POIS RP GDDKiA FS

Postęp Robót, Odcinek B

S7 B 31.08.2023

Dnia 02.10.2019 Wojewoda Mazowiecki wydał Decyzję ZRiD dla Zadania nr 1. 

Dnia 30.12.2019 Wojewoda Mazowiecki wydał Decyzję ZRiD dla Zadania nr 2. 

WRZESIEŃ 2023

Wykonawca prowadzi prace:

 • Roboty ziemne i bitumiczne na drogach dojazdowych, lokalnych i technologicznych, humusowanie w zakresie trasy S7 i dróg dojazdowych
 • Montaż ogrodzenia, montaż barier

Obiekty inżynieryjne:

 • wykonanie przeciwspadków na obiektach: WD- 13, WD-15, PZ-15, DL-19, DL-20, WD-16

Roboty branżowe:

 • Budowa kanału technologicznego i studni kablowych
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: Kolizja S-24
 • MOP WSCHÓD: wykonywanie kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, energetyki
 • MOP ZACHÓD: wykonywanie kanalizacja sanitarnej, sieci wodociągowej, energetyki, przyłącza gazowego MOP
 • Melioracje: przebudowa sieci melioracyjnej  w zakresie całego odcinka B
 • Przebudowa sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe

 

Wykonawca prowadzi prace:

 • Roboty ziemne na drogach dojazdowych, lokalnych i technologicznych, humusowanie w zakresie trasy S7 i dróg dojazdowych
 • Montaż ogrodzenia, montaż barier

Roboty branżowe:

 • Budowa kanału technologicznego i studni kablowych
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: Kolizja S-24
 • MOP WSCHÓD: wykonywanie kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, energetyki
 • MOP ZACHÓD: wykonywanie kanalizacja sanitarnej, sieci wodociągowej, energetyki, przyłącza gazowego MOP
 • Melioracje: dopływ spod Kotorydza, dopływ spod Władysławowa, rów 6D,  rów 6Da, rów 9, rów G5, rów R-3, dopływ spod Strugi, rów A, rów B, rów BN1, rów 18, rów 2

 

Wykonawca prowadzi prace:

 • Roboty ziemne na drogach dojazdowych, lokalnych i technologicznych, humusowanie w zakresie trasy S7 i dróg dojazdowych
 • Montaż ogrodzenia

Obiekty inżynieryjne:

 • Prace wykończeniowe
 • Montaż barier

Roboty branżowe:

 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: Kolizja S-24,
 • MOP WSCHÓD: wykonywanie kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, energetyki
 • MOP ZACHÓD: wykonywanie kanalizacja sanitarnej, sieci wodociągowej, energetyki, przyłącza gazowego MOP
 • Melioracje: dopływ spod Kotorydza, dopływ spod Władysławowa, rów 6D,  rów 6Da, rów G5, rów R-3, dopływ spod Strugi, rów A, rów B, rów BN1, Rów BN2, rów 2, rów 18

 

SIERPIEŃ 2023

Wykonawca prowadzi prace:

 • Roboty ziemne i bitumiczne na drogach dojazdowych, lokalnych i technologicznych, humusowanie w zakresie trasy S7 i dróg dojazdowych
 • Montaż ogrodzenia

Obiekty inżynieryjne:

 • Wykonanie próbnych obciążeń WD-16, WD-15, WD-13, WD-11, MS-12
 • Montaż barier

Roboty branżowe:

 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: Kolizja S-24
 • MOP WSCHÓD: wykonywanie kanalizacji deszczowej, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, , energetyka
 • Melioracje: dopływ spod Kotorydza, dopływ spod Władysławowa, rów A, rów B, rów BN1, dopływ spod Strugi

 

Wykonawca prowadzi prace:

 • Roboty ziemne i bitumiczne na drogach dojazdowych, lokalnych i technologicznych, humusowanie w zakresie trasy S7 i dróg dojazdowych
 • Montaż ogrodzenia

Obiekty inżynieryjne:

 • prace porządkowe
 • Montaż barier

Roboty branżowe:

 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: Kolizja S-24
 • MOP WSCHÓD: wykonywanie kanalizacji deszczowej MOP Wschód, kanalizacja sanitarna na MOP Wschód, sieć wodociągowa, przyłącze gazowe MOP
 • Melioracje: rzeka Tarczynka, dopływ spod Kotorydza, dopływ spod Władysławowa, rów A, rów B, rów BN1, dopływ spod Strugi
 • Budowa kanału technologicznego i studni kablowych
 • Wykonywanie Zbiorników Retencyjnych

 

Wykonawca prowadzi prace:

 • Roboty ziemne i bitumiczne na drogach dojazdowych, lokalnych i technologicznych, humusowanie w zakresie trasy S7 i dróg dojazdowych

Obiekty inżynieryjne:

 • Prace porządkowe
 • Montaż ogrodzenia, montaż barier

Roboty branżowe:

 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: Kolizja S-24,
 • MOP WSCHÓD: wykonywanie kanalizacji deszczowej MOP Wschód, kanalizacja sanitarna na MOP Wschód, sieć wodociągowa, przyłącze gazowe MOP
 • Melioracje: rzeka Tarczynka, dopływ spod Kotorydza, dopływ spod Władysławowa, rów A, rów B, rów BN1, dopływ spod Strugi
 • Budowa kanału technologicznego i studni kablowych
 • Wykonywanie Zbiorników Retencyjnych

 

Wykonawca prowadzi prace:

 • Roboty ziemne i bitumiczne na drogach dojazdowych, lokalnych i technologicznych, humusowanie w zakresie trasy S7 i dróg dojazdowych,
 • Montaż ogrodzenia

Obiekty inżynieryjne:

 • Prace porządkowe

Roboty branżowe:

 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: Kolizja S-24
 • MOP WSCHÓD: wykonywanie kanalizacji deszczowej MOP Wschód, kanalizacja sanitarna na MOP Wschód, sieć wodociągowa, energetyka, przyłącze gazowe MOP
 • Melioracje: Przebudowa Z42, rów 6D, rów 6Da, rów BN2, rów G5, rów 9, rzeka Tarczynka, dopływ spod Kotorydza, dopływ spod Lesznowoli, dopływ spod Władysławowa, rów B, rów BN1, rów 18, dopływ spod Strugi, rów 2
 • Budowa kanału technologicznego i studni kablowych
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe, montaż fundamentów oświetlenia
 • Wykonywanie Zbiorników Retencyjnych, prace naprawcze na ul. Żwirowej

 

Wykonawca prowadzi prace:

 • Roboty ziemne i bitumiczne na drogach dojazdowych, lokalnych i technologicznych, humusowanie w zakresie trasy S7 i dróg dojazdowych
 • Montaż ogrodzenia

 Obiekty inżynieryjne:

 • Prace porządkowe

Roboty branżowe:

 • Wykonywanie Zbiorników Retencyjnych, prace naprawcze na ul. Żwirowej
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: Kolizja S-24
 • MOP WSCHÓD: wykonywanie kanalizacji deszczowej MOP Wschód, kanalizacja sanitarna na MOP Wschód, sieć wodociągowa, energetyka, przyłącze gazowe MOP
 • Melioracje: Przebudowa Z42, rów 6D, rów 6Da, rów BN2, rów G5, rów 9, rzeka Tarczynka, dopływ spod Kotorydza, dopływ spod Lesznowoli, dopływ spod Władysławowa, rów B, rów BN1, rów 18, dopływ spod Strugi, rów 2
 • Budowa kanału technologicznego i studni kablowych
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe, montaż fundamentów oświetlenia

 

LIPIEC 2023

Wykonawca prowadzi prace:

 • Roboty ziemne i bitumiczne na drogach dojazdowych, lokalnych i technologicznych, humusowanie w zakresie trasy S7 i dróg dojazdowych
 • Montaż ogrodzenia

Obiekty inżynieryjne:

 • Prace porządkowe

Roboty branżowe:

 • Wykonywanie Zbiorników Retencyjnych,
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: Kolizja S-24
 • MOP WSCHÓD: wykonywanie kanalizacji deszczowej MOP Wschód, kanalizacja sanitarna na MOP Wschód, sieć wodociągowa, energetyka, przyłącze gazowe MOP
 • Melioracje: Przebudowa Z42, rów 6D, rów 6Da, rów BN2, rów G5, rów 9, rzeka Tarczynka, dopływ spod Kotorydza, dopływ spod Lesznowoli, dopływ spod Władysławowa, rów B, rów BN1, rów 18, dopływ spod Strugi, rów 2
 • Budowa kanału technologicznego i studni kablowych
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe, montaż fundamentów oświetlenia

 

Wykonawca prowadzi prace:

 • Roboty ziemne i bitumiczne na drogach dojazdowych, lokalnych i technologicznych, humusowanie w zakresie trasy S7 i dróg dojazdowych
 • Montaż ogrodzenia

 Obiekty inżynieryjne

 • Prace porządkowe, wykonywanie umocnień przy skrzydłach przepustów

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja III
 • Wykonywanie biorników retencyjnych
 • Melioracje: Przebudowa Z13.1, Rów 6D, Rów 6Da Rów G5, Rów 9, dopływ spod Lesznowoli, dopływ spod Kotorydza, Rów B, Rów 18, dopływ spod Strugi, Rów 2
 • Budowa kanału technologicznego i studni kablowych
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe, montaż fundamentów oświetlenia

 

Wykonawca prowadzi prace:

 • Roboty ziemne i bitumiczne na drogach dojazdowych, lokalnych i technologicznych, humusowanie w zakresie trasy S7 i dróg dojazdowych
 • Montaż ogrodzenia

Obiekty inżynieryjne:

 • Wykonanie drenazu plyty pomostu PZ15

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja III,
 • Melioracje: Rów G5, Rów 9, dopływ spod Lesznowoli, dopływ spod Kotorydza, Rów B, Rów 18
 • Budowa kanału technologicznego i studni kablowych
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe

 

Wykonawca prowadzi prace:

 • Roboty ziemne i bitumiczne na drogach dojazdowych, lokalnych i technologicznych
 • Humusowanie w zakresie trasy S7 i dróg dojazdowych
 • Montaż ogrodzenia

 Obiekty inżynieryjne:

 • Prace porządkowe, wykonanie umocnień przy skrzydłach przepustów

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, sekcja III
 • Melioracje: Rów G5, Rów 9, dopływ spod Lesznowoli, dopływ spod Kotorydza, Rów B, Rów 18
 • Budowa kanału technologicznego i studni kablowych
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe

 

CZERWIEC 2023

Wykonawca prowadzi prace:

 • Roboty ziemne i bitumiczne na drogach dojazdowych, lokalnych i technologicznych
 • Humusowanie w zakresie trasy S7 i dróg dojazdowych

 Obiekty inżynieryjne:

 • prace porządkowe, wykonanie umocnień przy skrzydłach przepustów,
 • Montaż ogrodzenia

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I
 • Melioracje: dopływ spod Lesznowoli, dopływ spod Kotorydza, Rów B, Rów 18
 • Budowa kanału technologicznego i studni kablowych
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe, zakończono usuwanie kolizji nN2

 

Wykonawca prowadzi prace:

 • Roboty ziemne i bitumiczne na drogach dojazdowych, lokalnych i technologicznych
 • Humusowanie w zakresie trasy S7 i dróg dojazdowych
 • Montaż ogrodzenia

Obiekty inżynieryjne:

 • Prace porządkowe,

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I,
 • Wykonywanie zbiorników ZB,
 • Melioracje: Rzeka Tarczynka, dopływ spod Lesznowoli, Kotorydza
 • Budowa kanału technologicznego i studni kablowych,
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe, zakończono usuwanie kolizji nN2

 

Wykonawca prowadzi prace:

 • Odwodnienie pod WD-7a(TG), (ul. Żwirowa) - monitoring roboty ziemne i bitumiczne na drogach dojazdowych, lokalnych i technologicznych
 • humusowanie w zakresie trasy S7
 • Montaż ogrodzenia

Obiekty inżynieryjne:

 • Prace porządkowe,
 • Wykonywanie zbiorników ZB,

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, montaż wyposażenia pompowni
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: kolizja 31 woda, kolizja 32 woda
 • Wykonywanie zbiorników ZB
 • Melioracje: rów G5, Rów 9, Rów 9/2, Rów R-3, Rzeka Tarczynka, Dopływ spod Kotorydza, Dopływ spod Władysławowa, Rów A, Rów B, Rów B1, Rów 18
 • Budowa kanału technologicznego i studni kablowych
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe, kolizja nN2

 

Wykonawca prowadzi prace:

 • Odwodnienie pod WD-7a(TG), (ul. Żwirowa) - monitoring
 • Roboty ziemne na drogach dojazdowych, lokalnych i technologicznych, humusowanie w zakresie trasy S7

 Obiekty inżynieryjne:

 • Prace porządkowe

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I i III, montaż wyposażenia pompowni
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: kolizja 31 woda, kolizja 32 woda
 • Melioracje: rów G5, Rów 9, Rów 9/2, Rów R-3, Rzeka Tarczynka, Dopływ spod Kotorydza, Dopływ spod Władysławowa, Rów A, Rów B, Rów B1, Rów 18
 • Kolizje gazowe: kolizja G29, przyłącze gazowe MOP
 • Budowa kanału technologicznego i studni kablowych
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe, kolizja nN2

 

MAJ 2023

Wykonawca prowadzi prace:

 • Odwodnienie pod WD-7a(TG), (ul. Żwirowa) - monitoring
 • Roboty ziemne na drogach dojazdowych, lokalnych i technologicznych, humusowanie w zakresie trasy S7

 Obiekty inżynieryjne:

 • Prace porządkowe
 • Montaż balustrad i barier drogowych na obiektach inżynieryjnych

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I i III, montaż wyposażenia pompowni
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: kolizja 31 woda, kolizja 32 woda
 • Melioracje: rów G5, Rów 9, Rów 9/2, Rów R-3, Rzeka Tarczynka, Dopływ spod Kotorydza, Dopływ spod Władysławowa, Rów A, Rów B
 • Kolizje gazowe: kolizja G29, przyłącze gazowe MOP
 • Wykonywanie zbiorników ZB
 • Budowa kanału technologicznego i studni kablowych
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe, kolizja nN2

 

Wykonawca prowadzi prace:

 • Odwodnienie pod WD-7a(TG), (ul. Żwirowa) - monitoring
 • Roboty ziemne na drogach dojazdowych, lokalnych i technologicznych
 • Humusowanie w zakresie trasy S7

Roboty na obiektach inżynieryjnych:

 • PZ-15: prace porządkowe, montaż korytek odwadniających
 • Montaż balustrad i barier drogowych na obiektach inżynieryjnych, i na trasie głównej

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III, montaż wyposażenia pompowni
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: kolizja 31 woda, kolizja 32 woda
 • Melioracje: rów G5, Rów 9, Rów 9/2, Rów R-3, Rzeka Tarczynka, Dopływ spod Kotorydza, Dopływ spod Władysławowa, Rów A, Rów B
 • Budowa kanału technologicznego i studni kablowych
 • Kolizje gazowe: kolizja G29, przyłącze gazowe MOP
 • Wykonywanie zbiorników ZB
 • Montaż ogrodzenia wzdłuż trasy głównej
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe, kolizja nN2

 

Wykonawca prowadzi prace:

 • Odwodnienie pod WD-7a(TG), (ul. Żwirowa) - monitoring
 • Roboty ziemne na drogach dojazdowych, lokalnych i technologicznych, humusowanie w zakresie trasy S7
 • Montaż ogrodzenia wzdłuż trasy głównej,

Roboty na obiektach inżynieryjnych:

 • Prace porządkowe
 • Montaż balustrad i barier drogowych na obiektach inżynieryjnych

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: kolizja 31 woda, kolizja 32 woda
 • Melioracje: rów G5, Rów 9, Rów 9/2, Rów R-3, Rzeka Tarczynka, Dopływ spod Kotorydza, Dopływ spod Władysławowa, Rów A, Rów B
 • Budowa kanału technologicznego i studni kablowych
 • Kolizje gazowe: kolizja G29, przyłącze gazowe MOP
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe, kolizja nN2

 

Wykonawca prowadzi prace:

 • Odwodnienie pod WD-7a(TG), (ul. Żwirowa) - monitoring
 • Roboty ziemne na drogach dojazdowych, lokalnych i technologicznych
 • Montaż ogrodzenia wzdłuż trasy głównej

Roboty na obiektach inżynieryjnych:

 • Prace porządkowe
 • Montaż balustrad i barier drogowych na obiektach inżynieryjnych, i na trasie głównej
 • Wykonywanie głowic pali ekranów, montaż podwalin i wypełnień ekranów akustycznych

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III, montaż wyposażenia pompowni
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: kolizja 31 woda, kolizja 32 woda
 • Melioracje: rów G5, Rów 9, Rów 9/2, Rów R-3, Rzeka Tarczynka, Dopływ spod Kotorydza, Dopływ spod Władysławowa, Rów A, Rów B
 • Budowa kanału technologicznego i studni kablowych
 • Kolizje gazowe: kolizja G29, przyłącze gazowe MOP
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe, kolizja nN2
 • Wykonywanie zbiorników ZB

KWIECIEŃ 2023

Wykonawca prowadzi prace:

 • Odwodnienie pod WD-7a(TG), (ul. Żwirowa) - monitoring
 • Roboty ziemne na drogach dojazdowych, lokalnych i technologicznych
 • Montaż ogrodzenia wzdłuż trasy głównej

Roboty na obiektach inżynieryjnych:

 • PZ-15: ułożenie asfaltu lanego
 • MD-8a: wykonanie kap chodnikowych
 • WD-13: ułożenie asfaltu lanego
 • Montaż balustrad i barier drogowych na obiektach inżynieryjnych

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III, montaż wyposażenia pompowni
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: kolizja 31 woda, kolizja 32 woda
 • Melioracje: rów G5, Rów 9, Rów 9/2, Rów R-3, Rzeka Tarczynka, Dopływ spod Kotorydza, Dopływ spod Władysławowa, Rów A, Rów B
 • Budowa kanału technologicznego i studni kablowych
 • Kolizje gazowe: kolizja G29, przyłącze gazowe MOP
 • Wykonywanie zbiorników ZB
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe, kolizja nN2

 

Wykonawca prowadzi prace:

 • Odwodnienie pod WD-7a(TG), (ul. Żwirowa) - monitoring
 • Roboty ziemne na drogach dojazdowych, lokalnych i technologicznych
 • Montaż ogrodzenia wzdłuż trasy głównej
 • Wykonywanie głowic pali ekranów, montaż podwalin i wypełnień ekranów akustycznych

Roboty na obiektach inżynieryjnych:

 • PZ-15: ułożenie asfaltu lanego
 • MD-8A: wykonanie kap chodnikowych
 • WD-13: ułożenie asfaltu lanego
 • WD-18: wykonanie hydrofobizacji
 • Montaż balustrad i barier drogowych na obiektach inżynieryjnych, i na trasie głównej

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III, montaż wyposażenia pompowni
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: kolizja 31 woda, kolizja 32 woda
 • Melioracje: rów G5, Rów 9, Rów 9/2, Rów R-3, Rzeka Tarczynka, Dopływ spod Kotorydza, Dopływ spod Władysławowa, Rów A, Rów B
 • Budowa kanału technologicznego i studni kablowych
 • Kolizje gazowe: kolizja G29, przyłącze gazowe MOP
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe, kolizja nN2
 • Wykonywanie zbiorników ZB

 

Wykonawca prowadzi prace:

 • Odwodnienie pod WD-7a(TG), (ul. Żwirowa) - monitoring
 • Roboty ziemne na drogach dojazdowych, lokalnych i technologicznych
 • Wykonywanie głowic pali ekranów, montaż podwalin i wypełnień ekranów akustycznych
 • Montaż ogrodzenia wzdłuż trasy głównej

Roboty na obiektach inżynieryjnych:

 • PZ-15: roboty przygotowawcze do wykonania izolacji
 • MD-8A: wykonanie kap chodnikowych
 • WD-13: roboty przygotowawcze do wykonania izolacji
 • WD-18: wykonanie hydrofobizacji
 • Montaż balustrad i barier drogowych na obiektach inżynieryjnych, i na trasie głównej

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III, montaż wyposażenia pompowni
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: kolizja 31 woda, kolizja 32 woda
 • Melioracje: rów G5, Rów 9, Rów 9/2, Rów R-3, Rzeka Tarczynka, Dopływ spod Kotorydza, Dopływ spod Władysławowa, Rów A, Rów B
 • Budowa kanału technologicznego i studni kablowych
 • Kolizje gazowe: kolizja G29, przyłącze gazowe MOP,
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe, kolizja nN2
 • Wykonywanie zbiorników ZB

 

Wykonawca prowadzi prace:

 • Odwodnienie pod WD-7a (TG), (ul. Żwirowa) - monitoring
 • Roboty ziemne na drogach dojazdowych, lokalnych i technologicznych
 • Wykonywanie głowic pali ekranów, montaż podwalin i wypełnień ekranów akustycznych
 • Montaż ogrodzenia wzdłuż trasy głównej

Roboty na obiektach inżynieryjnych:

 • PZ-15: wykonanie gzymsów skrzydeł z gruntu zbrojonego
 • PZM-2.2: wykonanie płyt przejściowych
 • PZM+P-3.3: ułożenie betonu ochronnego na izolacji z papy termozgrzewalnej
 • Montaż balustrad i barier drogowych na obiektach inżynieryjnych, i na trasie głównej

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III, montaż wyposażenia pompowni
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: kolizja 31 woda, kolizja 32 woda
 • Wykonywanie zbiorników ZB
 • Melioracje: rów G5, Rów 9, Rów 9/2, Rów R-3, Rzeka Tarczynka, Dopływ spod Kotorydza, Dopływ spod Władysławowa, Rów A
 • Budowa kanału technologicznego i studni kablowych
 • Kolizje gazowe: kolizja G29, przyłącze gazowe MOP
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe, kolizja nN2

 

MARZEC 2023

Wykonawca prowadzi prace:

 • Odwodnienie pod WD-7a (TG), (ul. Żwirowa) - monitoring
 • Roboty ziemne na drogach dojazdowych, lokalnych i technologicznych
 • Montaż ogrodzenia wzdłuż trasy głównej,

Roboty na obiektach inżynieryjnych:

 • MD-8a: ułożono beton podkładowy pod kapy chodnikowe na dojazdach
 • PZM-2.2: wykonanie płyt przejściowych
 • Montaż balustrad i barier drogowych na obiektach inżynieryjnych, i na trasie głównej
 • Wykonywanie głowic pali ekranów, montaż podwalin i wypełnień ekranów akustycznych

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III, montaż wyposażenia pompowni
 • Wykonywanie zbiorników ZB
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: kolizja 31 woda, kolizja 32 woda
 • Melioracje: rów G5, Rów 9, Rów 9/2, Rów R-3, Rzeka Tarczynka, Dopływ spod Kotorydza, Dopływ spod Władysławowa, Rów A
 • Budowa kanału technologicznego i studni kablowych
 • Kolizje gazowe: kolizja G29, przyłącze gazowe MOP
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe, kolizja nN2

 

Wykonawca prowadzi prace:

 • Odwodnienie pod WD-7a(TG), (ul. Żwirowa) - monitoring
 • Roboty ziemne na drogach dojazdowych, lokalnych i technologicznych
 • Montaż ogrodzenia wzdłuż trasy głównej

Roboty na obiektach inżynieryjnych:

 • MD-8a: wykonano płytę przejściową P2
 • PZM+P-3.3: wykonanie płyt przejściowych
 • Montaż balustrad i barier drogowych na obiektach inżynieryjnych, i na trasie głównej
 • Wykonywanie głowic pali ekranów, montaż podwalin i wypełnień ekranów akustycznych

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III, montaż wyposażenia pompowni
 • Wykonywanie zbiorników ZB
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: kolizja 31 woda, kolizja 32 woda
 • Melioracje: rów G5, Rów 9, Rów 9/2, Rów R-3, Rzeka Tarczynka, Dopływ spod Kotorydza, Dopływ spod Władysławowa, Rów A
 • Budowa kanału technologicznego i studni kablowych
 • Kolizje gazowe: kolizja G29, przyłącze gazowe MOP
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe, kolizja nN2

 

Wykonawca prowadzi prace:

 • Odwodnienie pod WD-7a(TG), (ul. Żwirowa) - monitoring
 • Roboty ziemne na drogach dojazdowych, lokalnych i technologicznych
 • Montaż ogrodzenia wzdłuż trasy głównej
 • Wykonywanie głowic pali ekranów, montaż podwalin i wypełnień ekranów akustycznych

Roboty na obiektach inżynieryjnych:

 • MD-8a: ułożenie betonu podkładowego pod płytę przejściową, wykonanie płyt przejściowych
 • PZM-2.2: wykonywanie wlotu i wylotu oraz płyty zespalającej
 • PZM+P-3.3: wykonanie płyt przejściowych
 • Montaż balustrad i barier drogowych na obiektach inżynieryjnych, i na trasie głównej

Roboty branżowe:

 • Wykonywanie zbiorników ZB
 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III, montaż wyposażenia pompowni
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: kolizja 31 woda, kolizja 32 woda
 • Melioracje: rów G5, Rów 9, Rów 9/2, Rów R-3, Rzeka Tarczynka, Dopływ spod Kotorydza, Dopływ spod Władysławowa, Rów A
 • Budowa kanału technologicznego i studni kablowych
 • Kolizje gazowe: kolizja G29, przyłącze gazowe MOP
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe, kolizja nN2

 

Wykonawca prowadzi prace:

 • Odwodnienie pod WD-7a(TG), (ul. Żwirowa) - monitoring
 • Roboty ziemne na drogach dojazdowych, lokalnych i technologicznych
 • Montaż ogrodzenia wzdłuż trasy głównej
 • Wykonywanie głowic pali ekranów, montaż podwalin i wypełnień ekranów akustycznych

Roboty na obiektach inżynieryjnych:

 • PZ-15: ułożenie betonu podkładowego pod kapę chodnikową
 • MD-8a: ułożenie betonu podkładowego pod płytę przejściową
 • PZM-2.2: wykonywanie wlotu i wylotu
 • PZM+P-3.3: ułożenie betonu podkładowego pod płyty przejściowe
 • Montaż balustrad i barier drogowych na obiektach inżynieryjnych, i na trasie głównej

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III, montaż wyposażenia pompowni
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: kolizja 31 woda, kolizja 32 woda
 • Melioracje: rów G5, Rów 9, Rów 9/2, Rów R-3, Rzeka Tarczynka, Dopływ spod Kotorydza, Dopływ spod Władysławowa, Rów A
 • Budowa kanału technologicznego i studni kablowych
 • Kolizje gazowe: kolizja G29, przyłącze gazowe MOP
 • Wykonywanie zbiorników ZB
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe, kolizja nN2

 

Wykonawca prowadzi prace:

 • Odwodnienie pod WD-7a(TG), (ul. Żwirowa) - monitoring
 • Roboty ziemne na drogach dojazdowych, lokalnych i technologicznych
 • Montaż ogrodzenia wzdłuż trasy głównej
 • Wykonywanie głowic pali ekranów, montaż podwalin i wypełnień ekranów akustycznych

Roboty na obiektach inżynieryjnych:

 • PZ-15: wykonanie zasypki za przyczółkami, ułożenie betonu pod płyty przejściowe, wykonanie płyt przejściowych,  wypełnienie bloczków skrzydeł z gruntu zbrojonego
 • MD-8a: wykonanie fundamentu skrzydeł z gruntu zbrojonego
 • PZM-2.2: ułożenie betonu podkładowego pod przepust
 • WD-13: wykonanie kapy chodnikowej
 • PZM+P-3.3: wykonanie płyty zespalającej
 • PZM-2.2: wykonanie fundamentu wlotu i wylotu
 • Montaż balustrad i barier drogowych na obiektach inżynieryjnych, i na trasie głównej

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III, montaż wyposażenia pompowni
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: kolizja 31 woda, kolizja 32 woda
 • Melioracje: rów G5, Rów 9, Rów 9/2, Rów R-3, Rzeka Tarczynka, Dopływ spod Kotorydza, Dopływ spod Władysławowa, Rów A
 • Budowa kanału technologicznego i studni kablowych
 • Kolizje gazowe: kolizja G29, przyłącze gazowe MOP
 • Wykonywanie głowic pali ekranów, montaż podwalin i wypełnień ekranów akustycznych
 • Montaż ogrodzenia wzdłuż trasy głównej
 • Wykonywanie zbiorników ZB,
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe, kolizja nN2

 

LUTY 2023

Wykonawca prowadzi prace:

 • Odwodnienie pod WD-7a(TG), ul. Żwirowa - monitoring
 • Roboty ziemne na drogach dojazdowych, lokalnych i technologicznych

Roboty na obiektach inżynieryjnych:

 • PZ-15: wykonywanie wlotu i wylotu
 • MD-8a: wykonanie fundamentów murów
 • Montaż balustrad i barier drogowych na obiektach inżynieryjnych, i na trasie głównej
 • Wykonywanie głowic pali ekranów, montaż podwalin i wypełnień ekranów akustycznych
 • Montaż ogrodzenia wzdłuż trasy głównej

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: kolizja 31 woda, kolizja 32 woda
 • Melioracje: rów G5
 • Budowa kanału technologicznego i studni kablowych
 • Kolizje gazowe: kolizja G29
 • Wykonywanie zbiorników ZB
 • Montaż ogrodzenia wzdłuż trasy głównej
 • przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe, kolizja nN2

 

Wykonawca prowadzi prace:

 • Odwodnienie pod WD-7a(TG), ul. Żwirowa - monitoring
 • Roboty ziemne na drogach dojazdowych, lokalnych i technologicznych
 • Montaż ogrodzenia wzdłuż trasy głównej

Roboty na obiektach inżynieryjnych:

 • PZ-15: wykonywanie fundamentu skrzydła z gruntu zbrojonego
 • MD-8a: wykonanie fundamentów murów
 • Montaż balustrad i barier drogowych na obiektach inżynieryjnych, i na trasie głównej
 • Wykonywanie głowic pali ekranów, montaż podwalin i wypełnień ekranów akustycznych

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: kolizja 31 woda, kolizja 32 woda
 • Melioracje: rów G5
 • Budowa kanału technologicznego i studni kablowych
 • Kolizje gazowe: kolizja G29
 • Wykonywanie zbiorników ZB
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe, kolizja nN2

 

Wykonawca prowadzi prace:

 • Odwodnienie pod WD-7a(TG), ul. Żwirowa - monitoring
 • Roboty ziemne na drogach dojazdowych, lokalnych i technologicznych
 • Wykonywanie głowic pali ekranów, montaż podwalin i wypełnień ekranów akustycznych
 • Montaż ogrodzenia wzdłuż trasy głównej

Roboty na obiektach inżynieryjnych:

 • PZM+P-1.2: wykonanie płyt przejściowych
 • PZM+P-3.3: wykonywanie wlotu i wylotu
 • PZ-15: wykonywanie fundamentu skrzydła z gruntu zbrojonego
 • MD-8a: beton podkładowy pod mur oporowy
 • Montaż balustrad i barier drogowych na obiektach inżynieryjnych, i na trasie głównej

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: kolizja 31 woda, kolizja 32 woda
 • Wykonywanie zbiorników ZB
 • Melioracje: rów G5
 • Budowa kanału technologicznego i studni kablowych
 • Kolizje gazowe: kolizja G29
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe, kolizja nN2

 

Wykonawca prowadzi prace:

 • Odwodnienie pod WD-7a(TG), ul. Żwirowa - monitoring
 • Roboty ziemne na drogach dojazdowych, lokalnych i technologicznych
 • Wykonywanie głowic pali ekranów, montaż podwalin i wypełnień ekranów akustycznych

Roboty na obiektach inżynieryjnych:

 • PZM+P-1.2: ułożenie betonu podkładowego pod płyty przejściowe
 • PZM+P-3.3: wykonywanie fundamentów
 • PZ-15: wykonywanie fundamentu ściany z gruntu zbrojonego, wykonanie kapy chodnikowej
 • WD-13: wykonywanie kapy chodnikowej
 • Montaż balustrad i barier drogowych na obiektach inżynieryjnych

Roboty branżowe:

 • Wykonywanie zbiorników ZB
 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: kolizja 31 woda, kolizja 32 woda
 • Melioracje: rów G5
 • Budowa kanału technologicznego i studni kablowych
 • Kolizje gazowe: kolizja G29
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe, kolizja nN2

 

STYCZEŃ 2023

Wykonawca prowadzi prace:

 • Odwodnienie pod WD-7a(TG), ul. Żwirowa - monitoring, roboty ziemne na drogach lokalnych i technologicznych

Roboty na obiektach inżynieryjnych:

 • PZM+P-1.2: wykonanie zasypek
 • PZM+P-3.3: wykonywanie fundamentów
 • PZ-15, WD-13: wykonywanie kapy chodnikowej
 • Montaż balustrad i barier drogowych na obiektach inżynieryjnych
 • Wykonywanie głowic pali ekranów, montaż podwalin i wypełnień ekranów akustycznych

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: kolizja 31 woda, kolizja 32 woda
 • Melioracje: rów G5
 • Budowa kanału technologicznego i studni kablowych
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe, kolizja nN2

 

Wykonawca prowadzi prace:

 • Odwodnienie pod WD-7a(TG), ul. Żwirowa - monitoring, roboty ziemne na drogach lokalnych i technologicznych

Roboty na obiektach inżynieryjnych:

 • MD-8a: wykonanie kap chodnikowych
 • WD-13: ułożenie betonu podkładowego pod kapy chodnikowe
 • PZ-15: ułożenie papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: kolizja 31 woda, kolizja 32 woda
 • Melioracje: rów G5
 • Budowa kanału technologicznego i studni kablowych
 • Przebudowa sieci gazowej: kolizja G29
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe, kolizja nN2

 

Wykonawca prowadzi prace:

 • Odwodnienie pod WD-7a (TG), ul. Żwirowa - monitoring

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: kolizja 31 woda, kolizja 32 woda
 • Melioracje: rów G5
 • Przebudowa sieci gazowej: kolizja G29
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe, kolizja nN2

 

Wykonawca prowadzi prace:

 • Odwodnienie pod WD-7a (TG), ul. Żwirowa - monitoring

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: kolizja 31 woda, kolizja 32 woda
 • Melioracje: rów G5
 • Przebudowa sieci gazowej: kolizja G29
 • Zbiorniki retencyjne: ZB-16, ZB22, ZB-23, ZB-26, ZB-26A, ZB-27,  ZB-35, ZB-36, ZB-39, ZB-40
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe, kolizja nN2

 

GRUDZIEŃ 2022

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Wykonywanie podbudowy zasadniczej i pomocniczej oraz warstwy mrozoochronnej, humusowanie skarp, odwodnienie pod WD-7a(TG), ul. Żwirowa - monitoring, montaż barier drogowych
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach

Roboty mostowe:

 • PZM+P-1.2: zabetonowanie płyty zaspalającej
 • WD-13: wykonanie płyty przejściowej
 • PZ-15: zabetonowanie kap chodnikowych w strefach przydylatacyjnych
 • Ekrany: wykonywanie pali oraz głowic pali, montaż wypełnień

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: kolizja 31 woda, kolizja 32 woda
 • Budowa kanału technologicznego, studnie kablowe
 • Melioracje: rów G5
 • Przebudowa sieci gazowej: kolizja G29
 • Zbiorniki retencyjne: ZB-16, ZB22, ZB-23,  ZB-25, ZB-25a, ZB-26, ZB-27,  ZB-30, ZB-31, ZB-35
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe, kolizja nN2

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Wykonywanie podbudowy zasadniczej i pomocniczej oraz warstwy mrozoochronnej, humusowanie skarp, odwodnienie pod WD-7a(TG), ul. Żwirowa - monitoring, montaż barier drogowych
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach

Roboty mostowe:

 • MD-7d: ułożenie betonu podkładowego pod kapy chodnikowe, montaż desek gzymsowych, zbrojenie kap chodnikowych,
 • WD-7a: montaż schodów skarpowych i obrukowania,
 • WD-11: ułożenie kostki betonowej,
 • MS-12: ułożenie kostki betonowej w pasie rozdziału,
 • Ekrany: wykonywanie pali oraz głowic pali, montaż wypełnień

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: kolizja 31 woda, kolizja 32 woda
 • Budowa kanału technologicznego, studnie kablowe
 • Melioracje: rów G5
 • Przebudowa sieci gazowej: kolizja G29,
 • Zbiorniki retencyjne: ZB-16, ZB22, ZB-23,  ZB-25, ZB-25a, ZB-26, ZB-27,  ZB-30, ZB-31, ZB-35
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Wykonywanie podbudowy zasadniczej i pomocniczej oraz warstwy mrozoochronnej, humusowanie skarp, odwodnienie pod WD-7a, ul. Żwirowa, (TG), montaż barier drogowych, wykonanie oznakowania poziomego
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach
 • Roboty oznakowania poziomego na Trasie Głównej i węzłach Tarczyn Północ, Antoninów, Złotokłos

Roboty mostowe:

 • WD-11: ułożenie betonu podkładowego pod kapy chodnikowe
 • WD-13: wykonanie kap chodnikowych, ścianki zaplecznej, ułożenie betonu podkładowego pod płytę przejściową
 • WD-15: ułożenie betonu podkładowego pod kapy chodnikowej
 • PZ-15: wykonanie gzymsów skrzydeł, zabetonowanie wnęki dylatacyjnej
 • PZM+P-1.2: wykonanie wlotów
 • PZM+P-3.2: wykonanie płyt przejściowych
 • Ekrany: wykonywanie pali oraz głowic pali, montaż wypełnień

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: kolizja 31 woda, kolizja 32 woda
 • Budowa kanału technologicznego, studnie kablowe
 • Melioracje: rów G5, rów melioracyjny
 • Przebudowa sieci gazowej: kolizja G29
 • Zbiorniki retencyjne: ZB-16, ZB22, ZB-23,  ZB-25, ZB-25a, ZB-26, ZB-27,  ZB-30, ZB-31, ZB-35
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Wykonywanie podbudowy zasadniczej i pomocniczej oraz warstwy mrozoochronnej, humusowanie skarp, odwodnienie pod WD-7a, ul. Żwirowa, (TG)
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach
 • Roboty bitumiczne oraz roboty oznakowania poziomego na Trasie Głównej i węzłach Tarczyn Północ, Antoninów, Złotokłos

Roboty mostowe:

 • WD-11: montaż płyt przejściowych
 • MS-8: wykonanie gzymsów
 • PZ-15: wykonanie gzymsów skrzydeł, zabetonowanie wnęki dylatacyjnej
 • PZM+P-1.2: wykonanie fundamentów wlotu i wylotu, wykonanie fundamentu pod prefabrykaty
 • PZM+P-3.1: ułożenie betonu podkładowego pod płyty przejściowe
 • Ekrany: wykonywanie pali oraz głowic pali, montaż wypełnień

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: kolizja 31 woda, kolizja 32 woda
 • Budowa kanału technologicznego, studnie kablowe
 • Melioracje: rów G5, rów melioracyjny
 • Przebudowa sieci gazowej: kolizja G29
 • Zbiorniki retencyjne: ZB-16, ZB22, ZB-23,  ZB-25, ZB-25a, ZB-26, ZB-27,  ZB-30, ZB-31, ZB-35
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe, kolizja nN2

 

LISTOPAD 2022

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Wykonywanie podbudowy zasadniczej i pomocniczej oraz warstwy mrozoochronnej, humusowanie skarp, odwodnienie pod WD-7a, ul. Żwirowa, (TG)
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach
 • Roboty bitumiczne oraz roboty oznakowania poziomego na Trasie Głównej i węzłach Tarczyn Północ, Antoninów, Złotokłos

Roboty mostowe:

 • MD-7D: wykonanie skrzydeł
 • WD-11: wykonanie kapy chodnikowej, ułożenie asfaltu lanego
 • MS-12: wykonanie gzymsu, ułożenie asfaltu lanego
 • PZ-15: wykonanie gzymsów skrzydeł, zabetonowanie wnęki dylatacyjnej
 • PZM+P-1.2: wykonanie fundamentów wlotu i wylotu, wykonanie fundamentu pod prefabrykaty
 • Ekrany: wykonywanie pali oraz głowic pali, montaż wypełnień

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: kolizja 31 woda, kolizja 32 woda
 • Budowa kanału technologicznego, studnie kablowe
 • Melioracje: rów G5, rów melioracyjny
 • Przebudowa sieci gazowej: kolizja G29
 • Zbiorniki retencyjne: ZB-16, ZB22, ZB-23,  ZB-25, ZB-25a, ZB-26, ZB-27,  ZB-30, ZB-31, ZB-35
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe, kolizja nN2

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Wykonywanie podbudowy zasadniczej i pomocniczej oraz warstwy mrozoochronnej, humusowanie skarp, odwodnienie pod WD-7a, ul. Żwirowa, (TG)
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach
 • Roboty bitumiczne na trasie głównej i węźle Tarczyn Północ

Roboty mostowe:

 • WD-11, MS-12, WD-15: wykonanie kap chodnikowych
 • MS-12: wykonanie gzymsów murów
 • PZ+P-3.2: wykonanie płyty zespalającej
 • PZ+P-1.2: ułożenie betonu podkładowego od fundamenty wlotu i wylotu
 • Ekrany: wykonywanie pali oraz głowic pali, montaż wypełnień

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: kolizja 31 woda, kolizja 32 woda
 • Budowa kanału technologicznego, studnie kablowe
 • Melioracje: rów G5, rów melioracyjny
 • Przebudowa sieci gazowej: kolizja G29
 • Zbiorniki retencyjne: ZB-16, ZB22, ZB-23,  ZB-25, ZB-25a, ZB-26, ZB-27,  ZB-30, ZB-31, ZB-35
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe, kolizja nN2

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Wykonywanie podbudowy zasadniczej i pomocniczej oraz warstwy mrozoochronnej, humusowanie skarp, odwodnienie pod WD-7a, ul. Żwirowa, (TG)
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach
 • Roboty bitumiczne na trasie głównej i węźle Tarczyn Północ

Roboty mostowe:

 • WD-9c: wykonanie kap chodnikowych,
 • PZ-15: zabetonowanie kap chodnikowych, zabetonowanie dylatacji,
 • PZ+P-3.2: wykonanie wlotu i wylotu,
 • PZ+P-3.1: ułożenie betonu podkładowego pod przepust,
 • WD-13: wykonanie skrzydła,
 • Ekrany: wykonywanie pali oraz głowic pali, montaż wypełnień

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: kolizja 31 woda, kolizja 32 woda
 • Budowa kanału technologicznego, studnie kablowe
 • Melioracje: rów G5, rów melioracyjny
 • Przebudowa sieci gazowej: kolizja G29
 • Zbiorniki retencyjne: ZB-16, ZB22, ZB-23,  ZB-25, ZB-25a, ZB-26, ZB-27,  ZB-30, ZB-31, ZB-35
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe, kolizja nN2

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy, platformy pod palownice, odhumusowanie, wykonywanie Górnej Warstwy Nasypu, wykonywanie podbudowy zasadniczej i pomocniczej oraz warstwy mrozoochronnej, humusowanie skarp, odwodnienie pod WD-7a, ul. Żwirowa, (TG)
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach
 • Roboty bitumiczne na trasie głównej i węźle Tarczyn Północ

Roboty mostowe:

 • MD-7d : wykonanie skrzydeł podpory
 • WD-9c: wykonanie kap chodnikowych
 • WS-14: ułożenie betonu podkładowego pod kapy chodnikowe, wykonanie kap chodnikowych
 • PZ-15: zabetonowanie kap chodnikowych
 • PZ-19: wykonanie kap chodnikowych
 • WD-11: wykonanie dylatacji, kap chodnikowych
 • MS-12: wykonanie fundamentu muru i gzymsu muru, wykonanie kap chodnikowych
 • WD-13: wykonanie skrzydła
 • WD-15: zabetonowanie kapy chodnikowej, zabetonowanie wnęki dylatacyjnej
 • Ekrany: wykonywanie pali oraz głowic pali, montaż wypełnień

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: kolizja 31 woda, kolizja 32 woda
 • Budowa kanału technologicznego, studnie kablowe
 • Melioracje: rów G5, rów melioracyjny
 • Przebudowa sieci gazowej: kolizja G29
 • Zbiorniki retencyjne: ZB-16, ZB22, ZB-23,  ZB-25, ZB-25a, ZB-26, ZB-27,  ZB-30, ZB-31, ZB-35
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe, kolizja nN2

 

PAŹDZIERNIK 2022

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy, platformy pod palownice, odhumusowanie, wykonywanie Górnej Warstwy Nasypu, wykonywanie podbudowy zasadniczej i pomocniczej oraz warstwy mrozoochronnej, humusowanie skarp, odwodnienie pod WD-7a, ul. Żwirowa, (TG)
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach
 • Roboty bitumiczne na trasie głównej i węźle Tarczyn Północ

Roboty mostowe:

 • MS-7B: betonowanie UN
 • WD-9c: ułożenie betonu podkładowego pod kapy chodnikowe
 • WS-14: ułożenie betonu podkładowego pod kapy chodnikowe, wykonanie kap chodnikowych
 • PZ-15: wypełnienie skrzydeł z gruntu zbrojonego, wykonanie kapy chodnikowej
 • PZ-19: wykonanie kap chodnikowych, wykonanie gzymsów skrzydeł
 • PZM+P-3.2: wykonywanie wlotu i wylotu
 • MS-12: zabetonowanie dylatacji, ułożenie betonu podkładowego pod płyty przejściowe
 • WD-13: wykonanie skrzydła
 • WD-15: zabetonowanie kapy chodnikowej, zabetonowanie wnęki dylatacyjnej
 • WS-17: wykonanie kap chodnikowych
 • Ekrany: wykonywanie pali oraz głowic pali, montaż wypełnień

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: kolizja 31 woda, kolizja 32 woda
 • Budowa kanału technologicznego, studnie kablowe
 • Melioracje: rów G5, rów melioracyjny
 • Przebudowa sieci gazowej: kolizja G29
 • Zbiorniki retencyjne: ZB-16, ZB22, ZB-23,  ZB-25, ZB-25a, ZB-26, ZB-27,  ZB-30, ZB-31, ZB-35
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe, kolizja nN2

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy, platformy pod palownice, odhumusowanie, wykonywanie Górnej Warstwy Nasypu, wykonywanie podbudowy zasadniczej i pomocniczej oraz warstwy rozoochronnej, humusowanie skarp, odwodnienie pod WD-7a, ul. Żwirowa, (TG)
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach
 • Roboty bitumiczne na trasie głównej i węźle Tarczyn Północ

Roboty mostowe:

 • WS-14: wykonanie kap chodnikowych, zabetonowanie wnęk dylatacyjnych, wykonanie płyty przejściowej
 • PZ-15: ułożenie betonu podkładowego pod płyty przejściowe
 • PZ-19: ułożenie betonu podkładowego na dojazdach do obiektu
 • MS-8: wykonanie ścian bocznych
 • WS-9: wykonanie kap chodnikowych
 • MD-7d: wykonanie podpory
 • MS-12: wykonanie kap chodnikowych
 • WD-13: wykonanie skrzydła
 • Ekrany: wykonywanie pali oraz głowic pali, montaż wypełnień

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: kolizja 31 woda, kolizja 32 woda
 • Budowa kanału technologicznego, studnie kablowe
 • Melioracje: rów G5, rów melioracyjny
 • Przebudowa sieci gazowej: kolizja G29
 • Zbiorniki retencyjne: ZB-16, ZB22, ZB-23,  ZB-25, ZB-25a, ZB-26, ZB-27,  ZB-30, ZB-31, ZB-35
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe, kolizja nN2

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice, odhumusowanie, wykonywanie Górnej Warstwy Nasypu, wykonywanie podbudowy zasadniczej i pomocniczej oraz warstwy mrozoochronnej, humusowanie skarp, odwodnienie pod WD-7a, ul. Żwirowa, (TG)
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach
 • Roboty bitumiczne na trasie głównej i węźle Tarczyn Północ

Roboty mostowe:

 • WS-14: wykonanie kap chodnikowych, ułożenie betonu podkładowego pod płyty przejściowe, wykonanie płyty przejściowej
 • PZ-15: zabetonowanie kap chodnikowych, zabetonowanie dylatacji
 • PZM+P-3.2: wykonanie fundamentu wlotu i wylotu, wykonanie płyty fundamentowej pod prefabrykaty
 • MD-7d: wykonanie podpory
 • WD-9c: wykonanie kap chodnikowych
 • MS-12: ułożenie betonu podkładowego pod płyty przejściowe, zabetonowanie kap chodnikowych
 • WD-13: zabetonowanie Ustroju Nośnego
 • WD-16: zabetonowanie kap chodnikowych
 • WD-18: ułożenie betonu podkładowego pod płyty przejściowe
 • Ekrany: wykonywanie pali oraz głowic pali, montaż wypełnień

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III,
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: kolizja 31 woda, kolizja 32 woda,
 • Budowa kanału technologicznego, studnie kablowe,
 • Melioracje: rów G5, rów melioracyjny,
 • Przebudowa sieci gazowej: kolizja G29,
 • Zbiorniki retencyjne: ZB-16, ZB22, ZB-23,  ZB-25, ZB-25a, ZB-26, ZB-27,  ZB-30, ZB-31, ZB-35,
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe, kolizja nN2

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice, odhumusowanie, wykonywanie Górnej Warstwy Nasypu, wykonywanie podbudowy zasadniczej i pomocniczej oraz warstwy mrozoochronnej, humusowanie skarp
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach
 • Roboty bitumiczne na trasie głównej i węźle Tarczyn Północ

Roboty mostowe:

 • WS-14: wykonanie ścianek zaplecznych, ułożenie betonu podkładowego pod płyty przejściowe,
 • PZ-15: wykonanie płyty przejściowej, zabetonowanie kap chodnikowych, zabetonowanie dylatacji,
 • PZM+P-12: ułożenie betonu ochronnego na izolacji
 • MD-7d: wykonanie podpory,
 • WD-9c: wykonanie płyty przejściowej,
 • WD-11: zabetonowanie wnęki dylatacyjnej,
 • MS-12: ułożenie betonu podkładowego pod płyty przejściowe, zabetonowanie ustroju nośnego,  
 • WD-16: zabetonowanie kap chodnikowych,
 • WS-17: wykonanie płyt przejściowych,
 • WD-18: zabetonowanie kap chodnikowych
 • WS-19: zabetonowanie kap chodnikowych
 • Ekrany: wykonywanie pali oraz głowic pali, montaż wypełnień

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: kolizja 31 woda, kolizja 32 woda
 • Melioracje: rów G5, rów melioracyjny
 • Przebudowa sieci gazowej: kolizja G29
 • Zbiorniki retencyjne: ZB-16, ZB22, ZB-23,  ZB-25, ZB-25a, ZB-26, ZB-27,  ZB-30, ZB-31, ZB-35,
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe, kolizja nN2

 

WRZESIEŃ 2022

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice, odhumusowanie, wykonywanie Górnej Warstwy Nasypu, wykonywanie podbudowy zasadniczej i pomocniczej oraz warstwy mrozoochronnej
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach
 • Roboty bitumiczne na trasie głównej i węźle Tarczyn Północ

Roboty mostowe:

 • WS-9: wykonanie kap chodnikowych
 • WS 14: wykonanie ścianki zaplecznej
 • PZ 15: wykonanie płyty przejściowej, ułożenie betonu podkładowego pod płytą przejściową
 • PZM+P-12: zabetonowanie wlotu
 • MS-8: wykonanie ścian bocznych, wykonywanie fundamentu
 • WD-9c: ułożenie betonu podkładowego pod płytę przejściową, betonowanie wnęk dylatacyjnych
 • MS-12: wykonanie kap chodnikowych
 • WD-16: zabetonowanie kapy chodnikowej
 • WD-18:wykonanie płyty przejściowej, ułożenie betonu podkładowego pod płytą przejściową
 • Ekrany: wykonywanie pali oraz głowic pali, montaż wypełnień

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ WYKONAWCA ODC. A

POLAQUA Spółka z o. o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno
http://www.polaqua.pl/

/ WYKONAWCA ODC. B

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie
http://www.intercor.eu

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu