POIS RP GDDKiA FS

Podwykonawcy

 

 Podwykonawcy
 L.p. Odcinek Nazwa firmy Rodzaj robót Data zatwierdzenia podmiotu
1. C LACH TOMASZ F.H.U.Wykonanie robót rozbiórkowych.16.01.2019 r.
2.CP.P.U. WOD - MAR Tomasz MarkowskiWykonanie przebudowy kolizji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. 19.04.2019 r.
3.C

KELLER POLSKA Sp. z o.o.

Wykonanie wzmocnienia podłoża obiektów WD24, WD25, WD26a, WD28, WK20, WS22, WD30. 19.04.2019 r.
4.CSTANGL TECHNIK POLSKA Sp. z o.o.Wykonanie przebudowy kolizji niskiego i średniego napięcia oraz wykonanie przyłączy elektrycznych niskiego napięcia i przyłączy do elementów Systemu Zarządzania Ruchem.24.04.2019 r.
5.CZBT Sp. z o.o.Kompleksowe wykonanie przebudowy kolizji teletechnicznych. 25.04.2019 r.
6.CINVESTGAS Sp. z o.o.Wykonanie przebudowy sieci gazowej średniego i wysokiego ciśnienia.25.04.2019 r.
7.CPPI CHROBOK S.A.Wykonanie ścianek szczelnych, tymczasowych i traconych. 08.05.2019 r. 
8.CNTS INFRASTRUKTURA Sp. z o.o.Wykonanie stabilizacji ulepszonego podłoża, warstw nasypu i podbudów na miejscu.13.05.2019 r. 

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ Wykonawca ODC. A

RUBAU Polska Sp. z o.o. ul. Trojańska 7, 02-261 Warszawa
http://www.rubau.com

/ Wykonawca ODC. B

IDS-BUD S.A. Ul. Grzybowska 87 00-844 Warszawa
http://www.ids-bud.pl

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu