POIS RP GDDKiA FS

Postęp Robót, Odcinek C

Odcinek C jest realizowany w ramach czterech decyzji ZRiD (Zadanie 1-4).  

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych związanych z usuwaniem karpin wraz z pracami porządkowymi, wycinką sadów, odhumusowaniem DZ-3, DD-17, DD-19 oraz odhumusowaniem ciągu głównego. Przygotowywana jest droga technologiczna od obiektu kolejowego WK-20, montaż płotków herpetologicznych, trwa rozbiórka ogrodzeń. Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z pogrążaniem grodzic w międzytorzu oraz wykonaniem wykopu do poziomu odkrycia ścianki w międzytorzu 1,8 m pps – platforma na wykonanie odwiertów pod ściagi SC1.

 

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ Wykonawca ODC. A

RUBAU Polska Sp. z o.o. ul. Trojańska 7, 02-261 Warszawa
http://www.rubau.com

/ Wykonawca ODC. B

IDS-BUD S.A. Ul. Grzybowska 87 00-844 Warszawa
http://www.ids-bud.pl

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu