POIS RP GDDKiA FS

Postęp Robót, Odcinek C

Odcinek C jest realizowany w ramach czterech decyzji ZRiD (Zadanie 1-4).  

2019.12 PŚP C

 

LUTY 2020

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • podbudowy DD22 – łącznie z zadaniem 2,
 • wykopu ZB - 49b.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych  z wykonaniem:

 • wykopu – ciąg główny,
 • rozbiórki ciągu głównego,
 • nasypu DP2851W – ul. Pawłowicka.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania – ciąg główny,
 • rozbiórki nawierzchni – ciąg główny.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-21: wykonanie płyty przejściowej.
 • WD-24: wykonanie ścianki zaplecznej na podporach P1 i P3,
 • WD-25: wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą nr 1.
 • WD-26A: wykonanie fundamentu nr 4 i nr 5, wykonanie filarów podpory nr 3 i nr 4.
 • WD-28: wykonanie fundamentu P2, wykonanie filarów podpory nr 2.
 • KP-29: wykonanie fundamentów kładki i pochylni (część wschodnia).
 • PZM-2: wykonanie zasypki za przyczółkami (droga DZ1.4), wymiana gruntu pod drogą główną (nitka Grójec),
 • MO30b: kotwienie od strony Warszawy.
 • WD-30: wykonanie zasypki za przyczółkami.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: studniami ZRID1, rurami ZRID2, rurami ZRID4.
 • melioracjami – przebudowa i konserwacja cieków wodnych – ZRID1.
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID1, przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID2, przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID3, przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID4, usuwanie kolizji z siecią WN 110kV – stanowisko 101.

 

STYCZEŃ 2020

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • podbudowy DD22 – łącznie z zadaniem 2

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych  z wykonaniem:

 • wykopu – ciąg główny,
 • rozbiórki ciągu głównego,
 • nasypu DP2851W – ul. Pawłowicka. 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania – ciąg główny,
 • rozbiórki nawierzchni – ciąg główny.  

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-21: wykonanie chudego betonu pod płyty przejściowe (roboty wykończeniowe).
 • WD-25: wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą nr 1.
 • WD-26A: wykonanie wykopu fundamentowego i chudego betonu pod podporą nr 3, 4 ,5, wykonanie fundamentu nr 3 i nr 4.
 • WD-28: wykonanie fundamentu P2.
 • KP-29: wykonanie fundamentów kładki i pochylni (część wschodnia).
 • MO30b: kotwienie od strony Grójca.
 • WD-30: wykonanie zasypki za przyczółkami. 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: studniami ZRID1, rurami ZRID2, studniami ZRID3.
 • melioracjami – przebudowa i konserwacja cieków wodnych – ZRID1.
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID1, przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID2, przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID3, przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID4.

 

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • drogi DD18.
 • podbudowy DD22.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych  z wykonaniem:

 • frezowania – ciąg główny,
 • nasypu DZ1,
 • nasypu DP2851W – ul. Pawłowicka,
 • wykopu – L01.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania – ciąg główny,
 • rozbiórki nawierzchni – ciąg główny.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-25: wykonanie fundamentu pod oblicowanie gruntu zbrojonego na podporze nr 1.
 • WD-26A: wykonanie wykopu fundamentowego i chudego betonu pod podporą nr 3, 4 ,5.
 • WD-28: wykonanie kolumn DSM pod fundamentem P2.
 • KP-29: wykonanie wykopu po stronie wschodniej, wykonanie chudego betonu (część wschodnia).
 • PZM-2: zbrojenie ustroju nośnego, wykonanie UN (droga DZ-1.4).  
 • MO30b: wykop pod rzędną kotwienia od strony Warszawy, kotwienie od strony Grójca. 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: rurami ZRID2, studniami ZRID2.
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID1, przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID2, przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID3, usuwaniem kolizji z siecią WN 110kV – stanowisko 101, 106.

 

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych  z wykonaniem:

 • wykopu – ciąg główny,
 • frezowania – ciąg główny.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania – ciąg główny,
 • rozbiórki nawierzchni – ciąg główny.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-25: wykonanie wnęk zakotwień kabli sprężających i ścianek zaplecznych.
 • WD-26A: przygotowanie platformy pod palownice – podpora P3, P4, P5, wykonanie kolumn DSM pod fundamentem P3, P4, P5.
 • WD-28: przygotowanie platformy pod palownice – podpora P2.
 • KP-29: wykonanie wykopu po stronie wschodniej.
 • PZM-2: deskowanie całego obiektu, zbrojenie ustroju nośnego - droga DZ-1.4.  
 • MO30b: wbicie ścianki od strony Warszawy, wykop pod rzędną kotwienia od strony Warszawy.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: rurami ZRID2.
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID2, przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID3.

 

Tydzień I

Wykonawca nie prowadzi robót. W ramach dyżuru Wykonawca kontroluje stan oznakowania pionowego.

 

GRUDZIEŃ 2019

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego,
 • ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego – ciąg główny,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 5/6 o grubości 15 cm – ciąg główny,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej C 8/10,
 • chodnika – ul. Główna,
 • drogi – DD18,
 • wykopu ZB-49b. 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych  z wykonaniem:

 • odhumusowania – ciąg główny,
 • wykopu – ciąg główny,
 • frezowania – ciąg główny,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 5/6 o grubości 15 cm – ciąg główny,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej C 8/10 – ciąg główny,
 • nasypu DP2851W - ul. Pawłowicka. 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania – ciąg główny,
 • rozbiórki nawierzchni – ciąg główny. 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-24: wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem.
 • WD-25: wykonanie wnęk zakotwień kabli sprężających i ścianek zaplecznych.
 • WD-26A: przygotowanie platformy pod palownice – podpora P3, P4, P5.
 • KP-29: wykonanie wykopu po stronie wschodniej.
 • PZM-2: zbrojenie ścian, deskowanie całego obiektu - droga DZ-1.4.  
 • MO30b: wbicie ścianki od strony Warszawy. 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: rurami ZRID3, studniami ZRID3.
 • siecią gazową - kolizje: G15, G17a, G3, G7, G13.
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID1, przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID2, przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID3, kolizja eSN4, eSN2, eSN1 ; usuwanie kolizji z siecią WN110kV - stanowisko: 106.

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego,
 • ulepszonego podłoża C 0,4/0,5 – ciąg główny,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 5/6 o grubości 15 cm – ciąg główny,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej C 8/10,
 • wykopu – DP2837W – ul. Główna,
 • chodnika – ul. Główna,
 • drogi – DD18,
 • drogi DD20b,
 • warstwy mrozoochronnej DD22 – łącznie z zadaniem 2,
 • wykopu - ul. Warszawska - łącznie z zadaniem 2,
 • ulepszonego podłoża C 0,4/0,5 – ul. Warszawska – łącznie z zadaniem 2,
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 – ul. Warszawska.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych  z wykonaniem:

 • wykopu – ciąg główny,
 • frezowania – ciąg główny,
 • stabilizacji C 0,4/0,5 – ciąg główny,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 5/6 o grubości 15 cm – ciąg główny,
 • pobocza – DZ-2,
 • nasypu DP2851W - ul. Pawłowicka,
 • podbudowy zasadniczej dolnej z mieszanki niewiązanej z kruszywem C 90/3 – ul. Pawłowicka,
 • podbudowy bitumicznej – ul. Pawłowicka,
 • warstwy wiążącej – ul. Pawłowicka,
 • krawężnik – ul. Pawłowicka,
 • nasypu – ul. Graniczna,
 • podbudowy zasadniczej dolnej z mieszanki niewiązanej z kruszywem C 90/3 – ul. Graniczna,
 • warstwy wiążącej – DD25.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • rozbiórki nawierzchni – ciąg główny,
 • pobocza - DZ-3 - łącznie z zadaniem 4.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • wykopu - DZ-3 - łącznie z zadaniem 3,
 • rozbiórki nawierzchni.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD–21: wykonanie wnęk zakotwień kabli sprężających i ścianek zaplecznych.
 • WD-24: wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem.
 • WD-25: wykonanie kap chodnikowych (nitka Warszawa), wykonanie wnęk zakotwień kabli sprężających i ścianek zaplecznych.
 • WD-26A: przygotowanie platformy pod palownice – podpora P3, P4, P5.
 • KP-29: wykonanie fundamentów (część zachodnia), wykonanie wykopu po stronie wschodniej.
 • PZM-2: deskowanie ścian, zbrojenie ścian, deskowanie całego obiektu, zbrojenie ustroju nośnego - droga DZ-1.4.  
 • MO30b: wbicie ścianki od strony Warszawy.
 • WD-30: demontaż deskowania, wykonanie kap chodnikowych, izolacja płyty pomostu.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: rurami ZRID1, rurami ZRID2, rurami ZRID3, studniami ZRID3.
 • siecią gazową - kolizje: G15, G12, G2.
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – kolizja eSN3, enN2, enN1, enN14, przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID3, przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID4, kolizja eSN4, eSN2, eSN1 ; usuwanie kolizji z siecią WN110kV - stanowisko: 101, 109, 110, 105.

 

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1 związanych z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego,
 • ulepszonego podłoża C 0,4/0,5 – ciąg główny,
 • podbudowy bitumicznej – ul. Główna,
 • warstwy wiążącej – ul. Główna,
 • wykopu DD-16,
 • drogi – DD18,
 • warstwy mrozoochronnej DW20a,
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 DW20a,
 • warstwy wiążącej DW20a,
 • drogi DD20b,
 • warstwy wiążącej DD22 – łącznie z zadaniem 2,
 • nasypu - ul. Warszawska - łącznie z zadaniem 2,
 • ulepszonego podłoża C 0,4/0,5 – ul. Warszawska – łącznie z zadaniem 2.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2 związanych  z wykonaniem:

 • odhumusowania – ciąg główny,
 • wykopu – ciąg główny,
 • frezowania – ciąg główny,
 • stabilizacji C 0,4/0,5 – ciąg główny,
 • podbudowy bitumicznej DZ-2,
 • warstwy wiążącej DZ-2,
 • pobocza – DZ-2,
 • nasypu – DZ-1,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 5/6 o grubości 15cm – DZ-1,
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 – DZ-1,
 • podbudowy bitumicznej DZ-1,
 • warstwy wiążącej DZ-1,
 • wykopu DP2851W - ul. Pawłowicka,
 • nasypu DP2851W - ul. Pawłowicka,
 • warstwy mrozoochronnej C1,5/2 – ul. Pawłowicka,
 • podbudowy zasadniczej dolnej z mieszanki niewiązanej z kruszywem C 90/3 – ul. Pawłowicka,
 • krawężnik L01 - rondo.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3 związanych z wykonaniem:

 • nasypu - DD-26,
 • pobocza - DD-26,
 • stabilizacji C 0,4/0,5 - DZ-3 - łącznie z zadaniem 4,
 • stabilizacji C 5/6 – DZ-3 – łącznie z zadaniem 4,
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 – łącznie z zadaniem 4,
 • podbudowy bitumicznej – DZ3 – łącznie z zadaniem 4,
 • pobocza – DZ-3 - łącznie z zadaniem 4.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4 związanych z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego,
 • wykopu - DZ-3 - łącznie z zadaniem 3.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-24: wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem.
 • WD-25: wykonanie kap chodnikowych (nitka Warszawa), wykonanie kap chodnikowych (nitka Tarczyn).
 • KP-29: wykonanie fundamentów (część zachodnia).
 • PZM-2: wykonanie płyty fundamentowej pod drogą DZ-1.4, deskowanie ścian (droga DZ-1.4).  
 • MO30b: wbicie ścianki od strony Warszawy.
 • WD-30: wykonanie kap chodnikowych, izolacja płyty pomostu.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: rurami ZRID1, rurami ZRID2, studniami ZRID3.
 • siecią gazową - kolizje: G11, G13.
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – kolizja enN2, enN14,przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID1; usuwanie kolizji z siecią WN110kV - stanowisko: 102, 109, 110, 105, 106.

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1 związanych z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego,
 • ulepszonego podłoża C 0,4/0,5 – ciąg główny,
 • wykopu DD-17,
 • drogi – DD18,
 • warstwy wiążącej – DD20,
 • warstwy mrozoochronnej – DD-22 – łącznie z zadaniem 2,
 • podbudowy – DD-22 – łącznie z zadaniem 2,
 • nasypu - ul. Warszawska - łącznie z zadaniem 2.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2 związanych  z wykonaniem:

 • odhumusowania – ciąg główny,
 • wykopu – ciąg główny,
 • chodnika – DZ-2,
 • pobocza – DZ-2,
 • odhumusowania – DZ-1,
 • nasypu – DZ-1,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 5/6 o grubości 15cm – DZ-1,
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 – DZ-1,
 • wykopu DP2851W - ul. Pawłowicka,
 • nasypu DP2851W - ul. Pawłowicka,
 • podbudowy bitumicznej – ul. Pawłowicka,
 • warstwy wiążącej – ul. Pawłowicka,
 • podbudowy bitumicznej – L01,
 • nasypu – DD-23,
 • pobocza – DD-23,
 • nasypu – DD-25,
 • podbudowy z kruszywa – DD-25.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3 związanych z wykonaniem:

 • nasypu - DD-26,
 • wykopu - DD-26,
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 - DD-26,
 • podbudowy bitumicznej – DD-26 - łącznie z zadaniem 4,
 • warstwy wiążącej – DD-26 - łącznie z zadaniem 4,
 • pobocza - DD-26 - łącznie z zadaniem 4,
 • stabilizacji C 0,4/0,5 - DZ-3 - łącznie z zadaniem 4,
 • stabilizacji C 5/6 – DZ-3 – łącznie z zadaniem 4,
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 – łącznie z zadaniem 4,
 • pobocza – DZ-3 - łącznie z zadaniem 4.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4 związanych z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego,
 • nasypu - DZ-3 - łącznie z zadaniem 3,
 • wymiany gruntu - DZ-3 - łącznie z zadaniem 3,
 • krawężnika – DZ-3 – łącznie z zadaniem 3.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WS-22: wykonanie kap chodnikowych. 
 • WD-24: fundamentu muru oporowego P1, P3, wykonanie muru zbrojonego wraz z oblicowaniem.
 • WD-25: montaż krawężników (nitka Tarczyn), montaż krawężników (nitka Warszawa), wykonanie kap chodnikowych (nitka Tarczyn).
 • WD-26a: przygotowanie platformy pod palownice (P3, P4, P5).
 • PZM-1: montaż desek gzymsowych, wykonanie kap (DZ-3).
 • KP-29: wykonanie fundamentów (część zachodnia).
 • PZM-2: wykonanie płyty fundamentowej pod drogą DZ-1.4.  
 • MO30b: wbicie ścianki od strony Warszawy.
 • WD-30: zbrojenie zwieńczenia podpór 1,2,3, betonowanie z wykończeniem powierzchni oraz pielęgnacją.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: studniami ZRID1, rurami ZRID2, studniami ZRID2, studniami ZRID3.
 • siecią gazową - kolizje: G11, G7, G2.
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – kolizja eSN3, enNo6, enN2, enN14, elektryczne plus zasilanie SZR; usuwanie kolizji z siecią WN110kV - stanowisko: 109.

 

LISTOPAD 2019

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 5/6 o grubości 15cm – ciąg główny,
 • krawężnika – ul. Główna,
 • drogi – DD18,
 • warstwy wiążącej – DD20,
 • drogi – DD20b,
 • warstwy mrozoochronnej – DD-22 – łącznie z zadaniem 2,
 • podbudowy – DD-22 – łącznie z zadaniem 2,
 • nasypu - ul. Warszawska - łącznie z zadaniem 2.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych  z wykonaniem:

 • odhumusowania – ciąg główny,
 • wykopu – ciąg główny,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej C 8/10 – ciąg główny,
 • podbudowy bitumicznej – DZ-2,
 • warstwy wiążącej – DZ-2,
 • chodnika – DZ-2,
 • pobocza – DZ-2,
 • odhumusowania – DZ-1,
 • nasypu – DZ-1,
 • wykopu DP2851W - ul. Pawłowicka,
 • nasypu DP2851W - ul. Pawłowicka,
 • stabilizacji C 0,4/0,5 - ul. Pawłowicka,
 • warstwy mrozoochronnej C 1,5/2 – ul. Pawłowicka,
 • podbudowy zasadniczej dolnej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3 – ul. Pawłowicka,
 • krawężnika – ul. Pawłowicka,
 • krawężnika – ul. Graniczna,
 • ścieku – ul. Graniczna,
 • wykopu – L01,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 5/6 o grubości 15cm – L01,
 • wykopu - DD-23,
 • nasypu – DD-23,
 • pobocza – DD-23,
 • rozbiórki ul. Lipowej (DD-24),
 • nasypu – DD-25,
 • podbudowy z kruszywa – DD-25.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania - DD-26,
 • nasypu - DD-26,
 • wykopu - DD-26,
 • stabilizacji C 0,4/0,5 - DD-26,
 • warstwy mrozoochronnej - DD-26,
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 - DD-26,
 • podbudowy bitumicznej – DD-26 - łącznie z zadaniem 4,
 • warstwy wiążącej – DD-26 - łącznie z zadaniem 4,
 • stabilizacji C 5/6 - DZ-3 - łącznie z zadaniem 4,
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 - DZ-3 - łącznie z zadaniem 4,
 • podbudowy bitumicznej – DZ-3 – łącznie z zadaniem 4,
 • warstwy wiążącej – DZ-3 – łącznie z zadaniem 4,
 • krawężnika – DZ-3 - łącznie z zadaniem 4.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego,
 • nasypu - DZ-3 - łącznie z zadaniem 3,
 • wykopu - DZ-3 - łącznie z zadaniem 3,
 • rozbiórki ekranów.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-21: wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą 1 i 3.
 • WD-22: wykonanie kap chodnikowych. 
 • WD-24: montaż krawężników, wykonanie kap chodnikowych, fundamentu muru oporowego P1, P3.
 • WD-25: montaż krawężników (nitka Tarczyn), montaż krawężników (nitka Warszawa)
 • PZM-1: izolacja płyty pomostu, montaż desek gzymsowych.
 • PZM-2: wykonanie wykopu pod drogą serwisową, wykonanie chudego betonu pod drogą DZ-1.4.  
 • MO30b: wbicie ścianki od strony Grójca, wbicie ścianki od strony Warszawy.
 • WD-30: deskowanie zwieńczenia podpór 1, 2, 3, zbrojenie zwieńczenia podpór 1,2,3.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: rurami ZRID1, studniami ZRID1, studniami ZRID2, rurami ZRID3.
 • siecią gazową - kolizje: G8, G2.
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – kolizja eSN3, elektryczne plus zasilanie SZR, eSN2; usuwanie kolizji z siecią WN110kV - stanowisko: 95, 96, 109, 105.

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1 związanych z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego
 • ulepszonego podłoża C 0,4/0,5 - ciąg główny,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 5/6 o grubości 15cm – ciąg główny,
 • podbudowy bitumicznej – ul. Główna,
 • warstwy wiążącej – ul. Główna,
 • krawężnika – ul. Główna,
 • wykopu – DD17,
 • drogi – DW17a,
 • drogi – DD20b,
 • nasypu - ul. Warszawska - łącznie z zadaniem 2.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2 związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania – ciąg główny,
 • wykopu – ciąg główny,
 • frezowania - ciąg główny
 • stabilizacji C 0,4/0,5 – DZ2,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 5/6 o grubości 15cm – DZ2,
 • krawężnika – DZ2,
 • ścieku – DZ-2,
 • wykopu DP2851W - ul. Pawłowicka,
 • nasypu DP2851W - ul. Pawłowicka,
 • stabilizacji C 0,4/0,5 - ul. Pawłowicka,
 • warstwy mrozoochronnej C 1,5/2 – ul. Pawłowicka,
 • podbudowy zasadniczej dolnej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3 – ul. Pawłowicka,
 • wykopu - ul. Graniczna,
 • warstwy wiążącej - ul. Graniczna,
 • stabilizacji C 0,4/0,5 - L01,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 5/6 o grubości 15cm – L01,
 • poboczy - DD-23,
 • rozbiórki ul. Lipowej (DD-24),
 • warstwy wiążącej – DD-24,
 • warstwy wiążącej – DD-25. 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3 związanych z wykonaniem:

 • rozbiórki budynków oraz pracami porządkowymi,
 • odhumusowania - DD-26,
 • nasypu - DD-26,
 • wykopu - DD-26,
 • stabilizacji C 0,4/0,5 - DD-26,
 • warstwy mrozoochronnej - DD-26,
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 - DD-26,
 • podbudowy bitumicznej – DD-26 - łącznie z zadaniem 4,
 • warstwy wiążącej – DD-26 - łącznie z zadaniem 4,
 • stabilizacji C 5/6 - DZ-3 - łącznie z zadaniem 4,
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 - DZ-3 - łącznie z zadaniem 4,
 • krawężnika – DZ-3 - łącznie z zadaniem 4. 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4 związanych z wykonaniem:

 • odhumusowanie - DZ-3 - łącznie z zadaniem 3,
 • nasypu - DZ-3 - łącznie z zadaniem 3,
 • wykopu - DZ-3 - łącznie z zadaniem 3

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-21: wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą 1 i 3.
 • WD-22: wykonanie kap chodnikowych. 
 • WD-24: wykonanie fundamentu muru oporowego P1, P3, gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem.
 • MO30b: wbicie ścianki od strony Grójca.
 • WD-30: deskowanie zwieńczenia podpór 1, 2, 3. 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: rurami ZRID1, studniami ZRID1, rurami ZRID3.
 • siecią gazową - kolizje: G7, G2.
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej - kolizja enN3a,enN3b, eSN3, enN16, enN5, enN1, enN14, eSN4, enNo8, enNo1; usuwanie kolizji z siecią WN110kV - stanowisko: 109, 110, 106.

 

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego
 • nasypu ciągu głównego,
 • drogi - DW13a,
 • drogi - DD20b,
 • nasypu - ul. Warszawska - łącznie z zadaniem 2,
 • wykopu - ul. Warszawska - łącznie z zadaniem 2.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych  z wykonaniem:

 • usuwania kopalin wraz z pracami porządkowymi,
 • frezowania w ciągu głównym,
 • podbudowa z kruszywa C 90/3 o grubości 20 cm - DZ-2,
 • wykopu DP2851W - ul. Pawłowicka,
 • nasypu DP2851W - ul. Pawłowicka,
 • stabilizacji C 0,4/0,5 - ul. Pawłowicka
 • wykopu - ul. Graniczna,
 • nasypu - ul. Graniczna,
 • podbudowy zasadniczej dolnej z mieszanki niewiązanej z kruszywem C 90/3 - ul. Graniczna,
 • stabilizacji C 0,4/0,5 - L01,
 • odhumusowania - DD-23,
 • nasypu - DD-23,
 • odhumusowania - DL-23,
 • nasypu - DD-25,
 • podbudowy z kruszywa - DD-25.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania - ciąg główny,
 • odhumusowania - DD-26,
 • nasypu - DD-26,
 • wykopu - DD-26,
 • stabilizacji C 0,4/0,5 - DD-26,
 • warstwy mrozoochronnej - DD-26,
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 - DD-26,
 • stabilizacji C 0,4/0,5 - DZ-3 - łącznie z zadaniem 4,
 • stabilizacji C 5/6 - DZ-3 - łącznie z zadaniem 4,
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 - DZ-3 - łącznie z zadaniem 4.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • usuwania karpin wraz z pracami porządkowymi
 • odhumusowanie - DZ-3 - łącznie z zadaniem 3,
 • nasypu - DZ-3 - łącznie z zadaniem 3,
 • wykopu - DZ-3 - łącznie z zadaniem 3,
 • krawężnika - DZ-3 - łącznie z zadaniem 3.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WK-20: wykonanie konstrukcji podtorza i montaż torowiska wraz z montażem trakcji, wykonanie wykopu docelowego, próbnego obciążenia - Tor 1.
 • WD-21: wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą 1 i 3, wykonania kap chodnikowych, wykonanie wnęk zakotwień kabli sprężających i ścianek zaplecznych. 
 • WD-24: izolacja płyty pomostu, montaż krawężników, fundament muru oporowego P1, P3.
 • WD-25: sprężenie - nitka Warszawa, izolacja płyty pomostu - nitka Tarczyn, izolacja płyty pomostu - nitka Warszawa. 
 • PZM1: wykonania zasypki za przyczółkami (droga DZ-3), wykonanie płyt przejściowych - DZ-3.
 • MO30b: wbicie ścianki od strony Grójca.
 • WD-30: deskowanie zwieńczenia podpór 1, 2, 3.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: rurami ZRID1, studniami ZRID1, rurami ZRID2, studniami ZRID2, rurami ZRID3.
 • siecią gazową - kolizje: G15, G11, G7a.
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej - kolizja eSN6, eSN5, eSN3, enNo6, enN5, enN2, enN1, enN14, eSN4, enNo1; usuwanie kolizji z siecią WN110kV - stanowisko: 110.

 

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego,
 • ulepszonego podłoża C 0,4/0,5 - ciąg główny,
 • ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego - ciąg główny,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 5/6 o grubości 15 cm - ciąg główny,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej C 8/10,
 • krawężnika - ul. Główna,
 • drogi - DW13a,
 • drogi - DW17a,
 • wykopu - DD-20,
 • podbudowy - DD-19,
 • warstwy wiążącej - DD-21,
 • nasypu - ul. Warszawska,
 • ulepszonego podłoża C 0,4/0,5 - ul. Warszawska.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych  z wykonaniem:

 • wycinki drzew (sadów),
 • rozbiórki ogrodzeń,
 • stabilizacji C 0,4/0,5 - ciąg główny,
 • odhumusowania - DZ-2,
 • stabilizacji C 0,4/0,5 - DZ-2,
 • podbudowy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 5/6 o grubości 15 cm - DZ-2,
 • podbudowa z kruszywa C 90/3 o grubości 20 cm - DZ-2,
 • wykopu DP2851W - ul. Pawłowicka,
 • nasypu DP2851W - ul. Pawłowicka,
 • nasypu - ul. Graniczna,
 • podbudowy zasadniczej dolnej z mieszanki niewiązanej z kruszywem C 90/3 - ul. Graniczna,
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 – DD-23,
 • podbudowy bitumicznej - DD-23,
 • warstwy wiążącej - DD-23.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • wycinki drzew (sadów),
 • prac porządkowych po wycince,
 • odhumusowania - ciąg główny,
 • odhumusowania - DD-26,
 • nasypu - DD-26,
 • wykopu - DD-26,
 • warstwy mrozoochronnej - DD-26,
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 - DD-26,
 • podbudowy bitumicznej - DD-26 - łącznie z zadaniem 4,
 • warstwy wiążącej - DD-26 - łącznie z zadaniem 4.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • wykopu - DZ-3 - łącznie z zadaniem 3.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WK-20: wykonanie konstrukcji podtorza i montaż torowiska wraz z montażem trakcji.
 • WD-21: wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą 1, wykonania kap chodnikowych, ułożenie krawężników na podsypce, wykonanie wnęk zakotwień kabli sprężających i ścianek zaplecznych. 
 • WD-24: sprężanie ustroju nośnego.
 • WD-25: zbrojenia układu nośnego - nitka Warszawa, betonowanie UN - nitka Warszawa. 
 • PZM1: wykonania zasypki za przyczółkami (droga DZ-3).
 • MO30b: wbicie ścianki od strony Grójca.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: rurami ZRID1, rurami ZRID2, studniami ZRID2.
 • siecią telekomunikacyjną - kolizje: T4,5, T2, T1.
 • siecią gazową - kolizje: G15, G11, G11a, G8.
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej - kolizja eSN3, enN1, enNo1; usuwanie kolizji z siecią WN110kV - stanowisko: 110.

 

PAŹDZIERNIK 2019

Tydzień III i IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • podbudowy bitumicznej - ul. Główna,
 • wykopu DD16,
 • warstwy mrozoochronnej - DD16,
 • podbudowy DD-16,
 • drogi - DW17a,
 • wykopu - DD-20,
 • wykopu - DD-21,
 • wykopu - ul. Warszawska,
 • ulepszonego podłoża C 0,4/0,5 - ul. Warszawska,
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 - ul. Warszawska,
 • wykopu ZB-49b.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych  z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego,
 • odhumusowanie DZ-2,
 • stabilizacji C 0,4/0,5 - DZ-2,
 • warstwy wiążącej - DZ-2,
 • chodnika DZ-2,
 • pobocza DZ-2,
 • ścieków DZ-2,
 • nasypu na drodze DP2851W - ul. Pawłowicka,
 • krawężnika - ul. Pawłowicka,
 • wykopu- ul. Graniczna,
 • nasypu - ul. Graniczna,
 • podbudowy zasadniczej dolnej z mieszanki niewiązanej z kruszywem C 90/3 - ul. Graniczna,
 • warstwy wiążącej - ul. Graniczna,
 • krawężnika - ul. Graniczna,
 • ścieku - ul. Graniczna, 
 • wykopu - DD-23,
 • stabilizacji C 0,4/0,5 - DD-23,
 • warstwy mrozoochronnej - DD-23,,
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 – DD-23,
 • podbudowy bitumicznej - DL-23,
 • warstwy wiążącej - DL-23,
 • krawężnika DL-23,
 • odhumusowania - DD-25.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • nasypu - DD-26,
 • wykopu - DD-26,
 • warstwy mrozoochronnej - DD-26,
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 - DD-26,
 • warstwy wiążącej - DD-26 - łącznie z zadaniem 4.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego,
 • nasypu - DZ3 - łącznie z zadaniem 3,
 • wykopu - DZ3 - łącznie z zadaniem 3,
 • krawężnika - DZ3 - łącznie z zadaniem 3.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WK-20: wykonanie zasypki mostowej wraz z konstrukcją najazdu na obiekt (geokraty), demontaż ścianki zabezpieczającej międzytorza na dojazdach (FAZA 10).
 • WD-22: wykonanie płyty przejściowej dla podpory nr 1, wykonanie płyty przejściowej dla podpory nr 2.
 • WD-22a: wykonanie płyt przejściowych.
 • WD-25: zbrojenie układu nośnego - nitka Warszawa. 
 • WD-28: wykonanie oczepu podpory nr 1, wykonanie oczepu podpory nr 3.
 • PZM1: deskowanie ścian (droga DZ-3), zbrojenie ścian (droga DZ-3).
 • WD-30: wykonanie pali CFA na podporach P1, P2 (wraz z badaniem gruntu) i P3 wraz z przygotowaniem platform pod palownice, wykonanie betonu podkładowego pod zwieńczenie palipodpór 1,2,3.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kolizje: W2, W14a, kanalizacja deszczowa: studniami ZRID1, rurami ZRID2.
 • siecią gazową - kolizje: G15, G11a, G7a.
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej - kolizja eSN6, eSN5, eSN3, enN16, enN5, eSN4; usuwanie kolizji z siecią WN110kV - stanowisko: 97, 87, 98, 111.

 

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego w ciągu głównym,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 5/6 o grubości 15cm - ciąg główny,
 • wykopu DP2837W - ul. Główna,
 • warstwy mrozoochronnej gr 18 cm - ul. Główna,
 • podbudowy zasadniczej dolnej z kruszywa C 90/3 - ul. Główna,
 • podbudowy bitumicznej - ul. Główna,
 • wykopu DD16,
 • warstwy mrozoochronnej - DD16,
 • podbudowy DD-16,
 • warstwy mrozoochronnej - DD20,
 • podbudowy - DD-20,
 • wykopu - DD-19,
 • wykopu - ul. Warszawska,
 • ulepszonego podłoża C 0,4/0,5 - ul. Warszawska.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych  z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6 o grubości 15 cm - ciąg główny,
 • nasypu na drodze DP2851W - ul. Pawłowicka,
 • nasypu - ul. Graniczna,
 • odhumusowania - DD-23,
 • wykopu - DL-23,
 • nasypu DL-23,
 • stabilizacji C 0,4/0,5 - DL-23,
 • warstwy mrozoochronnej,
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 – DL-23,
 • odhumusowania - DD-25.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania - DD-26,
 • nasypu - DD-26,
 • wykopu - DD-26,
 • warstwy mrozoochronnej - DD-26,
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 - DD-26,
 • podbudowy bitumicznej - DD-26,
 • podbudowy bitumicznej - DZ3,
 • warstwy wiążącej - DZ3.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego,
 • krawężnika DZ3,
 • odhumusowania DD-26.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WK-20: demontaż deskowania i rusztowania UN, wykonanie zasypki mostowej wraz z konstrukcją najazdu na obiekt (geokraty), wykonanie wnęk zakotwień kabli sprężających i ścianek zaplecznych.
 • WD-21: wykonanie fundamentu pod oblicowaniem gruntu zbrojonego na podporze nr 1.
 • WD-22a: wykonanie płyt przejściowych.
 • WD-24: zbrojenie układu nośnego.
 • WD-25: zbrojenie układu nośnego - nitka Tarczyn, konstrukcje wsporcze (rusztowanie) - nitka Warszawa. 
 • WD-28: wykonanie oczepu podpory nr 1.
 • PZM1: deskowanie ścian (droga DZ-3), zbrojenie ścian (droga DZ-3).
 • WD-30: wykonanie pali CFA na podporach P1, P2 (wraz z badaniem gruntu) i P3 wraz z przygotowaniem platform pod palownice.

 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kolizje: W2, W14a, kanalizacja deszczowa: rurami ZRID2, studniami ZRID2, rurami ZRID3.
 • siecią telekomunikacyjną - kolizją telekomunikacyjną T7d, T4,5, T2, T1.
 • siecią gazową - kolizje: G4, G5, G11, G7a, G13, G1.
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej - kolizja eSN6, eSN5, eSN3, enN16, enN5, eSN4.

 

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego w ciągu głównym,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 5/6 o grubości 15cm - ciąg główny,
 • wykopu DP2837W - ul. Główna,
 • wykopu DD16,
 • warstwy mrozoochronnej - DD16,
 • warstwy mrozoochronnej - DD20,
 • odhumusowania - DD19,
 • nasypu - ul. Warszawska.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych  z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego,
 • stabilizacji C 0,4/0,5 - ciąg główny,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6 o grubości 15 cm - ciąg główny,
 • podbudowy bitumicznej - DZ-2,
 • warstwy wiążącej - DZ-2,
 • krawężnikiem - DZ-2,
 • nasypu na drodze DP2851W - ul. Pawłowicka,
 • odhumusowania - ul. Graniczna,
 • nasypu - ul. Graniczna,
 • warstwy wiążącej - L01,
 • odhumusowania - DD-23,
 • nasypu DL-23,
 • podbudowy bitumicznej – DL-23,
 • warstwy wiążącej - DL-23.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • rozbiórki ogrodzeń,
 • stabilizacji C0,4/0,5 - DZ3
 • stabilizacji C5/6 - DZ3.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania ciągu głównego,
 • wykopu ciągu głównego,
 • rozbiórki ogrodzeń,
 • krawężnika DZ3,
 • rozbiórki krawężnika,
 • demontażu barier energochłonnych.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WK-20: betonowanie z wykończeniem powierzchni i ułożeniem podkładu pod izolację z żywicy epoksydowej, wykonanie izolacji UN, sprężenie, iniekcja kanałów.
 • WD-22: wykonanie płyty przejściowej dla podpory nr 1, wykonanie płyty przejściowej dla podpory nr 2.
 • WD-22a: wykonanie ustroju nośnego, wykonanie zasypki za przyczółkami.
 • WD-24: konstrukcji wsporczych (rusztowanie) + deskowanie. 
 • WD-25: zbrojenia UN nitka Tarczyn, przygotowanie podłoża pod rusztowanie nitka Warszawa.
 • WD-26a: wykonanie oczepu podpory nr 1. 
 • WD-28: wykonanie filarów podpory nr 3, wykonanie oczepu podpory nr 1.
 • PZM1: deskowanie ścian (droga DZ-3), zbrojenie ścian (droga DZ-3).

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kolizje: W2, kanalizacja deszczowa: rurami ZRID2, studniami ZRID2.
 • siecią telekomunikacyjną - kolizją telekomunikacyjną T7f, T4,5, T2.
 • siecią gazową - kolizje: G4, G17a, G7a.
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej - kolizja eSN3, eSN4.

 

WRZESIEŃ 2019

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • ulepszonego podłoża C 0,4/0,5 w ciągu głównym,
 • wykopu DD-19.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych  z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego,
 • stabilizacji C 0,4/0,5 - DZ-2,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym - DZ-2,
 • podbudowy z kruszywa C90/3 o grubości 20 cm - DZ-2,
 • krawężnikiem - DZ-2,
 • nasypu na drodze DP2851W - ul. Pawłowicka,
 • nasypu ul. Granicznej,
 • ścieku - L01,
 • stabilizacji C 0,4/0,5 – DD-23,
 • warstwy mrozoochronnej - DL-23,
 • nasypu DL-23,
 • stabilizacji C 0,4/0,5 – DL-23,
 • warstwy mrozoochronnej - DL-23,
 • podbudowy z kruszywa C90/3 - DL-23,
 • krawężnika DL-23. 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • podbudowy z kruszywa C90/3 - DD26,
 • podbudowy bitumicznej – DD26,
 • warstwy wiążącej - DD26,
 • stabilizacji C5/6 – DZ3,
 • podbudowy z kruszywa C90/3 - DZ3,
 • podbudowy bitumicznej – DZ3,
 • warstwy wiążącej - DZ3.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania ciągu głównego,
 • nasypu - DZ3 - łącznie z zadaniem 3,
 • rozbiórki chodnika,
 • demontażu barier energochłonnych.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WK-20: wykonania zbrojenia wraz z montażem osłonek kabli, betonowaniem z wykończeniem powierzchni.
 • WD-22: wykonania zasypki za przyczółkami.
 • WD-22a: deskowania ścian, zbrojenia UN, wykonanie ustroju nośnego.
 • WD-24: konstrukcji wsporczych + deskowanie. 
 • WD-25: konstrukcji wsporczych + deskowanie nitka Tarczyn, zbrojenia UN nitka Tarczyn.
 • WD-26a: wykonanie filarów podpory nr 2, wykonanie oczepu podpory nr 1. 
 • WD-28: wykonanie filarów podpory nr 1, wykonanie filarów podpory nr 3, wykonanie oczepu podpory nr 1.
 • PZM1: wykonanie płyty fundamentowej pod drogą DZ-3.
 • WD-30: wykonanie pali CFA.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kolizje: W2, kanalizacja deszczowa: studniami ZRID1, rurami ZRID2, studniami ZRID2, rurami ZRID4.
 • siecią telekomunikacyjną - kolizją telekomunikacyjną T8, T6 i T4,5, T2.
 • siecią gazową - kolizje: G15, G17a, G8.
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej - kolizja enN3.

 

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1 związanych z wykonaniem:

 • rozbiórki ogrodzeń,
 • wykopu ciągu głównego,
 • nasypu ciągu głównego
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6 o grubości 15 cm w ciągu głównym,
 • nasypu DP 2837W - ul. Główna,
 • ulepszonego podłoża C 0,4/0,5 i ul. Główna,
 • warstwy mrozoochronnej gr. 18cm - ul. Główna,
 • podbudowy zasadniczej dolnej z kruszywa C90/3 - ul. Główna, 
 • nasypu DD-22.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2 związanych  z wykonaniem:

 • odhumusowania ciągu głównego,
 • wykopu ciągu głównego,
 • odhumusowania DZ-2,
 • wykonania stabilizacji C 0,4/0,5 - DZ-2,
 • podbudowy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6 o grubości 15 cm - DZ-2,
 • podbudowy z kruszywa C90/3 o grubości 20 cm - DZ-2,
 • wykopu na drodze DP2851W - ul. Pawłowicka
 • nasypu na drodze DP2851W - ul. Pawłowicka,
 • nasypu ul. Granicznej,
 • wykonania stabilizacji C 0,4/0,5 - L01,
 • warstwy wiążącej - L01,
 • warstwy wiążącej - L02,
 • podbudowy bitumicznej - L03, 
 • warstwy wiążącej - L03, 
 • podbudowy bitumicznej - L04, 
 • warstwy wiążącej - L04, 
 • wykopu DD23,
 • odhumusowania DL-23,
 • warstwy mrozoochronnej - DL-23,
 • podbudowy z kruszywa C90/3 - DL-23. 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3 związanych z wykonaniem:

 • warstwy mrozoochronnej DD26,
 • podbudowy z kruszywa C90/3 - DD26.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4 związanych z wykonaniem:

 • stabilizacji C 0,4/0,5 - DZ3 - łącznie z zadaniem 3,
 • podbudowy z kruszywa C90/3 - DZ3 - łącznie z zadaniem 3,
 • nasypu - DZ3 - łącznie z zadaniem 3,
 • rozbiórki chodnika,
 • rozbiórki nawierzchni.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WK-20: wykonania deskowania ustroju nośnego wraz ze wspornikiem, wykonania zbrojenia wraz z montażem osłonek kabli, rur osłonowych teletechnicznych oraz osadzeniem wpustów.
 • WD-21: demontażu rusztowania i deskowania.
 • WD-22: wykonania zasypki z przyczółkami.
 • WD-22a: wykonanie płyty fundamentowej, deskowania ścian.
 • WD-24: przygotowanie podłoża pod rusztowanie, konstrukcji wsporczych (rusztowanie) + deskowanie. 
 • WD-25: konstrukcji wsporczych (rusztowanie) + deskowania - nitka Warszawa.
 • WD-26a: wykonanie fundamentu podpory nr 1. 
 • PZM1: wykonanie wykopu pod drogą DZ3 z wymianą gruntu,
 • KP-29: wykonanie wykopu po stronie zachodniej, wykonanie chudego betonu (część zachodnia).

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • Siecią wodociągową i kanalizacyjną - kolizje: W2, W10, studniami ZRiD1, rurami ZRiD2.
 • Siecią telekomunikacyjną - kolizją telekomunikacyjną T6 i T4,5.
 • Siecią gazową - kolizje: G7a, G1.
 • Siecią elektroenergetyczną -  kolizje: eSN10, eSN11, eSN7, enN3b, eSN12, enN15.

 

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania ciągu głównego,
 • wykopu ciągu głównego,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6,
 • nasypu DP 2837W - ul. Główna,
 • warstwy mrozoochronnej gr. 18cm,
 • rozbiórki budynków + prac porządkowych,
 • nasypu DD-22,
 • wykopu DD-19,
 • wykopu ZB-45c.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych  z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego,
 • nasypu na drodze DP2851W - ul. Pawłowicka,
 • nasypu ul. Granicznej,
 • podbudowy bitumicznej - L01,
 • podbudowy bitumicznej - L02,
 • podbudowy bitumicznej - L03, 
 • warstwy wiążącej - L03, 
 • podbudowy bitumicznej - L04, 
 • warstwy wiążącej - L04, 
 • odhumusowania DL-23. 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania DD26,
 • nasypu DD26.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • nasypu DZ3 - łącznie z zadaniem 3,
 • wykopu DZ3 - łącznie z zadaniem 3,
 • krawężnika DZ3,
 • wykonanie ciągu pieszego DZ 1.4,
 • pobocza DZ 1.4,
 • frezowania pod DZ 1.4,
 • rozbiórki nawierzchni,
 • odhumusowania ul. Spacerowej i ul. Leśnej WD30,
 • wprowadzenia TOR bypass.

ykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WK-20: montażu rusztowań, wykonania deskowania ustroju nośnego wraz ze wspornikiem.
 • WD-21: demontażu rusztowania i deskowania.
 • WD-22a: wykonanie płyty fundamentowej.
 • WD-24: przygotowanie podłoża pod rusztowanie. 
 • WD-25: wykonanie oczepu podpory nr 3, konstrukcji wsporczych + deskowania - nitka Warszawa.
 • WD-28: wykonanie fundamentu podpory nr 1. 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • Siecią wodociągową i kanalizacyjną - kolizją W14a, kolizją KD1, KD2.
 • Siecią telekomunikacyjną - kolizją telekomunikacyjną T3.
 • Siecią gazową - kolizje: G7a, G1, G15a.
 • Siecią elektroenergetyczną -  kolizje: enN11, enN9.

 

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego,
 • ulepszonego podłoża C 0,4/0,5 w ciągu głównym,
 • ulepszonego podłoża z granulatu niewysadzinowego w ciągu głównym,
 • wykopu DP 2837W - ul. Główna,
 • nasypu DP 2837W - ul. Główna,
 • wykopu DD-20,
 • nasypu DD-22.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych  z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego,
 • odhumusowania DZ-2,
 • nasypu na drodze DP2851W - ul. Pawłowicka,
 • nasypu ul. Granicznej,
 • podbudowy zasadniczej C 5/6 o grubości 15cm - L01,
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 o grubości 20cm - L01, 
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 o grubości 20cm - L02, 
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 o grubości 20cm - L03, 
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 o grubości 20cm - L04, 
 • nasypu DL-23. 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4 związanych z wykonaniem:

 • nasypu DZ3 - łącznie z zadaniem 3,
 • wykonanie ciągu pieszego DZ 1.4,
 • nasypu DZ 1.4,
 • konstrukcji DZ 1.4,
 • pobocza DZ 1.4.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WK-20: przygotowanie podłoża pod rusztowanie/deskowanie, montażu rusztowań.
 • WD-21: sprężanie, demontażu rusztowania i deskowania.
 • WD-22a: wykonanie wykopu z wymianą gruntu, wykonanie chudego betonu.
 • WD-24: wykonanie oczepu podpory nr 1, wykonanie oczepu podpory nr 3, przygotowanie podłoża pod rusztowanie. 
 • WD-25: wykonanie oczepu podpory nr 1, wykonanie oczepu podpory nr 3, wykonanie podłoża pod rusztowanie - nitka Tarczyn, wykonanie konstrukcji wsporczych i deskowania - nitka Tarczyn.
 • WD-26a: wykonanie wykopu fundamentowego i chudego betonu pod podporę nr 1 i 2.
 • WD-28: wykonanie wykopu fundamentowego i chudego betonu pod podporę nr 1 i 3., wykonanie fundamentu podpory nr 1 i 3. 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych<

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ Wykonawca ODC. B

IDS-BUD S.A. Ul. Grzybowska 87 00-844 Warszawa
http://www.ids-bud.pl

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu