POIS RP GDDKiA FS

Postęp Robót, Odcinek B

S7 B 22062022

Dnia 02.10.2019 Wojewoda Mazowiecki wydał Decyzję ZRiD dla Zadania nr 1.

Dnia 30.12.2019 Wojewoda Mazowiecki wydał Decyzję ZRiD dla Zadania nr 2. 

CZERWIEC 2022 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice, odhumusowanie, wykonywanie Górnej Warstwy Nasypu, wykonywanie podbudowy zasadniczej i pomocniczej
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach
 • Platformy na palach + warstwa zbrojona – kruszywo
 • Roboty bitumiczne na trasie głównej

Roboty mostowe:

 • WD-7a: wykonanie kap chodnikowych
 • WD-9c: wykonanie wymiany gruntu
 • PZM-5: wykonanie płyty zespalającej, płyty dennej wlotu i wylotu
 • PZM+P-8: ułożenie betonu podkładowego pod prefabrykatami
 • PZM-9: wykonanie ściany czołowej i skrzydła wlotu
 • PZM-10: ułożenie betonu podkładowego pod płyty przejściowe, wykonanie płyt przejściowych
 • WS-14: wykonanie fundamentu i przyczółka
 • WS-17: wykonanie skrzydła
 • PZ-19: wykonanie ustroju nośnego

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III
 • Zbiorniki retencyjne: ZB-22a, ZB-26, ZB-30, ZB-31, ZB-35
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej: kolizja G29, przyłącze gazowe MOP
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice, odhumusowanie, wykonywanie Górnej Warstwy Nasypu, wykonywanie podbudowy zasadniczej i pomocniczej
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach
 • Platformy na palach + warstwa zbrojona – kruszywo

Roboty mostowe:

 • WD-11: wykonanie przyczółka
 • PZM+P-8: wykonanie wymiany gruntu
 • PZM-10: ułożenie betonu podkładowego pod płyty przejściowe
 • PZM-13: wykonanie płyt przejściowych
 • PZM+P-14: wykonanie ściany czołowej i skrzydła wlotu
 • PZM-17: ułożenie betonu podkładowego pod płyty przejściowe
 • MS-7b: wykonanie podpory prawej
 • MS-12: wykonanie przyczółka
 • WS-9: wykonanie poprzecznicy

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III
 • Zbiorniki retencyjne: ZB-22a, ZB-26, ZB-30, ZB-31, ZB-35
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej: kolizja G29, przyłącze gazowe MOP
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice, odhumusowanie, wykonywanie Górnej Warstwy Nasypu, wykonywanie podbudowy zasadniczej i pomocniczej
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach
 • Platformy na palach + warstwa zbrojona – kruszywo

Roboty mostowe:

 • WD-11: wykonanie słupa podpory
 • PZM-9: wykonanie płyty dennej wylotu
 • PZM-4: wykonanie wlotu i wylotu obiektu, wykonanie płyty zespalającej
 • PZM-5: wykonanie fundamentów wlotu i wylotu
 • PZM+P-3.1, PZM+P-16, PZM+P-15: ułożenie betonu ochronnego izolacji z papy termozgrzewalnej
 • PZM+P-8: wykonywanie fundamentu wylotu, ułożenie betonu podkładowego pod wylotem
 • PZM+P-6: wykonanie wlotu i wylotu
 • PZM-11: wykonanie ściany czołowej i skrzydeł wylotu
 • PZ-15: wykonywanie poprzecznicy P2
 • MS-12: wykonanie ciosów podłożyskowych, wykonanie ścianki zaplecznej
 • WS-14: wykonanie betonu podkładowego pod fundamentem
 • WD-13: wykonanie przyczółka podpory
 • WS-9: wykonanie skrzydła
 • WD-7a: wykonanie podwaliny M1

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III, zbiorniki retencyjne ZB-13, ZB-15.2, ZB-17,  ZB-21a, ZB-24a, ZB-28, ZB-44
 • Melioracje: rów 6D, BN2, G5,budowa zbieracza Z1.2
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej: kolizja G27, G28, G28a
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice, odhumusowanie, wykonywanie Górnej Warstwy Nasypu, wykonywanie podbudowy zasadniczej i pomocniczej
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach
 • Rlatformy na palach + warstwa zbrojona – kruszywo

Roboty mostowe:

 • WD-11: wykonanie fundamentu podpory
 • WD-15: wykonywanie Ustroju Nośnego
 • PZM-4, PZM-5: wykonywanie płyt dennych wlotu i wylotu
 • PZM+P-14: wykonywanie fundamentu wylotu
 • PZM+P-8: wykonywanie wymiany gruntu
 • PZ-15: wykonywanie poprzecznicy P1
 • PZ-19: wykonywanie ustroju nośnego,
 • PZM-9: wykonywanie fundamentu wlotu i wylotu
 • PZM-10: wykonywanie ściany czołowej i skrzydeł wlotu obiektu, wykonywanie płyty zespalającej
 • WS-19: wykonanie skrzydła
 • WS-14: wykonanie fundamentu podpory
 • MS-12: wykonywanie przyczółka podpory

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III, zbiorniki retencyjne -ZB-13, ZB-44, ZB-15.1, ZB-17, ZB-28, ZB-21a
 • Melioracje: rów 6D, BN2, G5,budowa zbieracza Z1.2
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej: przyłącze gazowe MOP, kolizja G27, G28, G28a
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice, odhumusowanie, wykonywanie Górnej Warstwy Nasypu,
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach
 • Platformy na palach + warstwa zbrojona – kruszywo

Roboty mostowe:

 • WD-11: wykonanie fundamentu podpory
 • PZM-9: ułożenie betonu podkładowego pod obiektem
 • PZM-4, PZM-11: wykonywanie fundamentów wlotu i wylotu
 • PZM-13: wykonywanie płyt przejściowych
 • PZM+P-3.1: ułożenie betonu podkładowego pod płyty przejściowe, wykonywanie płyt przejściowych
 • PZM+P-6: wykonywanie fundamentu wlotu
 • PZ-15: wykonywanie poprzecznicy P1 i P2
 • PZM-10: wykonanie płyty zespalającej, wykonywanie wylotu
 • PZM-13: wykonywanie płyt przejściowych
 • WS-9: wykonanie skrzydła
 • MS-8: wykonanie korpusu podpory P1 i P2

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III, zbiorniki retencyjne ZB-13, ZB-44, ZB-15.1, ZB-28, ZB-24a
 • Melioracje: rów 6D, BN2, G5,budowa zbieracza Z1.2
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej: przyłącze gazowe MOP
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe

 

MAJ 2022

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice, odhumusowanie, wykonywanie Górnej Warstwy Nasypu
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach, zbiornikach ZB18, ZB21A
 • Platformy na palach + warstwa zbrojona – kruszywo

Roboty mostowe:

 • WD-13:  wykonanie słupów podpory
 • WD-11: wykonanie fundamentu P1
 • WD-7a: wykonanie ustroju nośnego
 • PZM-2.1, PM+P-16: ułożenie papy termozgrzewalnej
 • PZM-9: ułożenie betonu podkładowego pod obiektem
 • PZM-10: wykonanie płyt dennych, wykonanie ścianki czołowej i skrzydeł wlotu
 • WD-13: wykonanie słupa podpory
 • PZM-3, PZM-11: wykonanie płyty zespalającej
 • PZM-5: wykonanie płyty zespalającej
 • PZM-13: ułożenie betonu podkładowego pod płytami przejściowymi
 • WS-9: wykonanie skrzydła
 • MS-8: wykonanie ścianek zaplecznych
 • MS-12: wykonanie ścianki zaplecznej, wykonanie ciosów podłożyskowych

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I i III, zbiorniki retencyjne ZB-13, ZB-44, ZB-28
 • Melioracje: rów 6D, BN2, G5,budowa zbieracza Z1.2
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci wysokiego ciśnienia gazu: kolizja G27, G28, G28A

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice, odhumusowanie
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach, zbiornikach ZB18, ZB21A
 • Platformy na palach + warstwa zbrojona – kruszywo

Roboty mostowe:

 • WD-13:  wykonanie słupów podpory, wykonanie filarów podpory
 • WD-16: wykonywanie ciosów podłożyskowych
 • WD-9c: wykonywanie poprzecznic
 • PZM+P-3.1: wykonywanie wlotu i wylotu
 • PZM-10: wykonanie fundamentów
 • PZ-15, WD-18: montaż łożysk
 • PZM+P-8: wykonywanie wykopu, wymiana gruntu
 • PZM-9: wykonanie kolumn betonowych
 • PZM-13: wykonywanie płyty zespalającej
 • PZM+P-14: ułożenie betonu podkładowego pod prefabrykatami obiektu
 • PZM+P-15: wykonywanie płyt przejściowych
 • WS-9: wykonanie ścianki zaplecznej
 • WS-14: ułożenie betonu podkładowego podpory
 • WS-17: wykonanie ustroju ramowego
 • MS-7b: ułożenie betonu podkładowego podpory
 • MS-7c: ułożenie betonu podkładowego pod płyty przejściowe
 • MS-12: wykonanie fundamentu podpory

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I i III, zbiorniki retencyjne ZB-13, ZB-44
 • Melioracje: rów 6D, BN2, G5,budowa zbieracza Z1.2
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci wysokiego ciśnienia gazu: kolizja G27, G29
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja SN3, nN5
 • Teletechnika: kolizja nr 8
 • Przebudowa linii NN: przęsło 21-22, 230-231

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice, badania wzmocnienia podłoża w km 11+200-11+500, odhumusowanie
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach, zbiornikach ZB13, ZB20, ZB35, ZB44, ZB46A, ZB46B
 • Platformy na palach + warstwa zbrojona – kruszywo

Roboty mostowe:

 • WD-16:  wykonanie słupów podpory
 • PZM-2.1: wykonywanie płyt przejściowych
 • PZM-5: zamontowanie prefabrykatów obiektu
 • PZM-7: zabetonowanie płyt przejściowych
 • PZM-9: wykonanie kolumn betonowych
 • PZM-13: zabetonowanie płyty zespalającej
 • PZM+P-14: ułożenie betonu podkładowego pod prefabrykatami obiektu
 • PZM+P-15: wykonywanie płyt przejściowych
 • WS-14: ułożenie betonu podkładowego podpory
 • MS-7b, MS-7d: wykonanie pali fundamentowych
 • MS-12: zabetonowanie fundamentu podpory

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I i III, zbiorniki retencyjne ZB-13, ZB-17,  ZB-44
 • Melioracje: rów 6D, BN2, G5,budowa zbieracza Z1.2
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci wysokiego ciśnienia gazu: kolizja G27, G28, G28a, G29
 • Teletechnika: kolizja nr 8
 • Przebudowa linii NN: przęsło 21-22

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice, badania wzmocnienia podłoża w km 11+200-11+500, odhumusowanie
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach, zbiornikach ZB15, ZB17, ZB24a, ZB24, ZB35, ZB44, ZB46A, ZB46B
 • Platformy na palach + warstwa zbrojona – kruszywo

Roboty mostowe:

 • WD-16:  wklejanie prętów startowych fundamentów
 • WD-13: wykonanie fundamentu podpory
 • WS-14: wykonywanie kolumn betonowych pod fundamenty
 • WD-18: montaż belek prefabrykowanych UN,
 • PZM-2.1: wykonanie betonu podkładowego,
 • PZM+P-3.1: montaż elementów prefabrykowanych, zabetonowanie wlotów,
 • PZM+P-14: zabetonowanie fundamentu wlotu obiektu
 • PZM+P-15: zabetonowanie płyty zespalającej, płyt przejściowych
 • PZM+P-17: zabetonowanie płyty zespalającej
 • PZ-15: ciosy podłożyskowe
 • WS-19: wykonanie skrzydła

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I i III, zbiorniki retencyjne ZB-13, ZB-44
 • Melioracje: rów 6D, BN2, G5,budowa zbieracz Z1.2
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci wysokiego ciśnienia gazu: kolizja G27, G28, G28a, G29
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja nr SN3, SN7,  SN9, nn4
 • Teletechnika: kolizja nr 8
 • Przebudowa linii NN: przęsło 230 231, przęsło 21-22

 

KWIECIEŃ 2022

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice, badania wzmocnienia podłoża w km 11+200-11+500, odhumusowanie
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach, zbiornikach ZB15, ZB17, ZB24a, ZB24, ZB35, ZB44, ZB46A, ZB46B
 • Platformy na palach + warstwa zbrojona – kruszywo

Roboty mostowe:

 • WD-9C: montaż łożysk
 • WD-11: wykop pod podporę
 • WD-16:  wklejanie prętów startowych fundamentów, wykonywanie ciosów podłożyskowych
 • WD-13: wykonanie fundamentu podpory
 • WD-7a: montaż belek w przęśle
 • WD-15: montaż belek
 • PZM-13: wykonanie skrzydeł wlotu PZM-13
 • PZM-7, PZM-2.1: wykonanie betonu podkładowego
 • PZM+P-15: wykonanie betonu podkładowego pod płyty przejściowe
 • WS-19: wykonanie skrzydła
 • MS-12: wykonanie betonu podkładowego, wykonanie fundamentu
 • WD-16: badanie wklejonych prętów zbrojeniowych

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I i III, zbiorniki retencyjne ZB-13, ZB-44,  ZB-17
 • Melioracje: rów 6D, BN2, G5,budowa zbieracz Z1.2
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci wysokiego ciśnienia gazu: kolizja G27, G28
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja nr SN3, SN9
 • Przebudowa linii NN: przęsło 230 231

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice, wykonanie pali przemieszczeniowych jako wzmocnienie podłoża w km 11+200-11+500, odhumusowanie
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach, zbiornikach ZB15, ZB17, ZB24a, ZB24, ZB35, ZB44, ZB46A, ZB46B
 • Platformy na palach + warstwa zbrojona – kruszywo

Roboty mostowe:

 • WD-9C: wykonywanie ciosów podłożyskowych
 • WD-13: wykonanie fundamentu podpory
 • WD-7a: wykonywanie izolacji podpory
 • PZ-19: wykonanie poprzecznic
 • PZM-16: wykonanie płyty zespalającej
 • PZM+P 3.1: wykonanie fundamentu pod wlot i wylot
 • PZM2.1: wykonanie betonu płyty zespalającej
 • WS-19: wykonanie ramy
 • MS-12: próbne obciążenia
 • MS-7b: wykonanie pali
 • WD-16: badanie wklejonych prętów zbrojeniowych

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I i III, zbiorniki retencyjne ZB-13, ZB-44,  ZB-15.1
 • Melioracje: Z13.3, rów 6D, BN2, G5, budowa zbieracza Z1.2
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci wysokiego ciśnienia gazu: kolizja G27, G28
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja nr SN9
 • Przebudowa linii NN: przęsło 230 - 231

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice, wykonanie pali przemieszczeniowych jako wzmocnienie podłoża w km 11+200-11+500, odhumusowanie
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach, zbiornikach ZB15, ZB24a, ZB24, ZB35, ZB44, ZB46A, ZB46B
 • Platformy na palach + warstwa zbrojona – kruszywo

Roboty mostowe:

 • WD-9C: wykonywanie ciosów podłożyskowych
 • WD-13: wykonanie betonu podkładowego pod podpory
 • WD-15: wykonywanie poprzecznicy
 • PZM+P14: wykonanie betonu podkładowego pod wlot i wylot
 • PZM-17: wykonanie płyty zespalającej
 • PZ-19: wykonanie poprzecznic
 • PZM-13: wykonanie skrzydeł wlotu
 • PZM+P 1.1: wykonanie betonu podkładowego pod płyty przejściowe, wykonanie betonu ochronnego izolacji
 • MS-12: ułożenie betonu podkładowego
 • MS-7b: wykonanie pali
 • MS-8: wykonanie fundamentu podpory
 • WD-16: wklejenie prętów zbrojeniowych

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I i III, zbiorniki retencyjne ZB-13, ZB44,  
 • Kanalizacja sanitarna: kolizja S-34, kolizja km12+100, S-23, S17, S-29, S29A, S-30
 • Melioracje: rowy 6D, BN2, G5
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci wysokiego ciśnienia gazu: zabezpieczenie G27
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja nr SN8, SN9, nN8
 • Przebudowa i zabezpieczenie teletechniki: kolizja nr 8
 • Przebudowa linii NN: przęsło 20-21

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Platformy na palach + warstwa zbrojona – kruszywo
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach, zbiornikach ZB15, ZB24a, ZB24, ZB35, ZB44, ZB46A, ZB46B
 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice, wykonanie pali przemieszczeniowych jako wzmocnienie podłoża w km 11+200-11+500, odhumusowanie

Roboty mostowe:

 • WD-11: wykonywanie pali
 • WD-15: wykonywanie poprzecznicy
 • PZ-15: wykonanie przyczółka
 • PZ-16: wykonanie płyty zespalającej
 • PZ-19: montaż łożysk
 • PZM-10: wykonanie betonu pod prefabrykaty
 • PZM+P 1.1: wykonanie płyty zespalającej
 • MS-12: ułożenie betonu podkładowego,
 • WS-19: wykonanie skrzydła na obiekcie

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I i III, zbiorniki retencyjne ZB-13, ZB44
 • Kanalizacja sanitarna: kolizja S-34, kolizja km12+100, S-23, S17, S-29, S29A, S-30
 • Melioracje: rowy 6D, BN2, G5
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci wysokiego ciśnienia gazu: zabezpieczenie G27
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja nr SN7, SN9, nN8
 • Przebudowa i zabezpieczenie teletechniki: kolizja nr 8
 • Przebudowa linii NN

 

MARZEC 2022

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice, wykonanie pali przemieszczeniowych jako wzmocnienie podłoża w km 11+200-11+500, odhumusowanie
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach, zbiornikach ZB24a, ZB24, ZB35, ZB44, ZB46A, ZB46B
 • Platformy na palach + warstwa zbrojona – kruszywo

Roboty mostowe:

 • WD-11: wykonywanie pali
 • WD-13: ułożenie betonu podkładowego
 • WD-15: wykonywanie poprzecznicy, montaż łożysk
 • WS-9C: wykonanie ciosów podłożyskowych podpór
 • PZM-7: wykonanie płyt wlotu
 • PZ-15: wykonanie przyczółka
 • PZM 9, PZM12 : wykonanie płyt wlotu
 • PZM+P 10, PZM+P 11, PZM-12: wykonanie betonu podkładowego pod wloty oraz pod prefabrykatami na przepustach
 • MS-8: wykonanie fundamentu podpory
 • MS-12: ułożenie betonu podkładowego
 • WS-17: wykonanie ramy,
 • WS-19: wykonanie skrzydła na obiekcie

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I i III, zbiorniki retencyjne ZB-13, ZB44,  ZB-46B
 • Kanalizacja sanitarna: kolizja S-34, kolizja km12+100, S-23, S17, S-29, S29A, S-30
 • Melioracje: rowy 6D, BN2, G5
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci wysokiego ciśnienia gazu: zabezpieczenie G27
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja nr SN7, SN9, nN8
 • Przebudowa i zabezpieczenie teletechniki: kolizja nr 8

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice, wykonanie pali przemieszczeniowych jako wzmocnienie podłoża w km 11+200-11+500, odhumusowanie
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach, zbiornikach ZB24a, ZB24,ZB33, ZB34, ZB44, ZB46A, ZB46B
 • Platformy na palach + warstwa zbrojona – kruszywo

Roboty mostowe:

 • WD-13: ułożenie betonu podkładowego
 • WD-15: wykonywanie poprzecznicy
 • WS-9C: wykonanie skrzydła
 • PZM-7: wykonanie płyt wlotu
 • WD-11: wykonanie pali
 • PZ-15: wykonanie przyczółka
 • PZM4: wykonanie betonu podkładowego pod przepust i wloty
 • PZM+P 1.1: wykonanie fundamentu wlotu przepustu, płyty fundamentowej wlotu przepustu i pod skrajne prefabrykaty
 • MS-8: wykonanie fundamentu podpory
 • MS-12: wykonanie pali CFA

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I i III, zbiorniki retencyjne ZB-13, ZB-44,
 • Kanalizacja sanitarna: kolizja S-34, kolizja km12+100, S-23, S17, S-29, S29A, S-30
 • Melioracje: przebudowa Z13.3, rów 6B, BN2, GS
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci wysokiego ciśnienia gazu: zabezpieczenie G27
 • przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja nr SN6, SN9, nN8
 • przebudowa i zabezpieczenie teletechniki: kolizja nr 8

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice, wykonanie pali przemieszczeniowych jako wzmocnienie podłoża w km 11+200-11+500, odhumusowanie
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach, zbiornikach ZB24a, ZB24,ZB33, ZB34, ZB35, ZB44, ZB46A, ZB46B

Roboty mostowe:

 • WD-13: wykonanie kolumn betonowych pod podporą
 • WD-15: wykonanie skrzydła, ciosów podłożyskowych
 • WS-9: wykonanie korpusu przyczółka, ścianki zaplecznej
 • WD-7a: wykonanie przyczółka
 • WD-16: wykonanie skrzydła podpory
 • PZMP 3.1: wykonanie fundamentów wlotów
 • PZM+P-3.1: wykonanie fundamentu wlotu
 • PZ-19: wykonanie ciosów podłożyskowych
 • PZM+P 1.1: wykonanie płyty fundamentowej pod prefabrykaty skrajne
 • MS-12: wykonanie pali CFA

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: kanalizacja deszczowa sekcja I, sekcja III
 • Melioracje: przebudowa Z4
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci wysokiego ciśnienia gazu: zabezpieczenie G30
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja nr SN6, SN9, nN8
 • Przebudowa i zabezpieczenie teletechniki: kolizja nr 8

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice, wykonanie pali przemieszczeniowych jako wzmocnienie podłoża w km 11+200-11+500, odhumusowanie
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach, zbiornikach ZB24,ZB33, ZB34, ZB35, ZB44, ZB46A, ZB46B

Roboty mostowe:

 • WD-13: wykonanie kolumn betonowych pod podporą
 • WD-15: wykonanie skrzydła
 • WD-16: wykonanie skrzydła podpory
 • PZM+P-3.1: wykonanie fundamentu wlotu
 • WS-19: wykonanie ramy ustroju nośnego
 • WD-9a: wykonanie ścianki zaplecznej
 • MS-8: wykonanie betonu podkładowego pod fundament podpory
 • PZ-15, PZ-19: wykonanie korpusu przyczółka
 • PZM+P-16: wykonanie wlotu
 • PZM-2.1: wykonanie betonu podkładowego pod płyty wlotowe
 • MS-12: wykonanie pali CFA

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: kanalizacja deszczowa sekcja I, sekcja III,
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci wysokiego ciśnienia gazu: zabezpieczenie G30,
 • przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja nr SN4, kolizja nN4, nN8
 • przebudowa i zabezpieczenie teletechniki: kolizja nr 8

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice, wykonanie pali przemieszczeniowych jako wzmocnienie podłoża w km 11+200-11+500
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach, zbiorniku ZB13

Roboty mostowe:

 • WD-7a: wykonanie słupa podpory
 • WD-9c: wykonanie korpusu przyczółka
 • WD-13: wykonanie kolumn betonowych pod podporą
 • WD-18: wykonanie skrzydła podpory 
 • WS-9: wykonanie fundamentu podpory
 • PZM-13: wykonanie płyty fundamentowej pod prefabrykaty
 • PZ-15: wykonanie korpusu przyczółka
 • PZM-17: wykonanie fundamentu wlotu obiektu
 • MS-12: wykonanie pali CFA
 • PZM+P-15: wykonanie fundamentu wylotu obiektu,
 • PZM+P-3.1: wykonanie płyty fundamentowej pod prefabrykaty

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: kanalizacja deszczowa sekcja I, sekcja III, kolizja S-34, kolizja sanitarna km 12+100, S23, S-17, S29, S-29A, S30
 • Melioracja: przebudowa Z.15
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci wysokiego ciśnienia gazu: zabezpieczenie G30,
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja nr SN6, SN7, kolizja nN4, nN8
 • Przebudowa i zabezpieczenie teletechniki: kolizja nr 8

 

LUTY 2022

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice,
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach, zbiornikach ZB24, ZB24A, ZB33, ZB34 ZB35, ZB46A, ZB46B

Roboty mostowe:

 • WD-7a: wykonanie fundamentu
 • WD-7d: próbne obciążenie pali
 • WD-13: wykonanie kolumn betonowych pod podporą
 • WD-16: wykonanie skrzydła
 • PZM-16: wykonanie wlotu przepust
 • PZM-17: wykonanie płyty wlotowej na przepuście
 • PZ-19: wykonanie korpusu przyczółka
 • MS-8: wykonanie pali CFA podpory P2
 • MS-12: wykonanie pali CFA
 • PZM-2.1: wykonanie betonu podkładowego

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: wpusty od km 8+180 do km 8+280, od 17D.III.3 do 10D.II.9 od km 20+900 do km 21+000, 20DIII.1 do 20D.III.4 od km 21+070 do km 21+130, kolizja sanitarna s-34, kolizja sanitarna km12+100 P.W. I.K Piaseczno, kolizja S17, S-23, S29, S-29A, kolizja wodociągowa 30 Tarczyn
 • Melioracja: przebudowa Z.17.1
 • przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja nr SN6, kolizja nN8
 • przebudowa i zabezpieczenie teletechniki: kolizja nr 8

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach, zbiornikach ZB24, ZB24A, ZB46A, ZB46B

Roboty mostowe:

 • WD-7d: próbne obciążenie pali
 • WD-15: wykonanie przyczółka P4
 • WD-18: wykonanie skrzydeł
 • MS-8: wykonanie pali CFA podpory P2
 • MS-12: wykonanie pali CFA

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: wpusty od km 8+000 do km 8+200, od 17D.III.3 do 10D.II.9 od km 20+900 do km 21+000, 20DIII.1 do 20D.III.4 od km 21+070 do km 21+130
 • Melioracja: przebudowa Z.15
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja nr SN6, nN8
 • Przebudowa i zabezpieczenie teletechniki: kolizja nr 8

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach, zbiornikach ZB33, ZB34, ZB35, ZB46A, ZB46B

Roboty mostowe:

 • PZ-15: wykonanie fundamentów P1
 • WD-18: wykonanie skrzydeł
 • PZM-13: wykonywanie fundamentu pod wlot i wylot
 • WS-9: wykonanie betonu podkładowego pod fundament P2
 • WD-16: wykonanie korpusu P1
 • MS-8: wykonanie pali CFA podpory P2

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: wpusty od km 8+000 do km 8+200, od 6D.III.15 do gD.III.18 od km 7+600 do km 7+700
 • Melioracja: przebudowa Z.17.1
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja nr SN6, nN8

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, łącznicach, zbiornikach ZB33, ZB34, ZB35, ZB46A, ZB46B
 • Odhumusowanie zbiornika ZB23

Roboty mostowe:

 • WD-7a: wykonanie fundamentu P1
 • WD-9c: wykonanie słupów P2, korpusu podpory P1
 • PZ-19: wykonanie korpusu podpory P1
 • WS-9: wykonanie fundamentu P1
 • WD-16: wykonanie korpusu P1
 • MS-8: wykonanie pali CFA podpory P1

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa 50.19-12 wraz z wpustami od km 7+730 do km 8+200, wpusty deszczowe skarpowe od km 7+970 do km 8+200, od km 20+250 do km 21+000
 • Melioracja: przebudowa Z.18.1
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja nr SN7, nN4, nN8

 

STYCZEŃ 2022

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice
 • roboty ziemne na drogach lokalnych, łącznicach, zbiornikach ZB23, 35
 • odhumusowanie zbiornika ZB23

Roboty mostowe:

 • WD-7a: wykonanie betonu podkładowego pod podpory
 • WD-7c: wykonanie pali pod obiektem
 • PZM+P-16: wykonanie płyt dennych głowic wlotów lewego i prawego
 • PZ-15: wykonanie fundamentów P1 i P2
 • WS-9: wykonanie fundamentu P1

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa 50.19-12 wraz z wpustami od km 7+730 do km 8+200, wpusty deszczowe skarpowe od km 7+970 do km 8+200, od km 20+250 do km 21+000
 • Melioracja: przebudowa Z.18.1
 • przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja nr SN6

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice
 • roboty ziemne na drogach lokalnych, łącznicach, zbiornikach ZB33, 34, 46A, 35, 46B
 • wykonanie pali przemieszczeniowych jako wzmocnienie podłoża w km 11+200 – 11+500

Roboty mostowe:

 • WD-7a: wykonanie betonu podkładowego pod podpory
 • WD-16 i WD-18: wykonanie słupów

Roboty branżowe:

 • przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja nr nN4 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice
 • wykonanie pali przemieszczeniowych jako wzmocnienie podłoża w km 11+200 – 11+500

Roboty mostowe:

 • WD-15: wykonanie korpusu podpory
 • WD-9c: wykonanie fundamentu P2

Roboty branżowe:

 • przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja nr SN 6, nN4 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice
 • wykonanie pali - MS-8

Roboty branżowe:

 • przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja nr SN 6, nN4 

 

GRUDZIEŃ 2021

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie podłoża, odhumusowanie, platformy pod palownice
 • wykonywanie próbnych pali przemieszczeniowych dla odcinków wymagających wzmocnienia podłoża gruntowego
 • wykonywanie prac związanych z ulepszaniem podłoża pod nasypy
 • wykonywanie wykopów pod zbiornik ZB46B

Roboty branżowe:

 • melioracje: przebudowa Z12.1, Z12.2
 • przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja nr SN 7

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie podłoża, odhumusowanie, platformy pod palownice
 • wykonywanie próbnych pali przemieszczeniowych dla odcinków wymagających wzmocnienia podłoża gruntowego
 • wykonywanie prac związanych z ulepszaniem podłoża pod nasypy
 • wykonywanie wykopów

Roboty branżowe:

 • melioracje: przebudowa Z19.1, Z12.1, Z12.2
 • przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja nr  7, 4, przebudowa i zabezpieczenie teletechniki: kolizja nr 7, 8

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie podłoża, odhumusowanie, platformy pod palownice
 • wykonywanie próbnych pali przemieszczeniowych dla odcinków wymagających wzmocnienia podłoża gruntowego
 • wykonywanie prac związanych z ulepszaniem podłoża pod nasypy
 • wykonywanie wykopów; stabilizacji podłoża
 • formowanie Górnej Warstwy Nasypu
 • roboty ziemne na drogach lokalnych i technologicznych
 • osuszanie nasypu, formowanie nasypu
 • wykonywanie prac związanych z ulepszaniem podłoża pod nasypy
 • wykonywanie wykopów; stabilizacji podłoża
 • wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

Roboty mostowe:

 • Obiekt WS-17– wykonywanie fundamentu
 • Obiekt PZM-15 – ułożenie betonu podkładowego pod fundamenty
 • Obiekt PZM+P-16 – montaż prefabrykatów obiektu

Roboty branżowe:

 • melioracje: przebudowa Z22.1, Z22.2
 • przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja nr  7, 8, przebudowa i zabezpieczenie teletechniki: kolizja nr 7, 8

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie podłoża, odhumusowanie, wykonanie wykopu pod zbiorniki 33, 34, wykonanie platformy pod palownice
 • wykonywanie próbnych pali przemieszczeniowych dla odcinków wymagających wzmocnienia podłoża gruntowego
 • wykonywanie prac związanych z ulepszaniem podłoża pod nasypy
 • wykonywanie wykopów; stabilizacji podłoża
 • formowanie Górnej Warstwy Nasypu
 • roboty ziemne na drogach lokalnych i technologicznych
 • osuszanie nasypu, formowanie nasypu
 • wykonywanie prac związanych z ulepszaniem podłoża pod nasypy
 • wykonywanie wykopów; stabilizacji podłoża
 • wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

Roboty mostowe:

 • Obiekt WD-9C – ułożenie betonu podkładowego pod fundamenty
 • Obiekt WS-17– wykonywanie fundamentu
 • Obiekt PZM-15 – ułożenie betonu podkładowego pod fundamenty
 • Obiekt WS-9 – wykonanie kolumn betonowych
 • Obiekt WD-16 – wykonywanie fundamentu
 • Obiekt WS-19 – betonowanie fundamentu
 • Obiekt WD-15 – betonowanie słupów podpory
 • Obiekt MD-8a – betonowanie fundamentów
 • Obiekt PZ-19 – betonowanie fundamentów

Roboty branżowe:

 • melioracje: przebudowa Z13.1, Z48, Z16.2, Z24, Z21.1, Z19.2, Z19.3, Z8.2, Z22.1, Z8.1, Z8.3
 • przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja nr  7, 8
 • przebudowa i zabezpieczenie teletechniki: kolizja nr 7, 8

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie podłoża, odhumusowanie, wykonanie platformy pod palownice
 • wykonywanie próbnych pali przemieszczeniowych dla odcinków wymagających wzmocnienia podłoża gruntowego
 • wykonywanie prac związanych z ulepszaniem podłoża pod nasypy
 • wykonywanie wykopów; stabilizacji podłoża
 • formowanie Górnej Warstwy Nasypu
 • roboty ziemne na drogach lokalnych i technologicznych
 • osuszanie nasypu, formowanie nasypu
 • wykonywanie prac związanych z ulepszaniem podłoża pod nasypy
 • wykonywanie wykopów; stabilizacji podłoża
 • wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

Roboty mostowe:

 • Obiekt WD-9C – wykonywanie kolumn betonowych
 • Obiekt PZ-15 – wykonanie pali przemieszczeniowych
 • Obiekt WS-9 – wykonanie kolumn betonowych
 • Obiekt WD-16 – betonowanie fundamentu
 • Obiekt WS-19 – betonowanie fundamentu
 • Obiekt WD-15 – betonowanie słupów podpory
 • Obiekt MD-8a – wykonywanie prac związanych z ułożeniem betonu podkładowego pod fundamenty

Roboty branżowe:

 • melioracje: przebudowa Z13.1, Z48, Z16.2, Z24, Z21.1, Z19.2, Z19.3, Z8.2.
 • przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja nr  7, 8, przebudowa i zabezpieczenie teletechniki: kolizja nr 7, 8.

 

LISTOPAD 2021

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie podłoża, odhumusowanie, wykonanie platformy pod palownice
 • wykonywanie próbnych pali przemieszczeniowych dla odcinków wymagających wzmocnienia podłoża gruntowego
 • wykonywanie prac związanych z ulepszaniem podłoża pod nasypy
 • wykonywanie wykopów; stabilizacji podłoża
 • roboty ziemne na drogach lokalnych i technologicznych
 • osuszanie nasypu, formowanie nasypu
 • wykonywanie prac związanych z ulepszaniem podłoża pod nasypy
 • wykonywanie wykopów; stabilizacji podłoża

Roboty mostowe:

 • Obiekt WD-9C – wykonywanie kolumn betonowych
 • Obiekt PZ-15 – wykonanie pali przemieszczeniowych
 • Obiekt PZM+P-14 – wykonanie kolumn betonowych
 • Obiekt PZM+P-16 – wykonanie fundamentów głowic wlotu i wylotu
 • Obiekt WD-16 – wykonywanie prac związanych z ułożeniem betonu podkładowego pod fundamenty
 • Obiekt WD-18 – betonowanie fundamentu
 • Obiekt WS-19 – betonowanie fundamentu
 • Obiekt WS-17 – wykonywanie prac związanych z ułożeniem betonu podkładowego pod fundamenty
 • Obiekt PZ-19 – wykonywanie prac związanych z ułożeniem betonu podkładowego pod fundamenty

Roboty branżowe:

 • melioracje: przebudowa Z11.1, Z19.1, Z21.1
 • przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja nr  7, 8, przebudowa i zabezpieczenie teletechniki: kolizja nr 7, 8

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • osuszanie nasypu, formowanie nasypu
 • wykonywanie próbnych pali przemieszczeniowych dla odcinków wymagających wzmocnienia podłoża gruntowego
 • wykonywanie prac związanych z ulepszaniem podłoża pod nasypy
 • wykonywanie wykopów; stabilizacji podłoża

Roboty ziemne na drogach lokalnych i technologicznych:

 • osuszanie nasypu, formowanie nasypu
 • wykonywanie prac związanych z ulepszaniem podłoża pod nasypy
 • wykonywanie wykopów; stabilizacji podłoża

Roboty mostowe:

 • Obiekt WD-9C – wykonywanie kolumn betonowych, roboty ziemne
 • Obiekt PZ-15 – wykonanie pali przemieszczeniowych
 • Obiekt WS-17 – wykonywanie prac związanych z ułożeniem betonu podkładowego pod fundamenty
 • Obiekt PZ-19 – wykonywanie prac związanych z ułożeniem betonu podkładowego pod fundamenty

Roboty branżowe:

 • melioracje: przebudowa Z16.1 Z.24, Z.21.1
 • przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja nr 4, 7, 8, przebudowa i zabezpieczenie teletechniki: kolizja nr 7, 8

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • osuszanie nasypu, formowanie nasypu
 • wykonywanie próbnych pali przemieszczeniowych dla odcinków wymagających wzmocnienia podłoża gruntowego
 • wykonywanie prac związanych z ulepszaniem podłoża pod nasypy
 • wykonywanie wykopów; stabilizacji podłoża

Roboty mostowe:

 • Obiekt WD-15 – wykonywanie fundamentów podpór
 • Obiekt PZ-15 – wykonanie pali przemieszczeniowych
 • Obiekt WD-16 – wykonywanie kolumn betonowych; wykonywanie prac związanych z ułożeniem betonu podkładowego pod fundamenty
 • Obiekt WS-17 – wykonywanie kolumn betonowych
 • Obiekt WD-18 – zbrojenie fundamentu
 • Obiekt WS-19 – wykonywanie prac związanych z ułożeniem betonu podkładowego pod fundamenty
 • Obiekt PZ-19 – wykonywanie ścian oporowych z grodzic stalowych; wykonywanie pali
 • Obiekt PMZ+P-16 - wykonywanie prac związanych z ułożeniem betonu podkładowego pod fundamenty

Roboty branżowe:

 • melioracje: przebudowa Z19.1, Z.24, Z.35
 • przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja nr 4, 6, 7, przebudowa i zabezpieczenie teletechniki: kolizja nr 8

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • osuszanie nasypu, formowanie nasypu
 • wykonywanie próbnych pali przemieszczeniowych dla odcinków wymagających wzmocnienia podłoża gruntowego
 • wykonywanie prac związanych z ulepszaniem podłoża pod nasypy
 • wykonywanie wykopów

Roboty mostowe:

 • Obiekt MS-8 – wykonywanie pali testowych
 • Obiekt WD-15 – wykonywanie fundamentów podpór
 • Obiekt PZ-15 – montaż konstrukcji do próbnego obciążenia pali przemieszczeniowych
 • Obiekt WD-16 – wykonywanie kolumn betonowych
 • Obiekt WS-17 – wykonywanie kolumn betonowych
 • Obiekt WD-18 – wykonywanie prac związanych z ułożeniem betonu podkładowego pod fundamenty
 • Obiekt WS-19 – wykonywanie wykopów pod fundamenty, wykonywanie prac związanych z ułożeniem betonu podkładowego pod fundamenty
 • Obiekt PZ-19 – wykonywanie ścian oporowych z grodzic stalowych; wykonywanie pali

Roboty branżowe:

 • melioracje: przebudowa Z11.1, Z19.1, Z.24, Z.35
 • przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja nr 4, 8, przebudowa i zabezpieczenie teletechniki: kolizja nr 7

PAŹDZIERNIK 2021

Trwają roboty przygotowawcze na drogach lokalnych, ciągu głównym, trwa osuszanie nasypów.

W branży sanitarnej trwają prace dotyczące : melioracji, trwają roboty przygotowawcze dotyczące obiektów: PZ15, PZ19 oraz WD-18.

 

Trwają roboty przygotowawcze na drogach lokalnych, ciągu głównym, trwa osuszanie nasypów. Trwa odhumusowanie i formowanie  nasypu oraz ulepszanie podłoża TG, trwają prace na drodze technologicznej.

W branży sanitarnej trwają prace dotyczące : melioracji, trwają roboty przygotowawcze i konstrukcyjne dotyczące obiektów: PZ15, WD15, trwa wbijanie ścianek szczelnych oraz wykonywanie pali na obiekcie PZ19, wykonywanie kolumn betonowych na obiektach WD16, WD18, rozpoczęto prace przy przepustach drogowych, realizowany jest transport materiałów na nasypy oraz dostawa kruszywa.

 

Roboty ziemne: osuszanie nasypu, formowanie nasypu, osuszanie podłoża, wykop: TG,

Roboty mostowe: wykonanie ścianek szczelnych na obiekcie PZ19, Wykonanie pali fundamentowych na obiekcie PZ-19, wykonanie kolumn betonowych na obiekcie WD-16, prace fundamentowe na obiekcie WS-19,

Prace branżowe:

Melioracje: przebudowa Z52.1, Z52.2, Z49.2, Z49.1, Z43.1, Z43.2, Z42, Z13.1, Z11.1, Z27.1, Z27.2, Z16.1, Z18.1, Z46, Z47, Z50, Z48,

przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja nr 4, 8, przebudowa i zabezpieczenie teletechniki: kolizja nr 7

 

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ WYKONAWCA ODC. A

POLAQUA Spółka z o. o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno
http://www.polaqua.pl/

/ WYKONAWCA ODC. B

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie
http://www.intercor.eu

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu