POIS RP GDDKiA FS

Postęp Robót, Odcinek B

Dnia 02.10.2019 Wojewoda Mazowiecki wydał Decyzję ZRiD dla Zadania nr 1.

Dla Zadania nr 2 w dalszym ciągu trwają prace projektowe. Zawansowanie rzeczowe Kontraktu będzie aktualizowane na etapie realizacji robót budowlanych. 

2019.08 Odcinek B

 

LISTOPAD 2019

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1 związanych z wykonaniem:

  • przygotowawczych prac związanych z robotami geodezyjnymi (opracowanie wyników pomiaru stanu zerowego, inwentaryzacja budynków zlokalizowanych w pobliżu placu budowy i dróg transportowych)
  • wdrożenie czasowej organizacji ruchu (ul. Przyleśna, ul. Borowa, DW721).

 

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1 związanych z wykonaniem:

  • przygotowawczych prac związanych z robotami geodezyjnymi (pomiar stanu zerowego, inwentaryzacja budynków zlokalizowanych w pobliżu placu budowy i dróg transportowych)
  • rozpoczęcie badań archeologicznych.

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ Wykonawca ODC. B

IDS-BUD S.A. Ul. Grzybowska 87 00-844 Warszawa
http://www.ids-bud.pl

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu