POIS RP GDDKiA FS

Obiekty, Odcinek B

GRUDZIEŃ 2021

Wykonawca prowadzi prace:

Obiekt WD-9C – wykonywanie kolumn betonowych

Obiekt PZ-15 – wykonanie pali przemieszczeniowych

Obiekt WS-9 – wykonanie kolumn betonowych

Obiekt WD-16 – betonowanie fundamentu

Obiekt WS-19 – betonowanie fundamentu

Obiekt WD-15 – betonowanie słupów podpory

Obiekt MD-8a – wykonywanie prac związanych z ułożeniem betonu podkładowego pod fundamenty

 

LISTOPAD 2021

Wykonawca prowadzi prace:

Obiekt WD-9C – wykonywanie kolumn betonowych

Obiekt PZ-15 – wykonanie pali przemieszczeniowych

Obiekt PZM+P-14 – wykonanie kolumn betonowych

Obiekt PZM+P-16 – wykonanie fundamentów głowic wlotu i wylotu

Obiekt WD-16 – wykonywanie prac związanych z ułożeniem betonu podkładowego pod fundamenty

Obiekt WD-18 – betonowanie fundamentu

Obiekt WS-19 – betonowanie fundamentu

Obiekt WS-17 – wykonywanie prac związanych z ułożeniem betonu podkładowego pod fundamenty

Obiekt PZ-19 – wykonywanie prac związanych z ułożeniem betonu podkładowego pod fundamenty

 

Wykonawca prowadzi prace:

Obiekt WD-9C – wykonywanie kolumn betonowych, roboty ziemne

Obiekt PZ-15 – wykonanie pali przemieszczeniowych

Obiekt WS-17 – wykonywanie prac związanych z ułożeniem betonu podkładowego pod fundamenty

Obiekt PZ-19 – wykonywanie prac związanych z ułożeniem betonu podkładowego pod fundamenty

 

Wykonawca prowadzi prace:

Obiekt WD-15 – wykonywanie fundamentów podpór

Obiekt PZ-15 – wykonanie pali przemieszczeniowych

Obiekt WD-16 – wykonywanie kolumn betonowych; wykonywanie prac związanych z ułożeniem betonu podkładowego pod fundamenty

Obiekt WS-17 – wykonywanie kolumn betonowych

Obiekt WD-18 – zbrojenie fundamentu

Obiekt WS-19 – wykonywanie prac związanych z ułożeniem betonu podkładowego pod fundamenty

Obiekt PZ-19 – wykonywanie ścian oporowych z grodzic stalowych; wykonywanie pali

Obiekt PMZ+P-16 - wykonywanie prac związanych z ułożeniem betonu podkładowego pod fundamenty

 

Wykonawca prowadzi prace:

Obiekt MS-8 – wykonywanie pali testowych

Obiekt WD-15 – wykonywanie fundamentów podpór

Obiekt PZ-15 – montaż konstrukcji do próbnego obciążenia pali przemieszczeniowych

Obiekt WD-16 – wykonywanie kolumn betonowych

Obiekt WS-17 – wykonywanie kolumn betonowych

Obiekt WD-18 – wykonywanie prac związanych z ułożeniem betonu podkładowego pod fundamenty

Obiekt WS-19 – wykonywanie wykopów pod fundamenty, wykonywanie prac związanych z ułożeniem betonu podkładowego pod fundamenty

Obiekt PZ-19 – wykonywanie ścian oporowych z grodzic stalowych; wykonywanie pali

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ WYKONAWCA ODC. A

POLAQUA Spółka z o. o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno
http://www.polaqua.pl/

/ WYKONAWCA ODC. B

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie
http://www.intercor.eu

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu