POIS RP GDDKiA FS
Czwartek, 28/10/2021

Zmiana tymczasowej organizacji ruchu na ulicy Postępu w miejscowości Zgorzała


W dniu 29.10.2021r. planowane jest wprowadzenie kolejnego etapu tymczasowej organizacji ruchu (etap 7) na ulicy Postępu w miejscowości Zgorzała.

Zmiana będzie polegać na udostępnieniu drugiej jezdni ul. Postępu na dojeździe do ronda na skrzyżowaniu ulic Dawidowskiej, Karczukowskiej i Postępu. Usunięta zostanie tymczasowa sygnalizacja świetlna. W związku z kontynuacją prac poza jezdnią w dalszym ciągu będzie obowiązywać ograniczenie prędkości.

Zmiana organizacji ruchu nie powoduje zmiany kursowania linii dziennych.

Przewidywany czas trwania zmiany organizacji ruchu – listopad 2021r. (3 tygodnie).


/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ WYKONAWCA ODC. A

POLAQUA Spółka z o. o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno
http://www.polaqua.pl/

/ WYKONAWCA ODC. B

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie
http://www.intercor.eu

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu