POIS RP GDDKiA FS

Podwykonawcy

 


 Podwykonawcy
 L.p. Odcinek Nazwa firmy Rodzaj robót Data zatwierdzenia podmiotu
1. C LACH TOMASZ F.H.U.Wykonanie robót rozbiórkowych.16.01.2019 r.
2.CP.P.U. WOD - MAR Tomasz MarkowskiWykonanie przebudowy kolizji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. 19.04.2019 r.
3.C

KELLER POLSKA Sp. z o.o.

Wykonanie wzmocnienia podłoża obiektów WD24, WD25, WD26a, WD28, WK20, WS22, WD30. 19.04.2019 r.
4.CSTANGL TECHNIK POLSKA Sp. z o.o.Wykonanie przebudowy kolizji niskiego i średniego napięcia oraz wykonanie przyłączy elektrycznych niskiego napięcia i przyłączy do elementów Systemu Zarządzania Ruchem.24.04.2019 r.
5.CZBT Sp. z o.o.Kompleksowe wykonanie przebudowy kolizji teletechnicznych. 25.04.2019 r.
6.CINVESTGAS Sp. z o.o.Wykonanie przebudowy sieci gazowej średniego i wysokiego ciśnienia.25.04.2019 r.
7.CPPI CHROBOK S.A.Wykonanie ścianek szczelnych, tymczasowych i traconych. 08.05.2019 r. 
8.CNTS INFRASTRUKTURA Sp. z o.o.Wykonanie stabilizacji ulepszonego podłoża, warstw nasypu i podbudów na miejscu.13.05.2019 r. 
9.CBBR Polska Sp. z o.o.Wykonanie sprężania obiektów mostowych wraz z dostawą materiałów.30.05.2019 r.
10.CPOLMEX Paweł PancerzWykonanie kompleksowych robót żelbetowych na obiekcie WS 22.01.07.2019 r.
11.CBUDPOL Sp. z o.o.Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym oraz nawierzchni z betonu cementowego wraz z dostarczeniem wszelkich materiałów.17.07.2019 r.
12.CP2P Sp. z o.o.Wykonanie kompleksowych robót żelbetowych na obiekcie WK 20.19.07.2019 r.
13.CB2 Sp. z o.o.Dostawa i montaż łożysk mostowych.22.07.2019 r.
14.CP2P Sp. z o.o.Wykonanie kompleksowych robót żelbetowych na obiekcie WD21, WD24, WD25.13.08.2019 r.
15.CMARKUS Marek AntkowiakWykonanie kanalizacji deszczowej i drenażu podłużnego w pasie rozdziału trasy S705.09.2019 r.
16.CInstalatorstwo Elektryczne Paweł Chyczewski, Marcin Wojciechowski s.c.Wykonanie przebudowy kolizji niskiego i średniego napięcia oraz wykonanie przyłączy elektrycznych niskiego napięcia i przyłączy do elementów Systemu Zarządzania Ruchem26.09.2019 r.
17.CLuiza Baran HYDROMOSTWykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej06.11.2019 r.
18.CŁUKÓW-BUD Zdzisław ŁukowskiWykonanie murów oporowych z gruntu zbrojonego08.11.2019 r.
19.BZIELEŃ DROGOWA Sp. z o.o.Wykonanie wycinki drzew i krzewów - B129.11.2019 r.
20.BZIELEŃ DROGOWA Sp. z o.o.Wykonanie wycinki drzew i krzewów - B211.02.2020 r.
21.BGAZOWA Sp. z o.o. sp. k.Wykonanie robót związanych z przebudową i usunięciem kolizji sieci gazowej średniego ciśnienia oraz budowie sieci gazowej na terenie MOP25.02.2020 r.
22.BZBT Sp. z o.o.Wykonanie robót związanych z przebudową i usunięciem kolizji istniejącej sieci telekomunikacyjnej25.02.2020 r.
23.CINTERVIATECH SP. Z O.O.Wykonanie warstwy wiążącej oraz warstwy „przeciwspadku” na szerokości odwodnienia z obrobieniem miejsc wokół istniejących wpustów (wraz z uszczelnieniem) z asfaltu twardolanego04.03.2020 r.
24.CSTANGL TECHNIK POLSKA Sp. z o.o.Kompleksowe wykonanie oświetlenia drogowego10.03.2020 r.
25.CDECCO - BRUK Mateusz LipaWykonanie robót brukarskich23.03.2020 r.
26.C4 WORK GROUP SP. Z O.O.Wykonanie kompleksowych robót żelbetowych na obiekcie MO-30A i MO-30B25.03.2020 r.
27.CB2 Sp. z o.o.Wykonanie, dostawa i montaż dylatacji modułowych25.03.2020 r.
28.BTomasz Markowski PPU WOD-MARPrzebudowa i usunięcie kolizji istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych31.03.2020 r.
29.BP.H.U.B. Piotr Pawlica Drogowe roboty ziemneWykonanie drogowych robót ziemnych, podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa i nawierzchni z kruszywa łamanego oraz uszlachetnieniu podłoża30.04.2020 r.
30.AGEO-BART Usługi Geodezyjne Bartłomiej KrzeszowiecObsługa geodezyjna07.05.2020 r.
31.ATRANSTOM Tomasz KęskaWyburzenia i rozbiórki14.05.2020 r.
32.CKRAK-INŻ. Sp. z o.o.Wykonanie odwodnienia obiektów mostowych oraz nawierzchni z żywic21.05.2020 r.
33.BZBT Sp. z o.o.Wykonanie robót związanych z przebudową i usunięciem kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej NN, SN oraz przebudową stacji transformatorowych25.05.2020 r.
34.ATomasz Giec TEAWykonanie stabilizacji dróg technologicznych27.05.2020 r.
35.AMetalchem Warszawa S.A.Wykonanie przebudowy istniejących sieci wodociągowych24.06.2020 r.
36.CWOD-MAR Tomasz MarkowskiWykonanie zbiorników retencyjnych01.07.2020 r.
37.CInstalatorstwo Elektryczne Chyczewski PawełWykonanie robót ziemnych dla oświetlenia drogowego02.07.2020 r.
38.APHU AGAM Agnieszka HenrykowskaWykonanie przebudowy urządzeń melioracyjnych i drenażu rolniczego06.07.2020 r.
39.ATG PLUS Sp. z o.o.Przebudowa istniejącego gazociągu średniego ciśnienia oraz przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia07.07.2020 r.
40.CZieleńKwadrat Bartłomiej DudekWykonanie nasadzeń zieleni07.07.2020 r.
41.CREKMA Sp. z o.o.Wykonanie i wypełnienie szczelin dylatacyjnych08.07.2020 r.
42.CPrzedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Władysław JamrożWykonanie obsiewu i humusowania08.07.2020 r.
43.CSTAL-BUD Sp. z o.o.Prefabrykacja, dostawa i montaż balustrad13.07.2020 r.
44.AWOD-BUD MTS Sp. z o.o. Sp. k.Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej21.07.2020 r.
45.CSaferoad Grawil Sp.z o.o.Wykonanie oznakowania poziomego21.07.2020 r.
46.ATEA Sp. z.o.o.Wykonanie ulepszeń nasypu oraz stabilizacji podłoża22.07.2020 r.
47.AMENARD Sp. z o.o.Wykonanie kolumn DSM28.07.2020 r.
48.AMENARD Sp. z o.o.Wykonanie kolumn DSM  i wzmocnień walcem dynamicznym29.07.2020 r.
49.CREKMA Sp. z o.o.Wykonanie uszczelnienia ścieku przykrawężnikowego03.08.2020 r.
50.CSTANGL TECHNIK POLSKA Sp. z o.o.Wykonanie kanału technologicznego12.08.2020 r.
51.APrzedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "ELEKTRO-LECH" Łukasz Grzegorz MisiejukWykonanie przebudowy kolizji średniego i niskiego napięcia13.08.2020 r.
52.APrzedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "ELEKTRO-LECH" Łukasz Grzegorz MisiejukBudowa kanalizacji teletechnicznych oraz przebudowa sieci teletechnicznych wraz z telekomunikacją oraz systemem kontroli bezpieczeństwa i monitoringu13.08.2020 r.
53.BAIT American Infrastructure Technologies Sp. z o.o. Wykonanie wzmocnienia podłoża oraz warstwy nasypów (GWN)14.08.2020 r.
54.CERPLAST Sp. z o.o.Wykonanie balustrad zabezpieczających U-11a18.08.2020 r.
55.ABUD-MAXI Sp. z o.o.Wykonanie robót ziemnych na odcinku w km 4+500 – 6+94519.08.2020 r.
56.AUsługi Remontowo Budowlane Krzysztof SłowikWykonanie przepustów dla małych zwierząt PZM 1.2 oraz 2.119.08.2020 r.
57.CSafeorad RRS Polska Sp. z o.o.Dostawa i montaż systemów barier ochronnych stalowych07.09.2020 r.
58.APrzedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Wysowa Sp. z o.o.Wykonanie robót ciesielsko zbrojarskich na obiektach inżynierskich od WS-1 do WS-709.09.2020 r.
59.BKeller Polska Sp. z o.o.Wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego pod nasypem drogowym drogi ekspresowej S711.09.2020 r.
60.CMR-CAT Sp. z o.o.Dostawa i montaż ekranów akustycznych z wyjątkiem wypełnień15.09.2020 r.
61.BTomasz Markowski PPU WOD-MARWykonanie drenażu melioracyjnego22.09.2020 r.
62.AGASCONTROL Polska Sp. z o.o.Wykonanie jednostronnego hermetycznego wstrzymania przepływu gazu w gazociągu DN400 PN6323.09.2020 r.
63.BKeller Polska Sp. z o.o.Wykonanie kolumn i pali pod obiekty inżynierskie24.09.2020 r.
64.CPRD Opole Luberskie Anna LipaWykonanie zbiorników retencyjnych01.10.2020 r.
65.AWOD-BUD ŚLEZIAK SP.J.Wykonanie kanalizacji deszczowej, tłocznej oraz zbiorników16.10.2020 r.
66.CInstalatorstwo Elektryczne Paweł ChyczewskiKompleksowe wykonanie kanału technologicznego w zakresie robót ziemnych30.10.2020 r.
67.AAIT American Infrastructure Technologies Sp. z o.o.Wykonanie warstw konstrukcyjnych C3/4, C5/6, warstwy mrozoochronnej oraz podbudowy z kruszywa02.11.2020 r.
68.AKonsorcjum: ViaCon Polska Sp. z o.o. – Lider, ViaCon Sp. z o.o. – Partner, ViaCon Construction Sp. z o.o. - PartnerDostawa i montaż konstrukcji stalowej na obiektach WS-1, WS-5, WD-6.2, WD-6a i WS-703.11.2020 r.
69.CP.H.U. M-R-B THERM inż. Mateusz BudzińskiWykonanie ogrodzenia trasy i zbiorników retencyjnych05.11.2020 r.
70.CGZD Sp. z o.o. Sp. k.wykonanie oznakowania pionowego23.11.2020 r.
71.  A Zmechanizowane roboty ziemne MIKOP Michał PasionekWykonanie zasypek oraz montaż przepustów 15.12.2020 r.
72.ATobas Sp. z o.o.Montaż konstrukcji z blachy falistej18.12.2020 r.
73.CP.H.U. Martel Krzysztof PiotrowskiWykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego grodzic stalowych31.12.2020 r.
74.AFAL-BRUK Sp. z o.o. Sp.k.Wykonanie nawierzchni bitumicznej21.01.2021 r.
75.AFREYSINNET POLSKA Sp. z o.o.Wykonanie sprężenia konstrukcji WD-3, WD-4 oraz WD-6.122.01.2021 r.
76.AFirma Handlowo Usługowa Marek BubelskiWykonanie robót brukarskich01.03.2021 r.
77.ATELMARK s.c. M.Kula, K.KulaWykonanie oświetlenia węzłów i trasy głównej01.03.2021 r.

 

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ WYKONAWCA ODC. A

POLAQUA Spółka z o. o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno
http://www.polaqua.pl/

/ WYKONAWCA ODC. B

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie
http://www.intercor.eu

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu