POIS RP GDDKiA FS

Postęp Robót, Odcinek B

Dnia 02.10.2019 Wojewoda Mazowiecki wydał Decyzję ZRiD dla Zadania nr 1.

Dnia 30.12.2019 Wojewoda Mazowiecki wydał Decyzję ZRiD dla Zadania nr 2. 

GRUDZIEŃ 2021

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie podłoża, odhumusowanie, wykonanie platformy pod palownice
 • wykonywanie próbnych pali przemieszczeniowych dla odcinków wymagających wzmocnienia podłoża gruntowego
 • wykonywanie prac związanych z ulepszaniem podłoża pod nasypy
 • wykonywanie wykopów; stabilizacji podłoża
 • formowanie Górnej Warstwy Nasypu
 • roboty ziemne na drogach lokalnych i technologicznych
 • osuszanie nasypu, formowanie nasypu
 • wykonywanie prac związanych z ulepszaniem podłoża pod nasypy
 • wykonywanie wykopów; stabilizacji podłoża
 • wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

Roboty mostowe:

 • Obiekt WD-9C – wykonywanie kolumn betonowych
 • Obiekt PZ-15 – wykonanie pali przemieszczeniowych
 • Obiekt WS-9 – wykonanie kolumn betonowych
 • Obiekt WD-16 – betonowanie fundamentu
 • Obiekt WS-19 – betonowanie fundamentu
 • Obiekt WD-15 – betonowanie słupów podpory
 • Obiekt MD-8a – wykonywanie prac związanych z ułożeniem betonu podkładowego pod fundamenty

Roboty branżowe:

 • melioracje: przebudowa Z13.1, Z48, Z16.2, Z24, Z21.1, Z19.2, Z19.3, Z8.2.
 • przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja nr  7, 8, przebudowa i zabezpieczenie teletechniki: kolizja nr 7, 8.

 

LISTOPAD 2021

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • osuszanie nasypu, formowanie nasypu, skarpowanie nasypu, profilowanie podłoża, odhumusowanie, wykonanie platformy pod palownice
 • wykonywanie próbnych pali przemieszczeniowych dla odcinków wymagających wzmocnienia podłoża gruntowego
 • wykonywanie prac związanych z ulepszaniem podłoża pod nasypy
 • wykonywanie wykopów; stabilizacji podłoża
 • roboty ziemne na drogach lokalnych i technologicznych
 • osuszanie nasypu, formowanie nasypu
 • wykonywanie prac związanych z ulepszaniem podłoża pod nasypy
 • wykonywanie wykopów; stabilizacji podłoża

Roboty mostowe:

 • Obiekt WD-9C – wykonywanie kolumn betonowych
 • Obiekt PZ-15 – wykonanie pali przemieszczeniowych
 • Obiekt PZM+P-14 – wykonanie kolumn betonowych
 • Obiekt PZM+P-16 – wykonanie fundamentów głowic wlotu i wylotu
 • Obiekt WD-16 – wykonywanie prac związanych z ułożeniem betonu podkładowego pod fundamenty
 • Obiekt WD-18 – betonowanie fundamentu
 • Obiekt WS-19 – betonowanie fundamentu
 • Obiekt WS-17 – wykonywanie prac związanych z ułożeniem betonu podkładowego pod fundamenty
 • Obiekt PZ-19 – wykonywanie prac związanych z ułożeniem betonu podkładowego pod fundamenty

Roboty branżowe:

 • melioracje: przebudowa Z11.1, Z19.1, Z21.1
 • przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja nr  7, 8, przebudowa i zabezpieczenie teletechniki: kolizja nr 7, 8

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • osuszanie nasypu, formowanie nasypu
 • wykonywanie próbnych pali przemieszczeniowych dla odcinków wymagających wzmocnienia podłoża gruntowego
 • wykonywanie prac związanych z ulepszaniem podłoża pod nasypy
 • wykonywanie wykopów; stabilizacji podłoża

Roboty ziemne na drogach lokalnych i technologicznych:

 • osuszanie nasypu, formowanie nasypu
 • wykonywanie prac związanych z ulepszaniem podłoża pod nasypy
 • wykonywanie wykopów; stabilizacji podłoża

Roboty mostowe:

 • Obiekt WD-9C – wykonywanie kolumn betonowych, roboty ziemne
 • Obiekt PZ-15 – wykonanie pali przemieszczeniowych
 • Obiekt WS-17 – wykonywanie prac związanych z ułożeniem betonu podkładowego pod fundamenty
 • Obiekt PZ-19 – wykonywanie prac związanych z ułożeniem betonu podkładowego pod fundamenty

Roboty branżowe:

 • melioracje: przebudowa Z16.1 Z.24, Z.21.1
 • przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja nr 4, 7, 8, przebudowa i zabezpieczenie teletechniki: kolizja nr 7, 8

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • osuszanie nasypu, formowanie nasypu
 • wykonywanie próbnych pali przemieszczeniowych dla odcinków wymagających wzmocnienia podłoża gruntowego
 • wykonywanie prac związanych z ulepszaniem podłoża pod nasypy
 • wykonywanie wykopów; stabilizacji podłoża

Roboty mostowe:

 • Obiekt WD-15 – wykonywanie fundamentów podpór
 • Obiekt PZ-15 – wykonanie pali przemieszczeniowych
 • Obiekt WD-16 – wykonywanie kolumn betonowych; wykonywanie prac związanych z ułożeniem betonu podkładowego pod fundamenty
 • Obiekt WS-17 – wykonywanie kolumn betonowych
 • Obiekt WD-18 – zbrojenie fundamentu
 • Obiekt WS-19 – wykonywanie prac związanych z ułożeniem betonu podkładowego pod fundamenty
 • Obiekt PZ-19 – wykonywanie ścian oporowych z grodzic stalowych; wykonywanie pali
 • Obiekt PMZ+P-16 - wykonywanie prac związanych z ułożeniem betonu podkładowego pod fundamenty

Roboty branżowe:

 • melioracje: przebudowa Z19.1, Z.24, Z.35
 • przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja nr 4, 6, 7, przebudowa i zabezpieczenie teletechniki: kolizja nr 8

Wykonawca prowadzi prace:

Roboty ziemne na trasie głównej:

 • osuszanie nasypu, formowanie nasypu
 • wykonywanie próbnych pali przemieszczeniowych dla odcinków wymagających wzmocnienia podłoża gruntowego
 • wykonywanie prac związanych z ulepszaniem podłoża pod nasypy
 • wykonywanie wykopów

Roboty mostowe:

 • Obiekt MS-8 – wykonywanie pali testowych
 • Obiekt WD-15 – wykonywanie fundamentów podpór
 • Obiekt PZ-15 – montaż konstrukcji do próbnego obciążenia pali przemieszczeniowych
 • Obiekt WD-16 – wykonywanie kolumn betonowych
 • Obiekt WS-17 – wykonywanie kolumn betonowych
 • Obiekt WD-18 – wykonywanie prac związanych z ułożeniem betonu podkładowego pod fundamenty
 • Obiekt WS-19 – wykonywanie wykopów pod fundamenty, wykonywanie prac związanych z ułożeniem betonu podkładowego pod fundamenty
 • Obiekt PZ-19 – wykonywanie ścian oporowych z grodzic stalowych; wykonywanie pali

Roboty branżowe:

 • melioracje: przebudowa Z11.1, Z19.1, Z.24, Z.35
 • przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja nr 4, 8, przebudowa i zabezpieczenie teletechniki: kolizja nr 7

PAŹDZIERNIK 2021

Trwają roboty przygotowawcze na drogach lokalnych, ciągu głównym, trwa osuszanie nasypów.

W branży sanitarnej trwają prace dotyczące : melioracji, trwają roboty przygotowawcze dotyczące obiektów: PZ15, PZ19 oraz WD-18.

 

Trwają roboty przygotowawcze na drogach lokalnych, ciągu głównym, trwa osuszanie nasypów. Trwa odhumusowanie i formowanie  nasypu oraz ulepszanie podłoża TG, trwają prace na drodze technologicznej.

W branży sanitarnej trwają prace dotyczące : melioracji, trwają roboty przygotowawcze i konstrukcyjne dotyczące obiektów: PZ15, WD15, trwa wbijanie ścianek szczelnych oraz wykonywanie pali na obiekcie PZ19, wykonywanie kolumn betonowych na obiektach WD16, WD18, rozpoczęto prace przy przepustach drogowych, realizowany jest transport materiałów na nasypy oraz dostawa kruszywa.

 

Roboty ziemne: osuszanie nasypu, formowanie nasypu, osuszanie podłoża, wykop: TG,

Roboty mostowe: wykonanie ścianek szczelnych na obiekcie PZ19, Wykonanie pali fundamentowych na obiekcie PZ-19, wykonanie kolumn betonowych na obiekcie WD-16, prace fundamentowe na obiekcie WS-19,

Prace branżowe:

Melioracje: przebudowa Z52.1, Z52.2, Z49.2, Z49.1, Z43.1, Z43.2, Z42, Z13.1, Z11.1, Z27.1, Z27.2, Z16.1, Z18.1, Z46, Z47, Z50, Z48,

przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja nr 4, 8, przebudowa i zabezpieczenie teletechniki: kolizja nr 7

 

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ WYKONAWCA ODC. A

POLAQUA Spółka z o. o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno
http://www.polaqua.pl/

/ WYKONAWCA ODC. B

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie
http://www.intercor.eu

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu