POIS RP GDDKiA FS

Podwykonawcy

 

B
 Podwykonawcy
 L.p. Odcinek Nazwa firmy Rodzaj robót Data zatwierdzenia podmiotu
1. C LACH TOMASZ F.H.U.Wykonanie robót rozbiórkowych.16.01.2019 r.
2.CP.P.U. WOD - MAR Tomasz MarkowskiWykonanie przebudowy kolizji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. 19.04.2019 r.
3.C

KELLER POLSKA Sp. z o.o.

Wykonanie wzmocnienia podłoża obiektów WD24, WD25, WD26a, WD28, WK20, WS22, WD30. 19.04.2019 r.
4.CSTANGL TECHNIK POLSKA Sp. z o.o.Wykonanie przebudowy kolizji niskiego i średniego napięcia oraz wykonanie przyłączy elektrycznych niskiego napięcia i przyłączy do elementów Systemu Zarządzania Ruchem.24.04.2019 r.
5.CZBT Sp. z o.o.Kompleksowe wykonanie przebudowy kolizji teletechnicznych. 25.04.2019 r.
6.CINVESTGAS Sp. z o.o.Wykonanie przebudowy sieci gazowej średniego i wysokiego ciśnienia.25.04.2019 r.
7.CPPI CHROBOK S.A.Wykonanie ścianek szczelnych, tymczasowych i traconych. 08.05.2019 r. 
8.CNTS INFRASTRUKTURA Sp. z o.o.Wykonanie stabilizacji ulepszonego podłoża, warstw nasypu i podbudów na miejscu.13.05.2019 r. 
9.CBBR Polska Sp. z o.o.Wykonanie sprężania obiektów mostowych wraz z dostawą materiałów.30.05.2019 r.
10.CPOLMEX Paweł PancerzWykonanie kompleksowych robót żelbetowych na obiekcie WS 22.01.07.2019 r.
11.CBUDPOL Sp. z o.o.Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym oraz nawierzchni z betonu cementowego wraz z dostarczeniem wszelkich materiałów.17.07.2019 r.
12.CP2P Sp. z o.o.Wykonanie kompleksowych robót żelbetowych na obiekcie WK 20.19.07.2019 r.
13.CB2 Sp. z o.o.Dostawa i montaż łożysk mostowych.22.07.2019 r.
14.CP2P Sp. z o.o.Wykonanie kompleksowych robót żelbetowych na obiekcie WD21, WD24, WD25.13.08.2019 r.
15.CMARKUS Marek AntkowiakWykonanie kanalizacji deszczowej i drenażu podłużnego w pasie rozdziału trasy S705.09.2019 r.
16.CInstalatorstwo Elektryczne Paweł Chyczewski, Marcin Wojciechowski s.c.Wykonanie przebudowy kolizji niskiego i średniego napięcia oraz wykonanie przyłączy elektrycznych niskiego napięcia i przyłączy do elementów Systemu Zarządzania Ruchem26.09.2019 r.
17.CLuiza Baran HYDROMOSTWykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej06.11.2019 r.
18.CŁUKÓW-BUD Zdzisław ŁukowskiWykonanie murów oporowych z gruntu zbrojonego08.11.2019 r.
19.BZIELEŃ DROGOWA Sp. z o.o.Wykonanie wycinki drzew i krzewów - B129.11.2019 r.
20.BZIELEŃ DROGOWA Sp. z o.o.Wykonanie wycinki drzew i krzewów - B211.02.2020 r.
21.BGAZOWA Sp. z o.o. sp. k.Wykonanie robót związanych z przebudową i usunięciem kolizji sieci gazowej średniego ciśnienia oraz budowie sieci gazowej na terenie MOP25.02.2020 r.
22.BZBT Sp. z o.o.Wykonanie robót związanych z przebudową i usunięciem kolizji istniejącej sieci telekomunikacyjnej25.02.2020 r.
23.CINTERVIATECH SP. Z O.O.Wykonanie warstwy wiążącej oraz warstwy „przeciwspadku” na szerokości odwodnienia z obrobieniem miejsc wokół istniejących wpustów (wraz z uszczelnieniem) z asfaltu twardolanego04.03.2020 r.
24.CSTANGL TECHNIK POLSKA Sp. z o.o.Kompleksowe wykonanie oświetlenia drogowego10.03.2020 r.
25.CDECCO - BRUK Mateusz LipaWykonanie robót brukarskich23.03.2020 r.
26.C4 WORK GROUP SP. Z O.O.Wykonanie kompleksowych robót żelbetowych na obiekcie MO-30A i MO-30B25.03.2020 r.
27.CB2 Sp. z o.o.Wykonanie, dostawa i montaż dylatacji modułowych25.03.2020 r.
28.BTomasz Markowski PPU WOD-MARPrzebudowa i usunięcie kolizji istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych31.03.2020 r.
29.BP.H.U.B. Piotr Pawlica Drogowe roboty ziemneWykonanie drogowych robót ziemnych, podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa i nawierzchni z kruszywa łamanego oraz uszlachetnieniu podłoża30.04.2020 r.
30.AGEO-BART Usługi Geodezyjne Bartłomiej KrzeszowiecObsługa geodezyjna07.05.2020 r.
31.ATRANSTOM Tomasz KęskaWyburzenia i rozbiórki14.05.2020 r.
32.BZBT Sp. z o.o.Wykonanie robót związanych z przebudową i usunięciem kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej NN, SN oraz przebudową stacji transformatorowych25.05.2020 r.
33.BAIT American Infrastructure Technologies Sp. z o.o. Wykonanie wzmocnienia podłoża oraz warstwy nasypów (GWN)14.08.2020 r.
34.BKeller Polska Sp. z o.o.Wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego pod nasypem drogowym drogi ekspresowej S711.09.2020 r.
35.BTomasz Markowski PPU WOD-MARWykonanie drenażu melioracyjnego22.09.2020 r.
36.BKeller Polska Sp. z o.o.Wykonanie kolumn i pali pod obiekty inżynierskie24.09.2020 r.

 

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ WYKONAWCA ODC. A

POLAQUA Spółka z o. o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno
http://www.polaqua.pl/

/ Wykonawca ODC. B

IDS-BUD S.A. Ul. Grzybowska 87 00-844 Warszawa
http://www.ids-bud.pl

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu