POIS RP GDDKiA FS

Postęp Robót, Odcinek A

S7 A 13122022

Dnia 07.08.2019 Wojewoda Mazowiecki wydał Decyzję ZRiD.

STYCZEŃ 2023

 

Wykonawca zakończył prace budowlane. Trwa usuwanie usterek.

 

GRUDZIEŃ 2022

 

Wykonawca prowadził prace utrzymaniowe

 

LISTOPAD 2022

Tydzień IV

Wykonawca prowadził prace:

Nowy ZRID:

Trwają roboty związane z SZR

Trwają odbiory Robót, w tym przekazywanie listy usterek do Wykonawcy, celem ich usunięcia

 

Tydzień II

 

Roboty budowlane zostały zakończone,

 

Tydzień I 

Wykonawca prowadzi prace:

Nowy ZRID:

 • Roboty brukarskie: zatoka autobusowa, ul. Błędna
 • Oznakowanie poziome

Pozostałe: humusowanie, konstrukcje wsporcze

Znaki: oznakowanie pionowe

 

PAŹDZIERNIK 2022

Tydzień IV 

Wykonawca prowadzi prace:

Nowy ZRID:

 • Roboty brukarskie: ul. Arakowa, ul. Starzyńskiego, ul. Dawidowska

Pozostałe: humusowanie, konstrukcje wsporcze,

Znaki: oznakowanie pionowe

Przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznej: budowa kabla SN PGE Dystrybucja,          

 

Tydzień III

Wykonawca prowadzi prace:

Nowy ZRID:

 • Balustrady dla pieszych U-11a: ul. Dawidowska
 • Podbudowa C90/3: ul. Starzyńskiego, ul. Arakowa
 • Roboty brukarskie: ul. Arakowa, ul. Starzyńskiego, ul. Dawidowska

Pozostałe: humusowanie, konstrukcje wsporcze

Znaki: oznakowanie pionowe,

 

Tydzień II

Wykonawca prowadzi prace:

Nowy ZRID:

 • Roboty ziemne: ul. Arakowa, ul. Dawidowska
 • Podbudowa C90/3: ul. Dawidowska
 • Roboty brukarskie: ul. Arakowa, ul. Starzyńskiego, ul. Dawidowska

Pozostałe: humusowanie, konstrukcje wsporcze

Znaki: oznakowanie pionowe

 

Tydzień I

Wykonawca prowadzi prace:

Nowy ZRID:

 • Podbudowa C90/3: ul. Dawidowska, ul. Arakowa, ul. Starzyńskiego
 • Warstwa ścieralna KR1: ul. Arakowa
 • Podbudowa bitumiczna KR3 i w. wiążąca KR3: wjazd do Action
 • W. ścieralna KR3: ul. Arakowa, ul. Błędna, wjazd do Action
 • W-wa ścieralna KR1: ul. Arakowa
 • W-wa ścieralna KR5: ul. Dawidowska, ul. Starzyńskiego
 • Roboty brukarskie: wjazd do Action
 • Oznakowanie pionowe: ul. Starzyńskiego
 • Kanalizacja deszczowa i sanitarna ; ul Dawidowska, ul. Starzyńskiego, ul. Postępu
 • Budowa kabla SN PGE Dystrybucja

 

WRZESIEŃ 2022 

Tydzień IV

Wykonawca prowadzi prace::

Nowy ZRID:

 • Podbudowa C3/4: ul. Arakowa
 • Podbudowa C5/6: ul. Dawidowska
 • Podbudowa C90/3: ul. Dawidowska, ul. Arakowa, ul. Błędna
 • Warstwa Ulepszonego Podłoża C0,4/0,5: ul. Dawidowska
 • Warstwa wiążąca KR1: ul. Arakowa
 • Podbudowa bitumiczna KR3: ul .Błędna, ul. Arakowa
 • Podbudowa bitumiczna KR5: ul. Dawidowska
 • W-wa wiążąca KR5: ul .Dawidowska
 • Roboty brukarskie: ul. Starzyńskiego, ul. Dawidowska, ul. Arakowa, ul. Błędna
 • Kanalizacja deszczowa i sanitarna ; ul Dawidowska, ul. Starzyńskiego
 • Przebudowa sieci gazowej ul Postępu, kolizji G3 na ul. Arakowej
 • Montaż oświetlenia ul. Postępu i ul. Arakowa
 • Budowa kabla 5N PGE Dystrybucja
 • S7: Montaż systemu SZR,

 

Tydzień III

Wykonawca prowadzi prace:

 • Nowy ZRID: roboty ziemne, rozbiórkowe, podbudowy, warstwy mrozoochronne, roboty brukarskie: ul. Arakowa, ul. Dawidowska, ul. Starzyńskiego, roboty bitumiczne,Kanalizacja deszczowa i sanitarna: nowy zrid: ul. Starzyńskiego, ul. Dawidowska
 • Nowy ZRID: przebudowa sieci wodociągowej W3 na ul. Arakowej, sieci gazowej na ul. Postępu, montaż rur osłonowych sieci elektroenergetycznej,
 • Montaż systemu SZR

 

Tydzień II

Wykonawca prowadzi prace:

 • Roboty ziemne, rozbiórkowe, podbudowy, warstwy mrozoochronne, roboty brukarskie: ul. Arakowa, ul. Dawidowska, ul. Starzyńskiego, roboty bitumiczne,
 • Kanalizacja deszczowa i sanitarna: nowy zrid: ul. Starzyńskiego, ul. Dawidowska

Nowy ZRID:

 • Przebudowa sieci wodociągowej W3 na ul. Arakowej, sieci gazowej na ul. Postępu, montaż rur osłonowych sieci elektroenergetycznej
 • Montaż systemu SZR

 

Tydzień I 

Wykonawca prowadzi prace:

 • Nowy ZRID: roboty ziemne, rozbiórkowe, podbudowy, warstwy mrozoochronne, roboty brukarskie: ul. Arakowa, ul. Dawidowska, ul. Starzyńskiego
 • Oznakowanie poziome: węzły

Roboty branżówe

 • Kanalizacja deszczowa i sanitarna: nowy zrid: ul. Starzyńskiego, ul. Dawidowska
 • Nowy ZRID: przebudowa sieci wodociągowej W3 na ul. Arakowej, sieci gazowej na ul. Postępu, montaż rur osłonowych sieci elektroenergetycznej
 • Montaż systemu SZR

 

SIERPIEŃ 2022

Tydzień V

Wykonawca prowadzi prace:

 • Humusowanie: poprawki
 • Przepusty: poprawki
 • Roboty rozbiórkowe: frezowanie ul. Arakowa, ul. Dawidowska, ul. Starzyńskiego
 • Roboty brukarskie: poprawki
 • Oznakowanie pionowe i poziome: węzły
 • Ogrodzenia: poprawki
 • Nasadzenia: poprawki
 • Oznakowanie poziome: TG, węzły, drogi serwisowe
 • Obiekty inżynieryjne: poprawki
 • Prace utrzymaniowe

Roboty Branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa i sanitarna: regulacje i poprawki
 • Obiekty inżynieryjne: poprawki
 • Kanalizacja tłoczna i zbiorniki: poprawki
 • Montaż systemu SZR
 • Roboty budowlane na obiektach OUD: roboty porządkowe

Tydzień IV

Wykonawca prowadzi prace:

 • Humusowanie: poprawki
 • Przepusty: poprawki
 • Roboty brukarskie: poprawki
 • Oznakowanie pionowe i poziome: węzły
 • Ogrodzenia: poprawki
 • Nasadzenia: poprawki
 • Oznakowanie poziome: TG, węzły, drogi serwisowe
 • Obiekty inżynieryjne: poprawki
 • Prace utrzymaniowe

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa i sanitarna: regulacje i poprawki
 • Obiekty inżynieryjne: poprawki
 • Kanalizacja tłoczna i zbiorniki: poprawki
 • Montaż systemu SZR
 • Roboty budowlane na obiektach OUD: roboty porządkowe

 

Tydzień III

Wykonawca prowadzi prace:

 • Humusowanie: TG, drogi serwisowe, poprawki
 • Przepusty: poprawki
 • Roboty brukarskie: poprawki
 • Oznakowanie pionowe i poziome: węzły
 • Ogrodzenia: poprawki
 • Oznakowanie poziome: TG, węzły, drogi serwisowe
 • Obiekty inżynieryjne: poprawki
 • Prace utrzymaniowe

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa i sanitarna: regulacje i poprawki, czyszczenie dna zbiorników
 • Obiekty inżynieryjne: poprawki
 • Kanalizacja tłoczna i zbiorniki: poprawki
 • Montaż systemu SZR
 • Roboty budowlane na obiektach OUD: roboty porządkowe

 

Tydzień II

Wykonawca prowadzi prace:

 • Humusowanie: TG, drogi serwisowe, poprawki
 • Przepusty: poprawki
 • Roboty brukarskie: chodnik na ul. Postępu, poprawki
 • Oznakowanie pionowe: węzły, TG
 • Ogrodzenia: poprawki
 • Bariery energochłonne : TG
 • Oznakowanie poziome: TG, węzły, drogi serwisowe
 • Obiekty inżynieryjne: poprawki
 • Prace utrzymaniowe

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa i sanitarna: regulacje i poprawki
 • Obiekty inżynieryjne: poprawki
 • Kanalizacja tłoczna i zbiorniki: poprawki
 • Przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznej oraz oświetlenia:  oświetlenie – prace wykończeniowe
 • Montaż systemu SZR
 • Roboty budowlane na obiektach OUD: pomieszczenie wytwornic solanki

 

Tydzień I

Wykonawca prowadzi prace:

 • Humusowanie: TG, drogi serwisowe
 • Roboty brukarskie: chodnik na ul. Postępu, poprawki
 • Oznakowanie pionowe: węzły, TG
 • Oznakowanie poziome: TG, węzły, drogi serwisowe
 • Obiekty inżynieryjne: poprawki
 • Prace utrzymaniowe

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa i sanitarna: regulacje i poprawki
 • Kanalizacja tłoczna i zbiorniki: poprawki
 • Przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznej oraz oświetlenia:  oświetlenie – prace wykończeniowe
 • Montaż systemu SZR
 • Roboty budowlane na obiektach OUD: pomieszczenie wytwornic solanki

 

LIPIEC 2022

Tydzień IV

Wykonawca prowadzi prace:

 • Humusowanie: TG, drogi serwisowe
 • Oznakowanie pionowe: węzły, TG
 • Oznakowanie poziome: TG, węzły, OUD
 • Prace utrzymaniowe

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa i sanitarna: próby szczelności kanałów deszczowych
 • Przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznej oraz oświetlenia:  zasilanie OUD
 • Montaż systemu SZR
 • Roboty budowlane i elektryczne na obiektach OUD

 

Tydzień III

Wykonawca prowadzi prace:

 • Humusowanie: TG, drogi serwisowe
 • Roboty brukarskie: ul. Postępu, ul. Raszyńska
 • Oznakowanie pionowe: węzły, TG
 • Oznakowanie poziome: TG, węzły, OUD
 • Prace utrzymaniowe

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa i sanitarna: próby szczelności kanałów deszczowych
 • Przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznej oraz oświetlenia:  zasilanie OUD
 • Montaż systemu SZR

 

Tydzień II

Wykonawca prowadzi prace:

 • Humusowanie: TG, drogi serwisowe
 • Roboty brukarskie: OUD, przy TG, DL4L, DL8P, ul. Postępu, ul. Baletowa
 • Ogrodzenia: TG, OUD
 • Pobocze z kruszywa: ul. Postępu
 • Oznakowanie pionowe: drogi poprzeczne, węzły, TG, drogi serwisowe
 • Oznakowanie poziome: TG, węzły, OUD
 • Pobocze z kruszywa: zjazdy
 • Nasadzenia zieleni
 • Prace utrzymaniowe

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa i sanitarna: próby szczelności kanałów deszczowych
 • Przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznej oraz oświetlenia:  zasilanie OUD
 • Montaż systemu SZR
 • Roboty budowlane i elektryczne na obiektach OUD

 

Tydzień I

Wykonawca prowadzi prace:

 • Humusowanie: TG, drogi serwisowe
 • Roboty brukarskie: OUD, przy TG, ul. Postępu, DW721
 • Bariery energochłonne: przejazdy awaryjne
 • Ogrodzenia: TG, OUD
 • Pobocze z kruszywa: ul. Postępu
 • Oznakowanie pionowe: drogi poprzeczne, węzły, TG, drogi serwisowe
 • Oznakowanie poziome: TG, węzły
 • Pobocze z kruszywa: zjazdy
 • Nasadzenia zieleni
 • Prace utrzymaniowe

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa i sanitarna: budowa ścieków skarpowych na TG, próby szczelności kanałów deszczowych
 • Przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznej oraz oświetlenia:  zasilanie OUD
 • Montaż systemu SZR
 • Kanał technologiczny
 • Roboty budowlane i sanitarne na obiektach OUD

 

CZERWIEC 2022

Tydzień V

Wykonawca prowadzi prace:

 • Humusowanie: TG, drogi serwisowe
 • Roboty brukarskie: OUD, przy TG, ul. Postępu, ul. Raszyńska
 • W-wa wiążąca KR1: zjazdy, DL4L, ul. Słoneczna, ul. Postępu
 • W-wa ścieralna KR1: zjazdy, DL4L, ul. Słoneczna, ul. Postępu
 • Bariery energochłonne: TG, węzeł Zamienie, węzeł Lesznowola
 • Ogrodzenia: TG, OUD
 • Pobocze z kruszywa: ul. Postępu
 • Oznakowanie pionowe: drogi poprzeczne, węzły, TG, drogi serwisowe
 • Oznakowanie poziome: TG, węzły
 • Pobocze z kruszywa: w. Zamienie,
 • Nasadzenia zieleni
 • Prace utrzymaniowe

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa i sanitarna: budowa ścieków skarpowych na TG, próby szczelności kanałów deszczowych, czyszczenie kanałów deszczowych, montaż i rozruch pompowni P9
 • Przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznej oraz oświetlenia: oświetlenie, zasilanie OUD, zasilanie SZR i przepompowni
 • Kanał technologiczny
 • Ekrany akustyczne: wypełnienia trocinobetonowe, roboty wykończeniowe, wykonywanie wyjść ewakuacyjnych
 • Montaż wagi na terenie OUD, roboty budowlane i sanitarne na obiektach OUD

 

Tydzień IV

Wykonawca prowadzi prace:

 • Humusowanie: TG, drogi serwisowe
 • Roboty brukarskie: OUD, przy TG, ul. Postępu, ul. Raszyńska
 • W-wa wiążąca KR1: zjazdy, DL4L, DL6P
 • W-wa ścieralna KR1: zjazdy, DL4L, DL3P, DL6P, ul. Słoneczna
 • Bariery energochłonne: TG, węzeł Zamienie, węzeł Lesznowola
 • Ogrodzenia: TG, OUD
 • Pobocze z kruszywa: węzeł Zamienie
 • Oznakowanie pionowe: drogi poprzeczne, węzły, TG, drogi serwisowe
 • Oznakowanie poziome: TG, węzły
 • Pobocze z kruszywa: w. Zamienie
 • Nasadzenia zieleni
 • Prace utrzymaniowe

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa i sanitarna: budowa ścieków skarpowych na TG, próby szczelności kanałów deszczowych, czyszczenie kanałów deszczowych
 • Przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznej oraz oświetlenia: oświetlenie, zasilanie OUD, zasilanie SZR i przepompowni
 • Kanał technologiczny
 • Ekrany akustyczne: wypełnienia trocinobetonowe, roboty wykończeniowe, wykonywanie wyjść ewakuacyjnych
 • Montaż wagi na terenie OUD, roboty budowlane i sanitarne na obiektach OUD

 

Tydzień III

Wykonawca prowadzi prace:

 • Roboty ziemne: TG, OUD – rowy i pobocza
 • Humusowanie: ul. Dawidowska, DL4L, DL6P, Węzeł Zamienie
 • Roboty brukarskie: OUD, DL1P, DL2L, ul. Postępu, ul. Słoneczna
 • W-wa wiążąca KR1: zjazdy
 • W-wa ścieralna KR1: zjazdy, ścieżka rowerowa DL4L
 • W-wa ścieralna KR3: ul. Słoneczna
 • W-wa ścieralna KR5: ul. Postępu, Rondo Postępu, Rondo DW721
 • W-wa ścieralna KR6: węzeł Lesznowola łącznica
 • Bariery energochłonne: TG, węzeł Zamienie, węzeł Lesznowola
 • Ogrodzenia: TG, OUD
 • Pobocze z kruszywa: węzeł Zamienie, DL5P
 • Oznakowanie pionowe: drogi poprzeczne, węzły, drogi serwisowe, TG
 • Oznakowanie poziome: TG, węzły
 • Pobocze z kruszywa: w. Lesznowola
 • Nasadzenia zieleni
 • Prace utrzymaniowe

Roboty mostowe:

 • WD-3a: prace wykończeniowe
 • Kp-3b: prace wykończeniowe
 • WD-4: prace wykończeniowe
 • WS-5: prace wykończeniowe
 • WD-6.1: prace wykończeniowe
 • PZM-1.1: prace wykończeniowe

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa i sanitarna: budowa ścieków skarpowych na TG, próby szczelności kanałów deszczowych, czyszczenie kanałów deszczowych
 • Przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznej oraz oświetlenia: oświetlenie, zasilanie OUD, zasilanie SZR i przepompowni
 • Kanał technologiczny
 • Ekrany akustyczne: wypełnienia trocinobetonowe, roboty wykończeniowe, wykonywanie wyjść ewakuacyjnych
 • Montaż wagi na terenie OUD

 

Tydzień II

Wykonawca prowadzi prace:

 • Roboty ziemne: TG, OUD – plantowanie terenów zielonych
 • Humusowanie: OUD, DL4L, Węzeł Zamienie, Węzeł Lesznowola
 • Roboty brukarskie: ul. Krasickiego, DL6P, DW721, Węzeł Lesznowola, OUD, ul. Baletowa, DL4L, DL3P, Rondo Lesznowola, ul. Dawidowska
 • W-wa ścieralna KR1: ścieżka rowerowa przy DL3P, ścieżka rowerowa ul. Raszyńska
 • W-wa ścieralna KR3: OUD wjazdy, ul. Krasickiego, wjazdy awaryjne TG
 • W-wa ścieralna KR5: DW721
 • W-wa ścieralna KR6: węzeł Lesznowola
 • Bariery energochłonne: TG, węzły
 • Ogrodzenia: TG, zbiorniki, OUD
 • Pobocze z kruszywa: DL6P, DL7P, ul. Dawidowska
 • Oznakowanie poziome: TG
 • Prace utrzymaniowe

Roboty mostowe:

 • WS-1: prace wykończeniowe – roboty brukarskie
 • WD-4: prace wykończeniowe – roboty brukarskie
 • WS-5, WS-7: prace wykończeniowe – roboty brukarskie

 Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa i sanitarna: budowa ścieków skarpowych na TG, próby szczelności kanałów deszczowych, czyszczenie kanałów deszczowych
 • Przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznej oraz oświetlenia: oświetlenie
 • Kanał technologiczny, montaż małej stacji pogodowej OUD
 • Ekrany akustyczne: wypełnienia trocinobetonowe, roboty wykończeniowe

 

Tydzień I

Wykonawca prowadzi prace:

 • Roboty ziemne: TG, OUD – rowy i pobocza
 • Humusowanie: OUD, DL4L, Węzeł Zamienie
 • Przepusty: DL3P, ul. Raszyńska
 • Roboty brukarskie: ul. Krasickiego, DL6P, DW721, Węzeł Lesznowola, OUD, ul. Baletowa, DL4L, DL3P
 • Nawierzchnia z Kruszywa Łamanego Stabilizowanego Mechanicznie: pasy technologiczne
 • W-wa wiążąca KR3: połączenie DW721 z DL8P
 • W-wa wiążąca KR6: węzeł Lesznowola
 • W-wa wiążąca KR7: styk do węzła Lotnisko
 • W-wa ścieralna KR1: ścieżka rowerowa DL3P, ul. Raszyńska
 • W-wa ścieralna KR3: łącznik DW721, a DL8P
 • W-wa ścieralna KR5: ul. Dawidowska
 • Bariery energochłonne: TG, węzeł Zamienie, węzeł Lesznowola, drogi serwisowe
 • Ogrodzenia: TG, zbiorniki
 • Pobocze z kruszywa: węzeł Zamienie, DL5P
 • Oznakowanie pionowe: węzeł Zamienie, węzeł Lesznowola, TG
 • Oznakowanie poziome: TG,
 • Prace utrzymaniowe

Roboty mostowe:

 • WS-1: wykonywanie hydrofobizacji, prace wykończeniowe – roboty brukarskie, wykonywanie ścieku przykrawężnikowego
 • WD-3a: wykonywanie hydrofobizacji
 • Kp-3b: wykonywanie hydrofobizacji
 • WD-4: wykonywanie powłoki ochronnej, wykonywanie przeciwspadków
 • WS-5: wykonywanie powłoki ochronnej
 • WD-6.1: wykonywanie powłoki ochronnej, wykonywanie hydrofobizacji, wykonywanie przeciwspadków
 • PZM 2.1: wykonywanie hydrofobizacji
 • PZM-2.2: wykonywanie hydrofobizacji, wykonywanie przeciwspadków
 • PZM-1.1, PZM-1.2: wykonywanie hydrofobizacji
 • PZM-1.3: wykonywanie hydrofobizacji, wykonywanie przeciwspadków
 • PZM-1.4: wykonywanie hydrofobizacji
 • WS-7: wykonywanie powłoki ochronnej

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa i sanitarna: budowa ścieków skarpowych na TG, próby szczelności kanałów deszczowych, czyszczenie kanałów deszczowych
 • Przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznej oraz oświetlenia: oświetlenie, zasilanie OUD
 • Ekrany akustyczne: wypełnienia trocinobetonowe, roboty wykończeniowe, wykonywanie wyjść ewakuacyjnych
 • Montaż wagi na terenie OUD

 

MAJ 2022

Tydzień IV

Wykonawca prowadzi prace:

 • Roboty ziemne: TG, OUD, DL4L– rowy i pobocza
 • Humusowanie: DL6P, DL3P, DL1P, węzeł Lesznowola
 • Roboty brukarskie: TG, Rondo Lesznowola, DL4L, DL3P, ul. Raszyńska
 • Nawierzchnia z KłSM: pasy technologiczne
 • Podbudowa bitumiczna KR3: łącznik DW721, a DL8P
 • Podbudowa bitumiczna KR6: węzeł Lesznowola
 • Podbudowa bitumiczna KR7: styk do węzła Lotnisko
 • W-wa wiążąca KR1: ul. Raszyńska – zjazdy, zjazdy DL3P, węzeł Zamienie, ul. Dawidowska
 • W-wa wiążąca KR3: łącznik DW721, DL8P
 • W-wa wiążąca KR6: węzeł Lotnisko
 • W-wa wiążąca KR7: styk do węzła Lotnisko
 • W-wa ścieralna KR1: ścieżka rowerowa DL5P, ul. Dawidowska
 • W-wa ścieralna KR3: DL7P, DL5P, DL3P, DL8P
 • W-wa ścieralna KR5: ul. Dawidowska
 • W-wa ścieralna KR6: węzeł Zamienie, węzeł Lesznowola
 • Ściek trójkątny: przy obiekcie WS-1
 • Bariery energochłonne: TG, DL4L, DL6P,
 • Ogrodzenia: TG, ZB1, ZB2, ZB3, ZB4, ZB7, ZB8, ZB9, Węzeł Zamienie i Węzeł Lesznowola
 • Pobocze z kruszywa: węzeł Zamienie, TG
 • Oznakowanie pionowe: węzeł Zamienie, węzeł Lesznowola, TG, ul. Raszyńska
 • Prace utrzymaniowe

Roboty mostowe:

 • WS-1: montaż barier, wykonywanie powłoki ochronnej
 • Kp-3b: wykonywanie nawierzchni, próbne obciążenie, roboty brukarskie
 • WD-6.1: wykonywanie hydrofobizacji, próbne obciążenie
 • WD-6.2: wykonywanie powłoki ochronnej
 • WD-6a: wykonywanie powłoki ochronnej
 • WS-5: montaż barier
 • PZM1.1, PZM-2.2, PZM-1.3, PZM-1.4: montaż barier

 Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa i sanitarna: budowa ścieków skarpowych na TG, próby szczelności kanałów deszczowych
 • Przebudowa i budowa sieci gazowej: przebudowa gazociągu G18 – umocnienia skarp
 • Przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznej oraz oświetlenia: oświetlenie, zasilanie OUD, montaż systemu SZR
 • Ekrany akustyczne: wypełnienia trocinobetonowe, roboty wykończeniowe

 

Tydzień III

Wykonawca prowadzi prace:

 • Roboty ziemne: TG, OUD, DL4L, DL8P – rowy i pobocza
 • Humusowanie: TG, DL6P, DL3P, DL1P, węzeł Lesznowola
 • Roboty brukarskie: TG, ul. Raszyńska, Rondo Lesznowola, DL4L, DL3P
 • Pobocze z kruszywa: TG, DL4L
 • W-wa ścieralna KR3: DL2L, wjazdy awaryjne 1+777, 6+375
 • W-wa ścieralna KR6: węzeł Lesznowola, węzeł Zamienie, węzeł Lotnisko
 • Podbudowa bitumiczna KR3: wjazd awaryjny 6+375
 • Podbudowa bitumiczna KR6: węzeł Lesznowola, węzeł Zamienie, węzeł Lotnisko
 • W-wa wiążąca KR1: DL3P
 • W-wa wiążąca KR3: OUD, wjazd awaryjny 6+375
 • W-wa wiążąca KR4: OUD
 • Nawierzchnia betonowa: prace porządkowe
 • Bariery energochłonne: TG
 • Ogrodzenia: TG, ZB1, ZB2, ZB3, ZB4, ZB7, ZB8, ZB9
 • Oznakowanie pionowe: węzeł Zamienie, węzeł Lesznowola, TG
 • Prace utrzymaniowe

Roboty mostowe:

 • WS-1: montaż barier
 • Kp-3b: wykonywanie nawierzchni, montaż balustrad
 • WD-4, WD-6.1: wykonywanie hydrofobizacji
 • WD-6.2: prace wykończeniowe – roboty brukarskie
 • WD-6a: prace wykończeniowe – roboty brukarskie
 • WS-5: montaż barier
 • WS-7: prace wykończeniowe – roboty brukarskie
 • PZM-2.2: wykonywanie nawierzchni na kapach

 Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa i sanitarna: budowa ścieków skarpowych na TG, próby szczelności kanałów deszczowych, montaż odpowietrzników
 • Przebudowa i budowa sieci gazowej: przebudowa gazociągu G18 – umocnienia skarp
 • Przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznej oraz oświetlenia: oświetlenie, przebudowa kolizji 220kv
 • Montaż Systemu Zarządzania Ruchem
 • Ekrany akustyczne: wypełnienia trocinobetonowe, roboty wykończeniowe

 

Tydzień II

Wykonawca prowadzi prace:

 • Roboty ziemne: TG, DL4L, OUD, pobocza i rowy
 • Podbudowa C90/3: DL3P, DL5P
 • Humusowanie: TG, DL6P, DL3P, węzeł Lesznowola
 • Roboty brukarskie: TG, ul. Raszyńska, Rondo Lesznowola, DL4L
 • Pobocze z kruszywa: TG
 • W-wa ścieralna KR3: DL3P
 • W-wa wiążąca KR3: OUD
 • W-wa ścieralna KR5: DW721
 • Nawierzchnia betonowa: prace porządkowe
 • Ogrodzenia: TG, ZB1, ZB2, ZB3, ZB4, ZB7, ZB8, ZB9
 • Oznakowanie pionowe i poziome: drogi lokalne – balustrady, węzeł Lesznowola, TG
 • Prace utrzymaniowe

Roboty mostowe:

 • WS-1: przygotowanie powierzchni betonowej podpór, prace wykończeniowe – roboty brukarskie
 • Kp-3b: wykonywanie nawierzchni
 • WD-4: WD-6.1: wykonywanie hydrofobizacji
 • WS-5: prace wykończeniowe – roboty brukarskie
 • WS-7: prace wykończeniowe – roboty brukarskie
 • PZM-2.2: wykonywanie nawierzchni na kapach

 Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa i sanitarna: budowa ścieków skarpowych na TG, montaż kratek na TG, próby szczelności kanałów deszczowych
 • Przebudowa i budowa sieci gazowej: przebudowa gazociągu G18 – umocnienia skarp
 • Przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznej oraz oświetlenia: oświetlenie, przebudowa kolizji 220kv – montaż słupa 18
 • Montaż Systemu Zarządzania Ruchem
 • Ekrany akustyczne: wypełnienia trocinobetonowe, roboty wykończeniowe

 

Tydzień I

Wykonawca prowadzi prace:

 • Roboty ziemne: TG, DL4L, DD2L, DL8P, OUD, pobocza i rowy
 • Podbudowa C90/3: OUD, ul. Raszyńska, DL3P, DL5P
 • Podbudowa C8/10: frezowanie poszerzeń
 • Humusowanie: TG, DL1P, DL3P, węzeł Lesznowola
 • Roboty brukarskie: Drogi lokalne, ul. Krasickiego, TG, węzeł Lotnisko
 • Pobocze z kruszywa: DD2L
 • Podbudowa bitumiczna KR3: OUD
 • W-wa ścieralna KR3: ul. Raszyńska
 • W-wa wiążąca KR3: OUD
 • W-wa ścieralna KR5: DW721
 • Ściek trójkątny metodą ślizgową: TG
 • Nawierzchnia betonowa: prace porządkowe
 • Nasadzenia zieleni: węzeł Zamienie, rondo Postępu i rondo Lesznowola
 • Oznakowanie pionowe: DL8P, DL9P
 • Prace utrzymaniowe

Roboty mostowe:

 • WS-1: wykonywanie nawierzchni na kapach, prace wykończeniowe – roboty brukarskie
 • WD-3: wykonywanie powłoki ochronnej
 • Kp-3b: przygotowanie powierzchni betonowej, wykonywanie kolektora odwodnienia, nasyp na dojściach do kładki
 • WD-4: wykonywanie powłoki ochronnej, wykonywanie warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowej
 • WS-5: prace wykończeniowe – roboty brukarskie
 • PZM-2.2: wykonywanie nawierzchni na kapach

 Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa i sanitarna: budowa ścieków skarpowych na TG, montaż kratek na TG, próby szczelności kanałów deszczowych
 • Przebudowa i budowa sieci gazowej: przebudowa gazociągu G18 – umocnienia skarp
 • Przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznej oraz oświetlenia: oświetlenie, przebudowa kolizji 220kv – montaż słupa 18
 • Montaż Systemu Zarządzania Ruchem
 • Ekrany akustyczne: wykonywanie wyjść ewakuacyjnych

 

KWIECIEŃ 2022

Tydzień IV

Wykonawca prowadzi prace:

 • Roboty ziemne: DL8P, OUD, pobocza i rowy
 • Podbudowa C3/4: OUD
 • Podbudowa C90/3: OUD, ul. Raszyńska, DL3P, DL8P, DL5P
 • Podbudowa C8/10: frezowanie poszerzeń
 • Humusowanie: DL1P, DD2L, DL3P, DL4L, DL6P, DL7P, węzeł Lesznowola, TG
 • Przepusty: DL7P,WD-6a do WD6.1, TG
 • Roboty brukarskie: Drogi lokalne
 • W-wa ścieralna KR1: Ciąg pieszo jezdny
 • Podbudowa bitumiczna KR3: ul. Dawidowska, OUD, DL8P
 • W-wa ścieralna KR3: wjazd awaryjny TG
 • Ściek trójkątny metodą ślizgową: TG, węzeł Lesznowola
 • Nawierzchnia betonowa: prace porządkowe
 • Nasadzenia zieleni: węzeł Zamienie, rondo Postępu i Lesznowola
 • Bariery energochłonne: TG, węzeł Lesznowola
 • Oznakowanie pionowe: ul. Postępu, węzeł Lesznowola
 • Ogrodzenia: TG, zbiorniki
 • Prace utrzymaniowe

Roboty mostowe:

 • WS-1: montaż wypełnień ekranów, przygotowanie powierzchni betonowej
 • WD-3: przygotowanie powierzchni betonowej
 • Kp-3b: przygotowanie nawierzchni betonowej
 • WD-4: przygotowanie powierzchni betonowej
 • WS-5: montaż wypełnień ekranów, przygotowanie powierzchni betonowej
 • WD-6.1: przygotowanie powierzchni betonowych
 • WS-7: montaż wypełnień ekranów, przygotowanie powierzchni betonowej

 Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa i sanitarna: budowa ścieków skarpowych na TG, montaż kratek na TG, próby szczelności kanałów deszczowych
 • Kanalizacja tłoczna i zbiorniki: humusowanie ZB-04
 • Przebudowa i budowa sieci gazowej: przebudowa gazociągu G18
 • Przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznej oraz oświetlenia: oświetlenie, montaż Systemu Zarządzania Ruchem
 • Ekrany akustyczne: wypełnienia trocinobetonowe

 

Tydzień III

Wykonawca prowadzi prace:

 • Roboty ziemne: Pasy technologiczne, DL3P, DL4L, DL8P, OUD, pobocza i rowy
 • Podbudowa C3/4: DL8P
 • Podbudowa C90/3: ul. Dawidowska, OUD, ul. Raszyńska, DL8P, TG wjazd awaryjnu
 • Humusowanie: TG, WS5, TG, WD-6, DL4L, DL6P
 • Przepusty: ul. Raszyńska, montaż przepustów pod bramownice SZR, DL7P
 • Roboty brukarskie: DL1P, OUD, DL3P, DL7P, ul. Krasickiego, DL4L, ul. Raszyńska, DL2L
 • W-wa wiążąca KR1: zjazdy ul. Słoneczna, TG
 • W-wa wiążąca KR6: węzeł Zamienie
 • W-wa ścieralna KR3: DL1P, DL9P, DD1P, DL4L, DD2L, WD4, ul. Raszyńska, wjazdy awaryjne TG
 • Ściek trójkątny metodą ślizgową: TG
 • Nawierzchnia betonowa: TG
 • Bariery energochłonne: TG, węzeł Lesznowola
 • Oznakowanie pionowe: ul. Postępu, węzeł Lesznowola
 • Ogrodzenia: TG, zbiorniki
 • Prace utrzymaniowe

Roboty mostowe:

 • WS-1: montaż wypełnień ekranów
 • WD-3a: wykonywanie umocnienia skarp
 • Kp-3b: przygotowanie nawierzchni betonowej, demontaż rusztowania
 • WS-5: wykonywanie umocnienia stożków za pomocą darniny, przygotowanie powierzchni betonowej
 • WS-7: przygotowanie powierzchni betonowej
 • WD-6.1: wykonywanie umocnienia stożków za pomocą darniny
 • PZM-1.4: wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa i sanitarna: budowa ścieków skarpowych na TG, montaż kratek na TG
 • Kanalizacja tłoczna i zbiorniki: humusowanie ZB-04
 • Przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznej oraz oświetlenia: oświetlenie
 • Ekrany akustyczne: wypełnienia trocinobetonowe

 

Tydzień II

Wykonawca prowadzi prace:

 • Roboty ziemne: Pasy technologiczne, DL3P, DL4L
 • Humusowanie: TG
 • Przepusty: ul. Raszyńska
 • Podbudowa C90/3: ul. Postępu
 • Roboty brukarskie: DL6P, DW721, DL4L, DL3P, TG, OUD, ul. Raszyńska
 • Podbudowa bitumiczna KR3; ul. Krasickiego, DL4L
 • Podbudowa bitumiczna KR6: węzeł Zamienie
 • W-wa ścieralna KR1: zjazdy DD1P, DL1P  
 • W-wa wiążąca KR1: zjazdy ul. Słoneczna, TG
 • Nawierzchnia betonowa: TG
 • Bariery energochłonne: TG
 • Oznakowanie pionowe: ul. Postępu, węzeł Lesznowola,
 • Ogrodzenia: TG, zbiorniki
 • Prace utrzymaniowe

Roboty mostowe:

 • WS-5: montaż wypełnień ekranów i montaż barier
 • WS-7: montaż wypełnień ekranów i montaż barier

 Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa i sanitarna: budowa ścieków skarpowych na TG, montaż kratek na TG
 • Kanalizacja tłoczna i zbiorniki: humusowanie ZB-03, ZB-07
 • Przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznej oraz oświetlenia: oświetlenie
 • Ekrany akustyczne: uszczelnianie wypełnień trocinobetonowych, wypełnienia trocinobetonowe

 

Tydzień I

Wykonawca prowadzi prace:

 • Roboty ziemne: PT, TG, DL2P, wjazdy do zbiorników ZB8, ZB9, WD-6a, ul. Raszyńska
 • Humusowanie: TG, DL2L, DW721, ul Słoneczna, ZB9, węzeł Lesznowola
 • Przepusty: prace wykończeniowe, ul. Raszyńska
 • Podbudowa C90/3: ul. Postępu
 • Roboty brukarskie: DL6P, DW721, DL4L, DL3P, TG, OUD, ul. Raszyńska
 • Podbudowa bitumiczna KR3; ul. Krasickiego, DL4L
 • Podbudowa bitumiczna KR6: węzeł Zamienie
 • W-wa ścieralna KR3: DL1P
 • W-wa wiążąca KR3: DL6P, DL7P, DL8P, DL1P
 • W-wa wiążąca KR6: węzeł Zamienie
 • Warstwa poślizgowa: TG
 • Nawierzchnia betonowa: TG
 • Bariery energochłonne: TG
 • Oznakowanie pionowe: TG, węzeł Lesznowola
 • Warstwa Ulepszonego Podłoża C0,4/0,5: PT, dojazd do ZB8, ZB9
 • Ogrodzenia: TG
 • Nawierzchnia z KŁSM: pasy technologiczne
 • Prace utrzymaniowe

Roboty mostowe:

 • WS-1: wykonywanie nawierzchni na kapach chodnikowych i gzymsie, betonowanie kapy, montaż wypełnień ekranów i barier
 • KP-3b: betonowanie wnęki dylatacyjnej, betonowanie ustroju nośnego
 • WS-5: montaż wypełnień ekranów i montaż barier
 • WD-6.1: wykonanie umocnienia stożków za pomocą darniny
 • WS-7: montaż wypełnień ekranów i montaż barier

 Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa i sanitarna: budowa ścieków skarpowych na TG, węzeł Lesznowola
 • Kanalizacja tłoczna i zbiorniki: humusowanie ZB-08
 • Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej: kolizja K2, ul. Wróbelka
 • Przebudowa i budowa sieci gazowej: umocnienie skarp i rowu kolizja G18
 • Przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznej oraz oświetlenia: oświetlenie, przebudowa kolizji 220kV
 • Ekrany akustyczne: montaż drzwi oraz zabezpieczenie podwalin, uszczelnianie wypełnień trocinobetonowych, wypełnienia trocinobetonowe, malowanie podwalin

 

MARZEC 2022

Tydzień V

Wykonawca prowadzi prace:

 • Roboty ziemne na trasie głównej, pas technologiczny, ul. Krasickiego, ul. Dawidowska, OUD, DL5P, DL3P, DD2L, DW721
 • Humusowanie: TG, DL7P, DL8P, DL2L, DW721
 • Przepusty: prace wykończeniowe
 • Podbudowa C90/3: Pas technologiczny
 • Podbudowa C3/4: ul. Krasickiego, DL7P
 • Roboty brukarskie: TG, DW6P, ul. Krasickiego, DL4L, ul. Raszyńska, DL2L
 • Podbudowa bitumiczna KR3; ul. Krasickiego
 • Podbudowa bitumiczna KR5: TG
 • W-wa ścieralna KR3: DD1P, AC11S, DL2L
 • W-wa ścieralna KR5: DW721
 • W-wa wiążąca KR3: DL6P, DL7P, DL8P, DL1P
 • W-wa wiążąca KR5: TG
 • W-wa wiążąca KR1: DL1P, DL2L
 • Warstwa poślizgowa: TG, JZR
 • Nawierzchnia betonowa: TG, węzeł Zamienie
 • Bariery energochłonne: TG
 • Oznakowanie pionowe: TG
 • Warstwa Ulepszonego Podłoża C0,4/0,5: TG, OUD
 • Roboty rozbiórkowe: ul. Krasickiego
 • Nawierzchnia z KŁSM: pasy technologiczne
 • Prace utrzymaniowe

Roboty mostowe:

 • WS-1: warstwa wyrównawcza na kapy chodnikowe, wykonywanie nawierzchni na kapach chodnikowych
 • WD-3: przygotowanie powierzchni betonowej
 • KP-3b: montaż zbrojenia i deskowanie – pochylnie, montaż zbrojenia ustroju, montaż balustrad
 • WS-5: wykonywanie nawierzchni na kapach chodnikowych
 • WS-7: wykonywanie nawierzchni na kapach chodnikowych

 Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa i sanitarna: budowa ścieków skarpowych na TG, węzeł Lesznowola
 • Kanalizacja tłoczna i zbiorniki: humusowanie ZB-08,ZB-09
 • Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej: kolizja K2, ul. Wróbelka
 • Przebudowa i budowa sieci gazowej: umocnienie skarp i rowu kolizja G18
 • Przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznej oraz oświetlenia: oświetlenie
 • Ekrany akustyczne: pale fundamentowe przy WD4, schody ewakuacyjne, montaż wypełnień TG, malowanie podwalin izolacją przeciwwilgociową oraz wypełnień ekranów
 • Budynki OUD: budynek warsztatowo-garażowy, - roboty budowlane

 

Tydzien IV

Wykonawca prowadzi prace:

 • Roboty ziemne na trasie głównej, DL1P, DL4L, DL5P, OUD, DL6P, węzeł Lesznowola, pas technologiczny
 • W-wa mrozochronna: OUD, ul. Krasickiego
 • Humusowanie: TG, DL2L, DL1p, DL7P, DL8P, DW721, Pas technologiczny
 • Przepusty: DL6P
 • Podbudowa C90/3: Pas technologiczny
 • Podbudowa C3/4: ul. Krasickiego, DL7P
 • Roboty brukarskie: DL2L, DL3P, DL6P, DL5P, WD3a, DL4L, TG
 • W-wa ścieralna KR3: DD1P, AC11S, DL2L
 • W-wa wiążąca KR3: DL4L, DL5P, DL6P, DL2L, ul. Raszyńska
 • W-wa wiążąca KR5: wjazd awaryjny 1+777
 • W-wa wiążąca KR1: DD2L, CPJ
 • Warstwa poślizgowa: TG
 • Nawierzchnia betonowa: prace przygotowawcze, TG, JZR, węzeł Zamienie
 • W-wa wiążąca KR6: rondo Lesznowola + wloty
 • Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5: pasy technologiczne, ul. Krasickiego
 • Roboty rozbiórkowe: ul. Krasickiego
 • Bariery energochłonne: TG
 • Prace utrzymaniowe

Roboty mostowe:

 • WS-1: Wykonywanie nawierzchni na kapach chodnikowych
 • WD-3: Przygotowanie powierzchni betonowej
 • KP-3b: Montaż desek gzymsowych, wpustu, montaż zbrojenia ustroju, montaż dylatacji, łożysk
 • WD-4: Przygotowanie powierzchni betonowej
 • WS-5: Prace wykończeniowe: roboty brukarskie, wykonywanie nawierzchni na kapach chodnikowych
 • WD-6.1: Przygotowanie powierzchni betonowej
 • PZM-2.2: Przygotowanie powierzchni betonowej
 • WS-7: Wykonywanie nawierzchni na kapach chodnikowych

 Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa i sanitarna: budowa ścieków skarpowych na TG, węzeł Lesznowola, montaż kratek na TG
 • Kanalizacja tłoczna i zbiorniki: humusowanie ZB-05,ZB-01
 • Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej: kolizja K2, ul. Wróbelka
 • Przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznej oraz oświetlenia: oświetlenie
 • Ekrany akustyczne: prace porządkowe, belki podwalinowe i wypełnieni z paneli trocinobetonowych TG, malowanie ekranów akustycznych
 • Budynki OUD: budynek warsztatowo-garażowy, wiata na sprzęt - roboty budowlane, instalacje elektryczne

 

Tydzień III

Wykonawca prowadzi prace:

 • Roboty ziemne na trasie głównej, DL2L, DL4L, pasy technologiczne, pobocza gruntowe, makroniwelacja węzeł Lesznowola
 • W-wa mrozochronna: DL4L,
 • Humusowanie: DL2L, DW721, DL3P, teren przy ZR-05, DL7P, węzeł Lesznowola
 • Przepusty: DL6P, WS-5, WS-7, WD-3a
 • Podbudowa C90/3: DL4L, DL6P
 • Podbudowa C3/4: DL4L
 • Roboty brukarskie: DL6P, DL7P, DL8P, DL1P, WD-3a, DL4L, ul. Raszyńska
 • Podbudowa bitumiczna, KR3: DL7P, DL4L
 • W-wa wiążąca KR3: DL-7P, DL4L
 • W-wa wiążąca KR1: DD1P, DL1P, DL3P
 • Podbudowa bitumiczna KR5: TG
 • Podbudowa bitumiczna KR6: rondo Lesznowola
 • Warstwa Ulepszonego Podłoża C0,4/0,5: pas technologiczny TG, wokół ZB-04 i ZB-07, DL4L
 • W-wa wiążąca KR5: TG
 • Bariery energochłonne: TG
 • Prace utrzymaniowe

Roboty mostowe:

 • WS-1: Montaż balustrad, prace brukarskie
 • KP-3b: Betonowanie ciosów podłożyskowych, przygotowanie powierzchni betonowej, montaż dylatacji, zbrojenia, rusztowania, łożysk
 • WD-4, WS-5: Prace wykończeniowe: roboty brukarskie
 • PZM-1.2, PZM-1.3: montaż balustrad, poręcze schodów
 • WS-7: Przygotowanie powierzchni betonowej kap

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa i sanitarna: budowa ścieków skarpowych na TG, węzeł Lesznowola, montaż kratek na TG,
 • Kanalizacja tłoczna i zbiorniki: humusowanie ZB-02,ZB-01
 • Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej: kolizja KDi1, ul. Dawidowska, naprawa kanału sanitarnego K3 ul. Krasickiego, kolizja K2, ul. Wróbelka
 • Przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznej oraz oświetlenia: oświetlenie,
 • Ekrany akustyczne: prace porządkowe,
 • Budynki OUD: budynek warsztatowo-garażowy, wiata na sprzęt - roboty budowlane, instalacje sanitarne i elektryczne

 

Tydzień II

Wykonawca prowadzi prace:

 • Roboty ziemne na trasie głównej, DL1P, DL2L, DL4L, DL3P, DL6P, DL8P, DW721, węzeł Lesznowola
 • Przepusty: DL2L, DD2L, DL6P, DL7P, DW721, TG
 • Humusowanie: DD1P, DL1P, DL2L, DL8P
 • Podbudowa C90/3: DL4L, DL7P
 • Podbudowa C3/4: TG
 • Roboty brukarskie: DL1P, DL4L, DL6P, DL7P, DL8P, ul .Raszyńska, TG
 • Podbudowa bitumiczna, KR6: rondo Lesznowola
 • Bariery energochłonne: TG
 • Roboty wykończeniowe: TG, ściek trójkątny
 • Prace utrzymaniowe

Roboty mostowe:

 • WS-1: Roboty wykończeniowe – prace brukarskie, przygotowanie powierzchni betonowej kap
 • KP-3b: Betonowanie ciosów podłożyskowych,  zbrojenie, betonowanie filaru oraz przyczółka pochylni, montaż rusztowania, zbrojenie, deskowanie, betonowanie fundamentu pochylni
 • WD-4: Prace wykończeniowe: roboty brukarskie
 • WS-5, WS-7: Przygotowanie powierzchni betonowej kap
 • WD-6.2, WD-6a: Roboty wykończeniowe – prace brukarskie

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa i sanitarna: budowa ścieków skarpowych na TG, węzeł Lesznowola
 • Kanalizacja tłoczna i zbiorniki: humusowanie ZB-02
 • Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej: kolizja KDi1, ul. Dawidowska, naprawa kanału sanitarnego K3 ul. Krasickiego, kolizja K2, ul. Wróbelka
 • Przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznej oraz oświetlenia: oświetlenie
 • Ekrany akustyczne: wypełnienia z paneli trocinobetonowych TG
 • Budynki OUD: budynek warsztatowo-garażowy, wiata na sprzęt - roboty budowlane, instalacje sanitarne i elektryczne

 

Tydzień I

Wykonawca prowadzi prace:

 • Roboty ziemne na trasie głównej, DL1P, DL2L, DL4L, DL3P, DL6P, DL7P, DW721, WD6.1a, WD6.1
 • Humusowanie: TG, węzeł Lesznowola
 • Podbudowa C90/3: rondo Lesznowola, DL7P
 • Roboty brukarskie: TG, ul. Raszyńska, DW721, DL1P, DL7P
 • Bariery energochłonne: TG
 • Oznakowanie poziome: ul. Karczunkowska, ul. Starzyńskiego
 • Roboty rozbiórkowe: ul. Dawidowska
 • Prace utrzymaniowe

Roboty mostowe:

 • WS-1: Roboty wykończeniowe – prace brukarskie
 • KP-3b: zbrojenie, deskowanie, betonowanie fundamentu
 • WS-5: przygotowanie powierzchni betonowej kap
 • WD-6.2: Roboty wykończeniowe – prace brukarskie

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa i sanitarna: budowa ścieków skarpowych na TG, węzeł Lesznowola, montaż pompowni P6 przy Z-01
 • Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej: kolizja KDi1, ul. Dawidowska, naprawa kanału sanitarnego K3 ul. Krasickiego, kolizja K5
 • Przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznej oraz oświetlenia: oświetlenie
 • Ekrany akustyczne: wypełnienia z paneli trocinobetonowych TG
 • Budynki OUD: budynek warsztatowo-garażowy, - roboty budowlane, instalacje sanitarne i elektryczne

 

LUTY 2022

Tydzien IV

Wykonawca prowadzi prace:

 • Roboty ziemne na trasie głównej, DL1P, DL3P, DL6P, rondo Lesznowola, węzeł Lesznowola
 • Przepusty: DL8P, węzeł Lesznowola, TG, DW721, DD2L,
 • Humusowanie: TG, rondo Lesznowola
 • Roboty brukarskie: DL4L, węzeł Zamienie, TG, ul. Raszyńska
 • Bariery energochłonne: TG,
 • Oznakowanie poziome: ul. Karczunkowska, ul. Starzyńskiego
 • Roboty rozbiórkowe: ul. Dawidowska
 • Prace utrzymaniowe

Roboty mostowe:

 • KP-3b: wykop i wymiana gruntu pod fundament
 • WD-3a: wykonywanie izolacji cienkiej
 • WD-6.2: przygotowanie powierzchni betonowej
 • WS-7: wykonywanie fundamentu pod ekrany

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa i sanitarna: montaż kratek na TG, budowa ścieków skarpowych na TG
 • Kanalizacja tłoczna i zbiorniki: budowa zbiornika ZB-01
 • Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej: kolizja KDi1, ul. Dawidowska,
 • Przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznej oraz oświetlenia: oświetlenie,
 • Ekrany akustyczne: wypełnienia z paneli trocinobetonowych TG,
 • Budynki OUD: budynek warsztatowo-garażowy, - roboty budowlane, instalacje sanitarne i elektryczne

 

Tydzień III

Wykonawca prowadzi prace:

 • roboty ziemne na trasie głównej, DL2L, DL1P, DL4L, DL6L, DL7P, DL8P, ul. Orna, ul. Krasickiego
 • przepusty: DL1P, TG
 • Roboty brukarskie: DL4L, węzeł Zamienie, TG, WD3
 • Bariery energochłonne: TG
 • Prace utrzymaniowe

Roboty mostowe:

 • KP-3b: przygotowanie podłoża pod rusztowanie: pochylnia
 • WS-5: montaż słupów ekranów,
 • WD-6.1: przygotowanie powierzchni betonowej
 • WD-6.2: przygotowanie powierzchni betonowej
 • WS-7: wykonywanie fundamentu pod ekrany

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa i sanitarna: montaż kratek na TG, budowa ścieków skarpowych na TG
 • Przebudowa kanalizacji sanitarnej i  deszczowej: naprawa kanału sanitarnego K3
 • Przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznej oraz oświetlenia: oświetlenie, zasilanie SZR i przepompowni
 • Kanał technologiczny
 • Ekrany akustyczne: wypełnienia z paneli trocinobetonowych TG
 • Budynki OUD: budynek warsztatowo-garażowy, budynek administracyjno-socjalny- roboty budowlane, instalacje sanitarne i elektryczne

 

Tydzień II

Wykonawca prowadzi prace:

 • Roboty ziemne na trasie głównej, DL2L, DL1P, DL4L, rondo Zamienie Zachód, ul. Dawidowska, DL8P: rowy i pobocza, ul. Postępu – naprawa dróg, rondo Zamienie Wschód: nasypy
 • Przepusty: DL1P, DL2L, TG, węzeł Lesznowola, DL6P
 • Roboty brukarskie: DL4L, rondo Zamienie Wschód
 • Bariery energochłonne: TG, węzeł Zamienie, węzeł Lesznowola
 • Oznakowanie Pionowe: rondo Zamienie Zachód
 • Prace utrzymaniowe

Roboty mostowe:

 • WD-3: przygotowanie powierzchni betonowej,
 • KP-3b: przygotowanie powierzchni betonowej, zasypka fundamentów słupów pochylni
 • WS-5: montaż słupów ekranów, montaż kotew ekranów
 • WD-6.2: wykonywanie podwalin
 • WD-6a: wykonywanie podwalin
 • WS-7: roboty brukarskie, montaż kotew ekranów

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa i sanitarna: montaż kratek na TG, budowa ścieków skarpowych na TG
 • Kanalizacja tłoczna i zbiorniki: budowa zbiornika ZB-01
 • Przebudowa kanalizacji sanitarnej i  deszczowej: naprawa kanału sanitarnego K3, regulacja studzienek na ul. Postępu
 • Przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznej oraz oświetlenia: oświetlenie, zasilanie SZR i przepompowni
 • Kanał technologiczny
 • Ekrany akustyczne: wypełnienia z paneli trocinobetonowych TG,
 • Budynki OUD: budynek warsztatowo-garażowy- roboty budowlane, instalacje sanitarne i elektryczne

 

Tydzien I

Wykonawca prowadzi prace:

 • Roboty ziemne na trasie głównej, DL2L, DD1P: rowy i pobocza
 • Przepusty: DL1P, DL2L
 • Humusowanie: teren przy ZR-05, TG- pas rozdziału pobocza, DL4L
 • Roboty brukarskie: DL4L
 • Bariery energochłonne: TG
 • Prace utrzymaniowe

Roboty mostowe:

 • WS-1: wykonanie podwalin, montaż kotew ekranów
 • WD-3: przygotowanie powierzchni betonowej
 • KP-3b: przygotowanie powierzchni betonowej
 • WD-4: wykonanie podwalin
 • WS-5: wykonanie podwalin, montaż kotew ekranów
 • WD-6.1: roboty brukarskie
 • WS-7: wykonanie podwalin

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa i sanitarna: montaż kratek na TG
 • Kanalizacja tłoczna i zbiorniki: budowa zbiornika ZB-01
 • Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej: naprawa kanału sanitarnego K3, ul. Krasickiego
 • Przebudowa i budowa sieci elektroen

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ WYKONAWCA ODC. A

POLAQUA Spółka z o. o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno
http://www.polaqua.pl/

/ WYKONAWCA ODC. B

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie
http://www.intercor.eu

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu