POIS RP GDDKiA FS

Obiekty, Odcinek C

Obecnie trwaja roboty budowlane związane z budową obiektów inżynierskich: 

  • WK-20: wykonanie zbrojenia raz z montażem osłonek kabli, rur osłonowych teletechnicznych i osadzeniem wpustów.

WK 20  (1)

WK 20  (2)

WK 20  (3)

WK 20  (4)

  • WD-21: wykonanie wykopu fundamentowego wraz z wymianą gruntu pod podpory, wykonanie fundamentu podpory nr 2 i 3.

WD 21 (1)

WD 21 (2)

WD 21 (4)

WD 21 (5)

  • WS-22: wykonywanie fundamentu podpory nr 1 i 2, zbrojenie ściany przyczółka nr 1 i 2, deskowanie ścian przyczółków, deskowanie ustroju nośnego.

WD 22 (1)

WD 22 (2)

WD 22 (3)

  • WD-23: wykonywanie płyty fundamentowej.

WS 23 (1)

WS 23 (2)

WS 23 (3)

  • WD-25: wykonanie wykopu fundamentowego oraz przygotowanie platform pod sprzęt wykonujący kolumny DSM dla podpór P1, P2 i P3.

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ Wykonawca ODC. B

IDS-BUD S.A. Ul. Grzybowska 87 00-844 Warszawa
http://www.ids-bud.pl

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu