POIS RP GDDKiA FS

Obiekty, Odcinek A

Wykonawca zakończył pracę na obiektach.

 

SIERPIEŃ 2022 

Wykonawca prowadzi prace poprawkowe i porządkowe na obiektach.

 

LIPIEC 2022

Wykonawca prowadzi prace porządkowe na obiektach.

 

CZERWIEC 2022

Wykonawca prowadzi prace porządkowe na obiektach.

 

Tydzień III

Wykonawca prowadzi pracę:

WD-3a: prace wykończeniowe

Kp-3b: prace wykończeniowe

WD-4: prace wykończeniowe

WS-5: prace wykończeniowe

WD-6.1: prace wykończeniowe

PZM-1.1: prace wykończeniowe

 

Tydzień II

Wykonawca prowadzi pracę:

WS-1: prace wykończeniowe – roboty brukarskie

WD-4: prace wykończeniowe – roboty brukarskie

WS-5, WS-7: prace wykończeniowe – roboty brukarskie

 

Tydzień I

Wykonawca prowadzi pracę:

WS-1: wykonywanie hydrofobizacji, prace wykończeniowe – roboty brukarskie, wykonywanie ścieku przykrawężnikowego

WD-3a: wykonywanie hydrofobizacji

Kp-3b: wykonywanie hydrofobizacji

WD-4: wykonywanie powłoki ochronnej, wykonywanie przeciwspadków

WS-5: wykonywanie powłoki ochronnej

WD-6.1: wykonywanie powłoki ochronnej, wykonywanie hydrofobizacji, wykonywanie przeciwspadków

PZM 2.1: wykonywanie hydrofobizacji

PZM-2.2: wykonywanie hydrofobizacji, wykonywanie przeciwspadków

PZM-1.1, PZM-1.2: wykonywanie hydrofobizacji

PZM-1.3: wykonywanie hydrofobizacji, wykonywanie przeciwspadków

PZM-1.4: wykonywanie hydrofobizacji

WS-7: wykonywanie powłoki ochronnej

 

MAJ 2022

Tydzień IV

Wykonawca prowadzi pracę:

WS-1: montaż barier, wykonywanie powłoki ochronnej

Kp-3b: wykonywanie nawierzchni, próbne obciążenie, roboty brukarskie

WD-6.1: wykonywanie hydrofobizacji, próbne obciążenie

WD-6.2: wykonywanie powłoki ochronnej

WD-6a: wykonywanie powłoki ochronnej

WS-5: montaż barier

PZM1.1, PZM-2.2, PZM-1.3, PZM-1.4: montaż barier

 

Tydzień III

Wykonawca prowadzi pracę:

WS-1: montaż barier

Kp-3b: wykonywanie nawierzchni, montaż balustrad

WD-4, WD-6.1: wykonywanie hydrofobizacji

WD-6.2: prace wykończeniowe – roboty brukarskie

WD-6a: prace wykończeniowe – roboty brukarskie

WS-5: montaż barier

WS-7: prace wykończeniowe – roboty brukarskie

PZM-2.2: wykonywanie nawierzchni na kapach

 

Tydzień II

Wykonawca prowadzi pracę:

WS-1: przygotowanie powierzchni betonowej podpór, prace wykończeniowe – roboty brukarskie

Kp-3b: wykonywanie nawierzchni

WD-4: WD-6.1: wykonywanie hydrofobizacji

WS-5: prace wykończeniowe – roboty brukarskie

WS-7: prace wykończeniowe – roboty brukarskie

PZM-2.2: wykonywanie nawierzchni na kapach

 

Tydzień I

Wykonawca prowadzi pracę:

WS-1: wykonywanie nawierzchni na kapach, prace wykończeniowe – roboty brukarskie

WD-3: wykonywanie powłoki ochronnej

Kp-3b: przygotowanie powierzchni betonowej, wykonywanie kolektora odwodnienia, nasyp na dojściach do kładki

WD-4: wykonywanie powłoki ochronnej, wykonywanie warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowej

WS-5: prace wykończeniowe – roboty brukarskie

PZM-2.2: wykonywanie nawierzchni na kapach

 

KWIECIEŃ 2022

Tydzień IV

Wykonawca prowadzi pracę:

WS-1: montaż wypełnień ekranów, przygotowanie powierzchni betonowej

WD-3: przygotowanie powierzchni betonowej

Kp-3b: przygotowanie nawierzchni betonowej

WD-4: przygotowanie powierzchni betonowej

WS-5: montaż wypełnień ekranów, przygotowanie powierzchni betonowej

WD-6.1: przygotowanie powierzchni betonowych

WS-7: montaż wypełnień ekranów, przygotowanie powierzchni betonowej

 

Tydzień III

Wykonawca prowadzi pracę:

WS-1: montaż wypełnień ekranów

WD-3a: wykonywanie umocnienia skarp

Kp-3b: przygotowanie nawierzchni betonowej, demontaż rusztowania

WS-5: wykonywanie umocnienia stożków za pomocą darniny, przygotowanie powierzchni betonowej

WS-7: przygotowanie powierzchni betonowej

WD-6.1: wykonywanie umocnienia stożków za pomocą darniny

PZM-1.4: wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

 

Tydzień II

Wykonawca prowadzi pracę:

WS-5: montaż wypełnień ekranów i montaż barier

WS-7: montaż wypełnień ekranów i montaż barier

 

Tydzień I

Wykonawca prowadzi pracę:

WS-1: wykonywanie nawierzchni na kapach chodnikowych i gzymsie, betonowanie kapy, montaż wypełnień ekranów i barier

KP-3b: betonowanie wnęki dylatacyjnej, betonowanie ustroju nośnego

WS-5: montaż wypełnień ekranów i montaż barier

WD-6.1: wykonanie umocnienia stożków za pomocą darniny

WS-7: montaż wypełnień ekranów i montaż barier

 

MARZEC 2022

Tydzień V

Wykonawca prowadzi pracę:

WS-1: warstwa wyrównawcza na kapy chodnikowe, wykonywanie nawierzchni na kapach chodnikowych

WD-3: przygotowanie powierzchni betonowej

KP-3b: montaż zbrojenia i deskowanie – pochylnie, montaż zbrojenia ustroju, montaż balustrad

WS-5: wykonywanie nawierzchni na kapach chodnikowych

WS-7: wykonywanie nawierzchni na kapach chodnikowych

 

Tydzień IV

Wykonawca prowadzi pracę:

WS-1: Wykonywanie nawierzchni na kapach chodnikowych

WD-3: Przygotowanie powierzchni betonowej

KP-3b: Montaż desek gzymsowych, wpustu, montaż zbrojenia ustroju, montaż dylatacji, łożysk

WD-4: Przygotowanie powierzchni betonowej

WS-5: Prace wykończeniowe: roboty brukarskie, wykonywanie nawierzchni na kapach chodnikowych

WD-6.1: Przygotowanie powierzchni betonowej

PZM-2.2: Przygotowanie powierzchni betonowej

WS-7: Wykonywanie nawierzchni na kapach chodnikowych

 

Tydzień III

Wykonawca prowadzi pracę:

WS-1: Montaż balustrad, prace brukarskie

KP-3b: Betonowanie ciosów podłożyskowych, przygotowanie powierzchni betonowej, montaż dylatacji, zbrojenia, rusztowania, łożysk

WD-4, WS-5: Prace wykończeniowe: roboty brukarskie

PZM-1.2, PZM-1.3: montaż balustrad, poręcze schodów

WS-7: Przygotowanie powierzchni betonowej kap'

 

Tydzień II

Wykonawca prowadzi pracę:

WS-1: Roboty wykończeniowe – prace brukarskie, przygotowanie powierzchni betonowej kap

KP-3b: betonowanie ciosów podłożyskowych,  zbrojenie, betonowanie filaru oraz przyczółka pochylni, montaż rusztowania, zbrojenie, deskowanie, betonowanie fundamentu pochylni

WD-4: Prace wykończeniowe: roboty brukarskie

WS-5, WS-7: przygotowanie powierzchni betonowej kap

WD-6.2, WD-6a: Roboty wykończeniowe – prace brukarskie

Tydzień I 

Wykonawca prowadzi pracę:

WS-1: Roboty wykończeniowe – prace brukarskie

KP-3b: zbrojenie, deskowanie, betonowanie fundamentu

WS-5: przygotowanie powierzchni betonowej kap

WD-6.2: Roboty wykończeniowe – prace brukarskie

 

LUTY 2022

Tydzień IV

Wykonawca prowadzi pracę:

KP-3b: wykop i wymiana gruntu pod fundament

WD-3a: wykonywanie izolacji cienkiej

WD-6.2: przygotowanie powierzchni betonowej

WS-7: wykonywanie fundamentu pod ekrany

 

Tydzień III

Wykonawca prowadzi pracę:

KP-3b: przygotowanie podłoża pod rusztowanie: pochylnia

WS-5: montaż słupów ekranów,

WD-6.1: przygotowanie powierzchni betonowej

WD-6.2: przygotowanie powierzchni betonowej

WS-7: wykonywanie fundamentu pod ekrany

 

Tydzień II

Wykonawca prowadzi pracę:

WD-3: przygotowanie powierzchni betonowej,

KP-3b: przygotowanie powierzchni betonowej, zasypka fundamentów słupów pochylni

WS-5: montaż słupów ekranów, montaż kotew ekranów

WD-6.2: wykonywanie podwalin

WD-6a: wykonywanie podwalin

WS-7: roboty brukarskie, montaż kotew ekranów

 

Tydzień I

Wykonawca prowadzi prace:

WS-1: wykonanie podwalin, montaż kotew ekranów

WD-3: przygotowanie powierzchni betonowej

KP-3b: przygotowanie powierzchni betonowej

WD-4: wykonanie podwalin

WS-5: wykonanie podwalin, montaż kotew ekranów

WD-6.1: roboty brukarskie

WS-7: wykonanie podwalin

 

STYCZEŃ 2022

Tydzień IV

Wykonawca prowadzi prace:

WS-1: wykonywanie ścieku odwodnieniowego

WD-7c: demontaż deskowania, montaż balustrad na kładce

WD-6.2: montaż balustrad schodów skarpowych

PZM-1.2, PZM-1.3, PZM-1.4: montaż balustrad, poręcze schodów

WS-7: zbrojenie, deskowanie i betonowanie podwalin

Tydzień III 

Wykonawca prowadzi prace:

WS-1: zbrojenie, deskowanie i betonowanie podwalin

WD-3: zbrojenie, deskowanie i betonowanie podwalin

Kp-3b: demontaż deskowania

WD-4: zbrojenie, deskowanie i betonowanie podwalin

WS-5: zbrojenie, deskowanie i betonowanie podwalin

WD-6.1: zbrojenie, deskowanie i betonowanie podwalin

WD-6.2: demontaż deskowania kap, zbrojenie, deskowanie i betonowanie podwalin

WD-6a: demontaż deskowania kap, zbrojenie, deskowanie i betonowanie podwalin

WS-7: zbrojenie, deskowanie i betonowanie podwalin

 

GRUDZIEŃ 2021

Tydzień V

Wykonawca prowadzi prace:

WD-3a: montaż balustrad, barier

Kp-3b: betonowanie pochylni NW

WD-6a: montaż barier i balustrad

PZM-1.1, 1.2, 1.3, 1.4: montaż balustrad wzdłuż skrzydeł

WD-6.2: montaż balustrad na obiekcie

WS-7: montaż balustrad wzdłuż muru oporowego, montaż balustrad schodów skarpowych

Tydzień IV

Wykonawca prowadzi prace:

WS-1: montaż balustrad schodów skarpowych, betonowanie kapy chodnikowej

Kp-3b: zbrojenie, deskowanie, betonowanie słupów pochylni SE, montaż rusztowania, zbrojenie, deskowanie pochylni NW

WD-4: montaż schodów skarpowych, betonowanie kapy chodnikowej

WS-5: betonowanie kapy chodnikowe

WD-6.2: montaż balustrad na obiekcie

WS-7: montaż balustrad wzdłuż muru oporowego, montaż balustrad schodów skarpowych

Tydzień III

Wykonawca prowadzi prace:

WS-1: wykonanie ścieku odwodnieniowego, zbrojenie, deskowanie, betonowanie kap chodnikowych, montaż kotew słupy ekranów akustycznych

Kp-3b: w-wa wyrównawcza pod fundament, zbrojenie, deskowanie, betonowanie fundamentu, montaż rusztowania, zbrojenie, deskowanie pochylni, wykonywanie wykopów pod fundament

WS-5: wykonanie schodów skarpowych, montaż desek gzymsowych, deskowanie i betonowanie kapy chodnikowej

WD-6.2: montaż balustrad na obiekcie

Tydzień II

Wykonawca prowadzi prace:

WS-1: wykonanie ścieku odwodnieniowego, zbrojenie, deskowanie, betonowanie kap chodnikowych

Kp-3b: w-wa wyrównawcza pod fundament, zbrojenie, deskowanie, betonowanie fundamentu, montaż rusztowania pochylni, wykonywanie wykopów pod fundament

WS-5: wykonanie schodów skarpowych

WD-6.1: prace wykończeniowe – wykonanie umocnienia kostką

Tydzień I

Wykonawca prowadzi prace:

WS-1: w-wa wyrównawcza pod kapę chodnikową, zbrojenie kapy chodnikowej

Kp-3b: wykonywanie wykopów pod fundament pochylni, w-wa wyrównawcza pod fundament, zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentu pochylni

WS-5: montaż desek gzymsowych, zbrojenie i betonowanie kapy chodnikowej

WD-6.1: prace wykończeniowe – wykonanie umocnienia kostką

WD-6.2: prace wykończeniowe – wykonanie umocnienia kostką

PZM 2.1: wykonanie schodów

WS-7: zbrojenie, deskowanie, betonowanie kapy chodnikowej, montaż desek gzymsowych kapy chodnikowej

 

LISTOPAD 2021

Tydzień IV

Wykonawca prowadzi prace:

WS-1: montaż zbrojenia kapy chodnikowej

Kp-3b: wykonywanie wykopów pod fundament pochylni

WS-5: montaż desek gzymsowych, deskowanie kapy chodnikowej

WD-6.1: prace wykończeniowe – wykonanie umocnienia kostką

WD-6.2: prace wykończeniowe – wykonanie umocnienia kostką

PZM 2.1: wykonanie schodów

PZM 2.2: wykonanie schodów

WS-7: zbrojenie, deskowanie, betonowanie kapy chodnikowej, montaż desek gzymsowych kapy chodnikowej

Tydzień III

Wykonawca prowadzi prace:

WS-1: montaż zbrojenia kapy chodnikowej

WS-5: zbrojenie kap chodnikowych

WD-6.1: przygotowanie powierzchni betonowej, wykonywanie schodów skarpowych, wykonywanie nawierzchni na kapach chodnikowych

WD-6.2: przygotowanie powierzchni betonowej, umocnienie powierzchni kostką

WD-6a: przygotowanie powierzchni betonowej, wykonanie umocnienia kostką

PZM 2.1: wykonanie schodów

PZM 2.2: wykonanie schodów

WS-7: umocnienie powierzchni kostką, zbrojenie, deskowanie, betonowanie kapy chodnikowej

Tydzień II

Wykonawca prowadzi prace:

WD-3a: wykonanie schodów skarpowych

WD-4: wykonywanie nawierzchni na kapach chodnikowych, montaż barier

WS-5: Zbrojenie, deskowanie i betonowanie kap chodnikowych

WD-6.1: wykonywanie nawierzchni na kapach chodnikowych

WD-6.2: przygotowanie powierzchni pod wykonanie nawierzchni na kapach, wykonanie nawierzchni na kapach, montaż barier

WD-6a: wykonanie schodów skarpowych, wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych, umocnienie stożków darniną

PZM 2.2: wykonanie izolacji termozgrzewalnej, wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego

WS-7: humusowanie stożków, wykonywanie darniny, betonowanie kapy chodnikowej

Tydzień I

Wykonawca prowadzi prace:

WD-3: wykonanie próbnego obciążenia obiektu

WD-3a: wykonanie schodów skarpowych

WD-4: przygotowanie powierzchni betonowej

WS-5: Zbrojenie kapy chodnikowej

WD-6.1: montaż barier

WD-6.2: przygotowanie powierzchni pod wykonanie nawierzchni na kapach, wykonanie nawierzchni na kapach, montaż barier

WD-6a: wykonanie schodów skarpowych, wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych, montaż barier, umocnienie stożków darniną

WS-7: humusowanie stożków, wykonywanie darniny

PAŹDZIERNIK 2021

Tydzień IV

Wykonawca prowadzi prace:

WD-3: w-wa ścieralna na obiekcie, wykonanie przeciwspadów, montaż balustrad

WD-4: montaż barier

WD-6.1: montaż barier, wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych

WD-6.2: wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych, wykonanie darniny na stożkach

WD-6a: wykonanie schodów skarpowych, wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych

WS-7: humusowanie stożków, wykonywanie darniny

Tydzień III

Wykonawca prowadzi prace:

WD-3: wykonanie barier na obiekcie, w-wa ścieralna na obiekcie, wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych

WD-4: montaż barier

WD-6.1: montaż barier, wykonanie 3 ścieku przykrawężnikowego, wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych

WD-6.2: wykonanie darniny na stożkach

WD-6a: wykonanie schodów skarpowych, wykonanie umocnienia kostką

WS-7: humusowanie stożków

Tydzień II

Wykonawca prowadzi prace:

WS-1: prace wykończeniowe – umocnienie powierzchni kostką, wykonanie darniny na stożkach

WD-3: prace wykończeniowe – umocnienie powierzchni kostką

WD-4: wykonanie ścieku przykrawężnikowego, humusowanie stożków, prace wykończeniowe – umocnienie powierzchni kostką

WD-6.1: wykonanie ścieku przykrawężnikowego

WD-6.2: wykonanie schodów skarpowych, umocnienie stożków

WS-7: betonowanie kapy chodnikowej

Tydzień I

Wykonawca prowadzi prace:

WS-1: prace wykończeniowe – umocnienie powierzchni kostką, umocnienie stożków

WD-3: wykonanie ścieku przykrawężnikowego, wykonanie barier na obiekcie, układanie darniny na stożkach

WD-4: wykonanie ścieku przykrawężnikowego

WD-6.1: montaż kotew barier

WD-6.2: wykonanie schodów skarpowych

WS-7: montaż desek gzymsowych, zbrojenie, deskowanie kapy chodnikowej

WRZESIEŃ 2021

Tydzień IV

Wykonawca prowadzi prace:

WD-3: montaż kotew barier, wykonanie ścieku przykrawężnikowego, humusowanie stożków, wykonywanie nawierzchni na kapach chodnikowych

WD-4: wykonywanie nawierzchni na kapach chodnikowych, montaż kotew barier

WD-6.1: wykonywanie nawierzchni na kapach chodnikowych

WD-6a: przygotowanie kap chodnikowych do wykonania nawierzchni

Tydzien III

Wykonawca prowadzi prace:

WD-3: przygotowanie kap do wykonania nawierzchni

KP-3b: zbrojenie, deskowanie, betonowanie słupów i pochylni

WD-4: montaż wpustów, wykonanie schodów skarpowych, przygotowanie kap do wykonania nawierzchni

WD-6.2: montaż desek gzymsowych, zbrojenie, deskowanie i betonowanie kapy chodnikowej

WS-7: wykonywanie schodów

Tydzień II

Wykonawca prowadzi prace:

WS-1: wykonanie schodów

KP-3b: zbrojenie, deskowanie, betonowanie słupów i pochylni

WD-6.2: montaż desek gzymsowych, zbrojenie kap

PZM-2.1, PZM-2.2, PZM-1.4: wykonanie schodów

WS-7: wykonywanie ścieku odwodnieniowego

Tydzień I

Wykonawca prowadzi prace:

WS-1: wykonanie schodów

WD-3: wykonanie schodów

KP-3b: zbrojenie, deskowanie, betonowanie fundamentów

WD-4: montaż desek gzymsowych, wykonywanie kap

WD-6.1: wykonanie kap

WD-6a: izolacja fundamentów

SIERPIEŃ 2021

Tydzień IV

Wykonawca prowadzi prace:

WD-3: wykonanie schodów,

KP-3b: wykopy i warstwa wyrównawcza pod fundamenty

WD-4: wykonanie kap chodnikowych

WD-6.1: betonowanie kap, układanie krawężnika na dojeździe

WD-6a: deskowanie, zbrojenie i betonowanie fundamentów barier

Tydzień III

Wykonawca prowadzi prace:

WS-1: wykonanie gzymsu

KP-3b: betonowanie pochylni

WD-4: wykonanie izolacji termozgrzewalnej na UN, na ściance zaplecznej

WD-6.1: zbrojenie kap

WD-6a: zbrojenie fundamentów barier

Tydzien II

Wykonawca prowadzi prace:

WS-1: wykonanie gzymsu

WD-3: wykonanie warstwy wiążącej  asfaltu lanego, wykonanie kap chodnikowych za obiektem, warstwa wiążąca z asfaltu lanego

KP-3b: zbrojenie, deskowanie, betonowanie fundamentów pochylni,

WD-4: betonowanie kap chodnikowych na UN

WD-6.1: wykonanie izolacji termozgrzewalnej na UN, przygotowanie UN pod wykonanie izolacji termozgrzewalnej

Tydzień I

Wykonawca prowadzi prace:

WD-3: wykonanie warstwy wiążącej  asfaltu lanego, wykonanie izolacji termozgrzewalnej na UN, wykonanie kap chodnikowych za obiektem

KP-3b: zbrojenie, deskowanie fundamentów pochylni

WD-4: betonowanie kap chodnikowych na UN

WD-6.1: wykonanie izolacji termozgrzewalnej na UN, montaż kolektora odwodnienia, wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego, przygotowanie UN pod wykonanie izolacji termozgrzewlanej

WD-6.2: w-wa wyrównawcza pod kapę                                                

PZM-1.1: wykonanie izolacji termozgrzewalnej, wykonanie w-wy wiążącej z asfaltu lanego

WS-7: wykonywanie ścieku odwodnieniowego

LIPIEC 2021

Tydzień IV 

Wykonawca prowadzi prace:

WD-3: wykonanie izolacji termozgrzewalnej na UN, kap chodnikowych

WD-3a: wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego, wykonywanie ścieku odwodnieniowego

KP-3b: wykop + wymiana gruntu pod fundamenty, w-wa wyrównawcza pod fundamenty

WD-4: montaż desek gzymsowych, układanie krawężnika, zbrojenie i deskowanie, betonowanie wnęk dylatacyjnych

WD-6.1: betonowanie skrzydeł, przygotowanie UN pod izolację termozgrzewalną

WD-6a: zbrojenie kap chodnikowych                                                   

PZM-1.2: wykonanie ścieku odwodnieniowego

PZM-1.3: wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego, wykonywanie ścieku odwodnieniowego

PZM-1.4: wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego

WS-7: wykonywanie ścieku odwodnieniowego

Tydzień III

Wykonawca prowadzi prace:

WD-3: roboty przygotowawcze do izolacji UN

WD-4: montaż desek gzymsowych, zbrojenie kap chodnikowych, układanie krawężnika, zbrojenie i deskowanie wnęk dylatacyjnych, montaz dylatacji

WD-6.1: zbrojenie i betonowanie kap

WD-6.a: zbrojenie kap chodnikowych                                                 

WD-6a: zbrojenie kap chodnikowych

WS-7: zbrojenie i betonowanie gzymsu, betonowanie kapy chodnikowej, montaz desek gzymsowych

Tydzień II

Wykonawca prowadzi prace:

WD-3: betonowanie skrzydeł, montaż kolektora odwodnienia

WD-3a: wykonanie izolacji termozgrzewalnej na UN

WD-4: montaż desek gzymsowych, zbrojenie kap chodnikowych, układanie krawężnika

WD-6.1: montaż desek gzymsowych

WD-6.2: zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych, zasypka,                                                 

WD-6a: zbrojenie kap chodnikowych

Ekrany akustyczne: głowice i słupy stalowe

Tydzień I

Wykonawca prowadzi prace:

WD-3: montaż zbrojenia i betonowanie kap, montaż deski gzymsowej

WD-4: montaż kolektora odwodnienia, w-wa wyrównawcza pod płytę przejściową, płyty przejściowe, układanie krawężnika na UN

WD-6.1: montaż desek gzymsowych, kolektora odwodnienia, układanie krawężnika na UN, zbrojenie kap

WD-6.2: zbrojenie kap chodnikowych                                          

WD-6a: zbrojenie, deskowanie i betonowanie kap chodnikowych

Ekrany akustyczne: głowice i słupy stalowe

CZERWIEC 2021

Tydzień V

Wykonawca prowadzi prace:

WD-3: Montaż zbrojenia kap, kolektora odwodnienia, montaż deski gzymsowej

WD-4: Zasypka, w-wa wyrównawcza pod płytę przejściową, zbrojenie płyty przejściowej, układanie krawężnika na UN

WD-6.1: Zasypka, montaż desek gzymsowych, montaż kolektora odwodnienia, betonowanie wnęk dylatacyjnych, układanie krawężnika na UN, zbrojenie kap chodnikowych

WD-6a: Zbrojenie i deskowanie kap chodnikowych                                              

WS-7: Betonowanie gzymsu

Ekrany akustyczne: pale fundamentowe, głowice i słupy stalowe

Tydzień IV

Wykonawca prowadzi prace:

WD-3: Betonowanie wnęk dylatacyjnych, montaż krawężnika, kolektora odwodnienia, deski gzymsowej,

WD-3a: Zbrojenie i betonowanie kap, montaż desek gzymsowych,

Kp-3b: Montaż zbrojenia i betonowanie UN, desek gzymsowych,                                                   

WD-4: Ścianki zapleczne (zbrojenie +betonowanie), ułożenie papy termozgrzewalnej,                                              

WD-6.1: Montaż dylatacji,  płyty przejściowe (betonowanie), betonowanie wnęk dylatacyjnych, ułożenie papy termozgrzewalnej, krawężnika

WD-6a: Zbrojenie kap chodnikowych,                                                  

PZM 2.2: Zbrojenie kap chodnikowych, montaż desek gzymsowych i betonowanie kap chodnikowych,

WS-7: Wykonanie wpustów deszczowych, betonowanie gzymsu,

Ekrany akustyczne: Pale fundamentowe, głowice i słupy stalowe,

Tydzień III

Wykonawca prowadzi prace:

WD-3: Zontaż dylatacji, krawężnika

WD-3a: Zbrojenie kap, montaż desek gzymsowych

Kp-3b: Montaż zbrojenia ustroju, desek gzymsowych                                                   

WD-4: Ścianki zapleczne (zbrojenie)                                                

WD-6.1: Płyty przejściowe (zbrojenie)

WD-6a: W-wa wyrównawcza pod kapy                                                  

PZM 2.2: Zbrojenie kap chodnikowych, montaż desek gzymsowych i betonowanie kap chodnikowych

WS-7: Wykonanie wpustów deszczowych

Ekrany akustyczne: Pale fundamentowe, głowice i słupy stalowe

Tydzień II

Wykonawca prowadzi prace:

WD-3: Montaż dylatacji, krawężnika

WD-3a: Zbrojenie kap, montaż desek gzymsowych

Kp-3b: Montaż zbrojenia ustroju, desek gzymsowych                                                   

WD-4: Ścianki zapleczne (zbrojenie)                                                

WS-5: Betonowanie kapy chodnikowej                                                   

WD-6.1: Płyty przejściowe (zbrojenie)

WD-6a: W-wa wyrównawcza pod kapy                                                  

PZM 2.2: Zbrojenie kap chodnikowych, montaż desek gzymsowych i betonowanie kap chodnikowych

WS-7: Wykonanie wpustów deszczowych

Ekrany akustyczne: Pale fundamentowe, głowice i słupy stalowe

Tydzień I

Wykonawca prowadzi prace:

WS-1: Betonowanie kapy chodnikowej i gzymsu

WD-3: Montaż dylatacji, wykonywanie papy termozgrzewalnej na szerokości kap chodnikowych

WD-3a: Montaż krawężnika

Kp-3b: Deskowanie ustroju nośnego, montaż zbrojenia ustroju                                                   

WD-4: Zasypka za przyczółkiem P1, P5                                                

WS-5: Betonowanie kapy chodnikowej                                                   

WD-6.1: Zasypka, w-wa wyrównawcza pod płyty przejściowe,

WD-6.2: Zasypka, mury oporowe, parasol ochronny konstrukcji                                             

WD-6a: Zasypka                                                  

PZM 1.1, PZM 1.3, PZM-1.4: montaż krawężnika, zbrojenie kap chodnikowych, montaż desek gzymsowych i betonowanie kap chodnikowych

WS-7: Betonowanie kapy chodnikowej

Ekrany akustyczne : Pale fundamentowe, głowice i słupy stalowe

MAJ 2021

Tydzień IV

Wykonawca prowadzi prace:

WD-3: Płyty przejściowe, wykonywanie papy termozgrzewalnej na szerokości kap chodnikowych

WD-3a: Wykonywanie papy termozgrzewalnej na szerokości kap chodnikowych

Kp-3b: Deskowanie ustroju nośnego, montaż łożysk kładki                                                   

WD-4: Zasypka za przyczółkiem P1, P5                                                

WS-5: Zbrojenie fundamentów pod bariery                                                   

WD-6.1: Zasypka

WD-6.2: Zasypka, mury oporowe                                               

WD-6a: Parasol ochronny konstrukcji                                                  

PZM-2.2: Płyty przejściowe, wykonywanie papy termozgrzewalnej na szerokości kap chodnikowych

PZM 1.1, PZM 1.3, PZM 1.4: wykonywanie papy termozgrzewalnej na szerokości kap chodnikowych                                

WS-7: Zbrojenie fundamentu pod bariery,

Ekrany akustyczne: Pale fundamentowe, głowice i słupy stalowe

Tydzień III

Wykonawca prowadzi prace:

Kp-3b: Deskowanie ustroju nośnego                                                    

WD-4: Zasypka za przyczółkiem P1, P5                                                

WS-5: Zbrojenie fundamentów pod bariery                                                   

WD-6.1: Ścianki zapleczne (deskowanie i betonowanie)

WD-6.2: Zasypka, mury oporowe                                               

WD-6a: Zasypka, Mury oporowe                                                  

PZM-2.2: Zasypka, w-wa wyrównawcza pod płyty przejściowe, płyty przejściowe                                                

WS-7: W-wa wyrównawcza pod kapy, zbrojenie gzymsu

Ekrany akustyczne: Pale fundamentowe, głowice i słupy stalowe

Tydzień II

Wykonawca prowadzi prace:

KP-3b: Deskowanie ustroju nośnego                                                    

WD-4: Zasypka za przyczółkiem P1, P5                                                

WS-5: W-wa wyrównawcza pod kapy                                                   

WD-6.1: ścianki zapleczne (deskowanie)                                               

WD-6a: Zasypka, Mury oporowe                                                  

PZM-2.2: Zasypka, Skrzydła (wykonano zbrojenie i szalunki)                                                    

WS-7: Beton wyrównawczy pod gzyms  

Ekrany akustyczne: pale fundamentowe

Tydzień I

Wykonawca prowadzi prace:

WS-1: Beton wyrównawczy pod kapy,                                                   

WD-3 : Płyty przejściowe (wykonano beton wyrównawczy, zbrojenie)                                                

WD-3a : Płyty przejściowe (wykonano betonowanie)                                                

KP-3b : Montaż belek prefabrykowanych typu T                                                      

KP-3b : Montaż łożysk  kładki                                              

WD-4 : Zasypka za przyczółkiem P1, P5                                                                                                

WD-6.1: Ścianki zapleczne (Zbrojenie)                                                 

WD-6.2 : Zasypka, Mury oporowe                                                 

WD-6a : Zasypka, Mury oporowe                                                  

PZM-2.2 : Zasypka, Skrzydła (wykonano zbrojenie i szalunki)                                                    

KWIECIEŃ 2021

Tydzień IV

Wykonawca prowadzi prace:

WD-3a:  zbrojenie i deskowanie płyt przejściowych

KP-3b:  zbrojenie i deskowanie oczepów

WD-4:  zasypka obiektu za przyczółkami P1 i P5

PZM-2.1: wykonanie ścieku korytkowego

PZM-2.2: zbrojenie i deskowanie skrzydeł

Tydzień III

Wykonawca prowadzi prace:

WD-4:  zasypka obiektu za przyczółkami

WS-5: zasypka muru oporowego

PZM-2.1: wykonywanie półek dla zwierząt

PZM-2.2: betonowanie  ław fundamentowych, wykonywanie półek dla zwierząt, montaż zbrojenia skrzydeł

WS-7: zasypka muru oporowego

Tydzień II

Wykonawca prowadzi prace:

WS-1:  zasypka obiektu

WD-3a: warstwa wyrównawcza z betonu pod płyty przejściowe:

WD-3: zasypka obiektu i montaż rur osłonowych kanalizacji

WD-4: wykonanie drenażu, zasypka obiektu za przyczółkami

WS-5: wykonywanie drenażu na zwieńczeniu parasola ochronnego, zasypka obiektu

WD-6.1:  sprężenie ustroju nośnego (jezdnia lewa)

PZM-2.1: wykonywanie półek dla zwierząt

PZM-2.2: zbrojenie ław fundamentowych, wykonywanie półek dla zwierząt, montaż zbrojenia skrzydeł

WS-7: zasypka obiektu

Tydzień I 

Wykonawca prowadzi prace:

WS-1: wykonanie parasola ochronnego konstrukcji oraz zasypka obiektu

WD-3a: zasypka obiektu

WD-4: zasypka obiektu za przyczółkami

WS-5: wykonywanie murów oporowych i  zasypka obiektu

WD-6.1:  zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego (jezdnia lewa)

WS-7: zasypka obiektu

MARZEC 2021

Tydzień IV 

Wykonawca prowadzi prace:

WS-1: wykonanie parasola ochronnego konstrukcji oraz zasypka obiektu

WD-3: zasypka obiektu

WD-3a: zasypka obiektu

WD-4: zasypka i demontaż deskowania ustroju nośnego

WS-5: wykonywanie murów oporowych i  zasypka obiektu

WD-6a: Wykonywanie murów oporowych i  zasypka obiektu

WD-6.1: sprężenie  ustroju nośnego (jezdnia prawa), zbrojenie ustroju nośnego (jezdnia lewa), zasypka za przyczółkiem

PZM-2.2: Betonowanie ramownicy

WS-7: wykonanie parasola ochronnego konstrukcji, zasypki, mury oporowe

Tydzień III

Wykonawca prowadzi prace:

WD-3a: zasypka obiektu

WS-5: wykonywanie murów oporowych i  zasypka obiektu

WD-6a: Wykonywanie murów oporowych i  zasypka obiektu

WD-6.1: betonowanie  ustroju nośnego (jezdnia prawa), deskowanie ustroju nośnego (jezdnia lewa), zasypka za przyczółkiem

PZM-2.2: Zbrojenie i deskowanie ramownicy

Tydz

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ WYKONAWCA ODC. A

POLAQUA Spółka z o. o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno
http://www.polaqua.pl/

/ WYKONAWCA ODC. B

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie
http://www.intercor.eu

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu