POIS RP GDDKiA FS

Postęp Robót, Odcinek A

 

Dnia 07.08.2019 Wojewoda Mazowiecki wydał Decyzję ZRiD. 

Trwa okres kontynuacji projektowania oraz prace przygotowawcze.

2020.04 PŚP A

 

LIPIEC 2020

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania pod drogę: TG,
 • uszlachetniania warstwy nasypu: TG, DP 2842W ul. Raszyńska
 • przygotowania podłoża TG,
 • profilowania skarp i kopaniem rowów TG,
 • hałdowania materiału nasypowego TG i OUD, węzeł Lesznowola,
 • prac przygotowawczych dla kolumn DSM  - WD-3, WD-4
 • odwodnienia budowy.

 

CZERWIEC 2020

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania pod drogę: TG,DD1P, 
 • uszlachetniania warstwy nasypu: TG
 • dogęszczania podłoża TG, 
 • budową nasypu TG,
 • rozbiórką nawierzchni betonowej TG,
 • przygotowania podłoża TG,
 • odwodnienia budowy TG,
 • profilowania skarp i kopaniem rowów TG,
 • hałdowania materiału nasypowego TG i OUD, węzeł Lesznowola,
 • prac przygotowawczych dla kolumn DSM  - WD-3,
 • rozbiórką chodnika, przygotowaniem wjazdu z DD1P, warstwy C0,4/0,5 warstwy mrozochronnej - DD1P,
 • drenażu rolniczego TG,
 • przejścia poprzecznego dla kanału technologicznego km 3+781, 4+396,
 • przejścia poprzecznego dla zasilania km 3+750,4+275,
 • przejścia poprzecznego dla kolizji telekomunikacyjnych km 4+030,
 • wykopu i odbiór podłoża, fundamentu z kruszywa ,w-wy wyrównawczej pod przepust PZM 1.2,
 • rozbiórki ogrodzenia, nawierzchni betonowej, wywóz gruzu sprzątanie ul. Słoneczna, 
 • w dniach 23.06 - 25.06.2020 prace drogowe zostały wstrzymane, trwały prace związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem zalanych terenów.

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania pod drogę: TG,DD1P, Bypass PZM 2.2,
 • uszlachetniania warstwy nasypu: TG,
 • dogęszczania podłoża TG, 
 • budową nasypu TG,
 • hałdowaniem materiału nasypowego TG i OUD, węzeł Lesznowola,
 • prac przygotowawczych dla kolumn DSM  - WD-3,
 • budową kanału melioracyjnego DZ32.1  - DZ32.11,
 • wykonaniem rowu odwadniającego przy DT (w śladzie DL2L),
 • przygotowaniem terenu pod obiekt PZM-1.2,
 • wykonaniem przejścia poprzecznego DZ26, DZ28.6 - DZ28.5, DZ3.1 - DZ3.2,
 • kanału technologicznego + zasilanie km 3+077, 3+256, 3+745,
 • zasilanie SZR km 1+500, 2+563,
 • wykonaniem przejść poprzecznych pod TG, budowa kanału technologicznego, przebudowa kolizji SN - TG,
 • przebudową kolizji G24, G29,
 • przebudową kolizji W1, W14, KDi1.1 - KDi1.5.

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania pod drogę: TG, Raszyńska DP2842W,
 • uszlachetniania warstwy nasypu: TG,
 • dogęszczania podłoża: TG, Raszyńska DP2842W,
 • budową nasypu: TG,
 • hałdowaniem materiału nasypowego TG i OUD,
 • rowu odwadniającego przy DT4L,
 • prac przygotowawczych dla kolumn DSM: Dawidowska WD-3,
 • przebudową kolizji W1, G24, G29,
 • budową kanału melioracyjnego DZ32.1 – DZ32.11: Rondo Zamienie Wschód TG,
 • wykonaniem przejścia poprzecznego DZ26: TG,
 • sprzątaniem wyjazdów z budowy oraz zlewanie/odpompowywanie wód opadowych: DT.

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania pod drogę: TG, Raszyńska DP2842W,
 • uszlachetnianie warstwy nasypu: TG,
 • dogęszczaniem podłoża: TG, Raszyńska DP2842W,
 • budową nasypu: ul. Dawidowska,
 • hałdowaniem materiału nasypowego TG i OUD,
 • rozbiórek budynków przy ul. Baletowej,
 • kruszeniem gruzu: ul. Krasickiego,
 • sprzątaniem po wycince: ul. Słoneczna,
 • sprzątaniem wyjazdów z budowy oraz zlewanie/odpompowywanie wód opadowych: DT.

 

MAJ 2020

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania pod drogę: TG, węzeł Zamienie strona południowa,
 • uszlachetniania warstwy nasypu: TG,
 • dogęszczaniem podłoża TG, węzeł Zamienie strona południowa,
 • budową nasypu TG, ul. Dawidowska,
 • hałdowaniem materiału nasypowego TG i OUD,
 • rozbiórek budynków przy ul. Baletowej,
 • kruszeniem gruzu: ul. Baletowa,
 • sprzątaniem po wycince: ul. Słoneczna,
 • uprzątnięciem terenu przy ul. Baletowej,
 • wykonywaniem rowu przy przepuście PZM-2.1
 • przygotowanie terenu pod obiekt WD-3.

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania pod drogę: TG,
 • warstwy mrozochronnej pod drogi DL8P, DL9P,
 • dogęszczaniem podłoża TG,
 • budową nasypu TG,
 • hałdowaniem materiału nasypowego TG i OUD
 • rozbiórek budynków przy ul. Baletowej
 • uprzątnięciem terenu przy ul. Baletowej,
 • wykonywaniem rowu przy obiekcie PZM-2

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania pod drogę: TG, DL9P
 • robót ziemnych pod drogę DL8P, DL9P
 • stabilizacji C04,05 pod drogi: DL9P, DL8P
 • warstwy mrozochronnej pod drogi DL8P, PT08, Łącznica 1, węzeł Lesznowola,
 • dogęszczaniem podłoża TG,
 • budową nasypu TG,
 • rozbiórek budynków przy ul. Baletowej
 • uprzątnięciem terenu przy ul. Baletowej,
 • odhumusowaniem i wykonywaniem rowu odbarczającego przy przepuście PZM-2.1.

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • Odhumusowania pod drogę: TG
 • Robót ziemnych pod drogę DL8P
 • Stabilizacji C04,05 pod drogi: DL8P
 • Warstwy mrozochronnej pod drogi DL7P, PT08, Łącznica 1
 • Rozbiórek budynków przy ul. Postępu, ul. Słonecznej
 • Uprzątnięciem terenu przy ul. Krasickiego.

 

KWIECIEŃ 2020

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • Odhumusowania pod drogę serwisową DL 8P, TG,
 • Robót ziemnych pod drogę DD6L,
 • Stabilizacji C04,05 pod drogi: DL4L, DL6P, ul. Postępu,
 • Warstwy mrozochronnej pod drogi DL4L, DL2L, ul. Postępu,
 • Rozbiórek budynków przy ul. Krasickiego, ul. Słoneczna.

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • Odhumusowania pod drogę serwisową DL 7P, pas technologiczny 08
 • Robót ziemnych pod drogę DL6P, 
 • Stabilizacji C04,05 pod drogi: DL4L, ul. Postępu
 • Warstwy mrozochronnej pod drogi DL1P, DL2L
 • Rozbiórek budynków przy ul. Krasickiego.

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • Odhumusowania pod drogę serwisową DL 6P,
 • Robót ziemnych na ul. Postępu,
 • Wykopu pod drogę serwisową DD4L,
 • Stabilizacji C04,05 pod drogi: DD1P i DL1P, DL2L,
 • Rozbiórek budynków przy ul. Baletowej i domu przy ul. Krasickiego.

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • Odhumusowania pod drogę serwisową DL 4L,
 • Robót ziemnych na drodze serwisowej  DL-2L, ul. Postępu (DP2841W),
 • Rozbiórek budynków przy ul. Baletowej.
 • Odcięcia przyłączy gazowych.

MARZEC 2020

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • Odhumusowania pod drogę serwisową DL 4L,
 • Robotót ziemnych na drodze serwisowej DD-1P, DL-2L
 • Rozbiórek budynków przy ul. Baletowej.

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • Odhumusowania pod drogę serwisową DL 4L,
 • Robotót ziemnych na drodze serwisowej DD-1P, DL-2L
 • Rozbiórek budynków przy ul. Baletowej.

Tydzień I-II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • Wycinki drzew

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ WYKONAWCA ODC. A

POLAQUA Spółka z o. o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno
http://www.polaqua.pl/

/ Wykonawca ODC. B

IDS-BUD S.A. Ul. Grzybowska 87 00-844 Warszawa
http://www.ids-bud.pl

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu