powierzchni betonowej, wykonanie umocnienia kostką

PZM 2.1: wykonanie schodów

PZM 2.2: wykonanie schodów

WS-7: umocnienie powierzchni kostką, zbrojenie, deskowanie, betonowanie kapy chodnikowej

Tydzień II

Wykonawca prowadzi prace:

WD-3a: wykonanie schodów skarpowych

WD-4: wykonywanie nawierzchni na kapach chodnikowych, montaż barier

WS-5: Zbrojenie, deskowanie i betonowanie kap chodnikowych

WD-6.1: wykonywanie nawierzchni na kapach chodnikowych

WD-6.2: przygotowanie powierzchni pod wykonanie nawierzchni na kapach, wykonanie nawierzchni na kapach, montaż barier

WD-6a: wykonanie schodów skarpowych, wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych, umocnienie stożków darniną

PZM 2.2: wykonanie izolacji termozgrzewalnej, wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego

WS-7: humusowanie stożków, wykonywanie darniny, betonowanie kapy chodnikowej

Tydzień I

Wykonawca prowadzi prace:

WD-3: wykonanie próbnego obciążenia obiektu

WD-3a: wykonanie schodów skarpowych

WD-4: przygotowanie powierzchni betonowej

WS-5: Zbrojenie kapy chodnikowej

WD-6.1: montaż barier

WD-6.2: przygotowanie powierzchni pod wykonanie nawierzchni na kapach, wykonanie nawierzchni na kapach, montaż barier

WD-6a: wykonanie schodów skarpowych, wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych, montaż barier, umocnienie stożków darniną

WS-7: humusowanie stożków, wykonywanie darniny

PAŹDZIERNIK 2021

Tydzień IV

Wykonawca prowadzi prace:

WD-3: w-wa ścieralna na obiekcie, wykonanie przeciwspadów, montaż balustrad

WD-4: montaż barier

WD-6.1: montaż barier, wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych

WD-6.2: wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych, wykonanie darniny na stożkach

WD-6a: wykonanie schodów skarpowych, wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych

WS-7: humusowanie stożków, wykonywanie darniny

Tydzień III

Wykonawca prowadzi prace:

WD-3: wykonanie barier na obiekcie, w-wa ścieralna na obiekcie, wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych

WD-4: montaż barier

WD-6.1: montaż barier, wykonanie 3 ścieku przykrawężnikowego, wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych

WD-6.2: wykonanie darniny na stożkach

WD-6a: wykonanie schodów skarpowych, wykonanie umocnienia kostką

WS-7: humusowanie stożków

Tydzień II

Wykonawca prowadzi prace:

WS-1: prace wykończeniowe – umocnienie powierzchni kostką, wykonanie darniny na stożkach

WD-3: prace wykończeniowe – umocnienie powierzchni kostką

WD-4: wykonanie ścieku przykrawężnikowego, humusowanie stożków, prace wykończeniowe – umocnienie powierzchni kostką

WD-6.1: wykonanie ścieku przykrawężnikowego

WD-6.2: wykonanie schodów skarpowych, umocnienie stożków

WS-7: betonowanie kapy chodnikowej

Tydzień I

Wykonawca prowadzi prace:

WS-1: prace wykończeniowe – umocnienie powierzchni kostką, umocnienie stożków

WD-3: wykonanie ścieku przykrawężnikowego, wykonanie barier na obiekcie, układanie darniny na stożkach

WD-4: wykonanie ścieku przykrawężnikowego

WD-6.1: montaż kotew barier

WD-6.2: wykonanie schodów skarpowych

WS-7: montaż desek gzymsowych, zbrojenie, deskowanie kapy chodnikowej

WRZESIEŃ 2021

Tydzień IV

Wykonawca prowadzi prace:

WD-3: montaż kotew barier, wykonanie ścieku przykrawężnikowego, humusowanie stożków, wykonywanie nawierzchni na kapach chodnikowych

WD-4: wykonywanie nawierzchni na kapach chodnikowych, montaż kotew barier

WD-6.1: wykonywanie nawierzchni na kapach chodnikowych

WD-6a: przygotowanie kap chodnikowych do wykonania nawierzchni

Tydzien III

Wykonawca prowadzi prace:

WD-3: przygotowanie kap do wykonania nawierzchni

KP-3b: zbrojenie, deskowanie, betonowanie słupów i pochylni

WD-4: montaż wpustów, wykonanie schodów skarpowych, przygotowanie kap do wykonania nawierzchni

WD-6.2: montaż desek gzymsowych, zbrojenie, deskowanie i betonowanie kapy chodnikowej

WS-7: wykonywanie schodów

Tydzień II

Wykonawca prowadzi prace:

WS-1: wykonanie schodów

KP-3b: zbrojenie, deskowanie, betonowanie słupów i pochylni

WD-6.2: montaż desek gzymsowych, zbrojenie kap

PZM-2.1, PZM-2.2, PZM-1.4: wykonanie schodów

WS-7: wykonywanie ścieku odwodnieniowego

Tydzień I

Wykonawca prowadzi prace:

WS-1: wykonanie schodów

WD-3: wykonanie schodów

KP-3b: zbrojenie, deskowanie, betonowanie fundamentów

WD-4: montaż desek gzymsowych, wykonywanie kap

WD-6.1: wykonanie kap

WD-6a: izolacja fundamentów

SIERPIEŃ 2021

Tydzień IV

Wykonawca prowadzi prace:

WD-3: wykonanie schodów,

KP-3b: wykopy i warstwa wyrównawcza pod fundamenty

WD-4: wykonanie kap chodnikowych

WD-6.1: betonowanie kap, układanie krawężnika na dojeździe

WD-6a: deskowanie, zbrojenie i betonowanie fundamentów barier

Tydzień III

Wykonawca prowadzi prace:

WS-1: wykonanie gzymsu

KP-3b: betonowanie pochylni

WD-4: wykonanie izolacji termozgrzewalnej na UN, na ściance zaplecznej

WD-6.1: zbrojenie kap

WD-6a: zbrojenie fundamentów barier

Tydzien II

Wykonawca prowadzi prace:

WS-1: wykonanie gzymsu

WD-3: wykonanie warstwy wiążącej  asfaltu lanego, wykonanie kap chodnikowych za obiektem, warstwa wiążąca z asfaltu lanego

KP-3b: zbrojenie, deskowanie, betonowanie fundamentów pochylni,

WD-4: betonowanie kap chodnikowych na UN

WD-6.1: wykonanie izolacji termozgrzewalnej na UN, przygotowanie UN pod wykonanie izolacji termozgrzewalnej

Tydzień I

Wykonawca prowadzi prace:

WD-3: wykonanie warstwy wiążącej  asfaltu lanego, wykonanie izolacji termozgrzewalnej na UN, wykonanie kap chodnikowych za obiektem

KP-3b: zbrojenie, deskowanie fundamentów pochylni

WD-4: betonowanie kap chodnikowych na UN

WD-6.1: wykonanie izolacji termozgrzewalnej na UN, montaż kolektora odwodnienia, wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego, przygotowanie UN pod wykonanie izolacji termozgrzewlanej

WD-6.2: w-wa wyrównawcza pod kapę                                                

PZM-1.1: wykonanie izolacji termozgrzewalnej, wykonanie w-wy wiążącej z asfaltu lanego

WS-7: wykonywanie ścieku odwodnieniowego

LIPIEC 2021

Tydzień IV 

Wykonawca prowadzi prace:

WD-3: wykonanie izolacji termozgrzewalnej na UN, kap chodnikowych

WD-3a: wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego, wykonywanie ścieku odwodnieniowego

KP-3b: wykop + wymiana gruntu pod fundamenty, w-wa wyrównawcza pod fundamenty

WD-4: montaż desek gzymsowych, układanie krawężnika, zbrojenie i deskowanie, betonowanie wnęk dylatacyjnych

WD-6.1: betonowanie skrzydeł, przygotowanie UN pod izolację termozgrzewalną

WD-6a: zbrojenie kap chodnikowych                                                   

PZM-1.2: wykonanie ścieku odwodnieniowego

PZM-1.3: wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego, wykonywanie ścieku odwodnieniowego

PZM-1.4: wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego

WS-7: wykonywanie ścieku odwodnieniowego

Tydzień III

Wykonawca prowadzi prace:

WD-3: roboty przygotowawcze do izolacji UN

WD-4: montaż desek gzymsowych, zbrojenie kap chodnikowych, układanie krawężnika, zbrojenie i deskowanie wnęk dylatacyjnych, montaz dylatacji

WD-6.1: zbrojenie i betonowanie kap

WD-6.a: zbrojenie kap chodnikowych                                                 

WD-6a: zbrojenie kap chodnikowych

WS-7: zbrojenie i betonowanie gzymsu, betonowanie kapy chodnikowej, montaz desek gzymsowych

Tydzień II

Wykonawca prowadzi prace:

WD-3: betonowanie skrzydeł, montaż kolektora odwodnienia

WD-3a: wykonanie izolacji termozgrzewalnej na UN

WD-4: montaż desek gzymsowych, zbrojenie kap chodnikowych, układanie krawężnika

WD-6.1: montaż desek gzymsowych

WD-6.2: zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych, zasypka,                                                 

WD-6a: zbrojenie kap chodnikowych

Ekrany akustyczne: głowice i słupy stalowe

Tydzień I

Wykonawca prowadzi prace:

WD-3: montaż zbrojenia i betonowanie kap, montaż deski gzymsowej

WD-4: montaż kolektora odwodnienia, w-wa wyrównawcza pod płytę przejściową, płyty przejściowe, układanie krawężnika na UN

WD-6.1: montaż desek gzymsowych, kolektora odwodnienia, układanie krawężnika na UN, zbrojenie kap

WD-6.2: zbrojenie kap chodnikowych                                          

WD-6a: zbrojenie, deskowanie i betonowanie kap chodnikowych

Ekrany akustyczne: głowice i słupy stalowe

CZERWIEC 2021

Tydzień V

Wykonawca prowadzi prace:

WD-3: Montaż zbrojenia kap, kolektora odwodnienia, montaż deski gzymsowej

WD-4: Zasypka, w-wa wyrównawcza pod płytę przejściową, zbrojenie płyty przejściowej, układanie krawężnika na UN

WD-6.1: Zasypka, montaż desek gzymsowych, montaż kolektora odwodnienia, betonowanie wnęk dylatacyjnych, układanie krawężnika na UN, zbrojenie kap chodnikowych

WD-6a: Zbrojenie i deskowanie kap chodnikowych                                              

WS-7: Betonowanie gzymsu

Ekrany akustyczne: pale fundamentowe, głowice i słupy stalowe

Tydzień IV

Wykonawca prowadzi prace:

WD-3: Betonowanie wnęk dylatacyjnych, montaż krawężnika, kolektora odwodnienia, deski gzymsowej,

WD-3a: Zbrojenie i betonowanie kap, montaż desek gzymsowych,

Kp-3b: Montaż zbrojenia i betonowanie UN, desek gzymsowych,                                                   

WD-4: Ścianki zapleczne (zbrojenie +betonowanie), ułożenie papy termozgrzewalnej,                                              

WD-6.1: Montaż dylatacji,  płyty przejściowe (betonowanie), betonowanie wnęk dylatacyjnych, ułożenie papy termozgrzewalnej, krawężnika

WD-6a: Zbrojenie kap chodnikowych,                                                  

PZM 2.2: Zbrojenie kap chodnikowych, montaż desek gzymsowych i betonowanie kap chodnikowych,

WS-7: Wykonanie wpustów deszczowych, betonowanie gzymsu,

Ekrany akustyczne: Pale fundamentowe, głowice i słupy stalowe,

Tydzień III

Wykonawca prowadzi prace:

WD-3: Zontaż dylatacji, krawężnika

WD-3a: Zbrojenie kap, montaż desek gzymsowych

Kp-3b: Montaż zbrojenia ustroju, desek gzymsowych                                                   

WD-4: Ścianki zapleczne (zbrojenie)                                                

WD-6.1: Płyty przejściowe (zbrojenie)

WD-6a: W-wa wyrównawcza pod kapy                                                  

PZM 2.2: Zbrojenie kap chodnikowych, montaż desek gzymsowych i betonowanie kap chodnikowych

WS-7: Wykonanie wpustów deszczowych

Ekrany akustyczne: Pale fundamentowe, głowice i słupy stalowe

Tydzień II

Wykonawca prowadzi prace:

WD-3: Montaż dylatacji, krawężnika

WD-3a: Zbrojenie kap, montaż desek gzymsowych

Kp-3b: Montaż zbrojenia ustroju, desek gzymsowych                                                   

WD-4: Ścianki zapleczne (zbrojenie)                                                

WS-5: Betonowanie kapy chodnikowej                                                   

WD-6.1: Płyty przejściowe (zbrojenie)

WD-6a: W-wa wyrównawcza pod kapy                                                  

PZM 2.2: Zbrojenie kap chodnikowych, montaż desek gzymsowych i betonowanie kap chodnikowych

WS-7: Wykonanie wpustów deszczowych

Ekrany akustyczne: Pale fundamentowe, głowice i słupy stalowe

Tydzień I

Wykonawca prowadzi prace:

WS-1: Betonowanie kapy chodnikowej i gzymsu

WD-3: Montaż dylatacji, wykonywanie papy termozgrzewalnej na szerokości kap chodnikowych

WD-3a: Montaż krawężnika

Kp-3b: Deskowanie ustroju nośnego, montaż zbrojenia ustroju                                                   

WD-4: Zasypka za przyczółkiem P1, P5                                                

WS-5: Betonowanie kapy chodnikowej                                                   

WD-6.1: Zasypka, w-wa wyrównawcza pod płyty przejściowe,

WD-6.2: Zasypka, mury oporowe, parasol ochronny konstrukcji                                             

WD-6a: Zasypka                                                  

PZM 1.1, PZM 1.3, PZM-1.4: montaż krawężnika, zbrojenie kap chodnikowych, montaż desek gzymsowych i betonowanie kap chodnikowych

WS-7: Betonowanie kapy chodnikowej

Ekrany akustyczne : Pale fundamentowe, głowice i słupy stalowe

MAJ 2021

Tydzień IV

Wykonawca prowadzi prace:

WD-3: Płyty przejściowe, wykonywanie papy termozgrzewalnej na szerokości kap chodnikowych

WD-3a: Wykonywanie papy termozgrzewalnej na szerokości kap chodnikowych

Kp-3b: Deskowanie ustroju nośnego, montaż łożysk kładki                                                   

WD-4: Zasypka za przyczółkiem P1, P5                                                

WS-5: Zbrojenie fundamentów pod bariery                                                   

WD-6.1: Zasypka

WD-6.2: Zasypka, mury oporowe                                               

WD-6a: Parasol ochronny konstrukcji                                                  

PZM-2.2: Płyty przejściowe, wykonywanie papy termozgrzewalnej na szerokości kap chodnikowych

PZM 1.1, PZM 1.3, PZM 1.4: wykonywanie papy termozgrzewalnej na szerokości kap chodnikowych                                

WS-7: Zbrojenie fundamentu pod bariery,

Ekrany akustyczne: Pale fundamentowe, głowice i słupy stalowe

Tydzień III

Wykonawca prowadzi prace:

Kp-3b: Deskowanie ustroju nośnego                                                    

WD-4: Zasypka za przyczółkiem P1, P5                                                

WS-5: Zbrojenie fundamentów pod bariery                                                   

WD-6.1: Ścianki zapleczne (deskowanie i betonowanie)

WD-6.2: Zasypka, mury oporowe                                               

WD-6a: Zasypka, Mury oporowe                                                  

PZM-2.2: Zasypka, w-wa wyrównawcza pod płyty przejściowe, płyty przejściowe                                                

WS-7: W-wa wyrównawcza pod kapy, zbrojenie gzymsu

Ekrany akustyczne: Pale fundamentowe, głowice i słupy stalowe

Tydzień II

Wykonawca prowadzi prace:

KP-3b: Deskowanie ustroju nośnego                                                    

WD-4: Zasypka za przyczółkiem P1, P5                                                

WS-5: W-wa wyrównawcza pod kapy                                                   

WD-6.1: ścianki zapleczne (deskowanie)                                               

WD-6a: Zasypka, Mury oporowe                                                  

PZM-2.2: Zasypka, Skrzydła (wykonano zbrojenie i szalunki)                                                    

WS-7: Beton wyrównawczy pod gzyms  

Ekrany akustyczne: pale fundamentowe

Tydzień I

Wykonawca prowadzi prace:

WS-1: Beton wyrównawczy pod kapy,                                                   

WD-3 : Płyty przejściowe (wykonano beton wyrównawczy, zbrojenie)                                                

WD-3a : Płyty przejściowe (wykonano betonowanie)                                                

KP-3b : Montaż belek prefabrykowanych typu T                                                      

KP-3b : Montaż łożysk  kładki                                              

WD-4 : Zasypka za przyczółkiem P1, P5                                                                                                

WD-6.1: Ścianki zapleczne (Zbrojenie)                                                 

WD-6.2 : Zasypka, Mury oporowe                                                 

WD-6a : Zasypka, Mury oporowe                                                  

PZM-2.2 : Zasypka, Skrzydła (wykonano zbrojenie i szalunki)                                                    

KWIECIEŃ 2021

Tydzień IV

Wykonawca prowadzi prace:

WD-3a:  zbrojenie i deskowanie płyt przejściowych

KP-3b:  zbrojenie i deskowanie oczepów

WD-4:  zasypka obiektu za przyczółkami P1 i P5

PZM-2.1: wykonanie ścieku korytkowego

PZM-2.2: zbrojenie i deskowanie skrzydeł

Tydzień III

Wykonawca prowadzi prace:

WD-4:  zasypka obiektu za przyczółkami

WS-5: zasypka muru oporowego

PZM-2.1: wykonywanie półek dla zwierząt

PZM-2.2: betonowanie  ław fundamentowych, wykonywanie półek dla zwierząt, montaż zbrojenia skrzydeł

WS-7: zasypka muru oporowego

Tydzień II

Wykonawca prowadzi prace:

WS-1:  zasypka obiektu

WD-3a: warstwa wyrównawcza z betonu pod płyty przejściowe:

WD-3: zasypka obiektu i montaż rur osłonowych kanalizacji

WD-4: wykonanie drenażu, zasypka obiektu za przyczółkami

WS-5: wykonywanie drenażu na zwieńczeniu parasola ochronnego, zasypka obiektu

WD-6.1:  sprężenie ustroju nośnego (jezdnia lewa)

PZM-2.1: wykonywanie półek dla zwierząt

PZM-2.2: zbrojenie ław fundamentowych, wykonywanie półek dla zwierząt, montaż zbrojenia skrzydeł

WS-7: zasypka obiektu

Tydzień I 

Wykonawca prowadzi prace:

WS-1: wykonanie parasola ochronnego konstrukcji oraz zasypka obiektu

WD-3a: zasypka obiektu

WD-4: zasypka obiektu za przyczółkami

WS-5: wykonywanie murów oporowych i  zasypka obiektu

WD-6.1:  zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego (jezdnia lewa)

WS-7: zasypka obiektu

MARZEC 2021

Tydzień IV 

Wykonawca prowadzi prace:

WS-1: wykonanie parasola ochronnego konstrukcji oraz zasypka obiektu

WD-3: zasypka obiektu

WD-3a: zasypka obiektu

WD-4: zasypka i demontaż deskowania ustroju nośnego

WS-5: wykonywanie murów oporowych i  zasypka obiektu

WD-6a: Wykonywanie murów oporowych i  zasypka obiektu

WD-6.1: sprężenie  ustroju nośnego (jezdnia prawa), zbrojenie ustroju nośnego (jezdnia lewa), zasypka za przyczółkiem

PZM-2.2: Betonowanie ramownicy

WS-7: wykonanie parasola ochronnego konstrukcji, zasypki, mury oporowe

Tydzień III

Wykonawca prowadzi prace:

WD-3a: zasypka obiektu

WS-5: wykonywanie murów oporowych i  zasypka obiektu

WD-6a: Wykonywanie murów oporowych i  zasypka obiektu

WD-6.1: betonowanie  ustroju nośnego (jezdnia prawa), deskowanie ustroju nośnego (jezdnia lewa), zasypka za przyczółkiem

PZM-2.2: Zbrojenie i deskowanie ramownicy

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie okresu zimowego, ponadto prowadzone są prace:

WD-3: wykonywanie murów oporowych i  zasypka obiektu

WD-3a:  zasypka obiektu

WS-5: wykonywanie murów oporowych i  zasypka obiektu

WD-6a: Wykonywanie murów oporowych i  zasypka obiektu

WD-6.1: zbrojenie ustroju nośnego (jezdnia prawa), zasypka za przyczółkiem

PZM-2.1: Zasypka skrzydeł

PZM-2.2: Zbrojenie i deskowanie ramownicy

WS-7: Wykonywanie murów oporowych i  zasypka obiektu

 Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie okresu zimowego, ponadto prowadzone są prace:

WD-4: betonowanie ustroju nośnego

WD-6.1: zbrojenie ustroju nośnego (jezdnia prawa), zasypka za przyczółkiem

PZM-2.1: Wykonywanie murów oporowych i zasypka

 

LUTY 2021

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie okresu zimowego, ponadto prowadzone są prace:

PZM-1.1: zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych:

WD-3: betonowanie ścianki zaplecznej podpora P1

WD-4: zbrojenie ustroju nośnego, montaż wpustów i sączków

WD-6.1: montaż rusztowania ustroju nośnego (jezdnia prawa), zasypka za przyczółkiem

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie okresu zimowego, ponadto prowadzone są prace:

PZM-1.1: zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych:

WD-4: zbrojenie ustroju nośnego, montaż wpustów i sączków

WD-6.1: montaż rusztowania ustroju nośnego (jezdnia prawa), zasypka za przyczółkiem

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie okresu zimowego, ponadto prowadzone są prace:

 • WD-4: Deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie okresu zimowego, ponadto prowadzone są prace:

 • WS-1: wykonywanie murów oporowych i  zasypka obiektu
 • WD-4: Deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego
 • WS-5: wykonywanie murów oporowych i  zasypka obiektu
 • WD-6a: Wykonywanie murów oporowych i  zasypka obiektu
 • WD-6.1: Przygotowanie podłoża pod rusztowanie
 • WD-6.2: Wykonywanie murów oporowych i  zasypka obiektu
 • PZM-2.1: Zasypka skrzydeł
 • PZM-2.2: Zbrojenie płyty dennej
 • WS-7: Wykonywanie murów oporowych i  zasypka obiektu

 

STYCZEŃ 2021

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie okresu zimowego, ponadto prowadzone są prace:

 • WS-1: wykonywanie murów oporowych i  zasypka obiektu
 • PZM-1.1: wykonanie warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe, zbrojenie płyt przejściowych
 • WD-4: Wykonywanie rusztowania ustroju nośnego
 • WS-5: wykonywanie murów oporowych i  zasypka obiektu
 • WD-6.2: Wykonywanie murów oporowych i  zasypka obiektu
 • PZM-2.2: wykop pod przepust
 • WS-7: Wykonywanie murów oporowych i  zasypka obiektu

 

 

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie okresu zimowego, ponadto prowadzone są prace:

WS-1: wykonywanie murów oporowych i  zasypka obiektu

PZM-1.1: wykonanie warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe, zbrojenie płyt przejściowych

WD-3a: zbrojenie i deskowanie skrzydeł przepustu

WD-4: Wykonywanie rusztowania ustroju nośnego

WS-5: wykonywanie murów oporowych i  zasypka obiektu

WD-6.2: Wykonywanie murów oporowych i  zasypka obiektu

PZM-2.2: wykop pod przepust

WS-7: Wykonywanie murów oporowych i  zasypka obiektu

 

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie okresu zimowego, ponadto prowadzone są prace:

WS-1: wykonywanie murów oporowych i  zasypka obiektu

PZM-1.1: wykonanie zasypki przepustu i  warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe

WD-3a: zbrojenie i deskowanie skrzydeł przepustu

WD-4: Wykonywanie rusztowania ustroju nośnego

WS-5: wykonywanie murów oporowych i  zasypka obiektu

WD-6.2: Wykonywanie murów oporowych i  zasypka obiektu

WS-7: Wykonywanie murów oporowych i  zasypka obiektu

 

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie okresu zimowego, trwa dyżur Wykonawcy, nie prowadzone są prace na obiektach.

 

GRUDZIEŃ 2020

Tydzień III/IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

WS-1: zasypka obiektu

PZM-1.1: wykonanie izolacji cienkich i zasypka obiektu

WD-3a: zbrojenie i deskowanie skrzydeł przepustu

WS-5: montażu gruntu zbrojonego

WD-6a:  zasypka obiektu

WD-6.1: deskowanie, zbrojenie i betonowania skrzydełek (podpora P3)

WD-6.2:  zasypka obiektu i montażu gruntu zbrojonego

PZM-2.1: wykonanie półek

WS-7: montażu gruntu zbrojonego

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

WS-1: zasypki oraz wykonanie i montaż muru z gruntu zbrojonego

PZM-1.1: zbrojenie, deskowanie i betonowanie przepustu

WD-3a: betonowanie segmentu II

WD-3: demontaż rusztowania ustroju nośnego, sprężanie ustroju wykonanie oraz zasypka przyczółków

WD-4: zbrojenie i deskowania skrzydeł podpory P5 oraz betonowanie skrzydeł podpory P1

WS-5: montażu gruntu zbrojonego

WD-6a:  betonowanie zwieńczenia

WD-6.1: deskowanie i zbrojenie skrzydełek (podpora P3)

WD-6.2:  zasypki oraz wykonanie i montaż muru z gruntu zbrojonego

PZM-2.1: zbrojenie skrzydeł

WS-7: wykonywanie fundamentów pod ściany z gruntu zbrojonego

 

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

WS-1: zasypki oraz wykonanie i montaż muru z gruntu zbrojonego

PZM-1.1: wykop, wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu i zbrojenie przepustu

WD-3a: betonowanie segmentu II

WD-3: demontaż rusztowania ustroju nośnego, sprężanie ustroju wykonanie oraz zasypka przyczółków

WD-4: zbrojenie i deskowania skrzydeł podpory P5 oraz betonowanie skrzydeł podpory P1

WD-6a:  betonowanie zwieńczenia

WD-6.1: deskowanie i zbrojenie skrzydełek (podpora P3)

WD-6.2:  zasypki oraz wykonanie i montaż muru z gruntu zbrojonego

PZM-2.1: zbrojenie skrzydeł

WS-7: wykonywanie fundamentów pod ściany z gruntu zbrojonego

 

LISTOPAD 2020

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

WS-1: zasypka fundamentów

PZM-1.4: zbrojenie i  betonowanie płyt przejściowych

WD-3: zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego

WD-3a: zbrojenie i betonowanie segmentu I

WD-4: przygotowanie podłoża pod deskowanie deskowanie ustroju nośnego

WS-5: montaż konstrukcji z blach falistych Viacon

WD-6.1: zbrojenie i betonowanie podpór

 

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

WS-1: zasypka fundamentów

PZM-1.4: zbrojenie i  betonowanie płyt przejściowych

WD-3: zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego

WD-3a: zbrojenie i betonowanie segmentu I

WD-4: przygotowanie podłoża pod deskowanie deskowanie ustroju nośnego

WS-5: montaż konstrukcji z blach falistych Viacon

WD-6.1: zbrojenie i betonowanie podpór

 

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

WS-1: zasypka fundamentów

PZM-1.4: zbrojenie i  betonowanie płyt przejściowych

WD-3: zbrojenie i  betonowanie ustroju nośnego

WS-5: montaż konstrukcji z blach falistych Viacon

WD-6a:  montaż konstrukcji z blach falistych Viacon

WD-6.1: zbrojenie i betonowanie korpusu przyczółka P3L

WD-6.2: zasypka fundamentów

WS-7:  montaż konstrukcji z blach falistych Viacon

 

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

WS-1: montaż konstrukcji z blach falistych Viacon

PZM-1.2: betonowanie skrzydeł, zasypki

PZM-1.3: betonowanie skrzydeł, zasypki

WS-5: deskowanie i  zbrojenie ław fundamentowych

WD-6a:  montaż konstrukcji z blach falistych Viacon

WD-6.1: deskowanie i zbrojenie korpusu oraz słupów

WD-6.2: prace wykończeniowe przy montażu konstrukcji Viacon

WS-7:  deskowanie i  zbrojenie ław fundamentowych;

 

PAŹDZIERNIK 2020

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

WS-1: montaż konstrukcji z blach falistych Viacon

PZM-1.2: zbrojenie i betonowanie skrzydeł

PZM-1.3: zbrojenie i betonowanie skrzydeł

PZM-1.4: zbrojenie i betonowanie skrzydeł

WD-3A: zbrojenie i betonowania ramy

WD-3: zbrojenie ustroju nośnego, zasypki za przyczółkami

WD-4: zbrojenie i deskowania skrzydeł

WS-5: zbrojenie i betonowanie fundamentów pod konstrukcję Viacon:

WD-6a:  zbrojenie i betonowanie ścian fundamentowych

WD-6.1: deskowania i zbrojenia przyczółków

WD-6.2: montaż konstrukcji z blach falistych Viacon

WS-7:  zbrojenie i betonowanie fundamentów pod konstrukcję Viacon:

 

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

PZM-1.4: zbrojenie przepustu, betonowanie przepustu

WD-3A: montaż zbrojenia i deskowanie ramownicy

WD-3: betonowanie skrzydła:

WS-5: zbrojenie ław fundamentowych

WD-6a:  zbrojenie i betonowanie ścian fundamentowych

WS-7:  zbrojenie ław fundamentowych

 

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

PZM-1.2: deskowanie i  zbrojenie skrzydeł

PZM-1.3: deskowanie i  zbrojenie przepustów

PZM-1.4: deskowanie i  zbrojenie przepustów

WD-3: deskowanie ustroju nośnego

KP-3b: betonowanie podpór

WD-4: deskowanie i  zbrojenie skrzydeł

WS-5: zbrojenie ław fundamentowych

WD-6.1: zbrojenie korpusu przyczółka

WS-7:  zbrojenie ław fundamentowych

 

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 

WS-1: montaż zbrojenia i betonowanie fundamentów

PZM-1.3: zbrojenie przepustu

PZM-1.4: zbrojenie przepustu

WD-3A: montaż zbrojenia i deskowanie ramownicy

WD-3: zbrojenie i deskowania skrzydeł podpory P1, montaż deskowania ustroju nośnego

KP-3b: zbrojenie podpór P1, P2, P3

WD-4: zbrojenia i deskowanie podpory P1

WS-5: wykonywanie wzmocnienia podłoża za pomocą kolumn DSM

WD-6a:  warstwa wyrównawcza z betonu, montaż zbrojenia fundamentu, betonowanie fundamentów

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ WYKONAWCA ODC. A

POLAQUA Spółka z o. o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno
http://www.polaqua.pl/

/ WYKONAWCA ODC. B

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie
http://www.intercor.eu

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu