POIS RP GDDKiA FS

Postęp Robót, Odcinek B

S7 B 22082022 (1)

Dnia 02.10.2019 Wojewoda Mazowiecki wydał Decyzję ZRiD dla Zadania nr 1.

Dnia 30.12.2019 Wojewoda Mazowiecki wydał Decyzję ZRiD dla Zadania nr 2. 

WRZESIEŃ 2022

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice, odhumusowanie, wykonywanie Górnej Warstwy Nasypu, wykonywanie podbudowy zasadniczej i pomocniczej
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach
 • Platformy na palach + warstwa zbrojona – kruszywo
 • Roboty bitumiczne na trasie głównej i węźle Tarczyn Północ

Roboty mostowe:

 • MS-7B: wykonanie gzymsów skrzydeł, wykonanie kap chodnikowych
 • WS-9: wykonanie kap chodnikowych, ułożenie asfaltu lanego
 • WS 14: betonowanie ustroju nośnego
 • PZ 15: wykonanie ścianki zaplecznej
 • PZ 19: ułożenie asfaltu lanego
 • PZM+P-12: wykonanie betonu podkładowego pod fundament wylotu, wykonanie ściany czołowej i skrzydeł wylotu, fundamentu wylotu
 • MD-7d: wykonanie fundamentów skrzydeł
 • MS-8: wykonanie betonu ochronnego
 • MD-8a: wykonanie ustroju nośnego
 • WD-9c: wykonanie płyty przejściowej
 • MS-12: wykonanie fundamentu muru oporowego, wykonanie kap chodnikowych
 • WD-16: wykonanie płyty przejściowej
 • WD-18: zabetonowanie kapy chodnikowej, wykonanie zasypki, montaż dylatacji
 • Ekrany: wykonywanie pali oraz głowic pali

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: kolizja 31 woda, kolizja 32 woda
 • Melioracje: rów G5, rów melioracyjny
 • Zbiorniki retencyjne: ZB-16, ZB22, ZB-23,  ZB-25, ZB-25a, ZB-26, ZB-27,  ZB-30, ZB-31, ZB-35
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe, kolizja nN2

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice, odhumusowanie, wykonywanie Górnej Warstwy Nasypu, wykonywanie podbudowy zasadniczej i pomocniczej
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach
 • Platformy na palach + warstwa zbrojona – kruszywo
 • Roboty bitumiczne na trasie głównej i węźle Tarczyn Północ

Roboty mostowe:

 • MS-7B: wykonanie kap chodnikowych na dojazdach, ułożenie masy asfaltowej
 • WS-9: ułożenie betonu podkładowego pod kapami chodnikowymi
 • WS 14: betonowanie Ustroju Nośnego
 • PZ 15: wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi
 • PZ 19: ułożenie asfaltu lanego
 • PZM+P-12: zabetonowanie wlotu i płyty zespalającej
 • WD-9c: wykonanie kap chodnikowych na dojazdach, ułożenie betonu podkładowego pod płytą przejściową, wykonanie płyty przejściowej
 • WD-11: zabetonowanie Ustroju Nośnego
 • WD-15: wykonanie ścianek zaplecznych
 • MS-12: zabetonowanie kap chodnikowych
 • WD-16: zabetonowanie wnęk dylatacyjnych
 • WS-17: ułożenie asfaltu lanego
 • WD-18: betonowanie kap chodnikowych, ułożenie betonu podkładowego pod płyty przejściowe, zabetonowanie wnęk dylatacyjnych
 • Ekrany: wykonywanie pali oraz głowic pali

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: S-27a, kolizja 31 woda, kolizja 32 woda
 • Kolizje elektroenergetyczne: kolizja nN5
 • Kanał techonologiczny, 
 • Melioracje: rów G5, rów melioracyjny,
 • Zbiorniki retencyjne: ZB-16, ZB22, ZB-23,  ZB-25, ZB-25a, ZB-26, ZB-27,  ZB-30, ZB-31, ZB-35
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej: kolizja G29
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice, odhumusowanie, wykonywanie Górnej Warstwy Nasypu, wykonywanie podbudowy zasadniczej i pomocniczej
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach
 • Rlatformy na palach + warstwa zbrojona – kruszywo
 • Roboty bitumiczne na trasie głównej i węźle Tarczyn Północ

Roboty mostowe:

Przejezdność ciągu głównego

 • MS-7B: wykonanie gzymsów skrzydeł, ułożenie betonu podkładowego pod płyty przejściowe
 • WS 14: wykonanie ścianki zaplecznej,
 • PZ 15: wykonanie ścianki zaplecznej
 • PZM+P-12: wykonanie fundamentu wylotu, wykonywanie wylotu

Pozostałe obiekty

 • MD-7d: wykonanie fundamentów skrzydeł
 • MS-8: wykonanie betonu podkładowego pod mur oporowy
 • MD-8a: wykonanie Ustroju nośnego
 • WD-9c: ułożenie betonu podkładowego pod płytą przejściową
 • WD-11: wykonanie skrzydeł
 • MS-12: wykonanie dylatacji
 • WD-16: wykonanie ścianki zaplecznej, ułożenie betonu podkładoweg pod płytą przejściową
 • WS-17: wykonanie kap chodnikowych
 • WD-18: wykonanie ścianek zaplecznych
 • Ekrany: wykonywanie pali oraz głowic pali

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: S-27, kolizja 31 woda, kolizja 32 woda
 • Melioracje: rów G5, rów melioracyjny
 • Zbiorniki retencyjne: ZB-16, ZB22, ZB-23,  ZB-25, ZB-25a, ZB-26, ZB-27,  ZB-30, ZB-31, ZB-35
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej: kolizja G29
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe

 

SIERPIEŃ 2022

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice, odhumusowanie, wykonywanie Górnej Warstwy Nasypu, wykonywanie podbudowy zasadniczej i pomocniczej
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach
 • Platformy na palach + warstwa zbrojona – kruszywo
 • Roboty bitumiczne na trasie głównej i węźle Tarczyn Północ

Roboty mostowe:

 • MS-7B: wykonanie gzymsów
 • WS 9: zabetonowanie dylatacji
 • WS 14: wykonanie skrzydła
 • PZ 15: wykonanie ścianki zaplecznej
 • PZM+P-12: wykonanie płyty fundamentowej pod prefabrykatami
 • PZ 19: wykonanie kap chodnikowych i płyt przejściowych
 • Ekrany: wykonywanie pali oraz głowic pali

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: S-27, kolizja 31 woda, kolizja 32 woda
 • Melioracje: rów G5, rów melioracyjny,
 • Zbiorniki retencyjne: ZB-16, ZB22, ZB-23,  ZB-25, ZB-25a, ZB-26, ZB-27,  ZB-30, ZB-31, ZB-35
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej: kolizja G29, przyłącze gazowe MOP
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice, odhumusowanie, wykonywanie Górnej Warstwy Nasypu, wykonywanie podbudowy zasadniczej i pomocniczej
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach
 • Platformy na palach + warstwa zbrojona – kruszywo
 • Roboty bitumiczne na trasie głównej i węźle Tarczyn Północ

Roboty mostowe:

 • MS-7B: wykonanie skrzydeł
 • MS-12: wykonanie płyty pomostowej i poprzecznic
 • PZ-15: wykonanie fundamentu muru oporowego, wykonanie ścianki zaplecznej
 • PZM-9: ułożenie betonu ochronnego
 • PZM+P-12: ułożenie betonu podkładowego pod wylotem, wykonanie płyty fundamentowej pod prefabrykatami
 • PZ-19: ułożenie betonu podkładowego, zabetonowanie dylatacji
 • WD-9c: wykonanie kap chodnikowych
 • WD-11: wykonanie skrzydła
 • WD-13: wykonanie poprzecznicy
 • WS-14: wykonanie skrzydła
 • WD-18: zebetonowanie wnęk sprężających
 • WS-19: wykonanie płyt przejściowych
 • Ekrany: wykonywanie pali oraz głowic pali

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: S-27, kolizja 31 woda, kolizja 32 woda
 • Melioracje: rów G5, rów melioracyjny
 • Zbiorniki retencyjne: ZB-16, ZB22, ZB-23,  ZB-25, ZB-25a, ZB-26, ZB-27,  ZB-30, ZB-31, ZB-35
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej: kolizja G29, przyłącze gazowe MOP
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice, odhumusowanie, wykonywanie Górnej Warstwy Nasypu, wykonywanie podbudowy zasadniczej i pomocniczej
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach
 • Platformy na palach + warstwa zbrojona – kruszywo
 • Roboty bitumiczne na trasie głównej i węźle Tarczyn Północ

Roboty mostowe:

 • MS-7B: wykonanie skrzydeł, płyty pomostowej
 • MS-8: wykonanie Ustroju Nośnego
 • MS-12: wykonanie ścianki zaplecznej
 • PZ-15: wykonanie fundamentu muru oporowego
 • PZM+P-12: ułożenie betonu podkładowego pod wylotem
 • PZM+P-8: wykonanie płyty przejściowej
 • WS-9: wykonanie ścianek zaplecznych
 • WD-11: wykonanie skrzydła
 • WD-13: wykonanie poprzecznicy
 • WS-14: wykonanie skrzydła
 • WS-17: wykonywanie płyt przejściowych
 • WS-19: wykonanie płyt przejściowych
 • Ekrany: wykonywanie pali oraz głowic pali

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: S-27, kolizja 31 woda, kolizja 32 woda
 • Melioracje: rów G5, rów melioracyjny
 • Zbiorniki retencyjne:ZB-16, ZB-25, ZB-25a, ZB-26, ZB-27,  ZB-30, ZB-31, ZB-35
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej: kolizja G29
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice, odhumusowanie, wykonywanie Górnej Warstwy Nasypu, wykonywanie podbudowy zasadniczej i pomocniczej
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach
 • Platformy na palach + warstwa zbrojona – kruszywo
 • Roboty bitumiczne na trasie głównej i węźle Tarczyn Północ

Roboty mostowe:

 • WD-7a: wykonanie kap chodnikowych
 • MS-7B: wykonanie skrzydeł, kap chodnikowych
 • MS-8: wykonanie Ustroju Nośnego
 • MS-12: wykonanie korpusu przyczółka
 • PZ-15: wykonanie UN
 • PZM+P-12: wykonanie kolumn pod obiektem
 • PZM+P-8: wykonanie betonu podkładowego pod płytami przejściowymi, wykonanie płyt przejściowych
 • WS-9: wykonanie płyt przejściowych, ułożenie betonu podkładowego
 • WD-11: wykonanie skrzydła
 • WD-13: wykonanie poprzecznicy
 • WS-14: wykonywanie poprzecznicy, wykonanie skrzydła
 • WS-19: wykonanie płyt przejściowych
 • Ekrany: wykonywanie pali

Roboty branżowe:

 • Melioracje: rów G5, rów melioracyjny
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: S-27, kolizja 31 woda, kolizja 32 woda
 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III
 • Zbiorniki retencyjne:ZB-16, ZB-22a, ZB-25, ZB-25a, ZB-26, ZB-27,  ZB-30, ZB-31, ZB-35
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej: kolizja G29, przyłącze gazowe MOP
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice, odhumusowanie, wykonywanie Górnej Warstwy Nasypu, wykonywanie podbudowy zasadniczej i pomocniczej
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach
 • Platformy na palach + warstwa zbrojona – kruszywo
 • Roboty bitumiczne na trasie głównej i węźle Tarczyn Północ

Roboty mostowe:

 • WD-7a: ułożenie betonu podkładowego pod kapami
 • MS-7B: wykonanie skrzydeł
 • MS-12: wykonanie ścianki zaplecznej
 • PZM-9: wykonanie płyt przejściowych
 • PZ-15: wykonanie UN
 • PZ-19: wykonanie ścianki zaplecznej
 • PZM+P-12: wykonanie kolumn pod obiektem
 • PZM+P-8: wykonanie płyty zespalającej, ściany czołowej i skrzydeł wlotu
 • WS-9: wykonanie UN, ułożenie betonu podkładowego pod płytami przejściowymi
 • WS-14: wykonywanie poprzecznicy, wykonanie skrzydła
 • Ekrany: wykonywanie pali

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: S-27, kolizja 31 woda, kolizja 32 woda
 • Melioracje: rów G5, rów melioracyjny
 • Zbiorniki retencyjne:ZB-16, ZB-22a, ZB-25, ZB-25a, ZB-26, ZB-27,  ZB-30, ZB-31, ZB-35
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej: kolizja G29, przyłącze gazowe MOP
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe

 

LIPIEC 2022

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice, odhumusowanie, wykonywanie Górnej Warstwy Nasypu, wykonywanie podbudowy zasadniczej i pomocniczej
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach
 • Platformy na palach + warstwa zbrojona – kruszywo
 • Roboty bitumiczne na trasie głównej i węźle Tarczyn Północ

Roboty mostowe:

 • WD-7a: ułożenie betonu podkładowego pod kapami
 • WD-11: wykonanie ścianki zaplecznej
 • MS-7B: wykonanie ław pod skrzydła, wykonanie płyty pomostowej, wykonanie skrzydeł
 • MS-12: wykonanie przyczółka
 • MD-7C: wykonanie kap chodnikowych
 • PZM-9: ułożenie betonu podkładowego pod płytami przejściowymi, wykonanie płyt przejściowych
 • PZ-15: betonowanie ustroju nośnego, wykonanie ścianek zaplecznych
 • PZM+P-6: wykonanie betonu ochronnego na izolacji
 • PZM+P-8: wykonanie gzymsu wylotu
 • WS-14: wykonanie płyt przejściowych
 • Ekrany: wykonywanie pali

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III
 • Kolizje wodociągowo-sanitarne: S-27, kolizja 31 woda
 • Melioracje: rów G5
 • Zbiorniki retencyjne: ZB-22a, ZB-26, ZB-30, ZB-31, ZB-35
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej: kolizja G29, przyłącze gazowe MOP
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice, odhumusowanie, wykonywanie Górnej Warstwy Nasypu, wykonywanie podbudowy zasadniczej i pomocniczej
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach
 • Platformy na palach + warstwa zbrojona – kruszywo
 • Roboty bitumiczne na trasie głównej i węźle Tarczyn Północ

Roboty mostowe:

 • WD-7a: wykonanie kapy
 • WD-13, WS-14:  wykonanie ciosów podłożyskowych
 • WD-11: wykonanie przyczółka
 • MS-7B: ułożenie betonu podkładowego pod kapami, wykonanie ławy pod skrzydła
 • PZM-9: wykonanie płyty zespalającej
 • PZM-5: ułożenie betonu ochronnego izolacji
 • PZM-10: wykonanie betonu ochronnego na izolacji
 • PZM+P-14: wykonanie płyty zespalającej
 • PZM-11: wykonanie izolacji i betonu ochronnego
 • WS-14: wykonanie przyczółka
 • WD-16, WD-18: betonowanie ustroju nośnego
 • Ekrany: wykonanie pali

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III
 • Melioracje: rów G5
 • Zbiorniki retencyjne: ZB-22a, ZB-26, ZB-30, ZB-31, ZB-35
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej: kolizja G29
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice, odhumusowanie, wykonywanie Górnej Warstwy Nasypu, wykonywanie podbudowy zasadniczej i pomocniczej
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach
 • Platformy na palach + warstwa zbrojona – kruszywo
 • Roboty bitumiczne na trasie głównej i węźle Tarczyn Północ

Roboty mostowe:

 • WD-7a: ułożenie betonu podkładowego pod płytami przejściowymi, wykonanie kap chodnikowych
 • WS-14:  wykonanie przyczółka
 • WS-17: wykonanie skrzydła
 • MS-7B: wykonanie podpory
 • MS-12: wykonanie ścianki zaplecznej
 • PZM-4: ułożenie izolacji i betonu ochronnego
 • PZM-5: ułożenie betonu podkładowego pod płyty przejściowe, wykonanie płyt przejściowych
 • PZM+P-6: wykonanie płyty zespalającej
 • PZM+P-8: wykonanie ściany czołowej i skrzydeł wylotu
 • PZM-10, PZM-13, PZM-17: wykonanie izolacji
 • PZM-11: wykonanie izolacji i betonu ochronnego
 • PZM+P-14: wykonanie ściany czołowej i skrzydeł wylotu
 • Ekrany: wykonanie pali

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III
 • Melioracje: rów G5
 • Zbiorniki retencyjne: ZB-22a, ZB-26, ZB-30, ZB-31, ZB-35
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej: kolizja G29
 • przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 •  Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice, odhumusowanie, wykonywanie Górnej Warstwy Nasypu, wykonywanie   podbudowy zasadniczej i pomocniczej,
 •  Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach,
 •  Platformy na palach + warstwa zbrojona – kruszywo,
 •  Roboty bitumiczne na trasie głównej

Roboty mostowe:

 • WD-7a: wykonanie kap chodnikowych
 • WD-9c: zabetonowanie ustroju nośnego
 • WD-11: wykonanie ścianki zaplecznej
 • WD-13: wykonanie przyczółka
 • WS-14:  wykonanie przyczółka
 • WS-17: wykonanie skrzydła
 • MS-7B: Wykonanie podpory
 • MS-12: wykonanie korpusu
 • PZM-4: ułożenie betonu podkładowego pod płyty przejściowe, wykonanie płyt najazdowych
 • PZM+P-6: wykonanie ścian czołowych, i skrzydeł wlotu i wylotu
 • PZM+P-8: wykonanie płyty dennej wlotu i wylotu
 • PZM-9: wykonanie płyty dennej wlotu, wykonanie ściany czołowej  i skrzydeł wlotu
 • PZM+P-14: wykonanie betonu podkładowego na wlotach
 • PZ-19: wykonanie fundamentów skrzydeł z gruntu zbrojonego

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III
 • Zbiorniki retencyjne: ZB-22a, ZB-26, ZB-30, ZB-31, ZB-35
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej: kolizja G29, przyłącze gazowe MOP
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe

 

CZERWIEC 2022 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice, odhumusowanie, wykonywanie Górnej Warstwy Nasypu, wykonywanie podbudowy zasadniczej i pomocniczej
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach
 • Platformy na palach + warstwa zbrojona – kruszywo
 • Roboty bitumiczne na trasie głównej

Roboty mostowe:

 • WD-7a: wykonanie kap chodnikowych
 • WD-9c: wykonanie wymiany gruntu
 • PZM-5: wykonanie płyty zespalającej, płyty dennej wlotu i wylotu
 • PZM+P-8: ułożenie betonu podkładowego pod prefabrykatami
 • PZM-9: wykonanie ściany czołowej i skrzydła wlotu
 • PZM-10: ułożenie betonu podkładowego pod płyty przejściowe, wykonanie płyt przejściowych
 • WS-14: wykonanie fundamentu i przyczółka
 • WS-17: wykonanie skrzydła
 • PZ-19: wykonanie ustroju nośnego

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III
 • Zbiorniki retencyjne: ZB-22a, ZB-26, ZB-30, ZB-31, ZB-35
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej: kolizja G29, przyłącze gazowe MOP
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice, odhumusowanie, wykonywanie Górnej Warstwy Nasypu, wykonywanie podbudowy zasadniczej i pomocniczej
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach
 • Platformy na palach + warstwa zbrojona – kruszywo

Roboty mostowe:

 • WD-11: wykonanie przyczółka
 • PZM+P-8: wykonanie wymiany gruntu
 • PZM-10: ułożenie betonu podkładowego pod płyty przejściowe
 • PZM-13: wykonanie płyt przejściowych
 • PZM+P-14: wykonanie ściany czołowej i skrzydła wlotu
 • PZM-17: ułożenie betonu podkładowego pod płyty przejściowe
 • MS-7b: wykonanie podpory prawej
 • MS-12: wykonanie przyczółka
 • WS-9: wykonanie poprzecznicy

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III
 • Zbiorniki retencyjne: ZB-22a, ZB-26, ZB-30, ZB-31, ZB-35
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej: kolizja G29, przyłącze gazowe MOP
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice, odhumusowanie, wykonywanie Górnej Warstwy Nasypu, wykonywanie podbudowy zasadniczej i pomocniczej
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach
 • Platformy na palach + warstwa zbrojona – kruszywo

Roboty mostowe:

 • WD-11: wykonanie słupa podpory
 • PZM-9: wykonanie płyty dennej wylotu
 • PZM-4: wykonanie wlotu i wylotu obiektu, wykonanie płyty zespalającej
 • PZM-5: wykonanie fundamentów wlotu i wylotu
 • PZM+P-3.1, PZM+P-16, PZM+P-15: ułożenie betonu ochronnego izolacji z papy termozgrzewalnej
 • PZM+P-8: wykonywanie fundamentu wylotu, ułożenie betonu podkładowego pod wylotem
 • PZM+P-6: wykonanie wlotu i wylotu
 • PZM-11: wykonanie ściany czołowej i skrzydeł wylotu
 • PZ-15: wykonywanie poprzecznicy P2
 • MS-12: wykonanie ciosów podłożyskowych, wykonanie ścianki zaplecznej
 • WS-14: wykonanie betonu podkładowego pod fundamentem
 • WD-13: wykonanie przyczółka podpory
 • WS-9: wykonanie skrzydła
 • WD-7a: wykonanie podwaliny M1

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III, zbiorniki retencyjne ZB-13, ZB-15.2, ZB-17,  ZB-21a, ZB-24a, ZB-28, ZB-44
 • Melioracje: rów 6D, BN2, G5,budowa zbieracza Z1.2
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej: kolizja G27, G28, G28a
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice, odhumusowanie, wykonywanie Górnej Warstwy Nasypu, wykonywanie podbudowy zasadniczej i pomocniczej
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach
 • Rlatformy na palach + warstwa zbrojona – kruszywo

Roboty mostowe:

 • WD-11: wykonanie fundamentu podpory
 • WD-15: wykonywanie Ustroju Nośnego
 • PZM-4, PZM-5: wykonywanie płyt dennych wlotu i wylotu
 • PZM+P-14: wykonywanie fundamentu wylotu
 • PZM+P-8: wykonywanie wymiany gruntu
 • PZ-15: wykonywanie poprzecznicy P1
 • PZ-19: wykonywanie ustroju nośnego,
 • PZM-9: wykonywanie fundamentu wlotu i wylotu
 • PZM-10: wykonywanie ściany czołowej i skrzydeł wlotu obiektu, wykonywanie płyty zespalającej
 • WS-19: wykonanie skrzydła
 • WS-14: wykonanie fundamentu podpory
 • MS-12: wykonywanie przyczółka podpory

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III, zbiorniki retencyjne -ZB-13, ZB-44, ZB-15.1, ZB-17, ZB-28, ZB-21a
 • Melioracje: rów 6D, BN2, G5,budowa zbieracza Z1.2
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej: przyłącze gazowe MOP, kolizja G27, G28, G28a
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice, odhumusowanie, wykonywanie Górnej Warstwy Nasypu,
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach
 • Platformy na palach + warstwa zbrojona – kruszywo

Roboty mostowe:

 • WD-11: wykonanie fundamentu podpory
 • PZM-9: ułożenie betonu podkładowego pod obiektem
 • PZM-4, PZM-11: wykonywanie fundamentów wlotu i wylotu
 • PZM-13: wykonywanie płyt przejściowych
 • PZM+P-3.1: ułożenie betonu podkładowego pod płyty przejściowe, wykonywanie płyt przejściowych
 • PZM+P-6: wykonywanie fundamentu wlotu
 • PZ-15: wykonywanie poprzecznicy P1 i P2
 • PZM-10: wykonanie płyty zespalającej, wykonywanie wylotu
 • PZM-13: wykonywanie płyt przejściowych
 • WS-9: wykonanie skrzydła
 • MS-8: wykonanie korpusu podpory P1 i P2

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I, II i III, zbiorniki retencyjne ZB-13, ZB-44, ZB-15.1, ZB-28, ZB-24a
 • Melioracje: rów 6D, BN2, G5,budowa zbieracza Z1.2
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej: przyłącze gazowe MOP
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: montaż rur osłonowych pod oświetlenie drogowe

 

MAJ 2022

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice, odhumusowanie, wykonywanie Górnej Warstwy Nasypu
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach, zbiornikach ZB18, ZB21A
 • Platformy na palach + warstwa zbrojona – kruszywo

Roboty mostowe:

 • WD-13:  wykonanie słupów podpory
 • WD-11: wykonanie fundamentu P1
 • WD-7a: wykonanie ustroju nośnego
 • PZM-2.1, PM+P-16: ułożenie papy termozgrzewalnej
 • PZM-9: ułożenie betonu podkładowego pod obiektem
 • PZM-10: wykonanie płyt dennych, wykonanie ścianki czołowej i skrzydeł wlotu
 • WD-13: wykonanie słupa podpory
 • PZM-3, PZM-11: wykonanie płyty zespalającej
 • PZM-5: wykonanie płyty zespalającej
 • PZM-13: ułożenie betonu podkładowego pod płytami przejściowymi
 • WS-9: wykonanie skrzydła
 • MS-8: wykonanie ścianek zaplecznych
 • MS-12: wykonanie ścianki zaplecznej, wykonanie ciosów podłożyskowych

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I i III, zbiorniki retencyjne ZB-13, ZB-44, ZB-28
 • Melioracje: rów 6D, BN2, G5,budowa zbieracza Z1.2
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci wysokiego ciśnienia gazu: kolizja G27, G28, G28A

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice, odhumusowanie
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach, zbiornikach ZB18, ZB21A
 • Platformy na palach + warstwa zbrojona – kruszywo

Roboty mostowe:

 • WD-13:  wykonanie słupów podpory, wykonanie filarów podpory
 • WD-16: wykonywanie ciosów podłożyskowych
 • WD-9c: wykonywanie poprzecznic
 • PZM+P-3.1: wykonywanie wlotu i wylotu
 • PZM-10: wykonanie fundamentów
 • PZ-15, WD-18: montaż łożysk
 • PZM+P-8: wykonywanie wykopu, wymiana gruntu
 • PZM-9: wykonanie kolumn betonowych
 • PZM-13: wykonywanie płyty zespalającej
 • PZM+P-14: ułożenie betonu podkładowego pod prefabrykatami obiektu
 • PZM+P-15: wykonywanie płyt przejściowych
 • WS-9: wykonanie ścianki zaplecznej
 • WS-14: ułożenie betonu podkładowego podpory
 • WS-17: wykonanie ustroju ramowego
 • MS-7b: ułożenie betonu podkładowego podpory
 • MS-7c: ułożenie betonu podkładowego pod płyty przejściowe
 • MS-12: wykonanie fundamentu podpory

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I i III, zbiorniki retencyjne ZB-13, ZB-44
 • Melioracje: rów 6D, BN2, G5,budowa zbieracza Z1.2
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci wysokiego ciśnienia gazu: kolizja G27, G29
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja SN3, nN5
 • Teletechnika: kolizja nr 8
 • Przebudowa linii NN: przęsło 21-22, 230-231

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice, badania wzmocnienia podłoża w km 11+200-11+500, odhumusowanie
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach, zbiornikach ZB13, ZB20, ZB35, ZB44, ZB46A, ZB46B
 • Platformy na palach + warstwa zbrojona – kruszywo

Roboty mostowe:

 • WD-16:  wykonanie słupów podpory
 • PZM-2.1: wykonywanie płyt przejściowych
 • PZM-5: zamontowanie prefabrykatów obiektu
 • PZM-7: zabetonowanie płyt przejściowych
 • PZM-9: wykonanie kolumn betonowych
 • PZM-13: zabetonowanie płyty zespalającej
 • PZM+P-14: ułożenie betonu podkładowego pod prefabrykatami obiektu
 • PZM+P-15: wykonywanie płyt przejściowych
 • WS-14: ułożenie betonu podkładowego podpory
 • MS-7b, MS-7d: wykonanie pali fundamentowych
 • MS-12: zabetonowanie fundamentu podpory

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I i III, zbiorniki retencyjne ZB-13, ZB-17,  ZB-44
 • Melioracje: rów 6D, BN2, G5,budowa zbieracza Z1.2
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci wysokiego ciśnienia gazu: kolizja G27, G28, G28a, G29
 • Teletechnika: kolizja nr 8
 • Przebudowa linii NN: przęsło 21-22

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice, badania wzmocnienia podłoża w km 11+200-11+500, odhumusowanie
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach, zbiornikach ZB15, ZB17, ZB24a, ZB24, ZB35, ZB44, ZB46A, ZB46B
 • Platformy na palach + warstwa zbrojona – kruszywo

Roboty mostowe:

 • WD-16:  wklejanie prętów startowych fundamentów
 • WD-13: wykonanie fundamentu podpory
 • WS-14: wykonywanie kolumn betonowych pod fundamenty
 • WD-18: montaż belek prefabrykowanych UN,
 • PZM-2.1: wykonanie betonu podkładowego,
 • PZM+P-3.1: montaż elementów prefabrykowanych, zabetonowanie wlotów,
 • PZM+P-14: zabetonowanie fundamentu wlotu obiektu
 • PZM+P-15: zabetonowanie płyty zespalającej, płyt przejściowych
 • PZM+P-17: zabetonowanie płyty zespalającej
 • PZ-15: ciosy podłożyskowe
 • WS-19: wykonanie skrzydła

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I i III, zbiorniki retencyjne ZB-13, ZB-44
 • Melioracje: rów 6D, BN2, G5,budowa zbieracz Z1.2
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci wysokiego ciśnienia gazu: kolizja G27, G28, G28a, G29
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja nr SN3, SN7,  SN9, nn4
 • Teletechnika: kolizja nr 8
 • Przebudowa linii NN: przęsło 230 231, przęsło 21-22

 

KWIECIEŃ 2022

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice, badania wzmocnienia podłoża w km 11+200-11+500, odhumusowanie
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach, zbiornikach ZB15, ZB17, ZB24a, ZB24, ZB35, ZB44, ZB46A, ZB46B
 • Platformy na palach + warstwa zbrojona – kruszywo

Roboty mostowe:

 • WD-9C: montaż łożysk
 • WD-11: wykop pod podporę
 • WD-16:  wklejanie prętów startowych fundamentów, wykonywanie ciosów podłożyskowych
 • WD-13: wykonanie fundamentu podpory
 • WD-7a: montaż belek w przęśle
 • WD-15: montaż belek
 • PZM-13: wykonanie skrzydeł wlotu PZM-13
 • PZM-7, PZM-2.1: wykonanie betonu podkładowego
 • PZM+P-15: wykonanie betonu podkładowego pod płyty przejściowe
 • WS-19: wykonanie skrzydła
 • MS-12: wykonanie betonu podkładowego, wykonanie fundamentu
 • WD-16: badanie wklejonych prętów zbrojeniowych

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I i III, zbiorniki retencyjne ZB-13, ZB-44,  ZB-17
 • Melioracje: rów 6D, BN2, G5,budowa zbieracz Z1.2
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci wysokiego ciśnienia gazu: kolizja G27, G28
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja nr SN3, SN9
 • Przebudowa linii NN: przęsło 230 231

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice, wykonanie pali przemieszczeniowych jako wzmocnienie podłoża w km 11+200-11+500, odhumusowanie
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach, zbiornikach ZB15, ZB17, ZB24a, ZB24, ZB35, ZB44, ZB46A, ZB46B
 • Platformy na palach + warstwa zbrojona – kruszywo

Roboty mostowe:

 • WD-9C: wykonywanie ciosów podłożyskowych
 • WD-13: wykonanie fundamentu podpory
 • WD-7a: wykonywanie izolacji podpory
 • PZ-19: wykonanie poprzecznic
 • PZM-16: wykonanie płyty zespalającej
 • PZM+P 3.1: wykonanie fundamentu pod wlot i wylot
 • PZM2.1: wykonanie betonu płyty zespalającej
 • WS-19: wykonanie ramy
 • MS-12: próbne obciążenia
 • MS-7b: wykonanie pali
 • WD-16: badanie wklejonych prętów zbrojeniowych

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I i III, zbiorniki retencyjne ZB-13, ZB-44,  ZB-15.1
 • Melioracje: Z13.3, rów 6D, BN2, G5, budowa zbieracza Z1.2
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci wysokiego ciśnienia gazu: kolizja G27, G28
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja nr SN9
 • Przebudowa linii NN: przęsło 230 - 231

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice, wykonanie pali przemieszczeniowych jako wzmocnienie podłoża w km 11+200-11+500, odhumusowanie
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach, zbiornikach ZB15, ZB24a, ZB24, ZB35, ZB44, ZB46A, ZB46B
 • Platformy na palach + warstwa zbrojona – kruszywo

Roboty mostowe:

 • WD-9C: wykonywanie ciosów podłożyskowych
 • WD-13: wykonanie betonu podkładowego pod podpory
 • WD-15: wykonywanie poprzecznicy
 • PZM+P14: wykonanie betonu podkładowego pod wlot i wylot
 • PZM-17: wykonanie płyty zespalającej
 • PZ-19: wykonanie poprzecznic
 • PZM-13: wykonanie skrzydeł wlotu
 • PZM+P 1.1: wykonanie betonu podkładowego pod płyty przejściowe, wykonanie betonu ochronnego izolacji
 • MS-12: ułożenie betonu podkładowego
 • MS-7b: wykonanie pali
 • MS-8: wykonanie fundamentu podpory
 • WD-16: wklejenie prętów zbrojeniowych

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I i III, zbiorniki retencyjne ZB-13, ZB44,  
 • Kanalizacja sanitarna: kolizja S-34, kolizja km12+100, S-23, S17, S-29, S29A, S-30
 • Melioracje: rowy 6D, BN2, G5
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci wysokiego ciśnienia gazu: zabezpieczenie G27
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja nr SN8, SN9, nN8
 • Przebudowa i zabezpieczenie teletechniki: kolizja nr 8
 • Przebudowa linii NN: przęsło 20-21

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Platformy na palach + warstwa zbrojona – kruszywo
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach, zbiornikach ZB15, ZB24a, ZB24, ZB35, ZB44, ZB46A, ZB46B
 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice, wykonanie pali przemieszczeniowych jako wzmocnienie podłoża w km 11+200-11+500, odhumusowanie

Roboty mostowe:

 • WD-11: wykonywanie pali
 • WD-15: wykonywanie poprzecznicy
 • PZ-15: wykonanie przyczółka
 • PZ-16: wykonanie płyty zespalającej
 • PZ-19: montaż łożysk
 • PZM-10: wykonanie betonu pod prefabrykaty
 • PZM+P 1.1: wykonanie płyty zespalającej
 • MS-12: ułożenie betonu podkładowego,
 • WS-19: wykonanie skrzydła na obiekcie

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I i III, zbiorniki retencyjne ZB-13, ZB44
 • Kanalizacja sanitarna: kolizja S-34, kolizja km12+100, S-23, S17, S-29, S29A, S-30
 • Melioracje: rowy 6D, BN2, G5
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci wysokiego ciśnienia gazu: zabezpieczenie G27
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja nr SN7, SN9, nN8
 • Przebudowa i zabezpieczenie teletechniki: kolizja nr 8
 • Przebudowa linii NN

 

MARZEC 2022

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice, wykonanie pali przemieszczeniowych jako wzmocnienie podłoża w km 11+200-11+500, odhumusowanie
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach, zbiornikach ZB24a, ZB24, ZB35, ZB44, ZB46A, ZB46B
 • Platformy na palach + warstwa zbrojona – kruszywo

Roboty mostowe:

 • WD-11: wykonywanie pali
 • WD-13: ułożenie betonu podkładowego
 • WD-15: wykonywanie poprzecznicy, montaż łożysk
 • WS-9C: wykonanie ciosów podłożyskowych podpór
 • PZM-7: wykonanie płyt wlotu
 • PZ-15: wykonanie przyczółka
 • PZM 9, PZM12 : wykonanie płyt wlotu
 • PZM+P 10, PZM+P 11, PZM-12: wykonanie betonu podkładowego pod wloty oraz pod prefabrykatami na przepustach
 • MS-8: wykonanie fundamentu podpory
 • MS-12: ułożenie betonu podkładowego
 • WS-17: wykonanie ramy,
 • WS-19: wykonanie skrzydła na obiekcie

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I i III, zbiorniki retencyjne ZB-13, ZB44,  ZB-46B
 • Kanalizacja sanitarna: kolizja S-34, kolizja km12+100, S-23, S17, S-29, S29A, S-30
 • Melioracje: rowy 6D, BN2, G5
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci wysokiego ciśnienia gazu: zabezpieczenie G27
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja nr SN7, SN9, nN8
 • Przebudowa i zabezpieczenie teletechniki: kolizja nr 8

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice, wykonanie pali przemieszczeniowych jako wzmocnienie podłoża w km 11+200-11+500, odhumusowanie
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach, zbiornikach ZB24a, ZB24,ZB33, ZB34, ZB44, ZB46A, ZB46B
 • Platformy na palach + warstwa zbrojona – kruszywo

Roboty mostowe:

 • WD-13: ułożenie betonu podkładowego
 • WD-15: wykonywanie poprzecznicy
 • WS-9C: wykonanie skrzydła
 • PZM-7: wykonanie płyt wlotu
 • WD-11: wykonanie pali
 • PZ-15: wykonanie przyczółka
 • PZM4: wykonanie betonu podkładowego pod przepust i wloty
 • PZM+P 1.1: wykonanie fundamentu wlotu przepustu, płyty fundamentowej wlotu przepustu i pod skrajne prefabrykaty
 • MS-8: wykonanie fundamentu podpory
 • MS-12: wykonanie pali CFA

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: sekcja I i III, zbiorniki retencyjne ZB-13, ZB-44,
 • Kanalizacja sanitarna: kolizja S-34, kolizja km12+100, S-23, S17, S-29, S29A, S-30
 • Melioracje: przebudowa Z13.3, rów 6B, BN2, GS
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci wysokiego ciśnienia gazu: zabezpieczenie G27
 • przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja nr SN6, SN9, nN8
 • przebudowa i zabezpieczenie teletechniki: kolizja nr 8

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice, wykonanie pali przemieszczeniowych jako wzmocnienie podłoża w km 11+200-11+500, odhumusowanie
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach, zbiornikach ZB24a, ZB24,ZB33, ZB34, ZB35, ZB44, ZB46A, ZB46B

Roboty mostowe:

 • WD-13: wykonanie kolumn betonowych pod podporą
 • WD-15: wykonanie skrzydła, ciosów podłożyskowych
 • WS-9: wykonanie korpusu przyczółka, ścianki zaplecznej
 • WD-7a: wykonanie przyczółka
 • WD-16: wykonanie skrzydła podpory
 • PZMP 3.1: wykonanie fundamentów wlotów
 • PZM+P-3.1: wykonanie fundamentu wlotu
 • PZ-19: wykonanie ciosów podłożyskowych
 • PZM+P 1.1: wykonanie płyty fundamentowej pod prefabrykaty skrajne
 • MS-12: wykonanie pali CFA

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: kanalizacja deszczowa sekcja I, sekcja III
 • Melioracje: przebudowa Z4
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci wysokiego ciśnienia gazu: zabezpieczenie G30
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja nr SN6, SN9, nN8
 • Przebudowa i zabezpieczenie teletechniki: kolizja nr 8

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice, wykonanie pali przemieszczeniowych jako wzmocnienie podłoża w km 11+200-11+500, odhumusowanie
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach, zbiornikach ZB24,ZB33, ZB34, ZB35, ZB44, ZB46A, ZB46B

Roboty mostowe:

 • WD-13: wykonanie kolumn betonowych pod podporą
 • WD-15: wykonanie skrzydła
 • WD-16: wykonanie skrzydła podpory
 • PZM+P-3.1: wykonanie fundamentu wlotu
 • WS-19: wykonanie ramy ustroju nośnego
 • WD-9a: wykonanie ścianki zaplecznej
 • MS-8: wykonanie betonu podkładowego pod fundament podpory
 • PZ-15, PZ-19: wykonanie korpusu przyczółka
 • PZM+P-16: wykonanie wlotu
 • PZM-2.1: wykonanie betonu podkładowego pod płyty wlotowe
 • MS-12: wykonanie pali CFA

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: kanalizacja deszczowa sekcja I, sekcja III,
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci wysokiego ciśnienia gazu: zabezpieczenie G30,
 • przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja nr SN4, kolizja nN4, nN8
 • przebudowa i zabezpieczenie teletechniki: kolizja nr 8

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice, wykonanie pali przemieszczeniowych jako wzmocnienie podłoża w km 11+200-11+500
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach, zbiorniku ZB13

Roboty mostowe:

 • WD-7a: wykonanie słupa podpory
 • WD-9c: wykonanie korpusu przyczółka
 • WD-13: wykonanie kolumn betonowych pod podporą
 • WD-18: wykonanie skrzydła podpory 
 • WS-9: wykonanie fundamentu podpory
 • PZM-13: wykonanie płyty fundamentowej pod prefabrykaty
 • PZ-15: wykonanie korpusu przyczółka
 • PZM-17: wykonanie fundamentu wlotu obiektu
 • MS-12: wykonanie pali CFA
 • PZM+P-15: wykonanie fundamentu wylotu obiektu,
 • PZM+P-3.1: wykonanie płyty fundamentowej pod prefabrykaty

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: kanalizacja deszczowa sekcja I, sekcja III, kolizja S-34, kolizja sanitarna km 12+100, S23, S-17, S29, S-29A, S30
 • Melioracja: przebudowa Z.15
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci wysokiego ciśnienia gazu: zabezpieczenie G30,
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja nr SN6, SN7, kolizja nN4, nN8
 • Przebudowa i zabezpieczenie teletechniki: kolizja nr 8

 

LUTY 2022

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice,
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach, zbiornikach ZB24, ZB24A, ZB33, ZB34 ZB35, ZB46A, ZB46B

Roboty mostowe:

 • WD-7a: wykonanie fundamentu
 • WD-7d: próbne obciążenie pali
 • WD-13: wykonanie kolumn betonowych pod podporą
 • WD-16: wykonanie skrzydła
 • PZM-16: wykonanie wlotu przepust
 • PZM-17: wykonanie płyty wlotowej na przepuście
 • PZ-19: wykonanie korpusu przyczółka
 • MS-8: wykonanie pali CFA podpory P2
 • MS-12: wykonanie pali CFA
 • PZM-2.1: wykonanie betonu podkładowego

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: wpusty od km 8+180 do km 8+280, od 17D.III.3 do 10D.II.9 od km 20+900 do km 21+000, 20DIII.1 do 20D.III.4 od km 21+070 do km 21+130, kolizja sanitarna s-34, kolizja sanitarna km12+100 P.W. I.K Piaseczno, kolizja S17, S-23, S29, S-29A, kolizja wodociągowa 30 Tarczyn
 • Melioracja: przebudowa Z.17.1
 • przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja nr SN6, kolizja nN8
 • przebudowa i zabezpieczenie teletechniki: kolizja nr 8

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach, zbiornikach ZB24, ZB24A, ZB46A, ZB46B

Roboty mostowe:

 • WD-7d: próbne obciążenie pali
 • WD-15: wykonanie przyczółka P4
 • WD-18: wykonanie skrzydeł
 • MS-8: wykonanie pali CFA podpory P2
 • MS-12: wykonanie pali CFA

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: wpusty od km 8+000 do km 8+200, od 17D.III.3 do 10D.II.9 od km 20+900 do km 21+000, 20DIII.1 do 20D.III.4 od km 21+070 do km 21+130
 • Melioracja: przebudowa Z.15
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja nr SN6, nN8
 • Przebudowa i zabezpieczenie teletechniki: kolizja nr 8

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, serwisowych, łącznicach, zbiornikach ZB33, ZB34, ZB35, ZB46A, ZB46B

Roboty mostowe:

 • PZ-15: wykonanie fundamentów P1
 • WD-18: wykonanie skrzydeł
 • PZM-13: wykonywanie fundamentu pod wlot i wylot
 • WS-9: wykonanie betonu podkładowego pod fundament P2
 • WD-16: wykonanie korpusu P1
 • MS-8: wykonanie pali CFA podpory P2

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: wpusty od km 8+000 do km 8+200, od 6D.III.15 do gD.III.18 od km 7+600 do km 7+700
 • Melioracja: przebudowa Z.17.1
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja nr SN6, nN8

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • Osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice
 • Roboty ziemne na drogach lokalnych, łącznicach, zbiornikach ZB33, ZB34, ZB35, ZB46A, ZB46B
 • Odhumusowanie zbiornika ZB23

Roboty mostowe:

 • WD-7a: wykonanie fundamentu P1
 • WD-9c: wykonanie słupów P2, korpusu podpory P1
 • PZ-19: wykonanie korpusu podpory P1
 • WS-9: wykonanie fundamentu P1
 • WD-16: wykonanie korpusu P1
 • MS-8: wykonanie pali CFA podpory P1

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa 50.19-12 wraz z wpustami od km 7+730 do km 8+200, wpusty deszczowe skarpowe od km 7+970 do km 8+200, od km 20+250 do km 21+000
 • Melioracja: przebudowa Z.18.1
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja nr SN7, nN4, nN8

 

STYCZEŃ 2022

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice
 • roboty ziemne na drogach lokalnych, łącznicach, zbiornikach ZB23, 35
 • odhumusowanie zbiornika ZB23

Roboty mostowe:

 • WD-7a: wykonanie betonu podkładowego pod podpory
 • WD-7c: wykonanie pali pod obiektem
 • PZM+P-16: wykonanie płyt dennych głowic wlotów lewego i prawego
 • PZ-15: wykonanie fundamentów P1 i P2
 • WS-9: wykonanie fundamentu P1

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa 50.19-12 wraz z wpustami od km 7+730 do km 8+200, wpusty deszczowe skarpowe od km 7+970 do km 8+200, od km 20+250 do km 21+000
 • Melioracja: przebudowa Z.18.1
 • przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja nr SN6

 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice
 • roboty ziemne na drogach lokalnych, łącznicach, zbiornikach ZB33, 34, 46A, 35, 46B
 • wykonanie pali przemieszczeniowych jako wzmocnienie podłoża w km 11+200 – 11+500

Roboty mostowe:

 • WD-7a: wykonanie betonu podkładowego pod podpory
 • WD-16 i WD-18: wykonanie słupów

Roboty branżowe:

 • przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja nr nN4 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice
 • wykonanie pali przemieszczeniowych jako wzmocnienie podłoża w km 11+200 – 11+500

Roboty mostowe:

 • WD-15: wykonanie korpusu podpory
 • WD-9c: wykonanie fundamentu P2

Roboty branżowe:

 • przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja nr SN 6, nN4 

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie, wykopy podłoża, platformy pod palownice
 • wykonanie pali - MS-8

Roboty branżowe:

 • przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja nr SN 6, nN4 

 

GRUDZIEŃ 2021

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie podłoża, odhumusowanie, platformy pod palownice
 • wykonywanie próbnych pali przemieszczeniowych dla odcinków wymagających wzmocnienia podłoża gruntowego
 • wykonywanie prac związanych z ulepszaniem podłoża pod nasypy
 • wykonywanie wykopów pod zbiornik ZB46B

Roboty branżowe:

 • melioracje: przebudowa Z12.1, Z12.2
 • przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja nr SN 7

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie podłoża, odhumusowanie, platformy pod palownice
 • wykonywanie próbnych pali przemieszczeniowych dla odcinków wymagających wzmocnienia podłoża gruntowego
 • wykonywanie prac związanych z ulepszaniem podłoża pod nasypy
 • wykonywanie wykopów

Roboty branżowe:

 • melioracje: przebudowa Z19.1, Z12.1, Z12.2
 • przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja nr  7, 4, przebudowa i zabezpieczenie teletechniki: kolizja nr 7, 8

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie podłoża, odhumusowanie, platformy pod palownice
 • wykonywanie próbnych pali przemieszczeniowych dla odcinków wymagających wzmocnienia podłoża gruntowego
 • wykonywanie prac związanych z ulepszaniem podłoża pod nasypy
 • wykonywanie wykopów; stabilizacji podłoża
 • formowanie Górnej Warstwy Nasypu
 • roboty ziemne na drogach lokalnych i technologicznych
 • osuszanie nasypu, formowanie nasypu
 • wykonywanie prac związanych z ulepszaniem podłoża pod nasypy
 • wykonywanie wykopów; stabilizacji podłoża
 • wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

Roboty mostowe:

 • Obiekt WS-17– wykonywanie fundamentu
 • Obiekt PZM-15 – ułożenie betonu podkładowego pod fundamenty
 • Obiekt PZM+P-16 – montaż prefabrykatów obiektu

Roboty branżowe:

 • melioracje: przebudowa Z22.1, Z22.2
 • przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja nr  7, 8, przebudowa i zabezpieczenie teletechnik

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ WYKONAWCA ODC. A

POLAQUA Spółka z o. o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno
http://www.polaqua.pl/

/ WYKONAWCA ODC. B

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie
http://www.intercor.eu

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu