POIS RP GDDKiA FS

Postęp Robót, Odcinek A

S7 A 03112021 

Dnia 07.08.2019 Wojewoda Mazowiecki wydał Decyzję ZRiD. 

GRUDZIEŃ

Tydzień I

Wykonawca prowadzi prace:

 • Roboty ziemne: DL4L, OUD, rondo Zamienie Zachód, TG, DL6P
 • Przepusty: węzeł Lesznowola, ul. Słoneczna, DL2L, między WD4 a WS5
 • Humusowanie: TG, DL8P, rondo Lesznowola, rondo Karczunkowska
 • Podbudowa C90/3: OUD, ul. Raszyńska
 • Podbudowa C3/4: DL7P, OUD
 • Podbudowa bitumiczna KR3: DL3P, ul. Raszyńska
 • W-wa wiążąca KR3: DL6P
 • Nawierzchnia betonowa: S7
 • Roboty brukarskie: ul. Postępu, DL6P, ul. Starzyńskiego, ul. Raszyńska, DL4L, DL8P, DL3P ,TG – ściek trójkątny
 • W-wa ścieralna KR1: ul. Karczyńska
 • W-wa wiążąca KR1: DD2L
 • W-wa wiążąca KR5: DW721
 • Podbudowa bitumiczna KR6: węzeł Lesznowola
 • W-wa poślizgowa: TG
 • Bariery energochłonne: TG, DW721
 • Prace utrzymaniowe
 • Oznakowanie pionowe: węzeł Zamienie
 • Oznakowanie poziome: węzeł Zamienie
 • Ściek trójkątny metodą ślizgową: TG, węzeł Lesznowola
 • Nasadzenia zieleni: rondo Zamienie Wschód i Zachód, rondo Karczunkowska

Roboty mostowe:

 • WS-1: w-wa wyrównawcza pod kapę chodnikową, zbrojenie kapy chodnikowej
 • Kp-3b: wykonywanie wykopów pod fundament pochylni, w-wa wyrównawcza pod fundament, zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentu pochylni
 • WS-5: montaż desek gzymsowych, zbrojenie i betonowanie kapy chodnikowej
 • WD-6.1: prace wykończeniowe – wykonanie umocnienia kostką
 • WD-6.2: prace wykończeniowe – wykonanie umocnienia kostką
 • PZM 2.1:wykonanie schodów
 • WS-7: zbrojenie, deskowanie, betonowanie kapy chodnikowej, montaż desek gzymsowych kapy chodnikowej

Roboty branżowe:                                                             

 • Kanalizacja deszczowa i sanitarna:, budowa ścieków skarpowych- węzeł Lesznowola, montaż kratek na trasie głównej S7
 • Kanalizacja tłoczna i zbiorniki: Budowa zbiornika ZB-01, ZB-02, umocnienie wylotu KDT500 do rzeki Raszynki
 • Budowa przyłącza gazowego do OUD
 • Oświetlenie
 • Kanał technologiczny
 • Budynki OUD: roboty budowlane i instalacyjne: budynek administracyjno-socjalny, budynek warsztatowo-garażowy, wiata na sprzęt, budynek socjalno-biurowy
 • Ekrany akustyczne: Belki podwalinowe i wypełnienie z paneli trocinobetonowych TG, schody skarpowe do wyjść ewakuacyjnych

 

LISTOPAD

Tydzień IV

Wykonawca prowadzi prace:

 • Roboty ziemne: DL3P, TG, węzeł Zamienie Zachód, DL8P, OUD
 • Przepusty: Węzeł Zamienie, DL8P, przy ekranach akustycznych, węzeł Lesznowola
 • Humusowanie: TG, DL8P, rondo Lesznowola
 • Podbudowa C90/3: DL6P, rondo Zamienie Zachód, DL1P, ul. Postępu
 • Podbudowa bitumiczna KR3: DL6P, DL1P
 • W-wa wiążąca KR3: DL6P
 • Nawierzchnia betonowa: S7
 • Roboty brukarskie: rondo Lesznowola, DL8P, rondo Zamienie Zachód, rondo Karczunkowska, ul. Raszyńska, ul. Postępu,DL4L, DL6P
 • W-wa ścieralna KR5: ul. Starzyńskiego, ul. Dawidowska
 • Bariery energochłonne: TG, DW721
 • Prace utrzymaniowe
 • Oznakowanie pionowe: węzeł Zamienie
 • Ściek trójkątny metodą ślizgową: TG
 • Nasadzenia zieleni: rondo Zamienie Wschód i Zachód, rondo Karczunkowska

Roboty mostowe:

 • WS-1: montaż zbrojenia kapy chodnikowej
 • Kp-3b: wykonywanie wykopów pod fundament pochylni
 • WS-5: montaż desek gzymsowych, deskowanie kapy chodnikowej
 • WD-6.1: prace wykończeniowe – wykonanie umocnienia kostką
 • WD-6.2: prace wykończeniowe – wykonanie umocnienia kostką
 • PZM 2.1: wykonanie schodów
 • PZM 2.2: wykonanie schodów
 • WS-7: zbrojenie, deskowanie, betonowanie kapy chodnikowej, montaż desek gzymsowych kapy chodnikowej

Roboty branżowe:                                                             

 • Kanalizacja deszczowa i sanitarna: budowa ścieków skarpowych- węzeł Lesznowola, montaż kratek na trasie głównej S7
 • Kanalizacja tłoczna i zbiorniki: budowa zbiornika ZB-01, ZB-02, przygotowanie pod montaż pompowni,
 • Oświetlenie, Zasilanie SZR i przepompowni, zasilanie OUD
 • Kanał technologiczny
 • Budynki OUD: roboty budowlane i instalacyjne: budynek administracyjno-socjalny, budynek warsztatowo-garażowy, wiata na sprzęt, budynek socjalno-biurowy
 • Ekrany akustyczne: Belki podwalinowe i wypełnienie z paneli trocinobetonowych TG, schody skarpowe do wyjść ewakuacyjnych

Tydzień III

Wykonawca prowadzi prace:

 • Roboty ziemne: rondo Karczunkowska, TG, DL4L, DL3P, DL6P, rondo Zamienie Zachód, węzeł Lesznowola
 • Przepusty: węzeł Lesznowola, DL8P
 • Humusowanie: TG, węzeł Lesznowola, DW721
 • Podbudowa C90/3: DL6P
 • Podbudowa bitumiczna KR3: DL8P
 • W-wa wiążąca KR3: DL8P
 • W-wa poślizgowa: S7
 • Nawierzchnia betonowa: S7
 • Roboty brukarskie: DL7P, DL8P, DL6P, ul. Postępu, rondo Lesznowola, rondo Zamienie Zachód, rondo Karczunkowska
 • W-wa ścieralna KR5: ul. Karczunkowska, rondo Zamienie Zachód
 • Bariery energochłonne: TG, DW721
 • Prace utrzymaniowe
 • Oznakowanie pionowe: węzeł Zamienie

Roboty mostowe:

 • WS-1: montaż zbrojenia kapy chodnikowej
 • WS-5: zbrojenie kap chodnikowych
 • WD-6.1: przygotowanie powierzchni betonowej, wykonywanie schodów skarpowych, wykonywanie nawierzchni na kapach chodnikowych
 • WD-6.2: przygotowanie powierzchni betonowej, umocnienie powierzchni kostką
 • WD-6a: przygotowanie powierzchni betonowej, wykonanie umocnienia kostką
 • PZM 2.1: wykonanie schodów
 • PZM 2.2: wykonanie schodów
 • WS-7: umocnienie powierzchni kostką, zbrojenie, deskowanie, betonowanie kapy chodnikowej

Roboty branżowe:                                                             

 • Kanalizacja deszczowa i sanitarna: budowa ścieków skarpowych - węzeł Lesznowola, Trasa Główna, montaż kratek na trasie głównej S7
 • Kanalizacja tłoczna i zbiorniki: Budowa zbiornika ZB-01, ZB-02, przygotowanie pod montaż pompowni
 • Oświetlenie, Zasilanie SZR i przepompowni, zasilanie OUD
 • Kanał technologiczny
 • Budynki OUD: roboty budowlane i instalacyjne: budynek administracyjno-socjalny, budynek warsztatowo-garażowy, wiata na sprzęt, budynek socjalno-biurowy
 • Ekrany akustyczne: Belki podwalinowe i wypełnienie z paneli trocinobetonowych TG

Tydzień II

Wykonawca prowadzi prace:

 • Roboty ziemne: ul. Karczunkowska, rondo Karczunkowska, DL4L, TG, DD2L, pas technologiczny WD-6.1 -WD-6.2, węzeł Lesznowola, DL8P, DL7P, ul. Raszyńska, rondo Lesznowola
 • Przepusty: DL3P
 • Humusowanie: TG, DD2L, ZB07
 • Podbudowa C90/3: OUD, DL3P, DL6P, DL8P
 • Podbudowa bitumiczna KR3: OUD, DL6P
 • W-wa wiążąca KR3: magazyn Soli, DL2L, ul. Słoneczna, DD1P
 • W-wa poślizgowa: S7
 • Nawierzchnia betonowa: S7
 • Roboty brukarskie: DL8P, DL6P, ul. Postępu, rondo Lesznowola, rondo Zamienie Zachód, DL7P
 • Podbudowa bitumiczna KR6: węzeł Lesznowola
 • W-wa ścieralna KR5: ul. Dawidowska, rondo Zamienie Zachód
 • Bariery energochłonne: TG, DW721
 • Prace utrzymaniowe

Roboty mostowe:

 • WD-3a: wykonanie schodów skarpowych
 • WD-4: wykonywanie nawierzchni na kapach chodnikowych, montaż barier
 • WS-5: Zbrojenie, deskowanie i betonowanie kap chodnikowych
 • WD-6.1: wykonywanie nawierzchni na kapach chodnikowych
 • WD-6.2: przygotowanie powierzchni pod wykonanie nawierzchni na kapach, wykonanie nawierzchni na kapach, montaż barier
 • WD-6a: wykonanie schodów skarpowych, wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych, umocnienie stożków darniną
 • PZM 2.2: wykonanie izolacji termozgrzewalnej, wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego
 • WS-7: humusowanie stożków, wykonywanie darniny, betonowanie kapy chodnikowej

Roboty branżowe:                                                             

 • Kanalizacja deszczowa i sanitarna: montaż studni wpadowych ZB-06, budowa ścieków skarpowych - węzeł Lesznowola, montaż kratek i wpustów – węzeł Lesznowola, montaż studni czyszczakowych na kdt500, montaż kratek na trasie głównej S7
 • Kanalizacja tłoczna i zbiorniki: Budowa zbiornika ZB-01, ZB-02, przygotowanie pod montaż pompowni
 • Budowa przyłącza gazowego do OUD
 • Oświetlenie, Zasilanie SZR i przepompowni
 • Kanał technologiczny
 • Budynki OUD: roboty budowlane i instalacyjne: budynek administracyjno-socjalny, budynek warsztatowo-garażowy, wiata na sprzęt, budynek socjalno-biurowy
 • Ekrany akustyczne: Belki podwalinowe i wypełnienie z paneli trocinobetonowych TG

Tydzień I

Wykonawca prowadzi prace:

 • Roboty ziemne: ul. Karczunkowska, DL4L, DD2L, TG, teren między obiektami WD.6a i WD.6.2, węzeł Lesznowola, DL8P
 • Przepusty: TG, ul. Raszyńska
 • Humusowanie: rondo Zamienie Wschód i Zachód, DD2L, TG, teren wokół ZB-07
 • Podbudowa C90/3: ul. Postępu
 • Podbudowa C3/4: DL6P
 • Podbudowa bitumiczna KR3: magazyn soli, DL7P
 • W-wa wiążąca KR3: ul. Słoneczna, magazyn Soli
 • Podbudowa bitumiczna KR5: ul. Postępu
 • W-wa wiążąca KR5: ul. Postępu
 • Ściek trójkątny: TG, węzeł Lesznowola
 • W-wa poślizgowa: S7
 • Nawierzchnia betonowa: S7, węzeł Lesznowola,
 • Roboty brukarskie: rondo Lesznowola, DL8P, DL3P, DL1P, DL4L, Rondo Zamienie Zachód, rondo Karczunkowska, ul. Karczunkowska, DW721, ul. Postępu, DL6P
 • Podbudowa bitumiczna KR6: węzeł Lesznowola
 • W-wa ścieralna KR5: ul. Postępu
 • Prace utrzymaniowe

Roboty mostowe:

 • WD-3: wykonanie próbnego obciążenia obiektu
 • WD-3a: wykonanie schodów skarpowych
 • WD-4: przygotowanie powierzchni betonowej
 • WS-5: Zbrojenie kapy chodnikowej
 • WD-6.1: montaż barier
 • WD-6.2: przygotowanie powierzchni pod wykonanie nawierzchni na kapach, wykonanie nawierzchni na kapach, montaż barier
 • WD-6a: wykonanie schodów skarpowych, wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych, montaż barier, umocnienie stożków darniną
 • WS-7: humusowanie stożków, wykonywanie darniny

Roboty branżowe:                                                             

 • Kanalizacja deszczowa i sanitarna: montaż studni wpadowych ZB-09, budowa ścieków skarpowych- węzeł Lesznowola, montaż kratek i wpustów – węzeł Lesznowola, montaż studni czyszczakowych na kdt500, montaż kratek na trasie głównej S7
 • Kanalizacja tłoczna i zbiorniki: Budowa zbiornika ZB-01, ZB-02, ZB-09, przygotowanie pod montaż pompowni
 • Budowa przyłącza gazowego do OUD
 • Oświetlenie, Zasilanie SZR i przepompowni
 • Kanał technologiczny
 • Budynki OUD: roboty budowlane i instalacyjne: budynek administracyjno-socjalny, budynek warsztatowo-garażowy, wiata na sprzęt
 • Ekrany akustyczne: Belki podwalinowe i wypełnienie z paneli trocinobetonowych TG

PAŹDZIERNIK

Tydzień IV

Wykonawca prowadzi prace:

 • Roboty ziemne: DL4L, DL6P, ul. Postępu - nasypy, OUD, węzeł Lesznowola, DW721, DL2L, TG, rondo Zamienie zachód, DL1p
 • W-wa mrozochronna: ul. Słoneczna
 • Przepusty: TG, ul. Raszyńska
 • Humusowanie: ul. Postępu, ul. Raszyńska, węzeł Lesznowola, DW721, rondo Lesznowola, TG, ul. Dawidowska
 • Podbudowa C90/3: magazyn soli, węzeł Lesznowola, ul. Słoneczna, DL4L, DL7P
 • Podbudowa C3/4: DL4L, ul. Słoneczna, DL7P
 • Ściek trójkątny: TG, węzeł Lesznowola
 • Podbudowa bitumiczna KR5: DW721
 • W-wa wiążąca KR5: DW721
 • W-wa ścieralna KR5: ul. Dawidowska
 • W-wa poślizgowa: S7
 • Nawierzchnia betonowa: S7, węzeł Lesznowola
 • Roboty brukarskie: rondo Lesznowola, DL7P, DL4L, DL2L, rondo Zamienie Zachód i Wschód, DL1P, ul. Postępu, DW721, ul. Raszyńska, TG, ul. Słoneczna, ul. Karczunkowska, DL3P, DL8P
 • W-wa wiążąca KR6: węzeł Lesznowola, DW721
 • W-wa ścieralna KR5: ul. Dawidowska, węzeł Zamienie
 • Bariery energochłonne: ul. Postępu, ul. Dawidowska
 • Prace utrzymaniowe

Roboty mostowe:

 • WD-3: w-wa ścieralna na obiekcie, wykonanie przeciwspadów, montaż balustrad
 • WD-4: montaż barier
 • WD-6.1: montaż barier, wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych
 • WD-6.2: wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych, wykonanie darniny na stożkach
 • WD-6a: wykonanie schodów skarpowych, wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych
 • WS-7: humusowanie stożków, wykonywanie darniny

Roboty branżowe:                                                             

 • Kanalizacja deszczowa i sanitarna: montaż wpustów na DL8P, montaż studni wpadowych ZB-08, budowa ścieków skarpowych- węzeł Lesznowola montaż studni czyszczakowych na kdt500, montaż kratek S7
 • Kanalizacja tłoczna i zbiorniki: Budowa zbiornika ZB-01, ZB-02, ZB-06, ZB-09, montaż pompowni P4, P5
 • Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej: kolizja KDI3
 • Oświetlenie, Zasilanie SZR i przepompowni
 • Kanał technologiczny
 • Budynki OUD: roboty budowlane i instalacyjne: budynek administracyjno-socjalny, budynek warsztatowo-garażowy, magazyn soli, wiata na sprzęt
 • Ekrany akustyczne: Belki podwalinowe i wypełnienie z paneli trocinobetonowych TG

Tydzien III

Wykonawca prowadzi prace:

 

 • Roboty ziemne: DL4L, DL6P, węzeł Lesznowola, DW721, DL2L
 • W-wa mrozochronna: węzeł Lesznowola
 • Przepusty: węzeł Zamienie, TG
 • Podbudowa C5/6:  ul. Postępu
 • Humusowanie: TG, ul. Postępu, ZB-03, węzeł Zamienie, węzeł Lesznowola, DW721, rondo Lesznowola
 • Warstwa ulepszonego podłoża: OUD
 • Podbudowa C90/3: ul. Postępu, OUD
 • Podbudowa C3/4: DL4L, OUD
 • Podbudowa C8/10: S7
 • Podbudowa bitumiczna KR5: rondo Zamienie zachód, ul. Postępu
 • W-wa wiążąca KR5: rondo Zamienie zachód, ul. Postępu
 • W-wa ścieralna KR5: ul. Dawidowska, rondo Karczunkowska
 • W-wa poślizgowa: S7
 • Nawierzchnia betonowa: S7, węzeł Lesznowola
 • Roboty brukarskie: DW721, DL2L, rondo Zamienie Zachód i Wschód, ul. Karczunkowska, rondo Postępu, ul. Słoneczna, ul. Postępu, DL1P, rondo Lesznowola, DL4L, DL7P
 • W-wa wiążąca KR6: rondo Zamienie Wschód
 • W-wa ścieralna KR5: ul. Dawidowska, węzeł Zamienie
 • Bariery energochłonne: węzeł Zamienie, ul. Dawidowska
 • Prace utrzymaniowe

Roboty mostowe:

 • WD-3: wykonanie barier na obiekcie, w-wa ścieralna na obiekcie, wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych
 • WD-4: montaż barier
 • WD-6.1: montaż barier, wykonanie 3 ścieku przykrawężnikowego, wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych
 • WD-6.2: wykonanie darniny na stożkach
 • WD-6a: wykonanie schodów skarpowych, wykonanie umocnienia kostką
 • WS-7: humusowanie stożków

Roboty branżowe:                                                             

 • Kanalizacja deszczowa i sanitarna: montaż kratek S7,
 • Kanalizacja tłoczna i zbiorniki: Budowa zbiornika ZB-01, ZB-02, ZB-06, ZB-09, montaż pompowni P1, P2, P3, P4, P5,
 • Oświetlenie,
 • Budynki OUD: roboty budowlane i instalacyjne: budynek administracyjno-socjalny, budynek warsztatowo-garażowy, magazyn soli, wiata na sprzęt.
 • Ekrany akustyczne: Belki podwalinowe i wypełnienie z paneli trocinobetonowych TG

 

Tydzień II

Wykonawca prowadzi prace:

 

 • Roboty ziemne: węzeł Zamienie, węzeł Lesznowola, rondo Zamienie Zachód, ul. Postępu, rondo Karczunkowska, DL6P, DL4L, DL1P, DW721, rowy wokół ZB-07, ul. Postępu, nasypy pod pobocza na węźle Lesznowola
 • Przepusty: węzeł Zamienie
 • Humusowanie: TG, ul. Postępu, węzeł Zamienie, węzeł Lesznowola, DW721, ul .Słoneczna, DL2L, ZB-03
 • Podbudowa C90/3: rondo Zamienie Zachód
 • Podbudowa bitumiczna KR3: DL2L
 • Podbudowa C8/10: S7
 • Podbudowa bitumiczna KR5: DW721, ul. Postępu
 • W-wa wiążąca KR5: DW721
 • W-wa ścieralna KR5: ul. Dawidowska, rondo Karczunkowska
 • W-wa poślizgowa: S7
 • Nawierzchnia betonowa: S7, węzeł Zamienie
 • Roboty brukarskie: ul. Postępu, DW721, DL3P, DL2L, rondo Zamienie Zachód i Wschód, rondo Postępu
 • W-wa wiążąca KR6: węzeł Lesznowola
 • Podbudowa bitumiczna KR6: Węzeł Lesznowola
 • Prace utrzymaniowe

Roboty mostowe:

 • WS-1: prace wykończeniowe – umocnienie powierzchni kostką, wykonanie darniny na stożkach
 • WD-3: prace wykończeniowe – umocnienie powierzchni kostką
 • WD-4: wykonanie ścieku przykrawężnikowego, humusowanie stożków, prace wykończeniowe – umocnienie powierzchni kostką
 • WD-6.1: wykonanie ścieku przykrawężnikowego
 • WD-6.2: wykonanie schodów skarpowych, umocnienie stożków
 • WS-7: betonowanie kapy chodnikowej

Roboty branżowe:                                                             

 • Kanalizacja deszczowa i sanitarna: montaż kratek S7
 • Kanalizacja tłoczna i zbiorniki: Budowa zbiornika ZB-01, ZB-02, ZB-06, ZB-09
 • Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej: kolizja KDi3, kolizja KDi1, ul. Dawidowska
 • Oświetlenie, zasilanie OUD,  zasilanie SZR i przepompowni
 • Kanał technologiczny     
 • Budynki OUD: roboty budowlane i instalacyjne: budynek administracyjno-socjalny, budynek warsztatowo-garażowy, magazyn soli, wiata na sprzęt
 • Ekrany akustyczne: Belki podwalinowe i wypełnienie z paneli trocinobetonowych TG

 

Tydzień I

Wykonawca prowadzi prace:

 

 • Roboty ziemne: nasypy: DL6L, DL4L, DL2L. ul. Raszyńska, Węzeł Zamienie, Węzeł Lesznowola
 • Wykopy: S7
 • Górna Warstwa Nasypu: CPJ
 • Przepusty: Węzeł Zamienie
 • Humusowanie: ul. Postępu, Rondo Karczunkowska, Węzeł Zamienie, Węzeł Lesznowola, DL2L, Rondo Postępu, DW721
 • Podbudowa C90/3: DD1P, DL2L, ul. Raszyńska, CPJ
 • Podbudowa bitumiczna KR3: DD1P
 • Podbudowa C8/10: S7
 • Ściek trójkątny: S7
 • Podbudowa bitumiczna KR5: DW721, ul. Postępu
 • W-wa wiążąca KR5: DW721, ul. Postępu
 • W-wa ścieralna KR5: ul. Dawidowska, rondo Karczunkowska
 • W-wa poślizgowa: S7
 • Nawierzchnia betonowa: S7
 • Roboty brukarskie: obrzeża i kostka DL2L, chodnik ul. Postępu, rondo Zamienie Zachód, DW721, DL3P, ul. Słoneczna, ul. Postępu, rondo Zamienie Wschód
 • W-wa wiążąca KR6: węzeł Lesznowola
 • Podbudowa bitumiczna KR6: Węzeł Lesznowola
 • Bariery energochłonne: Węzeł Zamienie, ul. Dawidowska
 • Prace utrzymaniowe

Roboty mostowe:

 • WS-1: prace wykończeniowe – umocnienie powierzchni kostką, umocnienie stożków
 • WD-3: wykonanie ścieku przykrawężnikowego, wykonanie barier na obiekcie, układanie darniny na stożkach
 • WD-4: wykonanie ścieku przykrawężnikowego
 • WD-6.1: montaż kotew barier
 • WD-6.2: wykonanie schodów skarpowych
 • WS-7: montaż desek gzymsowych, zbrojenie, deskowanie kapy chodnikowej

Roboty branżowe:                                                             

 • Kanalizacja deszczowa i sanitarna: kanał ZD rondo Starzyńskiego, budowa ścieków skarpowych – węzeł Zamienie
 • Kanalizacja tłoczna i zbiorniki: Budowa zbiornika ZB-01, ZB-02, ZB-06, ZB-09, montaż pompowni P1, P3, P5, P9, budowa studni czyszczakowych
 • Oświetlenie, zasilanie SZR i przepompowni
 • Kanał technologiczny     
 • Budynki OUD: roboty budowlane i instalacyjne: budynek administracyjno-socjalny, budynek warsztatowo-garażowy, magazyn soli, wiata na sprzęt

WRZESIEŃ 2021

Tydzien IV

Wykonawca prowadzi prace:

 

 • Roboty ziemne: nasypy: DD2L, Rondo Postępu, DW721
 • Wykopy: ul. Dawidowska, DL2L, DL3P, DL4L, DL6P
 • Podbudowa C5/6: ul. Postępu
 • Przepusty: DL3P
 • Humusowanie: węzeł Lesznowola, Rondo Postępu, DD2L, DL9P, S7, węzeł Zamienie
 • Podbudowa C90/3: ul. Postępu
 • Podbudowa C3/4: DL7P, DL8P
 • W-wa wiążąca KR3: ul. Baletowa,  DL4L
 • Podbudowa bitumiczna KR3: ul. Baletowa,  DL4L
 • Podbudowa C8/10: S7
 • Ściek trójkątny: WD6.2
 • W-wa poślizgowa: S7
 • W-wa wiążąca KR6: Rondo Zamienie Wschód
 • Podbudowa bitumiczna KR5: ul. Karczunkowska, DW721, ul. Postępu
 • Nawierzchnia betonowa: TG
 • Roboty brukarskie: DW721, Rondo Lesznowola, ul. Postępu, Rondo Zamienie Wschód, Rondo Zamienie Zachód, ul. Dawidowska, Rondo Karczunkowska, DL2L, DL3P
 • W-wa wiążąca KR6: węzeł Zamienie
 • Prace utrzymaniowe

Roboty mostowe:

 • WD-3: montaż kotew barier, wykonanie ścieku przykrawężnikowego, humusowanie stożków, wykonywanie nawierzchni na kapach chodnikowych
 • WD-4: wykonywanie nawierzchni na kapach chodnikowych, montaż kotew barier
 • WD-6.1: wykonywanie nawierzchni na kapach chodnikowych
 • WD-6a: przygotowanie kap chodnikowych do wykonania nawierzchni

Roboty branżowe:                                                             

 • Kanalizacja deszczowa i sanitarna: montaż studni wpadowych ZB-08, budowa ścieków skarpowych – węzeł Zamienie, montaż kratek S7
 • Kanalizacja tłoczna i zbiorniki: Budowa zbiornika ZB-01, ZB-02, ZB-06, ZB-09, przygotowanie pod montaż pompowni, budowa studni czyszczakowych,
 • Oświetlenie, zasilanie SZR i przepompowni
 • Kanał technologiczny     
 • Budynki OUD: roboty budowlane i instalacyjne: budynek administracyjno-socjalny, budynek warsztatowo-garażowy, magazyn soli

 

Tydzień III

Wykonawca prowadzi prace:

 

 • Roboty ziemne: nasypy: Rondo Zamienie Zachód i Wschód, ul. Postępu, ul. Raszyńska, DL3P, DL2L, DL5P
 • Wykopy: Węzeł Lesznowola, Rondo Zamienie Zachód i Wschód, ul. Postępu, ul. Raszyńska, DD2L, S7, DL7P
 • Podbudowa C5/6: Rondo Zamienie Wchód i Zachód
 • Przepusty: DL8P
 • Humusowanie: węzeł Lesznowola, S7, ul. Raszyńska, ul. Dawidowska, ul. Raszyńska
 • Podbudowa C90/3: Rondo Zamienie Zachód, DD1P
 • Podbudowa C3/4: DL1P, DD1P
 • Podbudowa bitumiczna KR3: ul. Baletowa
 • W-wa wiążąca KR3: ul. Baletowa
 • Podbudowa C8/10: S7
 • Ściek trójkątny: DW721
 • W-wa poślizgowa: S7
 • W-wa wiążąca KR5: ul. Karczunkowska
 • Podbudowa bitumiczna KR5: ul. Karczunkowska
 • Nawierzchnia betonowa: TG
 • Roboty brukarskie: ul. Postępu, DL2L, Węzeł Zamienie Wschód, DW721
 • Podbudowa bitumiczna KR6: Węzeł Lesznowola
 • W-wa wiążąca KR6: Węzeł Lesznowola, węzeł Zamienie
 • Prace utrzymaniowe

Roboty mostowe:

 • WD-3: przygotowanie kap do wykonania nawierzchni
 • KP-3b: zbrojenie, deskowanie, betonowanie słupów i pochylni
 • WD-4: montaż wpustów, wykonanie schodów skarpowych, przygotowanie kap do wykonania nawierzchni
 • WD-6.2: montaż desek gzymsowych, zbrojenie, deskowanie i betonowanie kapy chodnikowej
 • WS-7: wykonywanie schodów

Roboty branżowe:                                                             

 • Kanalizacja deszczowa i sanitarna: kanalizacja deszczowa: montaż studni wpadowych ZB-03, ZB-04, kanał deszczowy DK6
 • Kanalizacja tłoczna i zbiorniki: Budowa zbiornika 6, 2-ZB
 • Oświetlenie
 • Kanał technologiczny     
 • Budynki OUD: roboty budowlane i instalacyjne: budynek administracyjno-socjalny, budynek warsztatowo-garażowy, magazyn soli

Tydzień II

Wykonawca prowadzi prace:

 • Roboty ziemne: nasypy: Rondo Zamienie Zachód i Wschód, ul. Postępu, ul. Raszyńska, DL3P, DL2L
 • Wykopy: Węzeł Lesznowola, Rondo Zamienie Zachód i Wschód, ul. Postępu, ul. Raszyńska, DD2L, S7, DL7P
 • W-wa mrozoochronna: S7, ul. Karczunkowska, ul. Baletowa
 • Podbudowa C5/6: ul. Karczunkowska
 • Przepusty: DD2L, WS7, ul. Słoneczna, WS1, DL8P
 • Humusowanie: węzeł Lesznowola, S7, ul. Raszyńska, ul. Dawidowska, Węzeł Zamienie, ul. Raszyńska
 • Podbudowa C90/3: ul. Baletowa, Rondo Postępu
 • Podbudowa C3/4: ul. Baletowa
 • Podbudowa bitumiczna KR3: ul. Baletowa
 • W-wa wiążąca KR3: ul. Baletowa
 • W-wa wiążąca KR1: DD2L
 • W-wa wiążąca KR5: ul. Dawidowska, Rondo Postępu
 • Podbudowa bitumiczna KR6: węzeł Lesznowola
 • Nawierzchnia betonowa: TG
 • Roboty brukarskie: węzeł Zamienie, Rondo Postępu, ul. Dawidowska, Rondo Karczunkowska, ul. Raszyńska, ul Słoneczna, ul. Postępu, DL2L, DD9L 
 • Podbudowa bitumiczna KR6: Węzeł Zamienie
 • Prace utrzymaniowe

Roboty mostowe:

 • WS-1: wykonanie schodów
 • KP-3b: zbrojenie, deskowanie, betonowanie słupów i pochylni
 • WD-6.2: montaż desek gzymsowych, zbrojenie kap
 • PZM-2.1, PZM-2.2, PZM-1.4: wykonanie schodów
 • WS-7: wykonywanie ścieku odwodnieniowego

Roboty branżowe:                                                             

 • Kanalizacja deszczowa i sanitarna: kanalizacja deszczowa: węzeł Lesznowola, montaż studni wpadowych ZB-03, ZB-04, ZB-07, ZB-08
 • Kanalizacja tłoczna i zbiorniki: Budowa zbiornika 6, 2-ZB
 • Oświetlenie, Zasilanie SZR i przepompowni
 • Kanał technologiczny     
 • Budynki OUD: roboty budowlane i instalacyjne: budynek administracyjno-socjalny, budynek warsztatowo-garażowy, magazyn soli

 

Tydzień I

Wykonawca prowadzi prace:

 • Roboty ziemne: nasypy: Węzeł Lesznowola, Rondo Zamienie Zachód i Wschód, ul. Postępu, ul. Raszyńska, DL3P
 • Wykopy: Węzeł Lesznowola, Rondo Zamienie Zachód i Wschód, ul. Postępu, ul. Raszyńska, DD2L, S7
 • Podbudowa C5/6: ul. Dawidowska
 • Przepusty: TG, DL1P, węzeł Lesznowola, DW721
 • Humusowanie: węzeł Lesznowola, DW721, Węzeł Zamienie, DL6P, TG, ul. Raszyńska
 • Warstwa ulepszonego podłoża: DW721
 • Podbudowa C90/3: węzeł Lesznowola, DL2L
 • Podbudowa C3/4: ul. Baletowa
 • Podbudowa C8/10: TG
 • Podbudowa bitumiczna KR3: ul. Baletowa
 • W-wa wiążąca KR3: ul. Baletowa
 • W-wa wiążąca KR5: ul. Dawidowska, ul. Postępu
 • Podbudowa bitumiczna KR6: węzeł Zamienie
 • Nawierzchnia betonowa: TG
 • Roboty brukarskie: węzeł Zamienie, Rondo Lesznowola, ul. Dawidowska, DW721, Rondo Karczunkowska, ul. Baletowa, DL2L
 • Podbudowa bitumiczna KR6: Węzeł Zamienie
 • Prace utrzymaniowe

Roboty mostowe:

 • WS-1: wykonanie schodów
 • WD-3: wykonanie schodów
 • KP-3b: zbrojenie, deskowanie, betonowanie fundamentów
 • WD-4: montaż desek gzymsowych, wykonywanie kap
 • WD-6.1: wykonanie kap
 • WD-6a: izolacja fundamentów

Roboty branżowe:                                                             

 • Kanalizacja deszczowa i sanitarna: Kanał ZD rondo Starzyńskiego, Kanał RA, kanalizacja deszczowa: węzeł Lesznowola, DP2842W ul. Raszyńska, uruchomienie pompowni przy ZB-1
 • Kanalizacja tłoczna i zbiorniki: Budowa zbiornika 5,6, montaż kratek S7, węzeł Zamienie
 • Kolizja sanitarna K1 ul. Starzyńskiego
 • Oświetlenie   
 • Budynki OUD: roboty budowlane i instalacyjne: budynek administracyjno-socjalny, budynek warsztatowo-garażowy, magazyn soli

SIERPIEŃ 2021

Tydzień IV

Wykonawca prowadzi prace:

 • Roboty ziemne: nasypy: Rondo Zamienie Zachód i Wschód, ul. Postępu, ul. Dawidowska, DL3P
 • Wykopy: Rondo Zamienie Zachód i Wschód, ul. Postępu, ul. Dawidowska, S7
 • W-wa mrozochronna: ul. Dawidowska
 • Podbudowa C5/6: ul. Dawidowska, Rondo Zamienie Wschód
 • Przepusty, P93a, DL1P, DL3P, S7
 • Humusowanie: węzeł Lesznowola
 • Warstwa ulepszonego podłoża: DW721
 • Podbudowa C90/3: węzeł Lesznowola, DL2L, węzeł Zamienie, DL4L, DL3P, DL5P, DL6P, ul. Baletowa, DW721
 • Podbudowa C3/4: DL2L, ul. Baletowa
 • Podbudowa C8/10: TG
 • Podbudowa bitumiczna KR3: DL4L, DL3P, DL5P, DL6P, ul. Baletowa
 • W-wa wiążąca KR3: DL4L, ul. Baletowa
 • Ściek trójkątny: TG
 • Podbudowa bitumiczna KR5: ul. Postępu
 • Nawierzchnia betonowa: TG
 • Roboty brukarskie: ul. Dawidowska, DW721, Rondo Karczunkowska, Rondo Postępu, DL6P, ul. Baletowa, DL2L
 • Podbudowa bitumiczna KR6: Węzeł Zamienie
 • Prace utrzymaniowe

Roboty mostowe:

 • WD-3: wykonanie schodów,
 • KP-3b: wykopy i warstwa wyrównawcza pod fundamenty
 • WD-4: wykonanie kap chodnikowych
 • WD-6.1: betonowanie kap, układanie krawężnika na dojeździe
 • WD-6a: deskowanie, zbrojenie i betonowanie fundamentów barier

Roboty branżowe:                                                             

 • Kanalizacja tłoczna i zbiorniki: kanał tłoczny DN500, Budowa zbiornika 6, montaż kratek S7, węzeł Zamienie, przygotowanie pod montaż pompowni K2
 • Oświetlenie     
 • Kanał technologiczny
 • Budynki OUD: roboty budowlane i instalacyjne: budynek administracyjno-socjalny, budynek warsztatowo-garażowy, magazyn soli

Tydzień III

Wykonawca prowadzi prace:

 • Roboty ziemne: nasypy: Rondo Zamienie Zachód i Wschód, ul. Postępu, ul. Dawidowska
 • Wykopy: : Rondo Zamienie Zachód i Wschód, ul. Postępu, ul. Dawidowska
 • W-wa mrozochronna: DL2L, DL8P, DL7P, Rondo Postępu, ul. Raszyńska
 • Podbudowa C5/6: węzeł Lesznowola, Rondo Zamienie Wschód
 • Humusowanie: węzeł Lesznowola
 • Odhumusowanie: DL3L
 • Podbudowa C90/3: węzeł Lesznowola, DL2L, węzeł Zamienie, DL4L
 • Podbudowa C3/4: ul. Raszyńska
 • Podbudowa C8/10: TG
 • Podbudowa bitumiczna KR3: DL4L
 • Podbudowa bitumiczna KR6: węzeł Zamienie
 • Roboty brukarskie: ul. Dawidowska, DW721, Rondo Karczunkowska, Rondo Postępu
 • Podbudowa bitumiczna KR6: Węzeł Zamienie
 • Prace utrzymaniowe

Roboty mostowe:

 • WS-1: wykonanie gzymsu
 • KP-3b: betonowanie pochylni
 • WD-4: wykonanie izolacji termozgrzewalnej na UN, na ściance zaplecznej
 • WD-6.1: zbrojenie kap
 • WD-6a: zbrojenie fundamentów barier

Roboty branżowe:                                                             

 • Kanalizacja tłoczna i zbiorniki: kanał tłoczny DN500, Budowa zbiornika 6,8                                                                      
 • Oświetlenie 
 • Kanał technologiczny
 • Budynki OUD: zbrojenie fundamentu Magazynu soli

Tydzień II

Wykonawca prowadzi prace:

 • Roboty ziemne: nasypy: Rondo Zamienie Zachód i Wschód, ul. Postępu
 • Wykopy: : TG, Rondo Zamienie Zachód i Wschód, rondo Postępu, DL8P, DL7P, DL8P, ul. Postępu
 • W-wa mrozochronna: węzeł Lesznowola, DL2L
 • Podbudowa C5/6: węzeł Lesznowola
 • Przepusty: DL3P, DL7P, DL6P, P4, ul. Postępu
 • Humusowanie: TG, DW721, DP2841W ul. Dawidowska, węzeł Lesznowola
 • Podbudowa C90/3: węzeł Zamienie, ul. Dawidowska DP2821W, DL3P, DL4L
 • Podbudowa C8/10: TG
 • Warstwa wiążąca KR3: DL1P
 • Roboty brukarskie: węzeł Zamienie, DL4L, DL3P, DL2L, ul. Postępu, ul. Dawidowska
 • Ściek trójkątny: węzeł Zamienie
 • Podbudowa bitumiczna KR6: Węzeł Zamienie
 • Warstwa poślizgowa: TG
 • Prace utrzymaniowe: rozbiórki na ul. Baletowej i ul. Starzyńskiego

Roboty mostowe:

 • WS-1: wykonanie gzymsu
 • WD-3: wykonanie warstwy wiążącej  asfaltu lanego, wykonanie kap chodnikowych za obiektem, warstwa wiążąca z asfaltu lanego
 • KP-3b: zbrojenie, deskowanie, betonowanie fundamentów pochylni,
 • WD-4: betonowanie kap chodnikowych na UN
 • WD-6.1: wykonanie izolacji termozgrzewalnej na UN, przygotowanie UN pod wykonanie izolacji termozgrzewalnej

Roboty branżowe:                                                             

 • Kanalizacja tłoczna i zbiorniki: kanał tłoczny DN500, Budowa zbiornika 6,7,8                                                                      
 • Oświetlenie

Tydzien I

Wykonawca prowadzi prace:

 • Roboty ziemne: nasypy: Rondo Zamienie Zachód i Wschód
 • Wykopy: Węzeł Lesznowola, rondo Postępu, DL8P, DL7P, DL3P, ul. Postępu
 • Skarpowanie: ul. Dawidowska DP2841W, TG
 • W-wa mrozochronna: Węzeł Lesznowola, ul. Postępu
 • Podbudowa C5/6: ul. Postępu, węzeł Lesznowola
 • Przepusty: DL3P, DL5P, DL6P, P4
 • Humusowanie: TG, węzeł Zamienie, DP2842W ul. Raszyńska, DW721, DP2841W ul. Dawidowska
 • WUP: DL7P
 • Podbudowa C90/3: Rondo Zamienie Zachód, węzeł Zamienie, ul. Dawidowska DP2821W, DW721
 • Podbudowa C8/10: TG
 • Warstwa wiążąca KR3: DL1P
 • Drenaż drogowy: Węzeł Lesznowola
 • Roboty brukarskie: Węzeł Zamienie, DL4L
 • Ściek trójkątny: Węzeł Zamienie
 • Podbudowa bitumiczna KR5: Rondo Zamienie Zachód
 • Podbudowa bitumiczna KR6: Węzeł Zamienie
 • W-wa wiążąca KR5: Rondo Zamienie Zachód, ul. Dawidowska DP2841W
 • Warstwa poślizgowa: JZR
 • Nawierzchnia betonowa C35/45: TG
 • Prace utrzymaniowe

Roboty mostowe:

 • WD-3: wykonanie warstwy wiążącej  asfaltu lanego, wykonanie izolacji termozgrzewalnej na UN, wykonanie kap chodnikowych za obiektem
 • KP-3b: zbrojenie, deskowanie fundamentów pochylni
 • WD-4: betonowanie kap chodnikowych na UN
 • WD-6.1: wykonanie izolacji termozgrzewalnej na UN, montaż kolektora odwodnienia, wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego, przygotowanie UN pod wykonanie izolacji termozgrzewlanej
 • WD-6.2: w-wa wyrównawcza pod kapę                                                
 • PZM-1.1: wykonanie izolacji termozgrzewalnej, wykonanie w-wy wiążącej z asfaltu lanego
 • WS-7: wykonywanie ścieku odwodnieniowego

Roboty branżowe:                                                             

 • Kanalizacja tłoczna i zbiorniki: kanał tłoczny DN500, Budowa zbiornika 6,7                                                                      

Oświetlenie    

                                                                  

LIPIEC 2021

Tydzien IV

Wykonawca prowadzi prace:

 • Roboty ziemne: nasypy: Rondo Zamienie Zachód, Węzeł Zamienie, DD2L
 • Wykopy: DL8P, DW721, DD2L, DL3P
 • W-wa mrozochronna: węzeł Zamienie
 • GWN: DD2L, węzeł Lesznowola
 • Podbudowa C5/6: DW721, Rondo Lesznowola, węzeł Lesznowola
 • Przepusty: DL3P
 • Humusowanie: TG, węzeł Zamienie, DP2842W ul. Raszyńska
 • WUP: DD2L, Węzeł Lesznowola
 • Podbudowa C90/3: ul. Postępu, węzeł Zamienie
 • Podbudowa C8/10: TG
 • Podbudowa C3/4: DD2L
 • Warstwa wiążąca KR3:odcinek próbny DL1P
 • Drenaż drogowy: CPJ
 • Roboty brukarskie: DP2841 ul. Dawidowska, Rondo Postępu, węzeł Zamienie, DL4L
 • Ściek trójkątny: węzeł Zamienie
 • Podbudowa bitumiczna KR5: Rondo Karczunkowska, ul. Postępu, ul. Karczunkowska, ul. Dawidowska DP2841W
 • Warstwa poślizgowa: TG
 • Prace utrzymaniowe

Roboty mostowe:

 • WD-3: wykonanie izolacji termozgrzewalnej na UN, kap chodnikowych
 • WD-3a: wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego, wykonywanie ścieku odwodnieniowego
 • KP-3b: wykop + wymiana gruntu pod fundamenty, w-wa wyrównawcza pod fundamenty
 • WD-4: montaż desek gzymsowych, układanie krawężnika, zbrojenie i deskowanie, betonowanie wnęk dylatacyjnych
 • WD-6.1: betonowanie skrzydeł, przygotowanie UN pod izolację termozgrzewalną
 • WD-6a: zbrojenie kap chodnikowych                                                   
 • PZM-1.2: wykonanie ścieku odwodnieniowego
 • PZM-1.3: wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego, wykonywanie ścieku odwodnieniowego
 • PZM-1.4: wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego
 • WS-7: wykonywanie ścieku odwodnieniowego

Roboty branżowe:                                                             

 • Kanalizacja deszczowa - węzeł Lesznowola, DP2842W Raszyńska
 • Kanalizacja tłoczna i zbiorniki: kanał tłoczny DN500, Budowa zbiornika 6,7                                                                      
 • Oświetlenie                                                                    

Budynki OUD: mury, pokrycie dachu, fundamenty

Tydzień III

Wykonawca prowadzi prace:

 • Roboty ziemne: nasypy: Węzeł Lesznowola, zasypka TG
 • Wykopy: DP2842W ul. Raszyńska rowy, ul. Postępu, DL3P, węzeł Zamienie
 • Skarpowanie: DP2842W Raszyńska, DW721
 • W-wa mrozochronna: DW721, węzeł Zamienie
 • GWN: DW721, węzeł Lesznowola
 • Podbudowa C5/6: DW721
 • Humusowanie: TG
 • WUP: DD2L
 • Podbudowa C90/3: ul. Postępu, węzeł Zamienie, DW721, DL3P, DL5P, DP6P
 • Podbudowa C8/10: TG
 • Podbudowa bitumiczna KR3: DL1P, DL2L
 • Drenaz drogowy: węzeł Lesznowola
 • Roboty brukarskie: DP2841 ul. Dawidowska, Rondo Postępu, węzeł Zamienie, DL4L
 • Ściek trójkątny: węzeł Zamienie
 • Podbudowa bitumiczna KR5: Rondo Karczunkowska

Roboty mostowe:

 • WD-3: roboty przygotowawcze do izolacji UN
 • WD-4: montaż desek gzymsowych, zbrojenie kap chodnikowych, układanie krawężnika, zbrojenie i deskowanie wnęk dylatacyjnych, montaz dylatacji
 • WD-6.1: zbrojenie i betonowanie kap
 • WD-6.a: zbrojenie kap chodnikowych                                                 
 • WD-6a: zbrojenie kap chodnikowych
 • WS-7: zbrojenie i betonowanie gzymsu, betonowanie kapy chodnikowej, montaz desek gzymsowych

Roboty branżowe:                                                             

 • Kanalizacja deszczowa - węzeł Lesznowola, DP2842W Raszyńska, kanal RA                                                                  
 • Budowa zbiornika 6,7                                                                     
 • Oświetlenie                                                                     
 • Przebudowa sieci SN
 • Zasilanie SZR i przepompowni 
 • Kanał technologiczny                                                                         

Budynki OUD: mury, pokrycie dachu, fundamenty

Tydzień II

Wykonawca prowadzi prace:

 • Roboty ziemne: nasypy: DP2841W Dawidowska, Węzeł Lesznowola, DW721
 • Wykopy: TG, DL2L, DP2842W ul. Raszyńska rowy, ul. Postępu, DW721
 • Skarpowanie: DP2842W Raszyńska, TG
 • W-wa mrozochronna: DW721, węzeł Zamienie
 • GWN: DW721, węzeł Lesznowola
 • Podbudowa C5/6: DP2841W ul. Dawidowska, Węzeł Zamienie, DW721
 • Przepusty: różne
 • Humusowanie: TG
 • Podbudowa C90/3: DL1P, DL2L, Rondo Karczunkowska, ul. Postępu, węzeł Zamienie, DW721, DL4L, DL3P, DL5P, DP6P, DP2841W ul. Dawidowska, Rondo Zamienie Zachód
 • Podbudowa C8/10: TG
 • Roboty brukarskie: Rondo Karczunkowska, DL2L, Rondo Zamienie Zachód, Rondo Postępu

Roboty mostowe:

 • WD-3: betonowanie skrzydeł, montaż kolektora odwodnienia
 • WD-3a: wykonanie izolacji termozgrzewalnej na UN
 • WD-4: montaż desek gzymsowych, zbrojenie kap chodnikowych, układanie krawężnika
 • WD-6.1: montaż desek gzymsowych
 • WD-6.2: zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych, zasypka                                                
 • WD-6a: zbrojenie kap chodnikowych
 • Ekrany akustyczne: głowice i słupy stalowe

Roboty branżowe:                                                             

 • Kanalizacja deszczowa - węzeł Lesznowola   
 • Sieć wodociągowa na OUD                                                                     
 • Budowa zbiornika 4,5,6,7,8                                                                        
 • Oświetlenie                                                                   
 • Przebudowa linii 110 kV
 • Zasilanie SZR i przepompowni
 • Kanał technologiczny                                                                         

Budynki OUD: mury

Tydzień I

Wykonawca prowadzi prace:

 • Roboty ziemne: nasypy: DP2842W ul. Raszyńska, Rondo Zamienie Wschód, węzeł Lesznowola, DW721
 • Wykopy: ZB-07, ZB-06, DL2L, TG rowy
 • Skarpowanie: DP2842W ul. Raszyńska, TG
 • W-wa mrozochronna: DL3P, DL5P, DL6P, Węzeł Zamienie, DW721, ul. Raszyńska DP2842W 
 • GWN: DW721
 • Podbudowa C5/6: TG, DW721
 • Przepusty: różne
 • Humusowanie: TG
 • Podbudowa C90/3: DL4L
 • Podbudowa C3/4: DL3P, DL5P, DL6P
 • Podbudowa C8/10: TG
 • Drenaż drogowy: DL6P
 • Roboty brukarskie: ul. Dawidowska DP2841W, Rondo Postępu, DD2L
 • Ściek trójkątny: DP2841W, Węzeł Zamienie

Roboty mostowe:

 • WD-3: montaż zbrojenia i betonowanie kap, montaż deski gzymsowej
 • WD-4: montaż kolektora odwodnienia, w-wa wyrównawcza pod płytę przejściową, płyty przejściowe, układanie krawężnika na UN
 • WD-6.1: montaż desek gzymsowych, kolektora odwodnienia, układanie krawężnika na UN, zbrojenie kap
 • WD-6.2: zbrojenie kap chodnikowych                                              
 • WD-6a: zbrojenie, deskowanie i betonowanie kap chodnikowych
 • Ekrany akustyczne: głowice i słupy stalowe

Roboty branżowe:                                                             

 • Kanalizacja deszczowa - węzeł Lesznowola   
 • Kolizja KDi1, ul. Dawidowska
 • Sieć wodociągowa na OUD                                                                     
 • Budowa zbiornika 4,5,6,8                                                                         
 • Oświetlenie                                                                     
 • Przebudowa linii 110 kV
 • Zasilanie SZR i przepompowni                                                                         
 • Budynki OUD: mury

CZERWIEC 2021

Tydzień V

 

Wykonawca prowadzi prace:

 • Roboty ziemne : nasypy: DP2842W ul. Raszyńska, Rondo Zamienie Wschód, węzeł Lesznowola, DW721
 • Wykopy: ZB-07, ZB-09
 • Skarpowanie: DW721, DP2842W ul. Raszyńska, DP2841W ul. Dawidowska
 • W-wa mrozochronna: TG, DL6P
 • GWN: DW721, Węzeł Lesznowola
 • Podbudowa C5/6: TG
 • Humusowanie: TG, węzeł Zamienie
 • Warstwa Ulepszonego Podłoża: DW721
 • Podbudowa C3/4:DL4L
 • Podbudowa C8/10: TG
 • Roboty brukarskie: DL2L-ulepszone podłoże, ul. Dawidowska DP2841W, Rondo Zamienie Zachód – krawężniki

Roboty mostowe:

 • WD-3: Montaż zbrojenia kap, kolektora odwodnienia, montaż deski gzymsowej
 • WD-4: Zasypka, w-wa wyrównawcza pod płytę przejściową, zbrojenie p

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ WYKONAWCA ODC. A

POLAQUA Spółka z o. o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno
http://www.polaqua.pl/

/ WYKONAWCA ODC. B

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie
http://www.intercor.eu

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu