POIS RP GDDKiA FS
Wtorek, 16/11/2021

Zmiana tymczasowej organizacji ruchu na ulicy Dawidowskiej w miejscowości Zamienie


W dniu 17.11.2021r. planowane jest wprowadzenie kolejnego etapu tymczasowej organizacji ruchu na ulicy Dawidowskiej w miejscowości Zamienie

Zmiana będzie polegać na przełożeniu ruchu z ciągu tymczasowego, tzw. bypassa na nowy bypass (wykonany w starym przebiegu ulicy Dawidowskiej). Zmiana organizacji ruchu spowodowana jest koniecznością wykonania ciągłości nawierzchni na trasie głównej oraz kontynuacji prac na kładce dla pieszych.

Zmiana organizacji ruchu nie powoduje zmiany kursowania linii dziennych.

Przewidywany czas trwania zmiany organizacji ruchu – marzec 2022r.


/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ WYKONAWCA ODC. A

POLAQUA Spółka z o. o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno
http://www.polaqua.pl/

/ WYKONAWCA ODC. B

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie
http://www.intercor.eu

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu