POIS RP GDDKiA FS

Postęp Robót, Odcinek B

Dnia 02.10.2019 Wojewoda Mazowiecki wydał Decyzję ZRiD dla Zadania nr 1.

Dnia 30.12.2019 Wojewoda Mazowiecki wydał Decyzję ZRiD dla Zadania nr 2.

2020.08 PŚP B

WRZESIEŃ 2020

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • prac porządkowych i zabezpieczających plac budowy: TG,
 • odwodnienia terenu budowy i odpompowania wody
 • zdjęcia warstwy humusu: TG, DL14, DL15, węzeł Antoninów,
 • osuszania warstw nasypu: TG, DL16, DL17
 • przebudowy rowów melioracyjnych,
 • robót ziemnych – wykop: TG, zbiornik ZB41, ZB21a, DL15,
 • robót ziemnych – nasyp: TG, DL17, DL9, DL16, węzeł Złotokłos, DL15,
 • wzmocnienia podłoża: TG, węzeł Złotokłos, 
 • likwidacji kolizji elektroenergetycznej nN E6, SN4, SN7,
 • kontroli stanu i utrzymania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu,
 • prac geodezyjnych związanych z tyczeniem linii rozgraniczających,
 • nadzoru środowiskowego, archeologicznego,

Tydzień III 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • prac porządkowych i zabezpieczających plac budowy: TG,
 • odwodnienia terenu budowy i odpompowanie wody
 • rozbiórki budynków B11 i B12, B23, B24
 • zdjęcia warstwy humusu: TG, DL15, DL20, DL18, węzeł Antoninów, łącznice Antoninów, zbiornik ZB36
 • osuszania warstw nasypu: TG, 
 • przebudowy rowów melioracyjnych,
 • konserwacji i naprawy dróg publicznych w rejonie terenu budowy,
 • robót ziemnych – wykop: TG, zbiornik ZB44, DL12, DL18, DL20, 
 • robót ziemnych – nasyp: TG, DL9, DL12, DL16, DL20, DD14
 • wzmocnienia podłoża: TG
 • likwidacji kolizji wodociągowej S31, S31c- przebudowa
 • likwidacji kolizji gazowej G23, G24, G29a
 • likwidacji kolizji elektroenergetycznej nN8, SN4
 • likwidacji kolizji telekomunikacyjnej T8
 • kontroli stanu i utrzymanie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu,
 • prac geodezyjnych związanych z tyczeniem linii rozgraniczających,
 • nadzoru środowiskowego, archeologicznego,

 Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z wykonaniem:

 • rowu melioracyjnego: TG
 • likwidacji kolizji energetycznej nN  E8
 • likwidacji kolizji gazowej:  G11, G13, G15, G24
 • przebudowy stacji trafo nr 1041
 • likwidacja kolizji wodociągowej: S32

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • prac porządkowych na nasypach: TG,
 • odwodnienia terenu budowy i odpompowanie wody
 • ogrodzenia zbiorników retencyjnych,
 • rozbiórki budynku B11 i B12, B13 na działce zabudowanej
 • zdjęcia warstwy humusu: TG,  
 • osuszania warstw nasypu: TG,
 • przebudowy rowów melioracyjnych,
 • konserwacji i naprawy dróg publicznych w rejonie terenu budowy,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa: droga serwisowa w śladzie drogi lokalnej DL16 oraz DL12, droga serwisowa w śladzie drogi dojazdowej DD3 i ul. Szklarniowa
 • robót ziemnych – wykop: TG, 
 • robót ziemnych – nasyp: TG,
 • kontroli stanu i utrzymanie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu,
 • prac geodezyjnych związanych z tyczeniem linii rozgraniczających,
 • nadzoru środowiskowego, archeologicznego,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z wykonaniem:

 • rowu melioracyjnego: TG
 • likwidacji kolizji energetycznej nN E8
 • likwidacji kolizji gazowej  G11, G13, G15, G24
 • przebudowy stacji trafo nr 1041
 • likwidacji kolizji wodociągowej: S32

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • prac porządkowych na nasypach: TG,
 • odwodnienia terenu budowy i odpompowanie wody
 • ogrodzenia zbiorników retencyjnych,
 • rozbiórki budynku B35, B11 i B12, B13 na działce zabudowanej
 • zdjęcia warstwy humusu: TG, DL9, 
 • osuszania warstw nasypu: TG, DL9
 • podbudowy  z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5:  droga serwisowa w śladzie drogi lokalnej DL22 , drogi dojazdowej DD4 oraz wzdłuż MOP str. P
 • podbudowy zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa: droga serwisowa w śladzie drogi lokalnej DL16 oraz DL12
 • robót ziemnych – wykop: TG, rów wzdłuż DL18, DL20, DL21, zbiorniki ZB19, ZB20, ZB44, ZB17, ZB41, ZB44 węzeł Złotokłos łącznica ZL L03L wraz z zadaniem 1
 • robót ziemnych – nasyp: TG, DL16, DL20, DL18, DL21, DD2 , węzeł Tarczyn PŁN, łącznica TN L04P, DL9 i MOP wraz z zadaniem 1
 • wzmocnienia podłoża: TG, DL18 wraz z zadaniem 1
 • kontroli stanu i utrzymanie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu,
 • prac geodezyjnych związanych z tyczeniem linii rozgraniczających,
 • nadzoru środowiskowego, archeologicznego,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z wykonaniem:

 • rowu melioracyjnego: TG
 • likwidacji kolizji energetycznej nN E2, E8
 • likwidacji kolizji gazowej  G11, G13, G17, G24
 • likwidacji kolizji energetycznej SN3
 • likwidacji kolizji wodociągowej: S32

SIERPIEŃ 2020

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • prac porządkowych na nasypach: TG,
 • ogrodzenia zbiorników retencyjnych,
 • rozbiórki budynku B35, B11 i B12 na działce zabudowanej
 • oczyszczania dróg publicznych: Szczaki, ul. Mrokowska,
 • zdjęcia warstwy humusu: TG, DL21, DL18, węzeł Złotokłos, łącznica ZL L04P i ZL L02L oraz staw ZB19
 • osuszania warstw nasypu: TG, DL9, DL16
 • podbudowy pomocnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5: DL15, DL22
 • robót ziemnych - wykop: TG, MOP, zbiorniki ZB17, ZB18, ZB21a, ZB22a, ZB41, ZB44 wraz z zadaniem 1
 • robót ziemnych – nasyp: TG, DL16, DL17, DL9, DD2, węzeł Złotokłos  ZL L04P wraz z zadaniem 1
 • wzmocnienia podłoża: TG, DL16, DL17, MOP str P (Zachód) wraz z zadaniem 1
 • zabezpieczenia skarp wykopu: zbiornik ZB22A
 • kontroli stanu i utrzymanie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu,
 • prac geodezyjnych związanych z tyczeniem linii rozgraniczających,
 • nadzoru środowiskowego, archeologicznego,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z wykonaniem:

 • likwidacji kolizji energetycznej nN E1,E2, E8
 • likwidacji kolizji gazowej  G23,
 • likwidacji kolizji energetycznej SN1, 

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • prac porządkowych na nasypach: TG,
 • oczyszczania dróg publicznych: Szczaki, ul. Mrokowska,
 • zdjęcia warstwy humusu: TG, DL12, DL17, DL22, zbiorniki ZB24a, ZB20, ZB17 wraz z zadaniem 1
 • osuszenia nasypu: TG, 
 • osuszenia warstwy nasypu: DL9, DL16
 • podbudowy  z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5: DL9, DL12
 • podbudowy pomocnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5: DL12, DL15
 • robót ziemnych - wykop: TG, MOP, DL17, DD2, zbiornik ZB18 wraz z zadaniem 1
 • robót ziemnych – nasyp: TG, DL16, DL17, DL9, DL22, DD2, DD4, DL12 wraz z zadaniem 1
 • wzmocnienia podłoża: TG, DL22, DL9, DD3, DD4, droga poprzeczna ul. Szklarniowa wraz z zadaniem 1
 • kontroli stanu i utrzymanie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu,
 • prac geodezyjnych związanych z tyczeniem linii rozgraniczających,
 • nadzoru środowiskowego, archeologicznego,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z wykonaniem:

 • likwidacji kolizji energetycznej nN E2,E4,
 • likwidacji kolizji gazowej G17, G19, G23,
 • likwidacji kolizji energetycznej SN1, SN3, SN4, SN6, SN10, SN11.

Tydzień II

 Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • porządkowaniem terenu budowy, rozbiórka ogrodzeń, wycinka drzew i krzewów, usunięcie karp -TG
 • robót ziemnych – osuszenie warstwy nasypu – TG, DL16
 • zdjęcia warstwy humusu: TG, DL9, DD3, DL10, DL16, DW6
 • robót ziemnych - wykop: DD4, DD3, TG, DL17, DL16, DL22, zbiorniki retencyjne ZB15, ZB21A, ZB44 wraz z zadaniem 1
 • robót ziemnych – nasyp: TG, ul. Szklarniowa, DL22, DL9, DL17, DL10, DL16, DD4, TN L01P, TN L04P wraz z zadaniem 1
 • osuszenia nasypu: TG, DL22
 • wzmocnienia podłoża: TG, DL9, DL10, DL12, DL15 wraz z zadaniem 1
 • likwidacji zastoisk wody
 • kontroli stanu i utrzymanie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu,
 • prac geodezyjnych związanych z tyczeniem linii rozgraniczających,
 • nadzoru środowiskowego, archeologicznego,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z wykonaniem:

 • likwidacji kolizji energetycznej nN2,
 • likwidacji kolizji gazowej G11, G17, G15, G21, G22,
 • likwidacji kolizji wodociągowej S31, S33,
 • likwidacji kolizji energetycznej SN1, SN10, 
 • likwidacji kolizji telekomunikacyjnej T8.

Tydzień I

 Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • porządkowania terenu budowy, rozbiórki ogrodzeń, wycinką drzew i krzewów, usunięcia karp -TG
 • robót ziemnych – osuszenie warstwy nasypu – TG, DL16
 • zdjęcia warstwy humusu: TG, DL9, DD3, DL10, DL16, DW6
 • robót ziemnych - wykop: DD4, DD3, TG, DL17, DL16, DL22, zbiorniki retencyjne ZB15, ZB21A, ZB44 wraz z zadaniem 1
 • robót ziemnych – nasyp: TG, ul. Szklarniowa, DL22, DL9, DL17, DL10, DL16, DD4, TN L01P, TN L04P wraz z zadaniem 1
 • osuszenia nasypu: TG, DL22
 • wzmocnienia podłoża: TG, DL9, DL10, DL12, DL15 wraz z zadaniem 1
 • likwidacji zastoisk wody
 • kontroli stanu i utrzymanie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu
 • prac geodezyjnych związanych z tyczeniem linii rozgraniczających
 • nadzoru środowiskowego, archeologicznego

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z wykonaniem:

 • likwidacji kolizji energetycznej nN2,
 • likwidacji kolizji gazowej G11, G17, G15, G21, G22,
 • likwidacji kolizji wodociągowej S31, S33,
 • likwidacji kolizji energetycznej SN1, SN10,
 • likwidacji kolizji telekomunikacyjnej T8.

LIPIEC 2020

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • robót ziemnych – wykop rowu – TN L01P, TN L04P,
 • zdjęcia warstwy humusu: TG, DL09,
 • robót ziemnych - wykop: TG, DL18, DL16, DL22, ZB43 wraz z zadaniem 1,
 • robót ziemnych – nasyp: TG, DL15, DL18, DL22, TN L01P, TN L04P wraz z zadaniem 1,
 • wzmocnienia podłoża pod nasyp: TG,
 • ulepszenia podłoża pod nasyp: TG, DL16,
 • ulepszenia warstwy nasypu: TG,
 • kontroli stanu i utrzymania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu,
 • prac geodezyjnych związanych z tyczeniem linii rozgraniczających,
 • nadzoru środowiskowego, archeologicznego.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z wykonaniem:

 • likwidacji kolizji gazowej G22, G17, G15,
 • likwidacji kolizji wodociągowej S33,
 • likwidacji kolizji energetycznej SN1, SN2, SN7, SN10, 
 • likwidacji kolizji telekomunikacyjnej T8, nn E1.

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • odwodnienia terenu budowy, odprowadzenie wody z trasy głównej i dróg lokalnych,
 • prac porządkowych na nasypach,
 • konserwacji i utrzymanie rowów,
 • zdjęcia humusu: TG, DL17 i węzeł Złotokłos łącznica ZL L03L i DL21, DL16 wraz z zadaniem 1,
 • robót ziemnych - nasyp, wykop TG, nasyp DL12, wykop DL22, ZB13, ZB43, wraz z zadaniem 1,
 • wzmocnienia podłoża pod nasyp TG, DL9 oraz DL15 wraz z zadaniem 1,
 • ulepszenia warstwy nasypu: TG,
 • kontroli stanu i utrzymanie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu,
 • prac geodezyjnych związanych z tyczeniem linii rozgraniczających,
 • nadzoru środowiskowego, archeologicznego.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z wykonaniem:

 • likwidacji kolizji gazowej G22, G17,
 • likwidacji kolizji sieci kanalizacyjnej S18, S20, S33,
 • likwidacji kolizji energetycznej SN1, SN10, 
 • likwidacji kolizji telekomunikacyjnej T8. 

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • kontroli stanu i utrzymania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu,
 • robót ziemnych - Wykop rowu TG, TG wraz z zadaniem 2
 • nadzoru środowiskowego, archeologicznego
 • ulepszania warstwy nasypu DL15, TG, DL9, DL14 wraz z zadaniem 2
 • stabilizacji podłoża pod nasyp DL9, DL12 wraz z zadaniem 2
 • zdjęcia warstwy humusu TG, łącznica ZL L03L, DL14, DL17, DL22, DW9 wraz z zadaniem 2

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • odwodnienia terenu budowy, odprowadzeniem wody z trasy głównej i dróg lokalnych 
 • prac porządkowych na nasypach,
 • montażu wygrodzeń wykopów,
 • kontroli stanu i utrzymanie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu,
 • prac geodezyjnych związanych z tyczeniem linii rozgraniczających,
 • nadzoru środowiskowego, archeologicznego,
 • odhumusowania zbiorników ZB43, ZB44, łącznice TN L02L, TN L03L,  
 • wykopu rowu DL9, wykopu ZB-43,
 • profilowania podłoża TG,
 • ulepszenia warstwy nasypu TG, 
 • wzmocnienia podłoża DL12 oraz TG

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z wykonaniem:

 • likwidacji kolizji gazowej G17, G23
 • likwidacji kolizji sieci kanalizacyjnej S14, S15, S15a, S18, S20, S19, S21 
 • likwidacji kolizji energetycznej nN E4
 • likwidacji kolizji telekomunikacyjnej T8,
 • likwidacji kolizji energetycznej SN10, SN11

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • odwodnienia terenu budowy, odprowadzeniem wody z trasy głównej i dróg lokalnych wraz z zadaniem 2,
 • kontroli stanu i utrzymania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu,
 • robót ziemnych - Wykop rowu TG, DL 18 wraz z zadaniem 2,
 • nadzoru środowiskowego, archeologicznego,
 • ulepszania warstwy nasypu DL15, TG,
 • zdjęcia warstwy humusu łącznica TN L03L węzeł Tarczyn Płn.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • prac porządkowych na nasypach,
 • montażu wygrodzeń wykopów,
 • kontroli stanu i utrzymania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu,
 • prac geodezyjnych związanych z tyczeniem linii rozgraniczających,
 • nadzoru środowiskowego, archeologicznego,
 • odhumusowania zbiorników ZB43,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z wykonaniem:

 • likwidacji kolizji gazowej G17, G22
 • likwidacji kolizji sieci kanalizacyjnej S16, S17, S19, S21 
 • likwidacji kolizji energetycznej nN E1, 
 • likwidacji kolizji telekomunikacyjnej T8,
 • likwidacji kolizji energetycznej SN1,

 

CZERWIEC 2020

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • kontroli stanu i utrzymania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu,
 • nadzoru środowiskowego, archeologicznego,
 • ulepszania warstwy nasypu DL15, TG,
 • zdjęcia warstwy humusu TG, DL14, DL17, DL20, łącznicy TN L01P, TNL04P wraz z zadaniem 2,
 • porządkowania terenu po wycince drzew i krzewów,
 • robót ziemnych -wykop, nasyp TG, DL16 wraz z zadaniem 2
 • likwidacji zalewisk i odwodnienia budowy wraz z zadaniem 2

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • kontroli stanu i utrzymania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu,
 • prac geodezyjnych związanych z tyczeniem linii rozgraniczających,
 • nadzoru środowiskowego, archeologicznego,
 • odhumusowania zbiorników ZB35, ZB43,
 • przeniesia krzyża z ul. Szklarniowej  na ul. Ustronie w Mieszkowie,
 • wzmocnienia podłoża TG,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z wykonaniem:

 • likwidacji kolizji gazowej G17, G22
 • likwidacji kolizji sieci kanalizacyjnej S16, S19a,
 • likwidacji kolizji energetycznej nN E1, E2, E3, E4, E7,
 • likwidacji kolizji telekomunikacyjnej T8,
 • likwidacji kolizji energetycznej SN1,

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • kontrola stanu i utrzymanie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu,
 • nadzoru środowiskowego, archeologicznego,
 • ulepszaniem warstwy nasypu DL15, TG,
 • zdjęciem warstwy humusu TG, DL16, DL17, DL20 wraz z zadaniem 2,
 • porządkowaniem terenu po wycince drzew i krzewów,
 • robót ziemnych - nasyp TG, DL15 wraz z zadaniem 2.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • kontroli stanu i utrzymania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu,
 • prac geodezyjnych związanych z tyczeniem linii rozgraniczających,
 • nadzoru środowiskowego, archeologicznego,
 • odhumusowania TG
 • wzmocnienia podłoża TG,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z wykonaniem:

 • likwidacji kolizji gazowej G17, G22,
 • likwidacji kolizji sieci kanalizacyjnej S19a, S20, S21,
 • likwidacji kolizji energetycznej nN E2,
 • likwidacji kolizji telekomunikacyjnej T8,
 • likwidacji kolizji energetycznej SN1.

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • kontroli stanu i utrzymania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu,
 • nadzoru środowiskowego, archeologicznego,
 • zdjęcia warstwy humusu: DL17, DL20,
 • robót ziemnych - nasyp  DL12, DL16 wraz z zadaniem 2,
 • robót ziemnych - wykop  DL15  wraz z zadaniem 2.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • kontroli stanu i utrzymania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu,
 • prac geodezyjnych związanych z tyczeniem linii rozgraniczających,
 • nadzoru środowiskowego, archeologicznego,
 • porządkowaniem terenu, 
 • ustawiania ogrodzeń tymczasowych,
 • ulepszenia podłoża: TG,
 • odhumusowania TG, ZB21a oraz ZB31,
 • robót ziemnych - wykop, nasyp TG, wykop - zbiornik ZB22a, ZB31.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z wykonaniem:

 • likwidacji kolizji gazowej G11,
 • likwidacji kolizji sieci kanalizacyjnej S18, S19a, S20, S21,
 • likwidacji kolizji energetycznej nN E2,
 • likwidacji kolizji energetycznej SN1.

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • kontroli stanu i utrzymania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu,
 • nadzoru środowiskowego, archeologicznego
 • zdjęcia warstwy humusu: DL18,
 • robót ziemnych - nasyp TG, DL9, DL12 wraz z zad.2
 • robót ziemnych - wykop DL15, DL18

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • kontroli stanu i utrzymania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu,
 • prac geodezyjnych związanych z tyczeniem linii rozgraniczających,
 • nadzoru środowiskowego, archeologicznego,
 • porządkowania terenu, 
 • rozbiórki obiektów kubaturowych
 • rozbiórek ogrodzeń,
 • odhumusowania TG, ZB21a oraz ZB31,
 • robót ziemnych - wykop, nasyp TG, wykop - zbiornik ZB28 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z wykonaniem:

 • likwidacji kolizji gazowej G11, G17
 • likwidacji kolizji sieci kanalizacyjnej S14, S18, S19, S19a, S19b
 • likwidacji kolizji energetycznej nN E2, E4,
 • likwidacji kolizji energetycznej SN1, SN2, SN3

 

MAJ 2020

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • kontroli stanu i utrzymania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu,
 • nadzoru środowiskowego, archeologicznego,
 • zdjęcia warstwy humusu TG, DD4, DL11, DL16, wraz z zadaniem 2,
 • robót ziemnych - nasyp TG, DL9, 
 • robót ziemnych - wykop DL12, DL16.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • kontroli stanu i utrzymania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu,
 • prac geodezyjnych związanych z tyczeniem linii rozgraniczających,
 • nadzoru środowiskowego, archeologicznego,
 • porządkowaniem terenu, 
 • rozbiórki obiektów kubaturowych,
 • rozbiórek ogrodzeń, nawierzchni z kostki betonowej,
 • odhumusowania TG,
 • robót ziemnych - wykop, nasyp TG, wykop - zbiornik ZB28.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z wykonaniem:

 • likwidacji kolizji gazowej G17, G21,
 • likwidacji kolizji sieci kanalizacyjnej S14, S15a, S16, S18, S19,
 • likwidacji kolizji energetycznej nN E1, E2, E4,
 • likwidacji kolizji energetycznej SN1, SN2, SN3, SN4.

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • kontroli stanu i utrzymania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu
 • nadzoru środowiskowego, archeologicznego
 • zdjęcia warstwy humusu TG, DL11, DL12, DL16, DL9 wraz z zadaniem 2
 • porządkowaniem terenu po wycince drzew i krzewów
 • robót ziemnych - nasyp TG
 • robót ziemnych - wykop Zbiornik ZK-15

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • kontroli stanu i utrzymania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu
 • prac geodezyjnych związanych z tyczeniem linii rozgraniczających
 • nadzoru środowiskowego, archeologicznego
 • usuwania karp, porządkowaniem terenu, rębakowaniem drewna po wycince
 • rozbiórki obiektów kubaturowych
 • rozbiórek ogrodzeń
 • wzmocnienia podłoża TG

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z wykonaniem:

 • likwidacji kolizji gazowej G13, G15
 • likwidacji kolizji sieci kanalizacyjnej S14, S19
 • likwidacji kolizji energetycznej nN E1, E3

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • kontrola stanu i utrzymania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu,
 • nadzoru środowiskowego, archeologicznego
 • zdjęciem warstwy humusu TG, DL12, DL15, DL9 i zbiornik nr 13 wraz z zadaniem 2
 • porządkowaniem terenu po wycince drzew i krzewów

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • kontroli stanu i utrzymania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu,
 • prac geodezyjnych związanych z tyczeniem linii rozgraniczających,
 • nadzoru środowiskowego, archeologicznego,
 • usuwania karp, porządkowaniem terenu, rębakowaniem drewna po wycince,
 • rozbiórki obiektów kubaturowych
 • rozbiórek ogrodzeń,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z wykonaniem:

 • likwidacji kolizji gazowej G13, G15
 • likwidacji kolizji sieci kanalizacyjnej S14, S18, S19.

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • kontroli stanu i utrzymania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu,
 • nadzoru środowiskowego, archeologicznego
 • zdjęciem warstwy humusu DL9, DL10, DL11, DL12 wraz z zadaniem 2
 • porządkowaniem terenu po wycince drzew i krzewów.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • kontroli stanu i utrzymania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu,
 • prac geodezyjnych związanych z tyczeniem linii rozgraniczających,
 • nadzoru środowiskowego, archeologicznego,
 • usuwania karp, porządkowaniem terenu, rębakowaniem drewna po wycince,
 • rozbiórki obiektów kubaturowych
 • rozbiórek ogrodzeń.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z wykonaniem:

 • likwidacji kolizji telekomunikacyjnej T-3, T-5, 
 • likwidacji kolizji gazowej G13, G15
 • likwidacji kolizji sieci kanalizacyjnej S18, S19

KWIECIEŃ 2020

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • kontroli stanu i utrzymania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu,
 • nadzoru środowiskowego, archeologicznego
 • zdjęciem warstwy humusu DL9, DL10, DL11, DL12, tg wraz z zadaniem 2 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • kontroli stanu i utrzymanie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu,
 • prac geodezyjnych związanych z tyczeniem linii rozgraniczających,
 • nadzoru środowiskowego, archeologicznego,
 • usuwania karp, porządkowaniem terenu, rębakowaniem drewna po wycince,
 • rozbiórki obiektów kubaturowych
 • rozbiórek ogrodzeń,
 • ustawienia wygrodzeń herpetologicznych 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z wykonaniem:

 • likwidacji kolizji telekomunikacyjnej T-3, T-5.

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • kontroli stanu i utrzymania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu,
 • nadzoru środowiskowego, archeologicznego
 • zdjęciem warstwy humusu

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • kontroli stanu i utrzymanie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu,
 • prac geodezyjnych związanych z tyczeniem linii rozgraniczających oraz inwentaryzacją stanu zerowego,
 • nadzoru środowiskowego, archeologicznego,
 • usuwania karp, porządkowaniem terenu, rębakowaniem drewna po wycince,
 • rozbiórki obiektów kubaturowych
 • rozbiórek ogrodzeń,
 • ustawienia wygrodzeń herpetologicznych

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z wykonaniem:

 • likwidacji kolizji telekomunikacyjnej T-3, T-4, T-5, T-6,
 • likwidacji kolizji kanalizacyjnej S18,
 • likwidacji kolizji wodociągowej S19

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • kontroli stanu i utrzymania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu (ul. Przyleśna, ul. Borowa, DW721),
 • nadzoru środowiskowego, archeologicznego

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • prac geodezyjnych związanych z tyczeniem linii rozgraniczających oraz inwentaryzacją stanu zerowego,
 • nadzoru środowiskowego, archeologicznego,
 • usuwania karp, porządkowaniem terenu,
 • rozbiórki obiektów kubaturowych

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z wykonaniem:

 • ul.Żwirowa: likwidacji kolizji elektroenergetycznej nN-2,
 • likwidacji kolizji elektroenergetycznych SN-1, SN-10,
 • likwidacji kolizji telekomunikacyjnej T-1, T-3, T-4, T-6,
 • likwidacji kolizji kanalizacyjnej S18,
 • likwidacji kolizji wodociągowej S19

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • kontroli stanu i utrzymania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu (ul. Przyleśna, ul. Borowa, DW721),
 • nadzoru środowiskowego, archeologicznego
 • zabezpieczenia drzew

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • prac geodezyjnych związanych z tyczeniem linii rozgraniczających oraz inwentaryzacją stanu zerowego,
 • nadzoru środowiskowego, archeologicznego, 
 • zabezpieczania drzew,
 • usuwania karp
 • rozbiórki obiektów kubaturowych, ogrodzenia

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z wykonaniem:

 • ul. Żwirowa: likwidacji kolizji elektroenergetycznej nn-2,
 • ul. Piaseczyńska: likwidacji kolizji elektroenergetycznej nn E8,
 • likwidacji kolizji elektroenergetycznych SN-1, SN-10, SN-11, 
 • likwidacji kolizji telekomunikacyjnej T-1, T-6

 

MARZEC 2020

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • kontroli stanu i utrzymania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu (ul. Przyleśna, ul. Borowa, DW721),
 • nadzoru środowiskowego, archeologicznego
 • zabezpieczenia drzew

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • prac geodezyjnych związanych z tyczeniem linii rozgraniczających oraz inwentaryzacją stanu zerowego,
 • nadzoru środowiskowego, archeologicznego, ornitologicznego,
 • zabezpieczania drzew,
 • usuwania karp
 • rozbiórki obiektów kubaturowych

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z wykonaniem:

 • ul.Przyleśna: likwidacji kolizji elektroenergetycznej nn-1,
 • ul. Piaseczyńska: likwidacji kolizji elektroenergetycznej nn E8,
 • likwidacji kolizji elektroenergetycznych SN-3, SN-9
 • likwidacji kolizji telekomunikacyjnej T-1, T-6

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • kontroli stanu i utrzymania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu (ul. Przyleśna, ul. Borowa, DW721),
 • nadzoru środowiskowego,
 • zabezpieczenia drzew

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • prac geodezyjnych związanych z tyczeniem linii rozgraniczających oraz inwentaryzacją stanu zerowego,
 • nadzoru środowiskowego,
 • zabezpieczania drzew,
 • usuwania karp
 • rozbiórki obiektów kubaturowych

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z wykonaniem:

 • ul.Przyleśna: likwidacji kolizji elektroenergetycznej nn
 • likwidacji kolizji elektroenergetycznych SN-2, SN-7, SN-8
 • likwidacji kolizji telekomunikacyjnej T-1, T-2, T7

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • kontroli stanu i utrzymania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu (ul. Przyleśna, ul. Borowa, DW721),
 • nadzoru środowiskowego,
 • zabezpieczenia drzew

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • prac geodezyjnych związanych z tyczeniem linii rozgraniczających oraz inwentaryzacją stanu zerowego,
 • nadzoru środowiskowego,
 • wycinki drzew, zabezpieczania drzew,
 • usuwania karp

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z wykonaniem:

 • ul.Przyleśna: likwidacji kolizji elektroenergetycznej nn
 • likwidacji kolizji elektroenergetycznych SN-1,  SN-4, SN-5, SN-6, SN-7
 • likwidacji kolizji telekomunikacyjnej T-1, T7

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • kontroli stanu i utrzymania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu (ul. Przyleśna, ul. Borowa, DW721),
 • nadzoru środowiskowego,
 • prac geodezyjnych kameralnych
 • wycinki i zabezpieczenia drzew

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • prac geodezyjnych związanych z tyczeniem linii rozgraniczających oraz inwentaryzacją stanu zerowego,
 • nadzoru środowiskowego,
 • wycinki zabezpieczenia drzew
 • usuwania karp.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią teletechniczną – usuwanie kolizji T2, T7
 • siecią elektroenergetyczną – usuwanie kolizji SN-2, SN-3, SN4

 

LUTY 2020

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • kontroli stanu i utrzymania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu (ul. Przyleśna, ul. Borowa, DW721),
 • geodezyjnych prac kameralnych,
 • nadzoru środowiskowego,
 • usuwania karp.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • prac geodezyjnych związanych z tyczeniem linii rozgraniczających oraz inwentaryzacją stanu zerowego,
 • nadzoru środowiskowego,
 • wycinki drzew,
 • usuwania karp.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią teletechniczną – usuwanie kolizji T2.

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • kontroli stanu i utrzymania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu (ul. Przyleśna, ul. Borowa, DW721),

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • prac geodezyjnych związanych z tyczeniem linii rozgraniczających oraz inwentaryzacją stanu zerowego,
 • nadzoru środowiskowego,
 • wycinki drzew.
 • usuwania karp

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • kontroli stanu i utrzymania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu (ul. Przyleśna, ul. Borowa, DW721),
 • geodezyjnych prac kameralnych.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • prac geodezyjnych związanych z tyczeniem linii rozgraniczających oraz inwentaryzacją stanu zerowego,
 • nadzoru środowiskowego,
 • wycinki drzew.

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • kontroli stanu i utrzymania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu (ul. Przyleśna, ul. Borowa, DW721).

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • prac geodezyjnych,
 • przeglądu środowiskowego,
 • wycinki drzew.

 

STYCZEŃ 2020

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • kontroli stanu i utrzymania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu (ul. Przyleśna, ul. Borowa, DW721),
 • geodezyjnych prac kameralnych.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • przeglądu środowiskowego
 • geodezyjnych prac kameralnych oraz tyczenie linii rozgraniczających.

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • kameralnych prac geodezyjnych,
 • kontroli stanu i utrzymania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu (ul. Przyleśna, ul. Borowa, DW721),
 • przewozu wyciętego drewna na składowisko oraz zrębkowanie i wywóz zrębków,
 • przeglądu środowiskowego.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • przeglądu środowiskowego,
 • rozpoznania saperskiego.

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • kameralnych prac geodezyjnych związanych z opracowaniem modelu 3D dla robót ziemnych i warstw konstrukcyjnych,
 • koncepcji osnowy realizacyjnej – łącznie z zadaniem 2.
 • kontroli stanu i utrzymania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu (ul. Przyleśna, ul. Borowa, DW721),
 • wycinki drzew, wywozu na plac składowy drewna, zrębkowanie i wywóz zrębków,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • przeglądu środowiskowego,
 • rozpoznania saperskiego.

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • kameralnych prac geodezyjnych związanych z opracowaniem modelu 3D dla robót ziemnych i warstw konstrukcyjnych, wykonanie koncepcji osnowy realizacyjnej,
 • kontroli stanu i utrzymania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu (ul. Przyleśna, ul. Borowa, DW721),
 • wywozu na plac składowy drewna z wycinki drzew,
 • tymczasowego ogrodzenia na działce,
 • przeglądu środowiskowego.

 

GRUDZIEŃ 2019

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • przygotowawczych prac związanych z robotami geodezyjnymi (prace kameralne, wykonanie modeli 3D dla robót ziemnych i warstw konstrukcyjnych, przygotowanie danych do wyniesienia w teren sieci urządzeń podziemnych, opracowanie i przygotowanie danych do przekładek),
 • inwentaryzacja budynków zlokalizowanych w pobliżu placu budowy i dróg transportowych – opracowywanie dokumentacji,
 • kontroli stanu i utrzymania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu (ul. Przyleśna, ul. Borowa, DW721),
 • wycinki drzew.

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • przygotowawczych prac związanych z robotami geodezyjnymi (prace kameralne, opracowanie przekrojów poprzecznych, przygotowanie danych do wyniesienia w teren sieci i urządzeń podziemnych),
 • inwentaryzacja budynków zlokalizowanych w pobliżu placu budowy i dróg transportowych – opracowywanie dokumentacji,
 • kontroli stanu i utrzymania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu (ul. Przyleśna, ul. Borowa, DW721),
 • wycinki drzew.

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1 związanych z wykonaniem:

 • przygotowawczych prac związanych z robotami geodezyjnymi (prace kameralne, opracowanie osi trasy i punktów dla wytyczenia pikietażu trasy, przekrojów poprzecznych projektów, przygotowanie szkiców i wskazanie zasięgu drzew i krzewów do wycinki),
 • inwentaryzacja budynków zlokalizowanych w pobliżu placu budowy i dróg transportowych,
 • kontroli stanu i utrzymania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu (ul. Przyleśna, ul. Borowa, DW721),
 • wycinki drzew – wprowadzenie podwykonawcy na budowę.

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1 związanych z wykonaniem:

 • przygotowawczych prac związanych z robotami geodezyjnymi (opracowanie wyników pomiaru stanu zerowego, opracowanie dokumentacji),
 • inwentaryzacja budynków zlokalizowanych w pobliżu placu budowy i dróg transportowych,
 • kontroli stanu i utrzymania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu (ul. Przyleśna, ul. Borowa, DW721).

 

LISTOPAD 2019

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1 związanych z wykonaniem:

 • przygotowawczych prac związanych z robotami geodezyjnymi (opracowanie wyników pomiaru stanu zerowego, opracowanie dokumentacji),
 • inwentaryzacja budynków zlokalizowanych w pobliżu placu budowy i dróg transportowych,
 • kontroli stanu i utrzymania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu (ul. Przyleśna, ul. Borowa, DW721).

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1 związanych z wykonaniem:

 • przygotowawczych prac związanych z robotami geodezyjnymi (opracowanie wyników pomiaru stanu zerowego, opracowanie dokumentacji),
 • inwentaryzacja budynków zlokalizowanych w pobliżu placu budowy i dróg transportowych,
 • kontroli stanu i utrzymania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu (ul. Przyleśna, ul. Borowa, DW721).

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1 związanych z wykonaniem:

 • przygotowawczych prac związanych z robotami geodezyjnymi (opracowanie wyników pomiaru stanu zerowego, inwentaryzacja budynków zlokalizowanych w pobliżu placu budowy i dróg transportowych)
 • wdrożeniem czasowej organizacji ruchu (ul. Przyleśna, ul. Borowa, DW721).

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1 związanych z wykonaniem:

 • przygotowawczych prac związanych z robotami geodezyjnymi (pomiar stanu zerowego, inwentaryzacja budynków zlokalizowanych w pobliżu placu budowy i dróg transportowych)
 • rozpoczęcie badań archeologicznych.

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ WYKONAWCA ODC. A

POLAQUA Spółka z o. o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno
http://www.polaqua.pl/

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu