POIS RP GDDKiA FS

Obiekty, Odcinek C

Obecnie trwaja roboty budowlane związane z budową obiektów inżynierskich: 

SIERPIEŃ 2019

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych na następujących obiektach:

WK-20: demontaż larsenów w międzytorzu.

WD20 VIII (2)

WD20 VIII (4)

WD-21: deskowanie ustroju nośnego, zbrojenie ustroju nośnego.

WD21 VIII (1)

WD21 VIII (4)

WS-22: deskowanie ścian przyczółków (nitka Warszawa), zbrojenie ustroju nośnego (nitka Warszawa).

WS22 VIII (4)

WS22 VIII (3)

WD-23: wykonanie kap chodnikowych, izolacja płyty pomostu. 

WD23 VIII (3)

WD-24: wykonanie fundamentów podpory, wykonanie filarów podpory nr 1.

WD24 VIII (2)

WD-25: wykonanie fundamentów podpory, wykonanie filarów podpory nr 2 i nr 3.

WD25 VIII (2)

WD-28: przygotowanie platformy pod palownice.

WD28 VIII (3)

 

LIPIEC 2019

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót na następujących obiektach:

WK-20: wykonanie montażu torowiska wraz z montażem trakcji – tor 2, na 17.07.2019 planowane jest wykonanie próbnego obciążenia.

WK20 07 

 

WD-21: wykonanie oczepu podpory nr 3 i nr 1, przygotowanie podłoża pod rusztowanie, konstrukcje wsporcze.

WD21 07 

 

WS-22: zbrojenie ściany przyczółku nr 1 i 2 ( nitka Kraków),  zbrojenie ściany przyczółku nr 1 i 2 ( nitka Warszawa)deskowanie ścian przyczółków ( nitka Warszawa), wykonaniem UN ( nitka Kraków).

WS22 07

 

WD-23: wykonanie zasypki za przyczółkami.

 WD23 07

 

WD-24: wykonanie chudego betonu pod fundamentami podpór P1, P2 i P3, wykonanie fundamentów podpory P1, P2 i P3.

WD24 07

 

WD-25: wykonanie chudego betonu pod fundamentami podpór P1, P2 i P3, wykonanie fundamentów podpory P1, P2 i P3.

WD25 07

 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z siecią wodociągową i kanalizacyjną: kolizja W6 i W11. Kolizje telekomunikacyjne T7e, T7d, T8, T7a, T7b. Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej G4, G16, G12, G17. Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja enN11, kolizja enN13, kolizja eSN7,  kolizja z siecią WN 110 – stanowisko 83a, 96, 97a.

 

CZERWIEC 2019

  • WK-20: wykonanie zbrojenia raz z montażem osłonek kabli, rur osłonowych teletechnicznych i osadzeniem wpustów.

WK 20  (1)

WK 20  (2)

WK 20  (3)

WK 20  (4)

  • WD-21: wykonanie wykopu fundamentowego wraz z wymianą gruntu pod podpory, wykonanie fundamentu podpory nr 2 i 3.

WD 21 (1)

WD 21 (2)

WD 21 (4)

WD 21 (5)

  • WS-22: wykonywanie fundamentu podpory nr 1 i 2, zbrojenie ściany przyczółka nr 1 i 2, deskowanie ścian przyczółków, deskowanie ustroju nośnego.

WD 22 (1)

WD 22 (2)

WD 22 (3)

  • WD-23: wykonywanie płyty fundamentowej.

WS 23 (1)

WS 23 (2)

WS 23 (3)

  • WD-25: wykonanie wykopu fundamentowego oraz przygotowanie platform pod sprzęt wykonujący kolumny DSM dla podpór P1, P2 i P3.

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ Wykonawca ODC. B

IDS-BUD S.A. Ul. Grzybowska 87 00-844 Warszawa
http://www.ids-bud.pl

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu