POIS RP GDDKiA FS

Postęp Robót, Odcinek B

S7 B 20.02.2023

Dnia 02.10.2019 Wojewoda Mazowiecki wydał Decyzję ZRiD dla Zadania nr 1. 

Dnia 30.12.2019 Wojewoda Mazowiecki wydał Decyzję ZRiD dla Zadania nr 2. 

MARZEC 2023

Wykonawca prowadzi prace:

 • Odwodnienie pod WD-7a(TG), (ul. Żwirowa) - monitoring
 • Roboty ziemne na drogach dojazdowych, lokalnych i technologicznych
 • Montaż ogrodzenia wzdłuż trasy głównej
 • Wykonywanie głowic pali ekranów, montaż podwalin i wypełnień ekranów akustycznych

Roboty na obiektach inżynieryjnych:

 • MD-8a: ułożenie betonu podkładowego pod płytę przejściową, wykonanie płyt przejściowych
 • PZM-2.2: wykonywanie wlotu i wylotu oraz płyty zespalającej
 • PZM+P-3.3: wykonanie płyt przejściowych
 • Montaż balustrad i barier drogowych na obiektach inżynieryjnych, i na trasie głównej

Roboty branżowe:

 • Wykonywanie zbiorników ZB
 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III, montaż wyposażenia pompowni
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: kolizja 31 woda, kolizja 32 woda
 • Melioracje: rów G5, Rów 9, Rów 9/2, Rów R-3, Rzeka Tarczynka, Dopływ spod Kotorydza, Dopływ spod Władysławowa, Rów A
 • Budowa kanału technologicznego i studni kablowych
 • Kolizje gazowe: kolizja G29, przyłącze gazowe MOP
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe, kolizja nN2

 

Wykonawca prowadzi prace:

 • Odwodnienie pod WD-7a(TG), (ul. Żwirowa) - monitoring
 • Roboty ziemne na drogach dojazdowych, lokalnych i technologicznych
 • Montaż ogrodzenia wzdłuż trasy głównej
 • Wykonywanie głowic pali ekranów, montaż podwalin i wypełnień ekranów akustycznych

Roboty na obiektach inżynieryjnych:

 • PZ-15: ułożenie betonu podkładowego pod kapę chodnikową
 • MD-8a: ułożenie betonu podkładowego pod płytę przejściową
 • PZM-2.2: wykonywanie wlotu i wylotu
 • PZM+P-3.3: ułożenie betonu podkładowego pod płyty przejściowe
 • Montaż balustrad i barier drogowych na obiektach inżynieryjnych, i na trasie głównej

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III, montaż wyposażenia pompowni
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: kolizja 31 woda, kolizja 32 woda
 • Melioracje: rów G5, Rów 9, Rów 9/2, Rów R-3, Rzeka Tarczynka, Dopływ spod Kotorydza, Dopływ spod Władysławowa, Rów A
 • Budowa kanału technologicznego i studni kablowych
 • Kolizje gazowe: kolizja G29, przyłącze gazowe MOP
 • Wykonywanie zbiorników ZB
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe, kolizja nN2

 

Wykonawca prowadzi prace:

 • Odwodnienie pod WD-7a(TG), (ul. Żwirowa) - monitoring
 • Roboty ziemne na drogach dojazdowych, lokalnych i technologicznych
 • Montaż ogrodzenia wzdłuż trasy głównej
 • Wykonywanie głowic pali ekranów, montaż podwalin i wypełnień ekranów akustycznych

Roboty na obiektach inżynieryjnych:

 • PZ-15: wykonanie zasypki za przyczółkami, ułożenie betonu pod płyty przejściowe, wykonanie płyt przejściowych,  wypełnienie bloczków skrzydeł z gruntu zbrojonego
 • MD-8a: wykonanie fundamentu skrzydeł z gruntu zbrojonego
 • PZM-2.2: ułożenie betonu podkładowego pod przepust
 • WD-13: wykonanie kapy chodnikowej
 • PZM+P-3.3: wykonanie płyty zespalającej
 • PZM-2.2: wykonanie fundamentu wlotu i wylotu
 • Montaż balustrad i barier drogowych na obiektach inżynieryjnych, i na trasie głównej

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III, montaż wyposażenia pompowni
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: kolizja 31 woda, kolizja 32 woda
 • Melioracje: rów G5, Rów 9, Rów 9/2, Rów R-3, Rzeka Tarczynka, Dopływ spod Kotorydza, Dopływ spod Władysławowa, Rów A
 • Budowa kanału technologicznego i studni kablowych
 • Kolizje gazowe: kolizja G29, przyłącze gazowe MOP
 • Wykonywanie głowic pali ekranów, montaż podwalin i wypełnień ekranów akustycznych
 • Montaż ogrodzenia wzdłuż trasy głównej
 • Wykonywanie zbiorników ZB,
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe, kolizja nN2

 

LUTY 2023

Wykonawca prowadzi prace:

 • Odwodnienie pod WD-7a(TG), ul. Żwirowa - monitoring
 • Roboty ziemne na drogach dojazdowych, lokalnych i technologicznych

Roboty na obiektach inżynieryjnych:

 • PZ-15: wykonywanie wlotu i wylotu
 • MD-8a: wykonanie fundamentów murów
 • Montaż balustrad i barier drogowych na obiektach inżynieryjnych, i na trasie głównej
 • Wykonywanie głowic pali ekranów, montaż podwalin i wypełnień ekranów akustycznych
 • Montaż ogrodzenia wzdłuż trasy głównej

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: kolizja 31 woda, kolizja 32 woda
 • Melioracje: rów G5
 • Budowa kanału technologicznego i studni kablowych
 • Kolizje gazowe: kolizja G29
 • Wykonywanie zbiorników ZB
 • Montaż ogrodzenia wzdłuż trasy głównej
 • przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe, kolizja nN2

 

Wykonawca prowadzi prace:

 • Odwodnienie pod WD-7a(TG), ul. Żwirowa - monitoring
 • Roboty ziemne na drogach dojazdowych, lokalnych i technologicznych
 • Montaż ogrodzenia wzdłuż trasy głównej

Roboty na obiektach inżynieryjnych:

 • PZ-15: wykonywanie fundamentu skrzydła z gruntu zbrojonego
 • MD-8a: wykonanie fundamentów murów
 • Montaż balustrad i barier drogowych na obiektach inżynieryjnych, i na trasie głównej
 • Wykonywanie głowic pali ekranów, montaż podwalin i wypełnień ekranów akustycznych

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: kolizja 31 woda, kolizja 32 woda
 • Melioracje: rów G5
 • Budowa kanału technologicznego i studni kablowych
 • Kolizje gazowe: kolizja G29
 • Wykonywanie zbiorników ZB
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe, kolizja nN2

 

Wykonawca prowadzi prace:

 • Odwodnienie pod WD-7a(TG), ul. Żwirowa - monitoring
 • Roboty ziemne na drogach dojazdowych, lokalnych i technologicznych
 • Wykonywanie głowic pali ekranów, montaż podwalin i wypełnień ekranów akustycznych
 • Montaż ogrodzenia wzdłuż trasy głównej

Roboty na obiektach inżynieryjnych:

 • PZM+P-1.2: wykonanie płyt przejściowych
 • PZM+P-3.3: wykonywanie wlotu i wylotu
 • PZ-15: wykonywanie fundamentu skrzydła z gruntu zbrojonego
 • MD-8a: beton podkładowy pod mur oporowy
 • Montaż balustrad i barier drogowych na obiektach inżynieryjnych, i na trasie głównej

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: kolizja 31 woda, kolizja 32 woda
 • Wykonywanie zbiorników ZB
 • Melioracje: rów G5
 • Budowa kanału technologicznego i studni kablowych
 • Kolizje gazowe: kolizja G29
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe, kolizja nN2

 

Wykonawca prowadzi prace:

 • Odwodnienie pod WD-7a(TG), ul. Żwirowa - monitoring
 • Roboty ziemne na drogach dojazdowych, lokalnych i technologicznych
 • Wykonywanie głowic pali ekranów, montaż podwalin i wypełnień ekranów akustycznych

Roboty na obiektach inżynieryjnych:

 • PZM+P-1.2: ułożenie betonu podkładowego pod płyty przejściowe
 • PZM+P-3.3: wykonywanie fundamentów
 • PZ-15: wykonywanie fundamentu ściany z gruntu zbrojonego, wykonanie kapy chodnikowej
 • WD-13: wykonywanie kapy chodnikowej
 • Montaż balustrad i barier drogowych na obiektach inżynieryjnych

Roboty branżowe:

 • Wykonywanie zbiorników ZB
 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: kolizja 31 woda, kolizja 32 woda
 • Melioracje: rów G5
 • Budowa kanału technologicznego i studni kablowych
 • Kolizje gazowe: kolizja G29
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe, kolizja nN2

 

STYCZEŃ 2023

Wykonawca prowadzi prace:

 • Odwodnienie pod WD-7a(TG), ul. Żwirowa - monitoring, roboty ziemne na drogach lokalnych i technologicznych

Roboty na obiektach inżynieryjnych:

 • PZM+P-1.2: wykonanie zasypek
 • PZM+P-3.3: wykonywanie fundamentów
 • PZ-15, WD-13: wykonywanie kapy chodnikowej
 • Montaż balustrad i barier drogowych na obiektach inżynieryjnych
 • Wykonywanie głowic pali ekranów, montaż podwalin i wypełnień ekranów akustycznych

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: kolizja 31 woda, kolizja 32 woda
 • Melioracje: rów G5
 • Budowa kanału technologicznego i studni kablowych
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe, kolizja nN2

 

Wykonawca prowadzi prace:

 • Odwodnienie pod WD-7a(TG), ul. Żwirowa - monitoring, roboty ziemne na drogach lokalnych i technologicznych

Roboty na obiektach inżynieryjnych:

 • MD-8a: wykonanie kap chodnikowych
 • WD-13: ułożenie betonu podkładowego pod kapy chodnikowe
 • PZ-15: ułożenie papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: kolizja 31 woda, kolizja 32 woda
 • Melioracje: rów G5
 • Budowa kanału technologicznego i studni kablowych
 • Przebudowa sieci gazowej: kolizja G29
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe, kolizja nN2

 

Wykonawca prowadzi prace:

 • Odwodnienie pod WD-7a (TG), ul. Żwirowa - monitoring

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: kolizja 31 woda, kolizja 32 woda
 • Melioracje: rów G5
 • Przebudowa sieci gazowej: kolizja G29
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe, kolizja nN2

 

Wykonawca prowadzi prace:

 • Odwodnienie pod WD-7a (TG), ul. Żwirowa - monitoring

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: kolizja 31 woda, kolizja 32 woda
 • Melioracje: rów G5
 • Przebudowa sieci gazowej: kolizja G29
 • Zbiorniki retencyjne: ZB-16, ZB22, ZB-23, ZB-26, ZB-26A, ZB-27,  ZB-35, ZB-36, ZB-39, ZB-40
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe, kolizja nN2

 

GRUDZIEŃ 2022

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Wykonywanie podbudowy zasadniczej i pomocniczej oraz warstwy mrozoochronnej, humusowanie skarp, odwodnienie pod WD-7a(TG), ul. Żwirowa - monitoring, montaż barier drogowych
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach

Roboty mostowe:

 • PZM+P-1.2: zabetonowanie płyty zaspalającej
 • WD-13: wykonanie płyty przejściowej
 • PZ-15: zabetonowanie kap chodnikowych w strefach przydylatacyjnych
 • Ekrany: wykonywanie pali oraz głowic pali, montaż wypełnień

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: kolizja 31 woda, kolizja 32 woda
 • Budowa kanału technologicznego, studnie kablowe
 • Melioracje: rów G5
 • Przebudowa sieci gazowej: kolizja G29
 • Zbiorniki retencyjne: ZB-16, ZB22, ZB-23,  ZB-25, ZB-25a, ZB-26, ZB-27,  ZB-30, ZB-31, ZB-35
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe, kolizja nN2

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Wykonywanie podbudowy zasadniczej i pomocniczej oraz warstwy mrozoochronnej, humusowanie skarp, odwodnienie pod WD-7a(TG), ul. Żwirowa - monitoring, montaż barier drogowych
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach

Roboty mostowe:

 • MD-7d: ułożenie betonu podkładowego pod kapy chodnikowe, montaż desek gzymsowych, zbrojenie kap chodnikowych,
 • WD-7a: montaż schodów skarpowych i obrukowania,
 • WD-11: ułożenie kostki betonowej,
 • MS-12: ułożenie kostki betonowej w pasie rozdziału,
 • Ekrany: wykonywanie pali oraz głowic pali, montaż wypełnień

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: kolizja 31 woda, kolizja 32 woda
 • Budowa kanału technologicznego, studnie kablowe
 • Melioracje: rów G5
 • Przebudowa sieci gazowej: kolizja G29,
 • Zbiorniki retencyjne: ZB-16, ZB22, ZB-23,  ZB-25, ZB-25a, ZB-26, ZB-27,  ZB-30, ZB-31, ZB-35
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Wykonywanie podbudowy zasadniczej i pomocniczej oraz warstwy mrozoochronnej, humusowanie skarp, odwodnienie pod WD-7a, ul. Żwirowa, (TG), montaż barier drogowych, wykonanie oznakowania poziomego
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach
 • Roboty oznakowania poziomego na Trasie Głównej i węzłach Tarczyn Północ, Antoninów, Złotokłos

Roboty mostowe:

 • WD-11: ułożenie betonu podkładowego pod kapy chodnikowe
 • WD-13: wykonanie kap chodnikowych, ścianki zaplecznej, ułożenie betonu podkładowego pod płytę przejściową
 • WD-15: ułożenie betonu podkładowego pod kapy chodnikowej
 • PZ-15: wykonanie gzymsów skrzydeł, zabetonowanie wnęki dylatacyjnej
 • PZM+P-1.2: wykonanie wlotów
 • PZM+P-3.2: wykonanie płyt przejściowych
 • Ekrany: wykonywanie pali oraz głowic pali, montaż wypełnień

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: kolizja 31 woda, kolizja 32 woda
 • Budowa kanału technologicznego, studnie kablowe
 • Melioracje: rów G5, rów melioracyjny
 • Przebudowa sieci gazowej: kolizja G29
 • Zbiorniki retencyjne: ZB-16, ZB22, ZB-23,  ZB-25, ZB-25a, ZB-26, ZB-27,  ZB-30, ZB-31, ZB-35
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Wykonywanie podbudowy zasadniczej i pomocniczej oraz warstwy mrozoochronnej, humusowanie skarp, odwodnienie pod WD-7a, ul. Żwirowa, (TG)
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach
 • Roboty bitumiczne oraz roboty oznakowania poziomego na Trasie Głównej i węzłach Tarczyn Północ, Antoninów, Złotokłos

Roboty mostowe:

 • WD-11: montaż płyt przejściowych
 • MS-8: wykonanie gzymsów
 • PZ-15: wykonanie gzymsów skrzydeł, zabetonowanie wnęki dylatacyjnej
 • PZM+P-1.2: wykonanie fundamentów wlotu i wylotu, wykonanie fundamentu pod prefabrykaty
 • PZM+P-3.1: ułożenie betonu podkładowego pod płyty przejściowe
 • Ekrany: wykonywanie pali oraz głowic pali, montaż wypełnień

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: kolizja 31 woda, kolizja 32 woda
 • Budowa kanału technologicznego, studnie kablowe
 • Melioracje: rów G5, rów melioracyjny
 • Przebudowa sieci gazowej: kolizja G29
 • Zbiorniki retencyjne: ZB-16, ZB22, ZB-23,  ZB-25, ZB-25a, ZB-26, ZB-27,  ZB-30, ZB-31, ZB-35
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe, kolizja nN2

 

LISTOPAD 2022

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Wykonywanie podbudowy zasadniczej i pomocniczej oraz warstwy mrozoochronnej, humusowanie skarp, odwodnienie pod WD-7a, ul. Żwirowa, (TG)
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach
 • Roboty bitumiczne oraz roboty oznakowania poziomego na Trasie Głównej i węzłach Tarczyn Północ, Antoninów, Złotokłos

Roboty mostowe:

 • MD-7D: wykonanie skrzydeł
 • WD-11: wykonanie kapy chodnikowej, ułożenie asfaltu lanego
 • MS-12: wykonanie gzymsu, ułożenie asfaltu lanego
 • PZ-15: wykonanie gzymsów skrzydeł, zabetonowanie wnęki dylatacyjnej
 • PZM+P-1.2: wykonanie fundamentów wlotu i wylotu, wykonanie fundamentu pod prefabrykaty
 • Ekrany: wykonywanie pali oraz głowic pali, montaż wypełnień

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: kolizja 31 woda, kolizja 32 woda
 • Budowa kanału technologicznego, studnie kablowe
 • Melioracje: rów G5, rów melioracyjny
 • Przebudowa sieci gazowej: kolizja G29
 • Zbiorniki retencyjne: ZB-16, ZB22, ZB-23,  ZB-25, ZB-25a, ZB-26, ZB-27,  ZB-30, ZB-31, ZB-35
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe, kolizja nN2

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Wykonywanie podbudowy zasadniczej i pomocniczej oraz warstwy mrozoochronnej, humusowanie skarp, odwodnienie pod WD-7a, ul. Żwirowa, (TG)
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach
 • Roboty bitumiczne na trasie głównej i węźle Tarczyn Północ

Roboty mostowe:

 • WD-11, MS-12, WD-15: wykonanie kap chodnikowych
 • MS-12: wykonanie gzymsów murów
 • PZ+P-3.2: wykonanie płyty zespalającej
 • PZ+P-1.2: ułożenie betonu podkładowego od fundamenty wlotu i wylotu
 • Ekrany: wykonywanie pali oraz głowic pali, montaż wypełnień

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: kolizja 31 woda, kolizja 32 woda
 • Budowa kanału technologicznego, studnie kablowe
 • Melioracje: rów G5, rów melioracyjny
 • Przebudowa sieci gazowej: kolizja G29
 • Zbiorniki retencyjne: ZB-16, ZB22, ZB-23,  ZB-25, ZB-25a, ZB-26, ZB-27,  ZB-30, ZB-31, ZB-35
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe, kolizja nN2

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Wykonywanie podbudowy zasadniczej i pomocniczej oraz warstwy mrozoochronnej, humusowanie skarp, odwodnienie pod WD-7a, ul. Żwirowa, (TG)
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach
 • Roboty bitumiczne na trasie głównej i węźle Tarczyn Północ

Roboty mostowe:

 • WD-9c: wykonanie kap chodnikowych,
 • PZ-15: zabetonowanie kap chodnikowych, zabetonowanie dylatacji,
 • PZ+P-3.2: wykonanie wlotu i wylotu,
 • PZ+P-3.1: ułożenie betonu podkładowego pod przepust,
 • WD-13: wykonanie skrzydła,
 • Ekrany: wykonywanie pali oraz głowic pali, montaż wypełnień

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: kolizja 31 woda, kolizja 32 woda
 • Budowa kanału technologicznego, studnie kablowe
 • Melioracje: rów G5, rów melioracyjny
 • Przebudowa sieci gazowej: kolizja G29
 • Zbiorniki retencyjne: ZB-16, ZB22, ZB-23,  ZB-25, ZB-25a, ZB-26, ZB-27,  ZB-30, ZB-31, ZB-35
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe, kolizja nN2

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy, platformy pod palownice, odhumusowanie, wykonywanie Górnej Warstwy Nasypu, wykonywanie podbudowy zasadniczej i pomocniczej oraz warstwy mrozoochronnej, humusowanie skarp, odwodnienie pod WD-7a, ul. Żwirowa, (TG)
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach
 • Roboty bitumiczne na trasie głównej i węźle Tarczyn Północ

Roboty mostowe:

 • MD-7d : wykonanie skrzydeł podpory
 • WD-9c: wykonanie kap chodnikowych
 • WS-14: ułożenie betonu podkładowego pod kapy chodnikowe, wykonanie kap chodnikowych
 • PZ-15: zabetonowanie kap chodnikowych
 • PZ-19: wykonanie kap chodnikowych
 • WD-11: wykonanie dylatacji, kap chodnikowych
 • MS-12: wykonanie fundamentu muru i gzymsu muru, wykonanie kap chodnikowych
 • WD-13: wykonanie skrzydła
 • WD-15: zabetonowanie kapy chodnikowej, zabetonowanie wnęki dylatacyjnej
 • Ekrany: wykonywanie pali oraz głowic pali, montaż wypełnień

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: kolizja 31 woda, kolizja 32 woda
 • Budowa kanału technologicznego, studnie kablowe
 • Melioracje: rów G5, rów melioracyjny
 • Przebudowa sieci gazowej: kolizja G29
 • Zbiorniki retencyjne: ZB-16, ZB22, ZB-23,  ZB-25, ZB-25a, ZB-26, ZB-27,  ZB-30, ZB-31, ZB-35
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe, kolizja nN2

 

PAŹDZIERNIK 2022

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy, platformy pod palownice, odhumusowanie, wykonywanie Górnej Warstwy Nasypu, wykonywanie podbudowy zasadniczej i pomocniczej oraz warstwy mrozoochronnej, humusowanie skarp, odwodnienie pod WD-7a, ul. Żwirowa, (TG)
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach
 • Roboty bitumiczne na trasie głównej i węźle Tarczyn Północ

Roboty mostowe:

 • MS-7B: betonowanie UN
 • WD-9c: ułożenie betonu podkładowego pod kapy chodnikowe
 • WS-14: ułożenie betonu podkładowego pod kapy chodnikowe, wykonanie kap chodnikowych
 • PZ-15: wypełnienie skrzydeł z gruntu zbrojonego, wykonanie kapy chodnikowej
 • PZ-19: wykonanie kap chodnikowych, wykonanie gzymsów skrzydeł
 • PZM+P-3.2: wykonywanie wlotu i wylotu
 • MS-12: zabetonowanie dylatacji, ułożenie betonu podkładowego pod płyty przejściowe
 • WD-13: wykonanie skrzydła
 • WD-15: zabetonowanie kapy chodnikowej, zabetonowanie wnęki dylatacyjnej
 • WS-17: wykonanie kap chodnikowych
 • Ekrany: wykonywanie pali oraz głowic pali, montaż wypełnień

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: kolizja 31 woda, kolizja 32 woda
 • Budowa kanału technologicznego, studnie kablowe
 • Melioracje: rów G5, rów melioracyjny
 • Przebudowa sieci gazowej: kolizja G29
 • Zbiorniki retencyjne: ZB-16, ZB22, ZB-23,  ZB-25, ZB-25a, ZB-26, ZB-27,  ZB-30, ZB-31, ZB-35
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe, kolizja nN2

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy, platformy pod palownice, odhumusowanie, wykonywanie Górnej Warstwy Nasypu, wykonywanie podbudowy zasadniczej i pomocniczej oraz warstwy rozoochronnej, humusowanie skarp, odwodnienie pod WD-7a, ul. Żwirowa, (TG)
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach
 • Roboty bitumiczne na trasie głównej i węźle Tarczyn Północ

Roboty mostowe:

 • WS-14: wykonanie kap chodnikowych, zabetonowanie wnęk dylatacyjnych, wykonanie płyty przejściowej
 • PZ-15: ułożenie betonu podkładowego pod płyty przejściowe
 • PZ-19: ułożenie betonu podkładowego na dojazdach do obiektu
 • MS-8: wykonanie ścian bocznych
 • WS-9: wykonanie kap chodnikowych
 • MD-7d: wykonanie podpory
 • MS-12: wykonanie kap chodnikowych
 • WD-13: wykonanie skrzydła
 • Ekrany: wykonywanie pali oraz głowic pali, montaż wypełnień

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: kolizja 31 woda, kolizja 32 woda
 • Budowa kanału technologicznego, studnie kablowe
 • Melioracje: rów G5, rów melioracyjny
 • Przebudowa sieci gazowej: kolizja G29
 • Zbiorniki retencyjne: ZB-16, ZB22, ZB-23,  ZB-25, ZB-25a, ZB-26, ZB-27,  ZB-30, ZB-31, ZB-35
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe, kolizja nN2

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice, odhumusowanie, wykonywanie Górnej Warstwy Nasypu, wykonywanie podbudowy zasadniczej i pomocniczej oraz warstwy mrozoochronnej, humusowanie skarp, odwodnienie pod WD-7a, ul. Żwirowa, (TG)
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach
 • Roboty bitumiczne na trasie głównej i węźle Tarczyn Północ

Roboty mostowe:

 • WS-14: wykonanie kap chodnikowych, ułożenie betonu podkładowego pod płyty przejściowe, wykonanie płyty przejściowej
 • PZ-15: zabetonowanie kap chodnikowych, zabetonowanie dylatacji
 • PZM+P-3.2: wykonanie fundamentu wlotu i wylotu, wykonanie płyty fundamentowej pod prefabrykaty
 • MD-7d: wykonanie podpory
 • WD-9c: wykonanie kap chodnikowych
 • MS-12: ułożenie betonu podkładowego pod płyty przejściowe, zabetonowanie kap chodnikowych
 • WD-13: zabetonowanie Ustroju Nośnego
 • WD-16: zabetonowanie kap chodnikowych
 • WD-18: ułożenie betonu podkładowego pod płyty przejściowe
 • Ekrany: wykonywanie pali oraz głowic pali, montaż wypełnień

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III,
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: kolizja 31 woda, kolizja 32 woda,
 • Budowa kanału technologicznego, studnie kablowe,
 • Melioracje: rów G5, rów melioracyjny,
 • Przebudowa sieci gazowej: kolizja G29,
 • Zbiorniki retencyjne: ZB-16, ZB22, ZB-23,  ZB-25, ZB-25a, ZB-26, ZB-27,  ZB-30, ZB-31, ZB-35,
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe, kolizja nN2

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice, odhumusowanie, wykonywanie Górnej Warstwy Nasypu, wykonywanie podbudowy zasadniczej i pomocniczej oraz warstwy mrozoochronnej, humusowanie skarp
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach
 • Roboty bitumiczne na trasie głównej i węźle Tarczyn Północ

Roboty mostowe:

 • WS-14: wykonanie ścianek zaplecznych, ułożenie betonu podkładowego pod płyty przejściowe,
 • PZ-15: wykonanie płyty przejściowej, zabetonowanie kap chodnikowych, zabetonowanie dylatacji,
 • PZM+P-12: ułożenie betonu ochronnego na izolacji
 • MD-7d: wykonanie podpory,
 • WD-9c: wykonanie płyty przejściowej,
 • WD-11: zabetonowanie wnęki dylatacyjnej,
 • MS-12: ułożenie betonu podkładowego pod płyty przejściowe, zabetonowanie ustroju nośnego,  
 • WD-16: zabetonowanie kap chodnikowych,
 • WS-17: wykonanie płyt przejściowych,
 • WD-18: zabetonowanie kap chodnikowych
 • WS-19: zabetonowanie kap chodnikowych
 • Ekrany: wykonywanie pali oraz głowic pali, montaż wypełnień

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: kolizja 31 woda, kolizja 32 woda
 • Melioracje: rów G5, rów melioracyjny
 • Przebudowa sieci gazowej: kolizja G29
 • Zbiorniki retencyjne: ZB-16, ZB22, ZB-23,  ZB-25, ZB-25a, ZB-26, ZB-27,  ZB-30, ZB-31, ZB-35,
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe, kolizja nN2

 

WRZESIEŃ 2022

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice, odhumusowanie, wykonywanie Górnej Warstwy Nasypu, wykonywanie podbudowy zasadniczej i pomocniczej oraz warstwy mrozoochronnej
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach
 • Roboty bitumiczne na trasie głównej i węźle Tarczyn Północ

Roboty mostowe:

 • WS-9: wykonanie kap chodnikowych
 • WS 14: wykonanie ścianki zaplecznej
 • PZ 15: wykonanie płyty przejściowej, ułożenie betonu podkładowego pod płytą przejściową
 • PZM+P-12: zabetonowanie wlotu
 • MS-8: wykonanie ścian bocznych, wykonywanie fundamentu
 • WD-9c: ułożenie betonu podkładowego pod płytę przejściową, betonowanie wnęk dylatacyjnych
 • MS-12: wykonanie kap chodnikowych
 • WD-16: zabetonowanie kapy chodnikowej
 • WD-18:wykonanie płyty przejściowej, ułożenie betonu podkładowego pod płytą przejściową
 • Ekrany: wykonywanie pali oraz głowic pali, montaż wypełnień

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: kolizja 31 woda, kolizja 32 woda
 • Melioracje: rów G5, rów melioracyjny
 • Zbiorniki retencyjne: ZB-16, ZB22, ZB-23,  ZB-25, ZB-25a, ZB-26, ZB-27,  ZB-30, ZB-31, ZB-35
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe, kolizja nN2

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice, odhumusowanie, wykonywanie Górnej Warstwy Nasypu, wykonywanie podbudowy zasadniczej i pomocniczej
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach
 • Platformy na palach + warstwa zbrojona – kruszywo
 • Roboty bitumiczne na trasie głównej i węźle Tarczyn Północ

Roboty mostowe:

 • MS-7B: wykonanie gzymsów skrzydeł, wykonanie kap chodnikowych
 • WS-9: wykonanie kap chodnikowych, ułożenie asfaltu lanego
 • WS 14: betonowanie ustroju nośnego
 • PZ 15: wykonanie ścianki zaplecznej
 • PZ 19: ułożenie asfaltu lanego
 • PZM+P-12: wykonanie betonu podkładowego pod fundament wylotu, wykonanie ściany czołowej i skrzydeł wylotu, fundamentu wylotu
 • MD-7d: wykonanie fundamentów skrzydeł
 • MS-8: wykonanie betonu ochronnego
 • MD-8a: wykonanie ustroju nośnego
 • WD-9c: wykonanie płyty przejściowej
 • MS-12: wykonanie fundamentu muru oporowego, wykonanie kap chodnikowych
 • WD-16: wykonanie płyty przejściowej
 • WD-18: zabetonowanie kapy chodnikowej, wykonanie zasypki, montaż dylatacji
 • Ekrany: wykonywanie pali oraz głowic pali

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: kolizja 31 woda, kolizja 32 woda
 • Melioracje: rów G5, rów melioracyjny
 • Zbiorniki retencyjne: ZB-16, ZB22, ZB-23,  ZB-25, ZB-25a, ZB-26, ZB-27,  ZB-30, ZB-31, ZB-35
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe, kolizja nN2

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice, odhumusowanie, wykonywanie Górnej Warstwy Nasypu, wykonywanie podbudowy zasadniczej i pomocniczej
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach
 • Platformy na palach + warstwa zbrojona – kruszywo
 • Roboty bitumiczne na trasie głównej i węźle Tarczyn Północ

Roboty mostowe:

 • MS-7B: wykonanie kap chodnikowych na dojazdach, ułożenie masy asfaltowej
 • WS-9: ułożenie betonu podkładowego pod kapami chodnikowymi
 • WS 14: betonowanie Ustroju Nośnego
 • PZ 15: wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi
 • PZ 19: ułożenie asfaltu lanego
 • PZM+P-12: zabetonowanie wlotu i płyty zespalającej
 • WD-9c: wykonanie kap chodnikowych na dojazdach, ułożenie betonu podkładowego pod płytą przejściową, wykonanie płyty przejściowej
 • WD-11: zabetonowanie Ustroju Nośnego
 • WD-15: wykonanie ścianek zaplecznych
 • MS-12: zabetonowanie kap chodnikowych
 • WD-16: zabetonowanie wnęk dylatacyjnych
 • WS-17: ułożenie asfaltu lanego
 • WD-18: betonowanie kap chodnikowych, ułożenie betonu podkładowego pod płyty przejściowe, zabetonowanie wnęk dylatacyjnych
 • Ekrany: wykonywanie pali oraz głowic pali

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: S-27a, kolizja 31 woda, kolizja 32 woda
 • Kolizje elektroenergetyczne: kolizja nN5
 • Kanał techonologiczny, 
 • Melioracje: rów G5, rów melioracyjny,
 • Zbiorniki retencyjne: ZB-16, ZB22, ZB-23,  ZB-25, ZB-25a, ZB-26, ZB-27,  ZB-30, ZB-31, ZB-35
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej: kolizja G29
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice, odhumusowanie, wykonywanie Górnej Warstwy Nasypu, wykonywanie podbudowy zasadniczej i pomocniczej
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach
 • Rlatformy na palach + warstwa zbrojona – kruszywo
 • Roboty bitumiczne na trasie głównej i węźle Tarczyn Północ

Roboty mostowe:

Przejezdność ciągu głównego:

 • MS-7B: wykonanie gzymsów skrzydeł, ułożenie betonu podkładowego pod płyty przejściowe
 • WS 14: wykonanie ścianki zaplecznej
 • PZ 15: wykonanie ścianki zaplecznej
 • PZM+P-12: wykonanie fundamentu wylotu, wykonywanie wylotu

Pozostałe obiekty:

 • MD-7d: wykonanie fundamentów skrzydeł
 • MS-8: wykonanie betonu podkładowego pod mur oporowy
 • MD-8a: wykonanie Ustroju nośnego
 • WD-9c: ułożenie betonu podkładowego pod płytą przejściową
 • WD-11: wykonanie skrzydeł
 • MS-12: wykonanie dylatacji
 • WD-16: wykonanie ścianki zaplecznej, ułożenie betonu podkładoweg pod płytą przejściową
 • WS-17: wykonanie kap chodnikowych
 • WD-18: wykonanie ścianek zaplecznych
 • Ekrany: wykonywanie pali oraz głowic pali

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: S-27, kolizja 31 woda, kolizja 32 woda
 • Melioracje: rów G5, rów melioracyjny
 • Zbiorniki retencyjne: ZB-16, ZB22, ZB-23,  ZB-25, ZB-25a, ZB-26, ZB-27,  ZB-30, ZB-31, ZB-35
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej: kolizja G29
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe

 

SIERPIEŃ 2022

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice, odhumusowanie, wykonywanie Górnej Warstwy Nasypu, wykonywanie podbudowy zasadniczej i pomocniczej
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach
 • Platformy na palach + warstwa zbrojona – kruszywo
 • Roboty bitumiczne na trasie głównej i węźle Tarczyn Północ

Roboty mostowe:

 • MS-7B: wykonanie gzymsów
 • WS 9: zabetonowanie dylatacji
 • WS 14: wykonanie skrzydła
 • PZ 15: wykonanie ścianki zaplecznej
 • PZM+P-12: wykonanie płyty fundamentowej pod prefabrykatami
 • PZ 19: wykonanie kap chodnikowych i płyt przejściowych
 • Ekrany: wykonywanie pali oraz głowic pali

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: S-27, kolizja 31 woda, kolizja 32 woda
 • Melioracje: rów G5, rów melioracyjny,
 • Zbiorniki retencyjne: ZB-16, ZB22, ZB-23,  ZB-25, ZB-25a, ZB-26, ZB-27,  ZB-30, ZB-31, ZB-35
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej: kolizja G29, przyłącze gazowe MOP
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice, odhumusowanie, wykonywanie Górnej Warstwy Nasypu, wykonywanie podbudowy zasadniczej i pomocniczej
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach
 • Platformy na palach + warstwa zbrojona – kruszywo
 • Roboty bitumiczne na trasie głównej i węźle Tarczyn Północ

Roboty mostowe:

 • MS-7B: wykonanie skrzydeł
 • MS-12: wykonanie płyty pomostowej i poprzecznic
 • PZ-15: wykonanie fundamentu muru oporowego, wykonanie ścianki zaplecznej
 • PZM-9: ułożenie betonu ochronnego
 • PZM+P-12: ułożenie betonu podkładowego pod wylotem, wykonanie płyty fundamentowej pod prefabrykatami
 • PZ-19: ułożenie betonu podkładowego, zabetonowanie dylatacji
 • WD-9c: wykonanie kap chodnikowych
 • WD-11: wykonanie skrzydła
 • WD-13: wykonanie poprzecznicy
 • WS-14: wykonanie skrzydła
 • WD-18: zebetonowanie wnęk sprężających
 • WS-19: wykonanie płyt przejściowych
 • Ekrany: wykonywanie pali oraz głowic pali

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: S-27, kolizja 31 woda, kolizja 32 woda
 • Melioracje: rów G5, rów melioracyjny
 • Zbiorniki retencyjne: ZB-16, ZB22, ZB-23,  ZB-25, ZB-25a, ZB-26, ZB-27,  ZB-30, ZB-31, ZB-35
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej: kolizja G29, przyłącze gazowe MOP
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice, odhumusowanie, wykonywanie Górnej Warstwy Nasypu, wykonywanie podbudowy zasadniczej i pomocniczej
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach
 • Platformy na palach + warstwa zbrojona – kruszywo
 • Roboty bitumiczne na trasie głównej i węźle Tarczyn Północ

Roboty mostowe:

 • MS-7B: wykonanie skrzydeł, płyty pomostowej
 • MS-8: wykonanie Ustroju Nośnego
 • MS-12: wykonanie ścianki zaplecznej
 • PZ-15: wykonanie fundamentu muru oporowego
 • PZM+P-12: ułożenie betonu podkładowego pod wylotem
 • PZM+P-8: wykonanie płyty przejściowej
 • WS-9: wykonanie ścianek zaplecznych
 • WD-11: wykonanie skrzydła
 • WD-13: wykonanie poprzecznicy
 • WS-14: wykonanie skrzydła
 • WS-17: wykonywanie płyt przejściowych
 • WS-19: wykonanie płyt przejściowych
 • Ekrany: wykonywanie pali oraz głowic pali

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: S-27, kolizja 31 woda, kolizja 32 woda
 • Melioracje: rów G5, rów melioracyjny
 • Zbiorniki retencyjne:ZB-16, ZB-25, ZB-25a, ZB-26, ZB-27,  ZB-30, ZB-31, ZB-35
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej: kolizja G29
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice, odhumusowanie, wykonywanie Górnej Warstwy Nasypu, wykonywanie podbudowy zasadniczej i pomocniczej
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach
 • Platformy na palach + warstwa zbrojona – kruszywo
 • Roboty bitumiczne na trasie głównej i węźle Tarczyn Północ

Roboty mostowe:

 • WD-7a: wykonanie kap chodnikowych
 • MS-7B: wykonanie skrzydeł, kap chodnikowych
 • MS-8: wykonanie Ustroju Nośnego
 • MS-12: wykonanie korpusu przyczółka
 • PZ-15: wykonanie UN
 • PZM+P-12: wykonanie kolumn pod obiektem
 • PZM+P-8: wykonanie betonu podkładowego pod płytami przejściowymi, wykonanie płyt przejściowych
 • WS-9: wykonanie płyt przejściowych, ułożenie betonu podkładowego
 • WD-11: wykonanie skrzydła
 • WD-13: wykonanie poprzecznicy
 • WS-14: wykonywanie poprzecznicy, wykonanie skrzydła
 • WS-19: wykonanie płyt przejściowych
 • Ekrany: wykonywanie pali

Roboty branżowe:

 • Melioracje: rów G5, rów melioracyjny
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: S-27, kolizja 31 woda, kolizja 32 woda
 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III
 • Zbiorniki retencyjne:ZB-16, ZB-22a, ZB-25, ZB-25a, ZB-26, ZB-27,  ZB-30, ZB-31, ZB-35
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej: kolizja G29, przyłącze gazowe MOP
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice, odhumusowanie, wykonywanie Górnej Warstwy Nasypu, wykonywanie podbudowy zasadniczej i pomocniczej
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach
 • Platformy na palach + warstwa zbrojona – kruszywo
 • Roboty bitumiczne na trasie głównej i węźle Tarczyn Północ

Roboty mostowe:

 • WD-7a: ułożenie betonu podkładowego pod kapami
 • MS-7B: wykonanie skrzydeł
 • MS-12: wykonanie ścianki zaplecznej
 • PZM-9: wykonanie płyt przejściowych
 • PZ-15: wykonanie UN
 • PZ-19: wykonanie ścianki zaplecznej
 • PZM+P-12: wykonanie kolumn pod obiektem
 • PZM+P-8: wykonanie płyty zespalającej, ściany czołowej i skrzydeł wlotu
 • WS-9: wykonanie UN, ułożenie betonu podkładowego pod płytami przejściowymi
 • WS-14: wykonywanie poprzecznicy, wykonanie skrzydła
 • Ekrany: wykonywanie pali

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: S-27, kolizja 31 woda, kolizja 32 woda
 • Melioracje: rów G5, rów melioracyjny
 • Zbiorniki retencyjne:ZB-16, ZB-22a, ZB-25, ZB-25a, ZB-26, ZB-27,  ZB-30, ZB-31, ZB-35
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej: kolizja G29, przyłącze gazowe MOP
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe

 

LIPIEC 2022

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice, odhumusowanie, wykonywanie Górnej Warstwy Nasypu, wykonywanie podbudowy zasadniczej i pomocniczej
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach
 • Platformy na palach + warstwa zbrojona – kruszywo
 • Roboty bitumiczne na trasie głównej i węźle Tarczyn Północ

Roboty mostowe:

 • WD-7a: ułożenie betonu podkładowego pod kapami
 • WD-11: wykonanie ścianki zaplecznej
 • MS-7B: wykonanie ław pod skrzydła, wykonanie płyty pomostowej, wykonanie skrzydeł
 • MS-12: wykonanie przyczółka
 • MD-7C: wykonanie kap chodnikowych
 • PZM-9: ułożenie betonu podkładowego pod płytami przejściowymi, wykonanie płyt przejściowych
 • PZ-15: betonowanie ustroju nośnego, wykonanie ścianek zaplecznych
 • PZM+P-6: wykonanie betonu ochronnego na izolacji
 • PZM+P-8: wykonanie gzymsu wylotu
 • WS-14: wykonanie płyt przejściowych
 • Ekrany: wykonywanie pali

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: S-27, kolizja 31 woda
 • Melioracje: rów G5
 • Zbiorniki retencyjne: ZB-22a, ZB-26, ZB-30, ZB-31, ZB-35
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej: kolizja G29, przyłącze gazowe MOP
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice, odhumusowanie, wykonywanie Górnej Warstwy Nasypu, wykonywanie podbudowy zasadniczej i pomocniczej
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach
 • Platformy na palach + warstwa zbrojona – kruszywo
 • Roboty bitumiczne na trasie głównej i węźle Tarczyn Północ

Roboty mostowe:

 • WD-7a: wykonanie kapy
 • WD-13, WS-14:  wykonanie ciosów podłożyskowych
 • WD-11: wykonanie przyczółka
 • MS-7B: ułożenie betonu podkładowego pod kapami, wykonanie ławy pod skrzydła
 • PZM-9: wykonanie płyty zespalającej
 • PZM-5: ułożenie betonu ochronnego izolacji
 • PZM-10: wykonanie betonu ochronnego na izolacji
 • PZM+P-14: wykonanie płyty zespalającej
 • PZM-11: wykonanie izolacji i betonu ochronnego
 • WS-14: wykonanie przyczółka
 • WD-16, WD-18: betonowanie ustroju nośnego
 • Ekrany: wykonanie pali

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III
 • Melioracje: rów G5
 • Zbiorniki retencyjne: ZB-22a, ZB-26, ZB-30, ZB-31, ZB-35
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej: kolizja G29
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice, odhumusowanie, wykonywanie Górnej Warstwy Nasypu, wykonywanie podbudowy zasadniczej i pomocniczej
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach
 • Platformy na palach + warstwa zbrojona – kruszywo
 • Roboty bitumiczne na trasie głównej i węźle Tarczyn Północ

Roboty mostowe:

 • WD-7a: ułożenie betonu podkładowego pod płytami przejściowymi, wykonanie kap chodnikowych
 • WS-14:  wykonanie przyczółka
 • WS-17: wykonanie skrzydła
 • MS-7B: wykonanie podpory
 • MS-12: wykonanie ścianki zaplecznej
 • PZM-4: ułożenie izolacji i betonu ochronnego
 • PZM-5: ułożenie betonu podkładowego pod płyty przejściowe, wykonanie płyt przejściowych
 • PZM+P-6: wykonanie płyty zespalającej
 • PZM+P-8: wykonanie ściany czołowej i skrzydeł wylotu
 • PZM-10, PZM-13, PZM-17: wykonanie izolacji
 • PZM-11: wykonanie izolacji i betonu ochronnego
 • PZM+P-14: wykonanie ściany czołowej i skrzydeł wylotu
 • Ekrany: wykonanie pali

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III
 • Melioracje: rów G5
 • Zbiorniki retencyjne: ZB-22a, ZB-26, ZB-30, ZB-31, ZB-35
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej: kolizja G29
 • przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 •  Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice, odhumusowanie, wykonywanie Górnej Warstwy Nasypu, wykonywanie   podbudowy zasadniczej i pomocniczej,
 •  Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach,
 •  Platformy na palach + warstwa zbrojona – kruszywo,
 •  Roboty bitumiczne na trasie głównej

Roboty mostowe:

 • WD-7a: wykonanie kap chodnikowych
 • WD-9c: zabetonowanie ustroju nośnego
 • WD-11: wykonanie ścianki zaplecznej
 • WD-13: wykonanie przyczółka
 • WS-14:  wykonanie przyczółka
 • WS-17: wykonanie skrzydła
 • MS-7B: Wykonanie podpory
 • MS-12: wykonanie korpusu
 • PZM-4: ułożenie betonu podkładowego pod płyty przejściowe, wykonanie płyt najazdowych
 • PZM+P-6: wykonanie ścian czołowych, i skrzydeł wlotu i wylotu
 • PZM+P-8: wykonanie płyty dennej wlotu i wylotu
 • PZM-9: wykonanie płyty dennej wlotu, wykonanie ściany czołowej  i skrzydeł wlotu
 • PZM+P-14: wykonanie betonu podkładowego na wlotach
 • PZ-19: wykonanie fundamentów skrzydeł z gruntu zbrojonego

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III
 • Zbiorniki retencyjne: ZB-22a, ZB-26, ZB-30, ZB-31, ZB-35
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej: kolizja G29, przyłącze gazowe MOP
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe

 

CZERWIEC 2022 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice, odhumusowanie, wykonywanie Górnej Warstwy Nasypu, wykonywanie podbudowy zasadniczej i pomocniczej
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach
 • Platformy na palach + warstwa zbrojona – kruszywo
 • Roboty bitumiczne na trasie głównej

Roboty mostowe:

 • WD-7a: wykonanie kap chodnikowych
 • WD-9c: wykonanie wymiany gruntu
 • PZM-5: wykonanie płyty zespalającej, płyty dennej wlotu i wylotu
 • PZM+P-8: ułożenie betonu podkładowego pod prefabrykatami
 • PZM-9: wykonanie ściany czołowej i skrzydła wlotu
 • PZM-10: ułożenie betonu podkładowego pod płyty przejściowe, wykonanie płyt przejściowych
 • WS-14: wykonanie fundamentu i przyczółka
 • WS-17: wykonanie skrzydła
 • PZ-19: wykonanie ustroju nośnego

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III
 • Zbiorniki retencyjne: ZB-22a, ZB-26, ZB-30, ZB-31, ZB-35
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej: kolizja G29, przyłącze gazowe MOP
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice, odhumusowanie, wykonywanie Górnej Warstwy Nasypu, wykonywanie podbudowy zasadniczej i pomocniczej
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach
 • Platformy na palach + warstwa zbrojona – kruszywo

Roboty mostowe:

 • WD-11: wykonanie przyczółka
 • PZM+P-8: wykonanie wymiany gruntu
 • PZM-10: ułożenie betonu podkładowego pod płyty przejściowe
 • PZM-13: wykonanie płyt przejściowych
 • PZM+P-14: wykonanie ściany czołowej i skrzydła wlotu
 • PZM-17: ułożenie betonu podkładowego pod płyty przejściowe
 • MS-7b: wykonanie podpory prawej
 • MS-12: wykonanie przyczółka
 • WS-9: wykonanie poprzecznicy

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III
 • Zbiorniki retencyjne: ZB-22a, ZB-26, ZB-30, ZB-31, ZB-35
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej: kolizja G29, przyłącze gazowe MOP
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice, odhumusowanie, wykonywanie Górnej Warstwy Nasypu, wykonywanie podbudowy zasadniczej i pomocniczej
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach
 • Platformy na palach + warstwa zbrojona – kruszywo

Roboty mostowe:

 • WD-11: wykonanie słupa podpory
 • PZM-9: wykonanie płyty dennej wylotu
 • PZM-4: wykonanie wlotu i wylotu obiektu, wykonanie płyty zespalającej
 • PZM-5: wykonanie fundamentów wlotu i wylotu
 • PZM+P-3.1, PZM+P-16, PZM+P-15: ułożenie betonu ochronnego izolacji z papy termozgrzewalnej
 • PZM+P-8: wykonywanie fundamentu wylotu, ułożenie betonu podkładowego pod wylotem
 • PZM+P-6: wykonanie wlotu i wylotu
 • PZM-11: wykonanie ściany czołowej i skrzydeł wylotu
 • PZ-15: wykonywanie poprzecznicy P2
 • MS-12: wykonanie ciosów podłożyskowych, wykonanie ścianki zaplecznej
 • WS-14: wykonanie betonu podkładowego pod fundamentem
 • WD-13: wykonanie przyczółka podpory
 • WS-9: wykonanie skrzydła
 • WD-7a: wykonanie podwaliny M1

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III, zbiorniki retencyjne ZB-13, ZB-15.2, ZB-17,  ZB-21a, ZB-24a, ZB-28, ZB-44
 • Melioracje: rów 6D, BN2, G5,budowa zbieracza Z1.2
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej: kolizja G27, G28, G28a
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice, odhumusowanie, wykonywanie Górnej Warstwy Nasypu, wykonywanie podbudowy zasadniczej i pomocniczej
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach
 • Rlatformy na palach + warstwa zbrojona – kruszywo

Roboty mostowe:

 • WD-11: wykonanie fundamentu podpory
 • WD-15: wykonywanie Ustroju Nośnego
 • PZM-4, PZM-5: wykonywanie płyt dennych wlotu i wylotu
 • PZM+P-14: wykonywanie fundamentu wylotu
 • PZM+P-8: wykonywanie wymiany gruntu
 • PZ-15: wykonywanie poprzecznicy P1
 • PZ-19: wykonywanie ustroju nośnego,
 • PZM-9: wykonywanie fundamentu wlotu i wylotu
 • PZM-10: wykonywanie ściany czołowej i skrzydeł wlotu obiektu, wykonywanie płyty zespalającej
 • WS-19: wykonanie skrzydła
 • WS-14: wykonanie fundamentu podpory
 • MS-12: wykonywanie przyczółka podpory

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III, zbiorniki retencyjne -ZB-13, ZB-44, ZB-1

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ WYKONAWCA ODC. A

POLAQUA Spółka z o. o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno
http://www.polaqua.pl/

/ WYKONAWCA ODC. B

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie
http://www.intercor.eu

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu