POIS RP GDDKiA FS

Postęp Robót, Odcinek C

Odcinek C jest realizowany w ramach czterech decyzji ZRiD (Zadanie 1-4). 

2020.03 PŚP C

MAJ 2020

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • warsty mrozoochronnej - ul. Główna
 • chodnika - ul. Warszawska

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • wykopu - ciąg główny,
 • nasypu - ciąg główny,
 • wykonanie stabilizacji C0,4/0,5 - ciąg główny,
 • nasypu DP2851W ul. Pawłowicka,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowanie - ciąg główny,
 • wykonanie stabilizacji C0,4/0,5 - ciąg główny,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki C5/6 - ciąg główny

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-28: wykonanie fundamentu z gruntu zbrojonego na i za podporą 1
 • PZM-1: deskowanie ścian, zbrojenie całego obiektu,
 • KP-29:  wykonanie pochylni cz. wschodnia 
 • PZM-2: Wykonanie zasypki za przyczółkami (n.Grójec), wykoannie wykopu i chudego betonu pod drogę główną( n. Warszawa)

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa:drenaż pas rozdziału, rury,  studnie ZRID2, drenaż pas rozdziału ,rury, studnie ZRID3
 • melioracją - przebudowa i koserwacja cieków wodnych - ZRID1
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – przyłącze elektryczne SZR_ZRID4, oświetlenie  ZRID2, ZRID3, 
 • montaż konstrukcji słupa - stanowisko 85/84, prace fundamentowe+montaż konstrukcji słupa - stanowisko 107.

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • wykopu - ciąg główny
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej C8/10
 • chodnika - ul. Główna
 • podbudowy zasadniczej dolnej C90/3 - ul. Główna.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • wykopu - ciąg główny,
 • nasypu - ciąg główny,
 • wykonanie stabilizacji C0,4/0,5 - ciąg główny,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki C5/6 - ciąg główny,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki C8/10 - ciąg główny,
 • nasypu DP2851W ul. Pawłowicka,
 • nasypu i wykopu - L01.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowaniem ciągu głównego,
 • wykopu - ciąg główny,
 • nasypu - ciąg główny,
 • wykonaniem stabilizacji C0,4/0,5 – ciąg główny,
 • wykonaniem stabilizacji C5/6 – ciąg główny.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • wykopu - ciąg główny,
 • rozbiórki nawierzchni.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-21:  wykonanie oczepu na murze zbrojonym,
 • WD-25: wykonanie płyty przejściowej,
 • WD-26A: zbrojenie ustroju nośnego,
 • WD-28: demontaż rusztowania i deskowanie
 • PZM-1: deskowanie ścian, zbrojenie całego obiektu
 • KP-29:  wykonanie pochylni cz. wschodnia i zachodnia.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa:rury i studnie ZRID1, rury ZRID2, studnie ZRID3
 • melioracją - przebudowa i koserwacja cieków wodnych - ZRID1
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – przyłącze elektryczne SZR_ZRID4, oświetlenie  ZRID2.

 

KWIECIEŃ 2020

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej C8/10,
 • nasypu - DP 2837W ul. Główna,
 • wykopu ZB-49b.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • wykopu - ciąg główny,
 • nasypu - ciąg główny,
 • nasypu DP2851W ul. Pawłowicka,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowaniem ciągu głównego,
 • nasypu - ciąg główny
 • wykonaniem stabilizacji C0,4/0,5 – ciąg główny wraz z zadaniem 4

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • wykopu - ciąg główny,
 • rozbiórki nawierzchni
 • demontażu barier energochłonnych

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-21:  wykonanie oczepu na murze zbrojonym,
 • WD-25: izolacja płyty pomostu (n.Tarczyn), wykonanie płyty przejściowej,
 • WD-26A: zbrojenie ustroju nośnego,
 • PZM-1: wykonanie płyty dennej,
 • KP-29:  wykonanie pochylni cz. wschodnia, sprężenie ustroju nośnego,
 • MO-30B: wykop

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: studnie ZRID3
 • melioracją - przebudowa i koserwacja cieków wodnych - ZRID1
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – przyłącze elektryczne SZR_ZRID2, SZR_ZRID4, oświetlenie  ZRID2

 

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • wykopu - ciąg główny,
 • nasypu - DP 2837W ul. Główna,
 • nasypu - DD22 wraz z zadaniem 2
 • warstwy wiążącej ul. Warszawska,
 • wykopu ZB-49b.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • nasypu - ciąg główny
 • wykonaniem stabilizacji C0,4/0,5 - ciąg główny
 • nasypu DP2851W ul. Pawłowicka,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowaniem ciągu głównego,
 • nasypu - ciąg główny
 • wykonaniem stabilizacji C0,4/0,5 – ciąg główny wraz z zadaniem 4
 • wykonaniem stabilizacji C5/6 – ciąg główny wraz z zadaniem 4,
 • wykonaniem pobocza  – DZ3 wraz z zadaniem 4,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • wykopu - ciąg główny,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-21: wykonanie asfaltu twardolanego, wykonanie oczepu na murze zbrojonym
 • WD-24: Izolacja płyty pomostu,
 • WD-25: izolacja płyty pomostu (n.Warszawa)
 • WD-26A: zbrojenie ustroju nośnego
 • WD-28: sprężenie ustroju nośnego, izolacja płyty pomostu,
 • PZM-1: wykonanie płyty dennej,
 • KP-29:  wykonanie pochylini cz. wschodnia
 • PZM-2:  Zbrojenie UN (droga główna – n. Grójec), Wykonanie UN (droga główna n. Grójec)

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: rury  i studnie ZRID2, studnie ZRID3
 • melioracją - przebudowa i koserwacja cieków wodnych - ZRID1
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – przyłąćze elektryczne SZR_ZRID1, oświetlenie  ZRID2, ZRID3

 

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • nasypu -DP2837W ul. Główna,
 • nasypu DD-22 wraz z zadaniem 2,
 • warstwy wiążącej ul. Warszawska,
 • wykopu ZB-49b.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • wykopu - ciąg główny,
 • nasypu - ciąg główny,
 • wykonaniem stabilizacji C0,4/0,5 - ciąg główny,
 • podbudowy zasadniczej C5/6 - ciąg główny,
 • nasypu DP2851W ul. Pawłowicka,
 • wykopu - L01.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowaniem ciągu głównego,
 • wymiany gruntu - ciąg główny,
 • wykonaniem stabilizacji C0,4/0,5 – ciąg główny wraz z zadaniem 4,
 • wykonaniem podbudowy bitumicznej, warstwy wiążącej, pobocza  – DZ3 wraz z zadaniem 4.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • wykopu - ciąg główny,
 • wykonanie krawężnika DZ3.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WS-22: wykonanie stożków,
 • WD-25: wykonanie zasypki pod płytę przejściową,
 • WD-26A: zbrojenie ustroju nośnego
 • WD-28: sprężenie ustroju nośnego
 • PZM-1: wykonanie płyty dennej,
 • KP-29: wykonanie ustroju nośnego, wykonanie pochylini cz. wschodnia
 • PZM-2:  deskowanie całego obiektu (droga główna n. Grójec), Zbrojenie UN (droga główna – n. Grójec), Wykonanie UN (droga główna n. Grójec)
 • WD-30: asfalt twardolany.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: rury  i studnie ZRID2, rury ZRID3, studnie ZRID4,
 • melioracją - przebudowa i koserwacja cieków wodnych - ZRID1,
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – oświetlenie  ZRID2.

 

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • ulepszone podłoże z gruntu niewysadzinowego - ciąg główny
 • podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem C5/6 - ciąg główny
 • nasyp - DP 2837W ul. Główna
 • nasyp -  DD-22 wraz z zadaniem 2,
 • warstwa wiążąca – ul. Warszawska

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • wykopu - ciąg główny
 • nasypu - ciąg główny
 • wykonanie stabilizacji C0,4/0,5 - ciąg główny
 • podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej C5/6 - ciąg główny
 • nasypu - DP2851W ul. Pawłowicka

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • nasypu - ciąg główny
 • wymiany gruntu - ciąg główny,
 • wykonanie krawężnika – DZ3 –wraz z zadaniem 4,
 • wykonanie ściekiu - DZ3 - wraz z zadaniem 4

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • wykopu - ciąg główny

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WS-22: asfalt twardolany,
 • WD-25: wykonanie zasypki pod płytą przejściową
 • WD-26A: konstrukcje wsporcze (rusztowanie), zbrojenie ustroju nośnego,
 • PZM-1: wykonanie chudego betonu, wykonanie płyty dennej
 • KP-29: wykonanie ustroju nośnego, wykonanie pochylni
 • PZM-2: deskowanie ścian (droga główna n. Grójec), zbrojenie całego obiektu (droga główna n. Grójec), deskowanie całego obiektu (droga główna n. Grójec), Zbrojenie UN (droga główna – n. Grójec), Wykonanie UN (droga główna n. Grójec)
 • MO30B: wykonanie oczepu.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: rury ZRID2, 
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – oświetlenie ZRID2.

 

MARZEC 2020

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • nasypu - ciąg główny,
 • warstwa mrozochronna i Podbudowa DD-22 wraz z zadaniem 2,
 • podbudowa z kruszywa C90/3 – ul. Warszawska

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • wykopu - ciąg główny
 • nasypu - ciąg główny
 • nasypu - DP2851W ul. Pawłowicka

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowaniem ciągu głównego,
 • wymiany gruntu - ciąg główny,
 • wykonanie stabilizacji C0,4/0,5 – ciąg główny wraz z zadaniem 4,
 • wykonanie stabilizacji C5/6 – DZ3 wraz z zadaniem 4,
 • wykonanie podbudowy z kruszywa C90/3 – DZ3 –wraz z zadaniem 4.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-21: izolacja płyty pomostu,
 • WS-22: izolacja płyty pomostu,
 • WD-24: izolacja płyty pomostu, wykonanie płyty przejściowej
 • WD-25: wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą nr 3
 • WD-26A: konstrukcje wsporcze (rusztowanie),
 • WD-28: zbrojenie ustroju nośnego, betonowanie,
 • PZM-1: wykonanie wymiany gruntu,
 • KP-29: wykonanie ustroju nośnego, wykonanie pochylni
 • PZM-2: deskowanie ścian (droga główna n. Grójec), zbrojenie całego obiektu (droga główna n. Grójec), deskowanie całego obiektu (droga główna n. Grójec), Zbrojenie UN (droga główna – n. Grójec), Wykonanie UN (droga główna n. Grójec)
 • MO30B: wykonanie oczepu.
 • WD-30: izolacja płyty pomostu.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: rury ZRID2, rury ZRID3, studnie ZRID3
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – oświetlenie ZRID1, ZRID2.

 

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • podbudowy zasadniczej C5/6 - ciąg główny

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • wykopu - ciąg główny
 • nasypu - ciąg główny
 • nasypu - DP2851W ul. Pawłowicka

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowaniem ciągu głównego
 • wykopu - ciąg główny,
 • nasypu - ciąg główny,
 • wymiany gruntu - ciąg główny

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego,
 • nasypu DZ3 wraz z zadaniem 3

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-24: wykonanie zasypki pod płytę przejściową, wykonanie płyty przejściowej
 • WD-25: wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą nr 3
 • WD-26A:  przygotowanie podłoża pod rusztowanie, konstrukcje wsporcze (rusztowanie),
 • WD-28: konstrukcje wsporcze (rusztowanie), zbrojenie ustroju nośnego,
 • KP-29: wykonanie ustroju nośnego,
 • PZM-2: deskowanie ścian (droga główna), zbrojenie całego obiektu (droga główna n. Grójec)
 • MO30B: wykonanie oczepu.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa:rury ZRID2, rury ZRID4
 • melioracjami –wykonanie przebudowy sieci drenarskiej ZRID1,
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID1, SZR_ZRID2, oświetlenie ZRID1, ZRID2.

 

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowaniem ciągu głównego
 • wykopu - ciąg główny,
 • nasypu - ciąg główny,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego,
 • nasypu DZ3 wraz z zadaniem 3

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-24: wykonanie zasypki pod płytę przejściową,
 • WD-25: wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą nr 3
 • WD-26A:  przygotowanie podłoża pod rusztowanie, konstrukcje wsporcze (rusztowanie),
 • WD-28: konstrukcje wsporcze (rusztowanie), zbrojenie ustroju nośnego,
 • KP-29: wykonanie ustroju nośnego,
 • PZM-2: wykonanie kap (DZ3), deskowanie ścian (droga główna), zbrojenie całego obiektu (droga główna)
 • MO30B: oczep,
 • WD-30: wykonanie płyty przejściowej.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: studniami ZRID1, rury ZRID2, rury ZRID3
 • melioracjami –wyłączenia z eksploatacji istniejących sączków i zbieraczy ZRID1,
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID1, SZR_ZRID2, oświetlenie ZRID2.

 

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • rozbiórki nawierzchni – ciąg główny.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • rozbiórki nawierzchni – ciąg główny,
 • odhumusowaniem ciągu głównego,
 • wykopu – ciąg główny,
 • nasypu – ciąg główny,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • wykopu – ciąg główny,
 • odhumusowaniem ciągu głównego
 • nasypu – DZ3 wraz z zadaniem 3s

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-25: wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą nr 3
 • WD-26A: przygotowanie podłoża pod rusztowanie, konstrukcje wsporcze (rusztowanie),
 • WD-28: przygotowanie podłoża pod rusztowanie, konstrukcje wsporcze (rusztowanie).
 • PZM-1: wykonanie wykopu pod drogą główną (nitka Warszawa), wymiana gruntu,
 • KP-29: wykonanie ustroju nośnego,
 • PZM-2: wykonanie płyty fundamentowej pod drogą główną (nitka Grójec), wykonanie kap (droga DZ3), deskowanie ścian (droga główna) , zbrojenie całego obiektu (droga główna)
 • MO30B: wykonanie oczepu,
 • WD-30: wykonanie płyty przejściowej,
 • WD-24: wykonanie zasypki pod płytę przejściową

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: rurami ZRID1, studniami ZRID1, studniami ZRID3, rurami ZRiD4
 • melioracjami – przebudowa i konserwacja cieków wodnych – ZRID1, wykonanie przebudowy sieci drenarskiej – ZRID1.
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID4

 

LUTY 2020

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych  z wykonaniem:

 • pasa technologicznego 02 – łącznie z zadaniem 2.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • wykopu – ciąg główny,
 • rozbiórki nawierzchni – ciąg główny.
 • Wykopu – L01.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • rozbiórki nawierzchni – ciąg główny,
 • odhumusowaniem ciągu głównego,
 • wykopu – ciąg główny.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-21: wykonanie płyty przejściowej.
 • WD-25: wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą nr 1.
 • WD-26A: wykonanie filarów podpory nr 4, wykonanie oczepu podpory nr 5, przygotowanie podłoża pod rusztowanie.
 • WD-28: przygotowanie podłoża pod rusztowanie, konstrukcje wsporcze (rusztowanie).
 • PZM-1: wykonanie wykopu pod drogą główną (nitka Grójec).
 • KP-29: deskowanie podpór (część zachodnia – podpora nr 3), deskowanie podpór (część wschodnia – podpora nr 1), wykonanie   

            ustroju nośnego.

 • PZM-2: wykonanie płyty przejściowej (droga DZ 1.4), wykonanie płyty fundamentowej pod drogą główną (nitka Grójec).
 • MO30A: kotwienie od strony Warszawy.
 • WD-30: wykonanie zasypki za przyczółkami.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: rurami ZRID1, studniami ZRID1, rurami ZRID2, studniami ZRID2, rurami ZRID3, studniami ZRID3.
 • melioracjami – przebudowa i konserwacja cieków wodnych – ZRID1, wykonanie przebudowy sieci drenarskiej – ZRID1.
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID2, przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID3, usuwanie kolizji z siecią WN 110kV – stanowisko 102.

 

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych  z wykonaniem:

 • rozbiórki ciągu głównego,
 • nasypu DP2851W – ul. Pawłowicka,
 • wykopu – L01.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • rozbiórki nawierzchni – ciąg główny.
 • odhumusowaniem ciągu głównego

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-21: wykonanie płyty przejściowej
 • WD-25: wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą nr 1
 • WD-26A: wykonanie filarów podpory nr 4, wykonanie oczepu podpory nr 5, przygotowanie podłoża pod rusztowanie
 • WD-28: konstrukcje wsporcze (rusztowanie), podłoża pod rusztowanie.
 • PZM-1: wykonanie wykopu pod drogą główną (nitka Grójec), wymiana gruntu pod drogą główną (nitka Grójec)
 • KP-29: wykonanie słupów podpory nr 1, deskowanie podpór (część wschodnia – podpora nr 1)
 • PZM-2: wykonanie płyty przejściowej (droga DZ 1.4), wykonanie płyty fundamentowej pod drogą główną (nitka Grójec)
 • MO30A: kotwienie od strony Warszawy.
 • WD-30: wykonanie zasypki za przyczółkami.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: studniami ZRID1,
 • melioracjami – przebudowa i konserwacja cieków wodnych – ZRID1, wykonanie przebudowy sieci drenarskiej – ZRID1.
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID3, usuwanie kolizji z siecią WN 110kV – stanowisko 102.

 

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych  z wykonaniem:

 • rozbiórki ciągu głównego,
 • nasypu DP2851W – ul. Pawłowicka,
 • wykopu – L01.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • rozbiórki nawierzchni – ciąg główny.  

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-21: wykonanie płyty przejściowej, montaż dylatacji modułowej na podporze P1 i P3.
 • WD-24: montaż dylatacji modułowej na podporze P1 i P3, wykonanie zasypki pod płytę przejściową.
 • WD-25: wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą nr 1 i nr 3.
 • WD-26A: wykonanie filarów podpory nr 3, nr 4 i nr 5.
 • WD-28: wykonanie filarów podpory nr 2, przygotowanie podłoża pod rusztowanie.
 • PZM-1: wykonanie wykopu pod drogą główną (nitka Grójec).
 • KP-29: wykonanie fundamentów kładki i pochylni (część wschodnia), wykonanie fundamentów kładki (podpora nr 2), deskowanie podpór (część wschodnia – podpora P1).
 • PZM-2: wykonanie zasypki za przyczółkami (droga DZ1.4), wykonanie płyty przejściowej (droga DZ 1.4), wymiana gruntu pod drogą główną (nitka Grójec), wykonanie chudego betonu pod drogą główną (nitka Grójec), wykonanie płyty fundamentowej pod drogą główną (nitka Grójec).
 • MO30b: kotwienie od strony Warszawy.
 • WD-30: wykonanie zasypki za przyczółkami. 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: rurami ZRID1, studniami ZRID1, studniami ZRID3.
 • melioracjami – przebudowa i konserwacja cieków wodnych – ZRID1, wykonanie przebudowy sieci drenarskiej – ZRID1.

przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID1, przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID3, przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID4, usuwanie kolizji z siecią WN 110kV – stanowisko 101, 102.

 

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • podbudowy DD22 – łącznie z zadaniem 2,
 • wykopu ZB - 49b.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych  z wykonaniem:

 • wykopu – ciąg główny,
 • rozbiórki ciągu głównego,
 • nasypu DP2851W – ul. Pawłowicka.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania – ciąg główny,
 • rozbiórki nawierzchni – ciąg główny.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-21: wykonanie płyty przejściowej.
 • WD-24: wykonanie ścianki zaplecznej na podporach P1 i P3,
 • WD-25: wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą nr 1.
 • WD-26A: wykonanie fundamentu nr 4 i nr 5, wykonanie filarów podpory nr 3 i nr 4.
 • WD-28: wykonanie fundamentu P2, wykonanie filarów podpory nr 2.
 • KP-29: wykonanie fundamentów kładki i pochylni (część wschodnia).
 • PZM-2: wykonanie zasypki za przyczółkami (droga DZ1.4), wymiana gruntu pod drogą główną (nitka Grójec),
 • MO30b: kotwienie od strony Warszawy.
 • WD-30: wykonanie zasypki za przyczółkami.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: studniami ZRID1, rurami ZRID2, rurami ZRID4.
 • melioracjami – przebudowa i konserwacja cieków wodnych – ZRID1.
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID1, przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID2, przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID3, przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID4, usuwanie kolizji z siecią WN 110kV – stanowisko 101.

 

STYCZEŃ 2020

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • podbudowy DD22 – łącznie z zadaniem 2

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych  z wykonaniem:

 • wykopu – ciąg główny,
 • rozbiórki ciągu głównego,
 • nasypu DP2851W – ul. Pawłowicka. 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania – ciąg główny,
 • rozbiórki nawierzchni – ciąg główny.  

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-21: wykonanie chudego betonu pod płyty przejściowe (roboty wykończeniowe).
 • WD-25: wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą nr 1.
 • WD-26A: wykonanie wykopu fundamentowego i chudego betonu pod podporą nr 3, 4 ,5, wykonanie fundamentu nr 3 i nr 4.
 • WD-28: wykonanie fundamentu P2.
 • KP-29: wykonanie fundamentów kładki i pochylni (część wschodnia).
 • MO30b: kotwienie od strony Grójca.
 • WD-30: wykonanie zasypki za przyczółkami. 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: studniami ZRID1, rurami ZRID2, studniami ZRID3.
 • melioracjami – przebudowa i konserwacja cieków wodnych – ZRID1.
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID1, przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID2, przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID3, przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID4.

 

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • drogi DD18.
 • podbudowy DD22.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych  z wykonaniem:

 • frezowania – ciąg główny,
 • nasypu DZ1,
 • nasypu DP2851W – ul. Pawłowicka,
 • wykopu – L01.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania – ciąg główny,
 • rozbiórki nawierzchni – ciąg główny.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-25: wykonanie fundamentu pod oblicowanie gruntu zbrojonego na podporze nr 1.
 • WD-26A: wykonanie wykopu fundamentowego i chudego betonu pod podporą nr 3, 4 ,5.
 • WD-28: wykonanie kolumn DSM pod fundamentem P2.
 • KP-29: wykonanie wykopu po stronie wschodniej, wykonanie chudego betonu (część wschodnia).
 • PZM-2: zbrojenie ustroju nośnego, wykonanie UN (droga DZ-1.4).  
 • MO30b: wykop pod rzędną kotwienia od strony Warszawy, kotwienie od strony Grójca. 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: rurami ZRID2, studniami ZRID2.
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID1, przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID2, przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID3, usuwaniem kolizji z siecią WN 110kV – stanowisko 101, 106.

 

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych  z wykonaniem:

 • wykopu – ciąg główny,
 • frezowania – ciąg główny.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania – ciąg główny,
 • rozbiórki nawierzchni – ciąg główny.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-25: wykonanie wnęk zakotwień kabli sprężających i ścianek zaplecznych.
 • WD-26A: przygotowanie platformy pod palownice – podpora P3, P4, P5, wykonanie kolumn DSM pod fundamentem P3, P4, P5.
 • WD-28: przygotowanie platformy pod palownice – podpora P2.
 • KP-29: wykonanie wykopu po stronie wschodniej.
 • PZM-2: deskowanie całego obiektu, zbrojenie ustroju nośnego - droga DZ-1.4.  
 • MO30b: wbicie ścianki od strony Warszawy, wykop pod rzędną kotwienia od strony Warszawy.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: rurami ZRID2.
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID2, przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID3.

 

Tydzień I

Wykonawca nie prowadzi robót. W ramach dyżuru Wykonawca kontroluje stan oznakowania pionowego.

 

GRUDZIEŃ 2019

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego,
 • ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego – ciąg główny,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 5/6 o grubości 15 cm – ciąg główny,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej C 8/10,
 • chodnika – ul. Główna,
 • drogi – DD18,
 • wykopu ZB-49b. 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych  z wykonaniem:

 • odhumusowania – ciąg główny,
 • wykopu – ciąg główny,
 • frezowania – ciąg główny,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 5/6 o grubości 15 cm – ciąg główny,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej C 8/10 – ciąg główny,
 • nasypu DP2851W - ul. Pawłowicka. 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania – ciąg główny,
 • rozbiórki nawierzchni – ciąg główny. 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-24: wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem.
 • WD-25: wykonanie wnęk zakotwień kabli sprężających i ścianek zaplecznych.
 • WD-26A: przygotowanie platformy pod palownice – podpora P3, P4, P5.
 • KP-29: wykonanie wykopu po stronie wschodniej.
 • PZM-2: zbrojenie ścian, deskowanie całego obiektu - droga DZ-1.4.  
 • MO30b: wbicie ścianki od strony Warszawy. 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: rurami ZRID3, studniami ZRID3.
 • siecią gazową - kolizje: G15, G17a, G3, G7, G13.
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID1, przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID2, przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID3, kolizja eSN4, eSN2, eSN1 ; usuwanie kolizji z siecią WN110kV - stanowisko: 106.

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego,
 • ulepszonego podłoża C 0,4/0,5 – ciąg główny,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 5/6 o grubości 15 cm – ciąg główny,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej C 8/10,
 • wykopu – DP2837W – ul. Główna,
 • chodnika – ul. Główna,
 • drogi – DD18,
 • drogi DD20b,
 • warstwy mrozoochronnej DD22 – łącznie z zadaniem 2,
 • wykopu - ul. Warszawska - łącznie z zadaniem 2,
 • ulepszonego podłoża C 0,4/0,5 – ul. Warszawska – łącznie z zadaniem 2,
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 – ul. Warszawska.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych  z wykonaniem:

 • wykopu – ciąg główny,
 • frezowania – ciąg główny,
 • stabilizacji C 0,4/0,5 – ciąg główny,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 5/6 o grubości 15 cm – ciąg główny,
 • pobocza – DZ-2,
 • nasypu DP2851W - ul. Pawłowicka,
 • podbudowy zasadniczej dolnej z mieszanki niewiązanej z kruszywem C 90/3 – ul. Pawłowicka,
 • podbudowy bitumicznej – ul. Pawłowicka,
 • warstwy wiążącej – ul. Pawłowicka,
 • krawężnik – ul. Pawłowicka,
 • nasypu – ul. Graniczna,
 • podbudowy zasadniczej dolnej z mieszanki niewiązanej z kruszywem C 90/3 – ul. Graniczna,
 • warstwy wiążącej – DD25.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • rozbiórki nawierzchni – ciąg główny,
 • pobocza - DZ-3 - łącznie z zadaniem 4.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • wykopu - DZ-3 - łącznie z zadaniem 3,
 • rozbiórki nawierzchni.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD–21: wykonanie wnęk zakotwień kabli sprężających i ścianek zaplecznych.
 • WD-24: wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem.
 • WD-25: wykonanie kap chodnikowych (nitka Warszawa), wykonanie wnęk zakotwień kabli sprężających i ścianek zaplecznych.
 • WD-26A: przygotowanie platformy pod palownice – podpora P3, P4, P5.
 • KP-29: wykonanie fundamentów (część zachodnia), wykonanie wykopu po stronie wschodniej.
 • PZM-2: deskowanie ścian, zbrojenie ścian, deskowanie całego obiektu, zbrojenie ustroju nośnego - droga DZ-1.4.  
 • MO30b: wbicie ścianki od strony Warszawy.
 • WD-30: demontaż deskowania, wykonanie kap chodnikowych, izolacja płyty pomostu.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: rurami ZRID1, rurami ZRID2, rurami ZRID3, studniami ZRID3.
 • siecią gazową - kolizje: G15, G12, G2.
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – kolizja eSN3, enN2, enN1, enN14, przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID3, przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID4, kolizja eSN4, eSN2, eSN1 ; usuwanie kolizji z siecią WN110kV - stanowisko: 101, 109, 110, 105.

 

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1 związanych z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego,
 • ulepszonego podłoża C 0,4/0,5 – ciąg główny,
 • podbudowy bitumicznej – ul. Główna,
 • warstwy wiążącej – ul. Główna,
 • wykopu DD-16,
 • drogi – DD18,
 • warstwy mrozoochronnej DW20a,
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 DW20a,
 • warstwy wiążącej DW20a,
 • drogi DD20b,
 • warstwy wiążącej DD22 – łącznie z zadaniem 2,
 • nasypu - ul. Warszawska - łącznie z zadaniem 2,
 • ulepszonego podłoża C 0,4/0,5 – ul. Warszawska – łącznie z zadaniem 2.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2 związanych  z wykonaniem:

 • odhumusowania – ciąg główny,
 • wykopu – ciąg główny,
 • frezowania – ciąg główny,
 • stabilizacji C 0,4/0,5 – ciąg główny,
 • podbudowy bitumicznej DZ-2,
 • warstwy wiążącej DZ-2,
 • pobocza – DZ-2,
 • nasypu – DZ-1,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 5/6 o grubości 15cm – DZ-1,
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 – DZ-1,
 • podbudowy bitumicznej DZ-1,
 • warstwy wiążącej DZ-1,
 • wykopu DP2851W - ul. Pawłowicka,
 • nasypu DP2851W - ul. Pawłowicka,
 • warstwy mrozoochronnej C1,5/2 – ul. Pawłowicka,
 • podbudowy zasadniczej dolnej z mieszanki niewiązanej z kruszywem C 90/3 – ul. Pawłowicka,
 • krawężnik L01 - rondo.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3 związanych z wykonaniem:

 • nasypu - DD-26,
 • pobocza - DD-26,
 • stabilizacji C 0,4/0,5 - DZ-3 - łącznie z zadaniem 4,
 • stabilizacji C 5/6 – DZ-3 – łącznie z zadaniem 4,
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 – łącznie z zadaniem 4,
 • podbudowy bitumicznej – DZ3 – łącznie z zadaniem 4,
 • pobocza – DZ-3 - łącznie z zadaniem 4.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4 związanych z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego,
 • wykopu - DZ-3 - łącznie z zadaniem 3.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-24: wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem.
 • WD-25: wykonanie kap chodnikowych (nitka Warszawa), wykonanie kap chodnikowych (nitka Tarczyn).
 • KP-29: wykonanie fundamentów (część zachodnia).
 • PZM-2: wykonanie płyty fundamentowej pod drogą DZ-1.4, deskowanie ścian (droga DZ-1.4).  
 • MO30b: wbicie ścianki od strony Warszawy.
 • WD-30: wykonanie kap chodnikowych, izolacja płyty pomostu.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: rurami ZRID1, rurami ZRID2, studniami ZRID3.
 • siecią gazową - kolizje: G11, G13.
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – kolizja enN2, enN14,przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID1; usuwanie kolizji z siecią WN110kV - stanowisko: 102, 109, 110, 105, 106.

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1 związanych z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego,
 • ulepszonego podłoża C 0,4/0,5 – ciąg główny,
 • wykopu DD-17,
 • drogi – DD18,
 • warstwy wiążącej – DD20,
 • warstwy mrozoochronnej – DD-22 – łącznie z zadaniem 2,
 • podbudowy – DD-22 – łącznie z zadaniem 2,
 • nasypu - ul. Warszawska - łącznie z zadaniem 2.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2 związanych  z wykonaniem:

 • odhumusowania – ciąg główny,
 • wykopu – ciąg główny,
 • chodnika – DZ-2,
 • pobocza – DZ-2,
 • odhumusowania – DZ-1,
 • nasypu – DZ-1,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 5/6 o grubości 15cm – DZ-1,
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 – DZ-1,
 • wykopu DP2851W - ul. Pawłowicka,
 • nasypu DP2851W - ul. Pawłowicka,
 • podbudowy bitumicznej – ul. Pawłowicka,
 • warstwy wiążącej – ul. Pawłowicka,
 • podbudowy bitumicznej – L01,
 • nasypu – DD-23,
 • pobocza – DD-23,
 • nasypu – DD-25,
 • podbudowy z kruszywa – DD-25.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3 związanych z wykonaniem:

 • nasypu - DD-26,
 • wykopu - DD-26,
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 - DD-26,
 • podbudowy bitumicznej – DD-26 - łącznie z zadaniem 4,
 • warstwy wiążącej – DD-26 - łącznie z zadaniem 4,
 • pobocza - DD-26 - łącznie z zadaniem 4,
 • stabilizacji C 0,4/0,5 - DZ-3 - łącznie z zadaniem 4,
 • stabilizacji C 5/6 – DZ-3 – łącznie z zadaniem 4,
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 – łącznie z zadaniem 4,
 • pobocza – DZ-3 - łącznie z zadaniem 4.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4 związanych z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego,
 • nasypu - DZ-3 - łącznie z zadaniem 3,
 • wymiany gruntu - DZ-3 - łącznie z zadaniem 3,
 • krawężnika – DZ-3 – łącznie z zadaniem 3.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WS-22: wykonanie kap chodnikowych. 
 • WD-24: fundamentu muru oporowego P1, P3, wykonanie muru zbrojonego wraz z oblicowaniem.
 • WD-25: montaż krawężników (nitka Tarczyn), montaż krawężników (nitka Warszawa), wykonanie kap chodnikowych (nitka Tarczyn).
 • WD-26a: przygotowanie platformy pod palownice (P3, P4, P5).
 • PZM-1: montaż desek gzymsowych, wykonanie kap (DZ-3).
 • KP-29: wykonanie fundamentów (część zachodnia).
 • PZM-2: wykonanie płyty fundamentowej pod drogą DZ-1.4.  
 • MO30b: wbicie ścianki od strony Warszawy.
 • WD-30: zbrojenie zwieńczenia podpór 1,2,3, betonowanie z wykończeniem powierzchni oraz pielęgnacją.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: studniami ZRID1, rurami ZRID2, studniami ZRID2, studniami ZRID3.
 • siecią gazową - kolizje: G11, G7, G2.
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – kolizja eSN3, enNo6, enN2, enN14, elektryczne plus zasilanie SZR; usuwanie kolizji z siecią WN110kV - stanowisko: 109.

 

LISTOPAD 2019

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 5/6 o grubości 15cm – ciąg główny,
 • krawężnika – ul. Główna,
 • drogi – DD18,
 • warstwy wiążącej – DD20,
 • drogi – DD20b,
 • warstwy mrozoochronnej – DD-22 – łącznie z zadaniem 2,
 • podbudowy – DD-22 – łącznie z zadaniem 2,
 • nasypu - ul. Warszawska - łącznie z zadaniem 2.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych  z wykonaniem:

 • odhumusowania – ciąg główny,
 • wykopu – ciąg główny,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej C 8/10 – ciąg główny,
 • podbudowy bitumicznej – DZ-2,
 • warstwy wiążącej – DZ-2,
 • chodnika – DZ-2,
 • pobocza – DZ-2,
 • odhumusowania – DZ-1,
 • nasypu – DZ-1,
 • wykopu DP2851W - ul. Pawłowicka,
 • nasypu DP2851W - ul. Pawłowicka,
 • stabilizacji C 0,4/0,5 - ul. Pawłowicka,
 • warstwy mrozoochronnej C 1,5/2 – ul. Pawłowicka,
 • podbudowy zasadniczej dolnej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3 – ul. Pawłowicka,
 • krawężnika – ul. Pawłowicka,
 • krawężnika – ul. Graniczna,
 • ścieku – ul. Graniczna,
 • wykopu – L01,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 5/6 o grubości 15cm – L01,
 • wykopu - DD-23,
 • nasypu – DD-23,
 • pobocza – DD-23,
 • rozbiórki ul. Lipowej (DD-24),
 • nasypu – DD-25,
 • podbudowy z kruszywa – DD-25.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania - DD-26,
 • nasypu - DD-26,
 • wykopu - DD-26,
 • stabilizacji C 0,4/0,5 - DD-26,
 • warstwy mrozoochronnej - DD-26,
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 - DD-26,
 • podbudowy bitumicznej – DD-26 - łącznie z zadaniem 4,
 • warstwy wiążącej – DD-26 - łącznie z zadaniem 4,
 • stabilizacji C 5/6 - DZ-3 - łącznie z zadaniem 4,
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 - DZ-3 - łącznie z zadaniem 4,
 • podbudowy bitumicznej – DZ-3 – łącznie z zadaniem 4,
 • warstwy wiążącej – DZ-3 – łącznie z zadaniem 4,
 • krawężnika – DZ-3 - łącznie z zadaniem 4.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego,
 • nasypu - DZ-3 - łącznie z zadaniem 3,
 • wykopu - DZ-3 - łącznie z zadaniem 3,
 • rozbiórki ekranów.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-21: wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą 1 i 3.
 • WD-22: wykonanie kap chodnikowych. 
 • WD-24: montaż krawężników, wykonanie kap chodnikowych, fundamentu muru oporowego P1, P3.
 • WD-25: montaż krawężników (nitka Tarczyn), montaż krawężników (nitka Warszawa)
 • PZM-1: izolacja płyty pomostu, montaż desek gzymsowych.
 • PZM-2: wykonanie wykopu pod drogą serwisową, wykonanie chudego betonu pod drogą DZ-1.4.  
 • MO30b: wbicie ścianki od strony Grójca, wbicie ścianki od strony Warszawy.
 • WD-30: deskowanie zwieńczenia podpór 1, 2, 3, zbrojenie zwieńczenia podpór 1,2,3.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: rurami ZRID1, studniami ZRID1, studniami ZRID2, rurami ZRID3.
 • siecią gazową - kolizje: G8, G2.
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – kolizja eSN3, elektryczne plus zasilanie SZR, eSN2; usuwanie kolizji z siecią WN110kV - stanowisko: 95, 96, 109, 105.

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1 związanych z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego
 • ulepszonego podłoża C 0,4/0,5 - ciąg główny,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 5/6 o grubości 15cm – ciąg główny,
 • podbudowy bitumicznej – ul. Główna,
 • warstwy wiążącej – ul. Główna,
 • krawężnika – ul. Główna,
 • wykopu – DD17,
 • drogi – DW17a,
 • drogi – DD20b,
 • nasypu - ul. Warszawska - łącznie z zadaniem 2.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2 związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania – ciąg główny,
 • wykopu – ciąg główny,
 • frezowania - ciąg główny
 • stabilizacji C 0,4/0,5 – DZ2,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 5/6 o grubości 15cm – DZ2,
 • krawężnika – DZ2,
 • ścieku – DZ-2,
 • wykopu DP2851W - ul. Pawłowicka,
 • nasypu DP2851W - ul. Pawłowicka,
 • stabilizacji C 0,4/0,5 - ul. Pawłowicka,
 • warstwy mrozoochronnej C 1,5/2 – ul. Pawłowicka,
 • podbudowy zasadniczej dolnej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3 – ul. Pawłowicka,
 • wykopu - ul. Graniczna,
 • warstwy wiążącej - ul. Graniczna,
 • stabilizacji C 0,4/0,5 - L01,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 5/6 o grubości 15cm – L01,
 • poboczy - DD-23,
 • rozbiórki ul. Lipowej (DD-24),
 • warstwy wiążącej – DD-24,
 • warstwy wiążącej – DD-25. 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3 związanych z wykonaniem:

 • rozbiórki budynków oraz pracami porządkowymi,
 • odhumusowania - DD-26,
 • nasypu - DD-26,
 • wykopu - DD-26,
 • stabilizacji C 0,4/0,5 - DD-26,
 • warstwy mrozoochronnej - DD-26,
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 - DD-26,
 • podbudowy bitumicznej – DD-26 - łącznie z zadaniem 4,
 • warstwy wiążącej – DD-26 - łącznie z zadaniem 4,
 • stabilizacji C 5/6 - DZ-3 - łącznie z zadaniem 4,
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 - DZ-3 - łącznie z zadaniem 4,
 • krawężnika – DZ-3 - łącznie z zadaniem 4. 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4 związanych z wykonaniem:

 • odhumusowanie - DZ-3 - łącznie z zadaniem 3,
 • nasypu - DZ-3 - łącznie z zadaniem 3

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ WYKONAWCA ODC. A

POLAQUA Spółka z o. o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno
http://www.polaqua.pl/

/ Wykonawca ODC. B

IDS-BUD S.A. Ul. Grzybowska 87 00-844 Warszawa
http://www.ids-bud.pl

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu