POIS RP GDDKiA FS

Postęp Robót, Odcinek A

 

Dnia 07.08.2019 Wojewoda Mazowiecki wydał Decyzję ZRiD. 

Trwa okres kontynuacji projektowania oraz prace przygotowawcze.

2020.11 PŚP A

 

STYCZEŃ 2020

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie okresu zimowego, ponadto prowadzone są prace:

 • przygotowanie placu pod wytwórnię betonu - węzeł Lesznowola,
 • hałdowanie materiału nasypowego: TG , OUD, węzeł Lesznowola,
 • uszlachetnianie nasypów: DW721, TG,
 • frezowanie: bypassy ul. Słoneczna, Krasickiego, Postępu,
 • wykop rowu: Węzeł Lesznowola,
 • odhumusowanie: DW721,
 • budowa Kanału V, DN400: TG,
 • budowa KDT, DN250: TG
 • budowa wpustów deszczowych: węzeł Zamienie,
 • budowa przyłącza KS od OUD, DN250,
 • wykonywanie ścian z gruntu zbrojonego i zasypka – w trakcie: WS-1, WS-5, WS-7, WD-6.2,
 • montaż zbrojenia skrzydeł – trwa: WD-3a,
 • montaż rusztowań UN- trwa: WD-4,
 • wykonanie zasypki przepustu, warstwa wyrównawcza pod płyty przejściowe: PZM-1.1,
 • przebudowa kolizji telekomunikacyjnej: ul. Dawidowska.

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie okresu zimowego, trwa dyżur Wykonawcy, dodatkowo prowadzone są prace:

 • interwencyjne,
 • prace porządkowe na terenie całej budowy.

 

GRUDZIEŃ 2020

Tydzień III/IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • osuszania nasypu: przed obiektem WS7, 
 • budowy nasypu: TG, węzeł Zamienie, ul Postępu, najazd na ul. Raszyńską,
 • hałdowania materiału nasypowego: TG, OUD, Węzeł Lesznowola,
 • warstwy wiążącej: ul. Postępu,
 • robót ziemnych: TG,
 • podbudowy pomocnicznej C5/6: TG,
 • warstwy mrozoochronnej: TG,
 • umocnienia poboczy: ul. Postępu,
 • odhumusowania: DW721,
 • montażu i zasypki przepustu: P-139 węzeł Lotnisko,
 • wykonywaniem półek: PZM-2.1,
 • montażu gruntu zbrojonego: WS-5, WD-6.2, WS-7,
 • deskowania, zbrojenia, betonowania skrzydełek: WD-6.1
 • zasypki obiektów: WS-1, WS-6, WD-6.a, PZM-1.1,
 • izolacji cienkich: PZM-1.1, 
 • przebudowy kolizji telekomunikacyjnej: ul. Dawidowska,
 • układania rur osłonowych, przejścia poprzeczne dla zasilania, oświetlenia,
 • przebudowy kolizji KDi1: ul. Dawidowska,
 • wykonywaniem przejść dla kanalizacji tłocznej: 1+500, 4+550, 6+300,
 • budowy przyłącza ks do OUD: 3+000,
 • budowy przyłącza wodociągu do OUD: 3+000,
 • kanalizacji deszczowej: kanał DN300; ul. Postępu, kanał DN200,300 ul. Słoneczna kanał Q km 5+100-5+200, TG wpusty 2+200-2+400, 3+100-3+200, 4+000-4+500 Kanał N w km 2+300, kanał KDK, DK w ul. Postępu, wpusty 6+050-6+300,
 • melioracji: rów nr 7,
 • przebudowy kolizji K2: TG km 3+200,
 • przebudowy kolizji W2,
 • nadzoru archeologicznego.

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • osuszania nasypu: TG, węzeł Zamienie,
 • uszlachetniania warstwy nasypu: TG, DW721, wjazd awaryjny 6+375,
 • rnej Warstwy Nasypu: TG,
 • warstwy mrozoochronnej: TG, 
 • budowy nasypu: TG, węzeł Zamienie, DW721, węzeł Lesznowola, ul. Raszyńska,
 • hałdowania materiału nasypowego: TG, OUD, Węzeł Lesznowola
 • podbudowy pomocniczej C5/6: TG,
 • robót brukarskich: ul. Krasickiego, ul. Postępu,
 • Warstwy Ulepszonego Podłoża: TG,
 • odhumusowania: DW721,
 • skarpowania nasypu i wykopu rowu: węzeł Zamienie,
 • kanalizacji deszczowej: 3+100 - 3+200, 4+000 - 4+500, Kanał N w km 2+300, Kanał KDK, DK w ul. Postępu
 • ułożenia projektowanych rur osłonowych: dla potrzeb oświetlenia i zasilania: rejon Węzła Lesznowola,
 • ułożenia rur osłonowych na potrzeby przebudowy kolizji telekom: ul. Dawidowska km 2+920
 • zasypki oraz wykonania i montaż muru z gruntu zbrojonego (trwa): WS-1
 • wykopu, wykonania warstwy wyrównawczej z betonu, zbrojenie płyty: PZM-1.1
 • betonowania segmentu II: WD-3.a
 • demontażu rusztowania ustroju nośnego, sprężanie ustroju wykonanie oraz zasypka przyczółków (trwa): WD-3
 • zbrojenia i deskowania skrzydeł P5 (trwa), zabetonowanie P1: WD-4
 • betonowania zwieńczenia: WD-6a
 • zbrojenia i deskowania korpusu przyczółka oraz skrzydeł przyczółka (trwa): WD-6.1
 • zasypki oraz wykonania i montażu muru z gruntu zbrojonego (trwa): WD-6.2
 • zbrojenia skrzydeł: PZM-2.1
 • wykonywaniem fundamentów pod ściany z gruntu zbrojonego (zakończono): WS-7
 • nadzoru archeologicznego

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • osuszania nasypu: TG, węzeł Zamienie,
 • uszlachetniania warstwy nasypu: TG, DW721, wjazd awaryjny 6+375,
 • rnej Warstwy Nasypu: TG,
 • warstwy mrozoochronnej: TG, 
 • budowy nasypu: TG, węzeł Zamienie, DW721, węzeł Lesznowola, ul. Raszyńska,
 • hałdowania materiału nasypowego: TG, OUD, Węzeł Lesznowola
 • podbudowy pomocniczej C5/6: TG,
 • robót brukarskich: ul. Krasickiego, ul. Postępu,
 • Warstwy Ulepszonego Podłoża: TG,
 • odhumusowania: DW721,
 • skarpowania nasypu i wykopu rowu: węzeł Zamienie,
 • kanalizacji deszczowej: 3+100 - 3+200, 4+000 - 4+500, Kanał N w km 2+300, Kanał KDK, DK w ul. Postępu
 • ułożenia projektowanych rur osłonowych: dla potrzeb oświetlenia i zasilania: rejon Węzła Lesznowola,
 • ułożenia rur osłonowych na potrzeby przebudowy kolizji telekom: ul. Dawidowska km 2+920
 • zasypki oraz wykonania i montaż muru z gruntu zbrojonego (trwa): WS-1
 • wykopu, wykonania warstwy wyrównawczej z betonu, zbrojenie płyty: PZM-1.1
 • betonowania segmentu II: WD-3.a
 • demontażu rusztowania ustroju nośnego, sprężanie ustroju wykonanie oraz zasypka przyczółków (trwa): WD-3
 • zbrojenia i deskowania skrzydeł P5 (trwa), zabetonowanie P1: WD-4
 • betonowania zwieńczenia: WD-6a
 • zbrojenia i deskowania korpusu przyczółka oraz skrzydeł przyczółka (trwa): WD-6.1
 • zasypki oraz wykonania i montażu muru z gruntu zbrojonego (trwa): WD-6.2
 • zbrojenia skrzydeł: PZM-2.1
 • wykonywaniem fundamentów pod ściany z gruntu zbrojonego (zakończono): WS-7
 • nadzoru archeologicznego

LISTOPAD 2020

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • osuszania nasypu: TG, węzeł Zamienie, najazd na ul. Raszyńską
 • uszlachetniania warstwy nasypu: TG, DW721
 • Górnej Warstwy Nasypu: TG
 • warstwy mrozoochronnej: TG
 • budowy nasypu: TG, ul. Raszyńska, węzeł Zamienie, DW721
 • hałdowania materiału nasypowego: TG, OUD, Węzeł Lesznowola
 • podbudowy pomocniczej C5/6: TG, ul. Postępu
 • roboty brukarskiej: ul. Baletowa
 • skarpowania i wykopu rowów: TG
 • wykopu zbiornika nr 4
 • betonowania płyt przejściowych: PZM-1.4
 • zbrojenia, betonowania podpór: WD-6.1
 • zbrojenia, betonowania, ustroju nośnego: WD-3
 • zbrojenia, betonowania segmentu I: WD-3a
 • przygotowania podłoża pod UN: WD-4
 • montażu konstrukcji Viacon: WS-5
 • kolizji telekomunikacyjnej: ul. Postępu
 • nadzoru archeologicznego

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • osuszania nasypu: TG, węzeł Zamienie, najazd na ul. Raszyńską
 • uszlachetniania warstwy nasypu: TG, DW721
 • Górnej Warstwy Nasypu: TG
 • warstwy mrozoochronnej: TG
 • budowy nasypu: TG, ul. Raszyńska, węzeł Zamienie, DW721
 • hałdowania materiału nasypowego: TG, OUD, Węzeł Lesznowola
 • podbudowy pomocniczej C5/6: TG, ul. Postępu
 • roboty brukarskiej: ul. Baletowa
 • skarpowania i wykopu rowów: TG
 • wykopu zbiornika nr 4
 • betonowania płyt przejściowych: PZM-1.4
 • zbrojenia, betonowania podpór: WD-6.1
 • zbrojenia, betonowania, ustroju nośnego: WD-3
 • zbrojenia, betonowania segmentu I: WD-3a
 • przygotowania podłoża pod UN: WD-4
 • montażu konstrukcji Viacon: WS-5
 • kolizji telekomunikacyjnej: ul. Postępu
 • nadzoru archeologicznego

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • osuszania nasypu: TG, węzeł Zamienie
 • uszlachetniania warstwy nasypu: TG, DW721
 • Górnej Warstwy Nasypu: TG
 • warstwy mrozoochronnej: ul. Postępu
 • budowy nasypu: TG, ul. Raszyńska, węzeł Zamienie
 • hałdowania materiału nasypowego: TG, OUD, Węzeł Lesznowola
 • podbudowy pomocniczej C5/6: ul. Postępu
 • profilowania i zagęszczania kruszywa C90/3: ul. Baletowa
 • skarpowania i wykopu rowów: TG, ul. Raszyńska
 • wykopu zbiornika nr 4
 • zbrojenia, betonowania płyt przejściowych: PZM-1.4
 • zbrojenia, betonowania korpusu P3L: WD-6.1
 • zbrojenia, deskowania ustroju nośnego: WD-3
 • zasypki fundamentów: WD-6.2, WS-1
 • montażu konstrukcji Viacon: WD-6a, WD-7, WD-5
 • nadzoru archeologicznego

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • osuszania nasypu: TG
 • uszlachetniania warstwy nasypu: ul. Dawidowska,
 • budowy nasypu: TG, ul. Dawidowska, węzeł Zamienie,
 • hałdowania materiału nasypowego: TG, OUD, Węzeł Lesznowola
 • warstwy mrozoochronnej: TG
 • stabilizacji C5/6: TG
 • warstwy ulepszonego podłoża C0,4/0,5: ul. Krasickiego,
 • kolizji telekomunikacyjnej Orange: ul. Słoneczna,
 • demontażu słupów nn: ul. Słoneczna, ul. Postępu, ul. Orna,
 • demontażu kabli telekomunikacyjnych: ul. Krasickiego,
 • skarpowania i wykopu rowów: TG
 • przebudowy kolizji G13
 • montażu konstrukcji z blach falistych Viacon: WS-1, WD-6.a
 • betonowania skrzydeł, zasypki: PZM-1.2, PZM-1.3,
 • deskowania, zbrojenia korpusu oraz słupów: WD-6.1
 • prac wykończeniowych przy montażu konstrukcji Viacon: WD-6.2
 • deskowania i zbrojenia przyczółków: WD-6.1
 • deskowania, zbrojenia ław fundamentowych: WS-5, WS-7
 • nadzoru archeologicznego

 

PAŹDZIERNIK 2020

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych związanych z wykonaniem:

 • osuszania nasypu: węzeł Zamienie, TG,
 • uszlachetniania warstwy nasypu: TG, 
 • budowy nasypu: TG, 
 • hałdowania materiału nasypowego: TG, OUD, Węzeł Lesznowola,
 • warstwy mrozoochronnej: ul. Baletowa, TG,
 • stabilizacji C5/6: TG,
 • podbudowy zasadniczej: DL1P,
 • warstwy ulepszonego podłoża: TG, ul. Słoneczna,
 • rozbiórki nawierzchni: ul. Słoneczna,
 • kolizji telekomunikacyjnej Orange: ul. Słoneczna,
 • skarpowania i wykopu rowów: TG,
 • przebudowy kolizji W1, W7,
 • montażu konstrukcji z blach falistych Viacon: WS-1, WD-6.2, WD-6.a,
 • zbrojenia i betonowania skrzydeł: PZM-1.2, PZM-1.3, PZM-1.4,
 • zbrojenia ustroju nośnego, zasypki za przyczółkami: WD-3,
 • zbrojenia i deskowania skrzydeł: WD-4,
 • zbrojenia i betonowania ramy: WD-3.a,
 • deskowania i zbrojenia przyczółków: WD-6.1,
 • zbrojenia i betonowania ścian fundamentowych: WD-6.a,
 • zbrojenia i betonowania fundamentów pod konstrukcję Viacon: WS-5, WS-7,
 • nadzoru archeologicznego.

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • osuszania nasypu: węzeł Zamienie, najazd na WD3,
 • uszlachetniania warstwy nasypu: TG, węzeł Lesznowola,
 • budoya nasypu: TG, węzeł Zamienie,
 • hałdowania materiału nasypowego: TG, OUD, Węzeł Lesznowola,
 • stabilizacji C5/6: TG,
 • podbudowy z kruszywa C90/3: DL1P,
 • skarpowania i wykopu rowów: TG,
 • przebudowy kolizji SN: km 6+200,
 • przebudowy kolizji W1, W7,
 • przebudowy kolizji G16, G17,
 • betonowania skrzydła: WD-3,
 • zbrojenia przepustu, betonowanie przepustu: PZM-1.4,
 • zbrojenia i deskowanie, betonowanie: WD-3.a,
 • zbrojenia i betonowanie ścian fundamentowych: WD-6.a,
 • zbrojenia ław fundamentowych: WS-5, WS-7,
 • nadzoru archeologicznego.

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • osuszania nasypu: TG,
 • uszlachetniania warstwy nasypu: TG,
 • budowy nasypu: TG, najazd na WD3, najazd na WD4, węzeł Zamienie, DW 721, najazd na Raszyńską,
 • hałdowania materiału nasypowego: TG, OUD, Węzeł Lesznowola,
 • Górnej Warstwy Nasypu: TG,
 • warstwy mrozoochronnej: TG,
 • podłoża stabilizowanego spoiwem: DL1P,
 • stabilizacji C3/4: DL1P,
 • stabilizacji C5/6: TG,
 • podbudowy z kruszywa C90/3: DL1P,
 • skarpowania i wykopu rowów: TG,
 • ułożenia projektowanego kabla SN: ul. Raszyńska,
 • przebudowy kolizji W1, W7,
 • przebudowy kolizji G18,
 • deskowania UN: WD-3,
 • deskowania, zbrojenia przepustów: PZM-1.3, PZM-1.4,
 • betonowania podpór kładki: KP-3b,
 • deskowania, zbrojenia skrzydeł: WD-4, PZM-1.2,
 • zbrojenia korpusu: WD-6.1,
 • zbrojenia ław fundamentowych: WS-5, WS-7
 • nadzoru archeologicznego.

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych związanych z wykonaniem:

 • uszlachetniania warstwy nasypu: TG,
 • budowy nasypu:  TG,
 • hałdowania materiału nasypowego: TG, OUD, Węzeł Lesznowola,
 • skarpowania i wykopu rowu: TG,
 • montażu zbrojenia i betonowania fundamentów: WS-1,
 • wykonywaniem wzmocnienia podłoża za pomocą kolumn DSM: WS-5,
 • zbrojenia i deskowania skrzydeł P1, montaż deskowania UN: WD-3,
 • montażu zbrojenia i deskowania ramownicy: WD-3.a,
 • zbrojenia podpór P1, P2, P3: KP-3b,
 • wykonaniem zbrojenia przepustu: PZM-1.3, PZM-1.4,
 • zbrojenia i deskowanie podpory P1: WD-4,
 • wykonywanie zbrojenia korpusu P1 (przyczółek): WD-6.1,
 • warstwy wyrównawczej z betonu, montażu zbrojenia fundamentu, betonowania fundamentów: WD-6.2,
 • warstwy wyrównawcza z betonu, montażu zbrojenia fundamentu, betonowania fundamentów: WD-6.a,
 • zbrojenia płyty zespalającej: PZM-2.1,
 • przebudowy kolizji nn: ul. Raszyńska,
 • przebudowy kolizji W1, W7,
 • przebudowy kolizji G16, G17,
 • nadzoru archeologicznego.

 

WRZESIEŃ 2020

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych związanych z wykonaniem:

 • uszlachetniania warstwy nasypu: TG, najazd na WD3, WD4, DW721,
 • budowy nasypu: węzeł Zamienie, TG, DL1P, DW721, 
 • hałdowania materiału nasypowego: TG, OUD, Węzeł Lesznowola
 • warstwy ulepszonego podłoża, rozbiórka drogi: ul. Postępu
 • naprawy dróg serwisowych: DL4L, ul. Postępu,
 • przygotowania podłoża pod konstrukcję: DL1P
 • przygotowania platformy, kolumny DSM: WS-5
 • betonowania podpór i skrzydeł P3, montaż deskowania UN: WD-3
 • montażu zbrojenia i deskowania ramownicy: WD-3.a
 • zbrojenia podpór P1, P2, P3: KP-3b
 • wykonaniem wykopu, ławy z kruszywa i beton wyrównawczy: PZM-1.3, PZM-1.4
 • zbrojenia i betonowania podpór P2, P3, P4, P5: WD-4
 • betonowania ław fundamentowych P1, P2, P3: WD-6.1
 • warstwy wyrównawcza z betonu, montaż zbrojenia fundamentu, betonowanie fundamentów: WD-6.2
 • zbrojenia i betonowania ławy fundamentowej: WD-6.a
 • zasypki przepustu: PZM-2.1
 • kolumn DSM: WS-7
 • w. wyrównawczej z betonu, montaż zbrojenia ław fundamentowych, betonowanie ław: WS-1
 • przebudowy kolizji nn: ul. Postępu, ul.Raszyńska, ul. Krasickiego,
 • przebudowy kolizji K6, K7, K8: TG
 • przebudowy kolizji W10, W11, W12
 • przebudowy kolizji G18, 
 • nadzoru archeologicznego

 

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • uszlachetniania warstwy nasypu: TG,
 • budowy nasypu: węzeł Zamienie, TG, ul. Raszyńska, DW721, 
 • wykopu: zbiornik Z03
 • hałdowania materiału nasypowego: TG, OUD, Węzeł Lesznowola
 • rowu odwadniającego: TG
 • ulepszenia podłoża: TG, DW721,
 • stabilizacji: TG
 • zasypki: Kp-3b
 • korpusu przyczółka -podpora 3L, zbrojenie skrzydeł przyczółków, zasypka fundamentów: WD-3
 • betonowania płyty dennej: WD-3a
 • zbrojenia i deskowania przyczółka - podpora 5, zbrojenie słupów - podpory 2-4, zasypka fundamentów: WD-4
 • betonu ławy fundamentowej - podpora 3L, deskowanie fundamentu - podpora 1P: WD-6.1
 • kolumny DSM: WD-6.1, WD-6.2
 • wykonywaniem wzmocnienia gruntu za pomocą kolumn DSM, beton wyrównawczy: WS-1
 • przebudowy kolizji nn: ul. Postępu, ul. Orna, ul. Krasickiego
 • przebudowy kolizji telekomunikacyjnej: ul. Postępu
 • przebudowy kolizji K6, K7: TG
 • przebudowy kolizji W10, W11, W12
 • naprawy dróg serwisowych, osuszanie nasypu: TG
 • nadzoru archeologicznego

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • uszlachetniania warstwy nasypu: TG,
 • budowy nasypu: węzeł Zamienie, TG, 
 • wykopu: TG,
 • hałdowania materiału nasypowego: TG, OUD, Węzeł Lesznowola
 • rowu odwadniającego: TG
 • odhumusowania: DD2L
 • stabilizacji C0,4/0,5: DW721, TG
 • zasypki przepustu: PZM 1.2
 • zbrojenia+deskowania korpusu przyczółka P3L, P1P, betonowanie korpusu przyczółka P3L, deskowanie podpory P2P, betonowanie podpory P2P: WD-3
 • montażu zbrojenia ramownicy, betonowanie płyty dennej: WD-3a
 • zbrojenia ław fundamentowych podpora P1, P2, P3, betonowanie ławy fundamentowej podpora P3L, P2P: WD-4
 • wykonywaniem wzmocnienia gruntu za pomocą kolumn DSM - podpora P1,P2: WS-1
 • zbrojenia ław fundamentowych -podpora P1, P2, P3, betonowanie ławy fundamentowej P2L: WD-6.1
 • montażu stanowisk słupowych, kolizja nn: ul. Postępu, ul. Orna, ul. Krasickieog
 • przebudowy kolizji telekomunikacyjnej: ul. Słoneczna
 • nadzoru archeologicznego

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • uszlachetniania warstwy nasypu: TG, ul. Dawidowska, 
 • budowy nasypu: DW721, TG, ul. Dawidowska, 
 • wykopu: TG,
 • hałdowania materiału nasypowego: TG, OUD, Węzeł Lesznowola
 • sprzątania wyjazdów z budowy oraz zlewanie wodą/ odwadnianie: DT
 • rowu odwadniającego: TG
 • odhumusowania: DW721
 • wymiany gruntu: TG
 • Górnej Warstwy Nasypu GWN: DP2841W
 • zagęszania warstwy GWN: DP2841W
 • ulepszenia podłoża: TG
 • ulepszenia warstwy: TG
 • osuszania: TG
 • przygotowania pod wykonanie warstwy ulepszonego podłoża: TG
 • frezowania nawierzchni istniejącej: ul. Krasickiego, ul. Baletowa, ul. Słoneczna
 • rozbiórki dotychczasowej drogi: ul. Baletowa
 • wykonaniem zb. retencyjnego nr 3
 • korytowania drogi: ul. Baletowa
 • profilacji: DW721
 • zbrojenia+deskowania płyt przejściowych, betonowanie płyt przejściowych: PZM 1.2
 • zbrojenia+deskowania korpusu przyczółka P1L, P3L, zbrojenie+deskowanie podpory P2L, betonowanie korpusu przyczółka P1L: WD-3
 • montażu zbrojenia ramownicy: WD-3a
 • zbrojenia podpory P1, P2: WD-4
 • wykonywaniem wzmocnienia gruntu za pomocą kolumn DSM - podpora P2: WD-6a
 • zbrojenia ław fundamentowych -podpora P1, P2, P3, betonowanie ławy fundamentowej P2L: WD-6.1
 • montażu prefabrykatów półek dla zwierząt, zasypka przepustu: PZM2.1
 • przebudowy kolizji telekomunikacyjnej: ul. Postępu
 • przebudowy kolizji telekomunikacyjnej: ul. Słoneczna
 • przebudowy kolizji G26, G28
 • przebudowy kolizji W13.6- W13.13; W13.18 - W13.26 ul. Postępu
 • nadzoru archeologicznego

SIEPRPIEŃ 2020

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • uszlachetniania warstwy nasypu: TG, ul. Dawidowska, ul. Raszyńska
 • budowy nasypu: TG, ul. Dawidowska, ul. Raszyńska, węzeł Zamienie
 • wykopu: TG,
 • hałdowania materiału nasypowego: TG, OUD, Węzeł Lesznowola
 • podbudowy z kruszywa: bypass ul. Baletowa, bypass Postępu, bypass Krasickiego,
 • platformy pod wykonanie kolumn DSM: WD-6.1, WD-6.2, WD-6a
 • naprawy dróg serwisowych: DT
 • układania nawierzchni bitumicznej: bypass Krasickiego, bypass Postępu, bypass Baletowa, bypass Słoneczna
 • wykonaniem poboczy: bypass Postępu
 • wykopu rowów: TG
 • wykonywaniem poboczy: bypass Postępu
 • zbrojenia + deskowanie podpór: WD-4
 • zbrojenia + deskowanie podpór, betonowanie korpusu przyczółka P3P, zbrojenie podpory P2, deskowanie + zbrojenie podpory P1L: WD-3
 • zbrojenia ramownicy: WD-3a
 • zbrojenia podpór: KP-3b
 • zbrojenia ław fundamentowych: WD-6.1
 • montażu prefabrykatów przepustu: PZM 2.1
 • wykonaniem kanalizacji Netia: ul. Słoneczna
 • ułożenia projektowanych kabli telekomunikacyjnych: ul. Krasickiego
 • przebudowy kolizji K6, K7, K8: TG
 • przebudowy kolizji G26, G28
 • przebudowy kolizji W13.6- W13.13; W13.18 - W13.26 ul. Postępu
 • nadzoru archeologicznego

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • uszlachetniania warstwy nasypu: TG, ul. Dawidowska, ul. Raszyńska
 • budowy nasypu: TG, ul. Dawidowska, ul. Raszyńska, węzeł Zamienie
 • wykopu: TG, WD
 • hałdowania materiału nasypowego: TG, OUD, Węzeł Lesznowola
 • podbudowy z kruszywa: bypass ul. Baletowa, bypass Postępu, bypass Krasickiego,
 • platformy pod wykonanie kolumn DSM: WD-6.1, WD-6.2, WD-6a
 • zbrojenia + deskowanie korpusu przyczółka P1, zbrojenie podpory P2: WD-3
 • wykonaniem wymiany gruntu, w-wy wyrównawczej pod fundament P3, betonowanie fundamentu P1, zbrojenie i deskowanie fundamentu P2, P3: Kp-3b
 • wykonywaniem kolumn DSM: WD 6.1
 • wykonaniem poboczy: bypass Postępu
 • wykonywaniem zasypki przepustu, wykonywanie płyty zespalającej: PZM1.2
 • betonowania ław fundamentowych: WD-4 P1, P5
 • zbrojenia ław fundamentowych: WD-3 P1, P3, KP-3b P1, P2, WD-4 P1, P5
 • przebudowy kolizji K6, K7, K8: TG
 • przebudowy kolizji G21, G26
 • ułożenia kabli telekomunikacyjnych i studni: ul. Orna, ul. Postępu,
 • ułożenia projektowanych kabli telekomunikacyjnych: ul. Słoneczna,
 • rozpoczęcia układania rurociągu Netii: ul. Słoneczna
 • nadzoru archeologicznego

 

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania pod drogę: TG, dojazd bypass Krasickiego, bypass Postępu,
 • uszlachetniania warstwy nasypu: TG,
 • budowy nasypu: TG, węzeł Zamienie
 • hałdowania materiału nasypowego: TG, OUD, Węzeł Lesznowola
 • sprzątania wyjazdów z budowy oraz zlewanie wodą dróg technologicznych
 • prac przygotowawczych dla kolumn DSM: dojazdy do platform WS1
 • wykonywaniem kolumn DSM: WD6a i WDS1
 • profilowania skarp i kopanie rowów: TG, węzeł Zamienie
 • zasypki przepustu, izolacji przepustu, układaniem prefabrykatów: PZM1.2
 • betonowania ław fundamentowych: WD-3 podpora P2, P3 strona lewa, WD-4 P2, P3,
 • warstwy wyrównawczej pod ławę fundamentową: KP-3b P1, P2
 • zbrojenia ław fundamentowych: WD-4 P3, P4
 • wykopu: KP-3b podpora P1, P3,
 • budowy kanalizacji 1xHDPE 110 (telekomunikacja): ul. Orna, ul. Krasickiego
 • budowy rur osłonowych 1xHDPE 110 (energetyka): ul. Orna
 • budowy rur osłonowych 2xHDPE 110 (energetyka): ul. Krasickiego
 • przebudowy kolizji W1, G1: ul. Baletowa
 • przebudowy kolizji KDi1: ul. Dawidowska
 • przebudowy kolizji K2: TG
 • przebudowy kolizji G19: ul. Krasickiego
 • przebudowy kolizji G29: ul. Słoneczna
 • przebudowy kolizji W13.11-W13.13; W13.18 - W13.20: ul. Postępu
 • przebudowy kolizji W14: ul. Słoneczna
 • przebudowy kolizji W7: ul. Raszyńska
 • przebudowy kolizji W2: ul. Dawidowska
 • przebudowy kolizji G16: ul. Raszyńska
 • przebudowy kolizji G12,G13: ul. Dawidowska
 • przebudowy kolizji G26, G28: ul. Postępu
 • przebudowy kolizji K8: TG
 • przebudowy kolizji K6; K7: TG

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania pod drogę: TG, dojazd bypass Krasickiego, bypass Postępu,
 • uszlachetniania warstwy nasypu: TG,
 • budowy nasypu: TG, węzeł Zamienie
 • hałdowania materiału nasypowego: TG, OUD, Węzeł Lesznowola
 • sprzątania wyjazdów z budowy oraz zlewanie wodą dróg technologicznych
 • prac przygotowawczych dla kolumn DSM: dojazdy do platform WS1
 • wykonywaniem kolumn DSM: WD6a i WDS1
 • profilowania skarp i kopanie rowów: TG, węzeł Zamienie
 • zasypki przepustu, izolacji przepustu, układaniem prefabrykatów: PZM1.2
 • betonowania ław fundamentowych: WD-3 podpora P2, P3 strona lewa, WD-4 P2, P3,
 • warstwy wyrównawczej pod ławę fundamentową: KP-3b P1, P2
 • zbrojenia ław fundamentowych: WD-4 P3, P4
 • wykopu: KP-3b podpora P1, P3,
 • budowy kanalizacji 1xHDPE 110 (telekomunikacja): ul. Orna, ul. Krasickiego
 • budowy rur osłonowych 1xHDPE 110 (energetyka): ul. Orna
 • budowy rur osłonowych 2xHDPE 110 (energetyka): ul. Krasickiego
 • przebudowy kolizji W1, G1: ul. Baletowa
 • przebudowy kolizji KDi1: ul. Dawidowska
 • przebudowy kolizji K2: TG
 • przebudowy kolizji G19: ul. Krasickiego
 • przebudowy kolizji G29: ul. Słoneczna
 • przebudowy kolizji W13.11-W13.13; W13.18 - W13.20: ul. Postępu
 • przebudowy kolizji W14: ul. Słoneczna
 • przebudowy kolizji W7: ul. Raszyńska
 • przebudowy kolizji W2: ul. Dawidowska
 • przebudowy kolizji G16: ul. Raszyńska
 • przebudowy kolizji G12,G13: ul. Dawidowska
 • przebudowy kolizji G26, G28: ul. Postępu
 • przebudowy kolizji K8: TG
 • przebudowy kolizji K6; K7: TG

 

LIPIEC 2020

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania pod drogę: TG, DW721,
 • uszlachetniania warstwy nasypu: TG,
 • budowy nasypu: TG,
 • hałdowania materiału nasypowego: TG, OUD, Węzeł Lesznowola
 • sprzątania wyjazdów z budowy oraz zlewanie wodą dróg technologicznych
 • prac przygotowawczych dla kolumn DSM: TG, WD6a, WD6.2,
 • wykonywaniem kolumn DSM: dojazd do WS7,
 • przygotowania podłoża pod nasyp: TG
 • rowów przy drodze technologicznej: DL7P, PT08, DL8P, Ł1 Lesznowola,
 • profilowania skarp i kopanie rowów: TG, węzeł Zamienie łącznice 1 i 3,
 • budowy kanalizacji kablowej telekomunikacyjnej Orange -ul. Słoneczna
 • budowy rur osłonowych, zasilanie km 6+400
 • budowy kanału technologicznego km 6+735
 • przebudowy kolizji nn i telekomunikacyjnych, wykonano przejścia poprzeczne pod drogą technologiczną – ul. Krasickiego,
 • izolacji ścian PZM1.2
 • zbrojenia podpór 1, 2 i 3 strona prawa WD-3
 • układania prefabrykatów przepustu

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania pod drogę: TG
 • uszlachetniania warstwy nasypu: DP2841W ul.Dawidowska, TG
 • budowy nasypu: TG, ul. Dawidowska
 • hałdowania materiału nasypowego: TG, OUD, Węzeł Lesznowola
 • sprzątania wyjazdów z budowy oraz zlewania wodą dróg technologicznych
 • prac przygotowawczych dla kolumn DSM: DP2842W ul. Raszyńska WD-4, TG
 • przygotowania podłoża pod nasyp: TG
 • rowów przy drodze technologicznej: DL7P, PT08, DL8P, Ł1 Lesznowola
 • profilowania skarp i kopanie rowów: TG, DP2841W ul. Dawidowska, węzeł Zamienie łącznice 1 i 3
 • kolizji telekomunikacyjnej budowy kanalizacji kablowej ul. Słoneczna
 • kanału technologicznego KTp km 6+750
 • betonowania warstwy wyrównawczej, zbrojenie ławy fundamentowej WD-3
 • betonowania warstwy wyrównawczej WD-4
 • montażu prefabrykatów, izolacja ścian przepustu PZM1.2
 • wykonaniem fundamentu pod przepust PZM 2.1
 • drenażu rolniczego DZ-32.10-DZ17.1-DZ17.2-DZ17.3 - TG
 • likwidacji kolizji G30, G25, likwidacja przyłącza gazowego TG
 • kanału technologiczny KTp

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania pod drogę: TG
 • uszlachetniania warstwy nasypu: TG, DP 2841W ul. Dawidowska
 • przygotowania podłoża TG
 • profilowania skarp i kopania rowów TG
 • hałdowania materiału nasypowego TG i OUD, węzeł Lesznowola
 • prac przygotowawczych dla kolumn DSM  -  TG, DP 2842W ul. Raszyńska WD-4
 • odwodnienia budowy
 • naprawy drogi technologicznej: DL7P, PT08, DL8P, Ł1 Lesznowola
 • budowy ogrodzeń tymczasowych - ul. Słoneczna, ul. Krasickiego, ul. Starzyńskiego
 • wzmocnienia gruntu za pomocą kolumn DSM - WD-4 - podpora P5
 • wykonaniem warstwy wyrównawczej - podpora P3 WD-3
 • układaniem prefabrykatów przepustu PZM-1.2
 • wykonaniem ławy fundamentowej pod przepust PZM-2.1
 • przebudowy kolizji G24, G29

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania pod drogę: TG,
 • uszlachetniania warstwy nasypu: TG, DP 2842W ul. Raszyńska
 • przygotowania podłoża TG
 • profilowania skarp i kopaniem rowów TG
 • hałdowania materiału nasypowego TG i OUD, węzeł Lesznowola
 • prac przygotowawczych dla kolumn DSM  - WD-3, WD-4
 • odwodnienia budowy

 

CZERWIEC 2020

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania pod drogę: TG,DD1P, 
 • uszlachetniania warstwy nasypu: TG
 • dogęszczania podłoża TG, 
 • budową nasypu TG,
 • rozbiórką nawierzchni betonowej TG,
 • przygotowania podłoża TG,
 • odwodnienia budowy TG,
 • profilowania skarp i kopaniem rowów TG,
 • hałdowania materiału nasypowego TG i OUD, węzeł Lesznowola,
 • prac przygotowawczych dla kolumn DSM  - WD-3,
 • rozbiórką chodnika, przygotowaniem wjazdu z DD1P, warstwy C0,4/0,5 warstwy mrozochronnej - DD1P,
 • drenażu rolniczego TG,
 • przejścia poprzecznego dla kanału technologicznego km 3+781, 4+396,
 • przejścia poprzecznego dla zasilania km 3+750,4+275,
 • przejścia poprzecznego dla kolizji telekomunikacyjnych km 4+030,
 • wykopu i odbiór podłoża, fundamentu z kruszywa ,w-wy wyrównawczej pod przepust PZM 1.2,
 • rozbiórki ogrodzenia, nawierzchni betonowej, wywóz gruzu sprzątanie ul. Słoneczna, 
 • w dniach 23.06 - 25.06.2020 prace drogowe zostały wstrzymane, trwały prace związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem zalanych terenów.

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania pod drogę: TG,DD1P, Bypass PZM 2.2,
 • uszlachetniania warstwy nasypu: TG,
 • dogęszczania podłoża TG, 
 • budową nasypu TG,
 • hałdowaniem materiału nasypowego TG i OUD, węzeł Lesznowola,
 • prac przygotowawczych dla kolumn DSM  - WD-3,
 • budową kanału melioracyjnego DZ32.1  - DZ32.11,
 • wykonaniem rowu odwadniającego przy DT (w śladzie DL2L),
 • przygotowaniem terenu pod obiekt PZM-1.2,
 • wykonaniem przejścia poprzecznego DZ26, DZ28.6 - DZ28.5, DZ3.1 - DZ3.2,
 • kanału technologicznego + zasilanie km 3+077, 3+256, 3+745,
 • zasilanie SZR km 1+500, 2+563,
 • wykonaniem przejść poprzecznych pod TG, budowa kanału technologicznego, przebudowa kolizji SN - TG,
 • przebudową kolizji G24, G29,
 • przebudową kolizji W1, W14, KDi1.1 - KDi1.5.

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania pod drogę: TG, Raszyńska DP2842W,
 • uszlachetniania warstwy nasypu: TG,
 • dogęszczania podłoża: TG, Raszyńska DP2842W,
 • budową nasypu: TG,
 • hałdowaniem materiału nasypowego TG i OUD,
 • rowu odwadniającego przy DT4L,
 • prac przygotowawczych dla kolumn DSM: Dawidowska WD-3,
 • przebudową kolizji W1, G24, G29,
 • budową kanału melioracyjnego DZ32.1 – DZ32.11: Rondo Zamienie Wschód TG,
 • wykonaniem przejścia poprzecznego DZ26: TG,
 • sprzątaniem wyjazdów z budowy oraz zlewanie/odpompowywanie wód opadowych: DT.

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania pod drogę: TG, Raszyńska DP2842W,
 • uszlachetnianie warstwy nasypu: TG,
 • dogęszczaniem podłoża: TG, Raszyńska DP2842W,
 • budową nasypu: ul. Dawidowska,
 • hałdowaniem materiału nasypowego TG i OUD,
 • rozbiórek budynków przy ul. Baletowej,
 • kruszeniem gruzu: ul. Krasickiego,
 • sprzątaniem po wycince: ul. Słoneczna,
 • sprzątaniem wyjazdów z budowy oraz zlewanie/odpompowywanie wód opadowych: DT.

 

MAJ 2020

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania pod drogę: TG, węzeł Zamienie strona południowa,
 • uszlachetniania warstwy nasypu: TG,
 • dogęszczaniem podłoża TG, węzeł Zamienie strona południowa,
 • budową nasypu TG, ul. Dawidowska,
 • hałdowaniem materiału nasypowego TG i OUD,
 • rozbiórek budynków przy ul. Baletowej,
 • kruszeniem gruzu: ul. Baletowa,
 • sprzątaniem po wycince: ul. Słoneczna,
 • uprzątnięciem terenu przy ul. Baletowej,
 • wykonywaniem rowu przy przepuście PZM-2.1
 • przygotowanie terenu pod obiekt WD-3.

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania pod drogę: TG,
 • warstwy mrozochronnej pod drogi DL8P, DL9P,
 • dogęszczaniem podłoża TG,
 • budową nasypu TG,
 • hałdowaniem materiału nasypowego TG i OUD
 • rozbiórek budynków przy ul. Baletowej
 • uprzątnięciem terenu przy ul. Baletowej,
 • wykonywaniem rowu przy obiekcie PZM-2

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania pod drogę: TG, DL9P
 • robót ziemnych pod drogę DL8P, DL9P
 • stabilizacji C04,05 pod drogi: DL9P, DL8P
 • warstwy mrozochronnej pod drogi DL8P, PT08, Łącznica 1, węzeł Lesznowola,
 • dogęszczaniem podłoża TG,
 • budową nasypu TG,
 • rozbiórek budynków przy ul. Baletowej
 • uprzątnięciem terenu przy ul. Baletowej,
 • odhumusowaniem i wykonywaniem rowu odbarczającego przy przepuście PZM-2.1.

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • Odhumusowania pod drogę: TG
 • Robót ziemnych pod drogę DL8P
 • Stabilizacji C04,05 pod drogi: DL8P
 • Warstwy mrozochronnej pod drogi DL7P, PT08, Łącznica 1
 • Rozbiórek budynków przy ul. Postępu, ul. Słonecznej
 • Uprzątnięciem terenu przy ul. Krasickiego.

 

KWIECIEŃ 2020

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • Odhumusowania pod drogę serwisową DL 8P, TG,
 • Robót ziemnych pod drogę DD6L,
 • Stabilizacji C04,05 pod drogi: DL4L, DL6P, ul. Postępu,
 • Warstwy mrozochronnej pod drogi DL4L, DL2L, ul. Postępu,
 • Rozbiórek budynków przy ul. Krasickiego, ul. Słoneczna.

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • Odhumusowania pod drogę serwisową DL 7P, pas technologiczny 08
 • Robót ziemnych pod drogę DL6P, 
 • Stabilizacji C04,05 pod drogi: DL4L, ul. Postępu
 • Warstwy mrozochronnej pod drogi DL1P, DL2L
 • Rozbiórek budynków przy ul. Krasickiego.

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • Odhumusowania pod drogę serwisową DL 6P,
 • Robót ziemnych na ul. Postępu,
 • Wykopu pod drogę serwisową DD4L,
 • Stabilizacji C04,05 pod drogi: DD1P i DL1P, DL2L,
 • Rozbiórek budynków przy ul. Baletowej i domu przy ul. Krasickiego.

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • Odhumusowania pod drogę serwisową DL 4L,
 • Robót ziemnych na drodze serwisowej  DL-2L, ul. Postępu (DP2841W),
 • Rozbiórek budynków przy ul. Baletowej.
 • Odcięcia przyłączy gazowych.

MARZEC 2020

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • Odhumusowania pod drogę serwisową DL 4L,
 • Robotót ziemnych na drodze serwisowej DD-1P, DL-2L
 • Rozbiórek budynków przy ul. Baletowej.

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • Odhumusowania pod drogę serwisową DL 4L,
 • Robotót ziemnych na drodze serwisowej DD-1P, DL-2L
 • Rozbiórek budynków przy ul. Baletowej.

Tydzień I-II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • Wycinki drzew

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ WYKONAWCA ODC. A

POLAQUA Spółka z o. o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno
http://www.polaqua.pl/

/ Wykonawca ODC. B

IDS-BUD S.A. Ul. Grzybowska 87 00-844 Warszawa
http://www.ids-bud.pl

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu