POIS RP GDDKiA FS

Postęp Robót, Odcinek A

 Dnia 07.08.2019 Wojewoda Mazowiecki wydał Decyzję ZRiD. 

Trwa okres kontynuacji projektowania oraz prace przygotowawcze

S7 A 02062021

CZERWIEC 2021

Tydzień III

 

Wykonawca prowadzi prace:

 • Roboty ziemne: nasypy: TG, DP2842W ul. Raszyńska, DP2841W ul. Dawidowska Rondo Zamienie Zachód, węzeł Lesznowola, DW721
 • Wykopy: ZB-01, DL-3P+rowy, DL6P, DL9P, DL5P, rowy TG
 • Skarpowanie: TG
 • Inne: makroniwelacja Węzeł Lesznowola, profilowanie wjazd awaryjny TG, układanie płyt na bypassie ul. Dawidowska
 • W-wa mrozochronna: DL4L, Węzeł Zamienie, DL3P, DL6P
 • GWN: TG
 • Podbudowa C5/6: węzeł Zamienie, TG                                                  
 • Przepusty: Różne                                                
 • Roboty brukarskie – Rondo Karczunkowska
 • Humusowanie: TG, węzeł Zamienie, ul. Słoneczna, DL1P
 • Warstwa Ulepszonego Podłoża: DL3P
 • Podbudowa C3/4: DL9P, DL8P, ul. Słoneczna
 • Podbudowa C8/10: TG
 • Drenaż drogowy: TG
 • Roboty brukarskie: DL2L

Roboty mostowe:

 • WD-3: Montaż dylatacji, krawężnika
 • WD-3a: Zbrojenie kap, montaż desek gzymsowych
 • Kp-3b: Montaż zbrojenia ustroju, desek gzymsowych                                                 
 • WD-4: Ścianki zapleczne (zbrojenie)                                              
 • WD-6.1: Płyty przejściowe (zbrojenie)
 • WD-6a: W-wa wyrównawcza pod kapy                                                  
 • PZM 2.2: Zbrojenie kap chodnikowych, montaż desek gzymsowych i betonowanie kap chodnikowych
 • WS-7: Wykonanie wpustów deszczowych
 • Ekrany akustyczne: Pale fundamentowe, głowice i słupy stalowe

Roboty branżowe:                                                             

 • Kanalizacja deszczowa na OUD, węzeł Zamienie, węzeł Lesznowola                                                                           
 • Kanalizacja sanitarna: kolizja KDi1 ul. Dawidowska
 • Kanał ZD rondo Starzyńskiego, P0 rondo Karczunkowska
 • Budowa zbiornika 4,5,6,7,8                                                                     
 • Oświetlenie,                                                                   
 • Przebudowa linii 110 kV, sieci SN, sieci nN
 • Zasilanie SZR i przepompowni                                                                          
 • Kanał technologiczny                                                                       
 • Budynki OUD: zasypka, mury, stropy

Tydzień II

 

Wykonawca prowadzi prace:

 • Roboty ziemne: nasypy: DL3P, DP2842W ul. Raszyńska, DP2841W ul. Dawidowska Rondo Zamienie Zachód, Rondo Zamienie wchód DW721
 • Wykopy: ZB-01, ZB-06, DL4L
 • Skarpowanie: TG
 • Inne: Bypass ul. Dawidowska
 • W-wa mrozochronna: Węzeł Zamienie
 • Podbudowa C5/6: DP2841W ul. Dawidowska                                                  
 • Przepusty: Różne                                                
 • Roboty brukarskie – Rondo Karczunkowska
 • Humusowanie: TG
 • Warstwa Ulepszonego Podłoża: DL4L
 • Podbudowa C8/10: TG 0+500-1+000 JL

Roboty mostowe:

 • WD-3: Montaż dylatacji, krawężnika
 • WD-3a: Zbrojenie kap, montaż desek gzymsowych
 • Kp-3b: Montaż zbrojenia ustroju, desek gzymsowych                                                   
 • WD-4: Ścianki zapleczne (zbrojenie)                                                
 • WS-5: Betonowanie kapy chodnikowej                                                   
 • WD-6.1: Płyty przejściowe (zbrojenie)
 • WD-6a: W-wa wyrównawcza pod kapy                                                  
 • PZM 2.2: Zbrojenie kap chodnikowych, montaż desek gzymsowych i betonowanie kap chodnikowych
 • WS-7: Wykonanie wpustów deszczowych
 • Ekrany akustyczne: Pale fundamentowe, głowice i słupy stalowe

Roboty branżowe:                                                             

 • Kanalizacja deszczowa na OUD, węzeł Zamienie, węzeł Lesznowola                                                                           
 • Kanalizacja sanitarna: Kolizja KDi1 ul. Dawidowska,
 • Kanał ZD rondo Starzyńskiego, P0 rondo Karczunkowska
 • Budowa zbiornika 4,5,7                                                                          
 • Oświetlenie                                                                      
 • Przebudowa linii 110 kV, sieci SN
 • Zasilanie SZR i przepompowni                                                                            
 • Kanał technologiczny                                                                         
 • Budynki OUD: Zasypka, mury, stropy

Tydzień I

 

Wykonawca prowadzi prace:

 • Roboty ziemne: nasypy: Rondo Zamienie Zachód, Rondo Zamienie Wschód, DL4L, DL3P, DW721, Węzeł Lesznowola, Wykopy
 • Wykopy: DL3P, DL4L, ZB-02, rowy DL4L
 • Skarpowanie: TG, DW721, węzeł Lesznowola, bypass Dawidowska
 • Podbudowa C5/6: TG                                                
 • Przepusty Różne                                                
 • Roboty brukarskie - DL1P
 • Humusowanie: TG
 • Odhumusowanie:  Węzeł Lesznowola
 • Warstwa Ulepszonego Podłoża: DL4L
 • Podbudowa C8/10: TG odcinek próbny
 • Drenaż drogowy: TG WS-1                                             

Roboty mostowe:

 • WS-1: Betonowanie kapy chodnikowej i gzymsu
 • WD-3: Montaż dylatacji, wykonywanie papy termozgrzewalnej na szerokości kap chodnikowych
 • WD-3a: Montaż krawężnika
 • Kp-3b: Deskowanie ustroju nośnego, montaż zbrojenia ustroju                                                   
 • WD-4: Zasypka za przyczółkiem P1, P5                                                
 • WS-5: Betonowanie kapy chodnikowej                                                   
 • WD-6.1: Zasypka, w-wa wyrównawcza pod płyty przejściowe,
 • WD-6.2: Zasypka, mury oporowe, parasol ochronny konstrukcji                                             
 • WD-6a: Zasypka                                                  
 • PZM 1.1, PZM 1.3, PZM-1.4: montaż krawężnika, zbrojenie kap chodnikowych, montaż desek gzymsowych i betonowanie kap chodnikowych
 • WS-7: betonowanie kapy chodnikowej
 • Ekrany akustyczne : Pale fundamentowe, głowice i słupy stalowe

Roboty branżowe:                                                             

 • Kanalizacja deszczowa na OUD, węzeł Zamienie, węzeł Lesznowola                                                                           
 • Kanalizacja sanitarna na OUD                                                                             
 • Kanał ZD rondo Starzyńskiego, P0 rondo Karczunkowska
 • Kanał tłoczny DN500 1+200                                                                       
 • Budowa zbiornika 4,5,7                                                                          
 • Oświetlenie                                                                      
 • Przebudowa linii 110 kV, sieci SN
 • Zasilanie SZR i przepompowni                                                                          
 • Kanał technologiczny                                                                       
 • Budynki OUD: fundamenty, zasypka, mury

 

MAJ 2021

Tydzień IV

 

Wykonawca prowadzi prace:

 

 • Roboty ziemne : nasypy: DL4L, Rondo Zamienie Zachód, DP2841W (Dawidowska), DP2842W (Raszyńska), węzeł Lesznowola, DW721, Rondo Karczunkowska, Węzeł Zamienie, Rondo Zamienie Zachód, bypass ul. Dawidowska
 • Wykopy: rowy DL4L, ZB-01, ZB-08, rowy Węzeł Lesznowola, rowy TG
 • Skarpowanie: DW721, TG
 • W-wa mrozochronna: węzeł Zamienie, DL2L                                             
 • Podbudowa C5/6: TG                                                  
 • Przepusty Różne                                                
 • Roboty brukarskie - DL1P, rondo Karczunkowska                                                  
 • Humusowanie: TG
 • Odhumusowanie: DL3P, DL4L
 • Podbudowa C90/3: DL2L
 • Drenaż drogowy: TG                                              
 • WD-3: Płyty przejściowe, wykonywanie papy termozgrzewalnej na szerokości kap chodnikowych
 • WD-3a: Wykonywanie papy termozgrzewalnej na szerokości kap chodnikowych
 • Kp-3b: Deskowanie ustroju nośnego, montaż łożysk kładki                                                   
 • WD-4: Zasypka za przyczółkiem P1, P5                                                
 • WS-5: Zbrojenie fundamentów pod bariery                                                   
 • WD-6.1: Zasypka
 • WD-6.2: Zasypka, mury oporowe                                               
 • WD-6a: Parasol ochronny konstrukcji                                                  
 • PZM-2.2: Płyty przejściowe, wykonywanie papy termozgrzewalnej na szerokości kap chodnikowych
 • PZM 1.1, PZM 1.3, PZM 1.4: wykonywanie papy termozgrzewalnej na szerokości kap chodnikowych                                
 • WS-7: Zbrojenie fundamentu pod bariery
 • Ekrany akustyczne: Pale fundamentowe, głowice i słupy stalowe                                                
 • Kanalizacja deszczowa na OUD, węzeł Zamienie                                                                           
 • Kanalizacja sanitarna na OUD                                                                             
 • Kanał P0 rondo Karczunkowska, kanał RA                                                                                                                                          
 • Kanał tłoczny DN500 1+200                                                                       
 • Budowa zbiornika 4,5,7                                                                          
 • Kanał DN180 w km 4+500                                                                                                                             
 • Kolizja K1 ul. Starzyńskiego                                                                     
 • Oświetlenie                                                                      
 • Przebudowa linii 110 kV, sieci nN
 • Zasilanie SZR i przepompowni                                                                            
 • Kanał technologiczny                                                                          
 • Kolizje teletechniczne                                                                                               
 • Budynki OUD: fundamenty, zasypka, mury

Tydzień III

 

Wykonawca prowadzi prace:

 

 • Roboty ziemne: Nasyp WD-4, rondo Zamienie Wschód, DL2L, Węzeł Zamienie, nasyp DW721, wykop zbiorników nr 1, 4, 8, węzeł Lesznowola, Rondo Zamienie Zachód  
 • W-wa mrozochronna: TG, węzeł Zamienie, DL2L                                             
 • Podbudowa C5/6: TG 4+500-4+600 JP                                                 
 • Przepusty Różne                                                
 • Roboty brukarskie - DL1P, rondo Karczunkowska                                                  
 • Humusowanie: TG
 • Odhumusowanie:  DL4L, DL7P
 • W-wa ulepszonego podłoża: węzeł Zamienie, węzeł Lesznowola
 • Podbudowa bitumiczna KR3, w-wa wiążąca KR3: DL1P odcinek próbny
 • Drenaż drogowy: TG                                              
 • Podbudowa C90/3, gr. 20 cm: DL1P 1+200-1+500    
 • Kp-3b : Deskowanie ustroju nośnego                                                    
 • WD-4 : Zasypka za przyczółkiem P1, P5                                                
 • WS-5 : Zbrojenie fundamentów pod bariery                                                   
 • WD-6.1 : Ścianki zapleczne (deskowanie i betonowanie)
 • WD-6.2 : Zasypka, mury oporowe                                               
 • WD-6a : Zasypka, Mury oporowe                                                  
 • PZM-2.2 : Zasypka, w-wa wyrównawcza pod płyty przejściowe, płyty przejściowe                                                
 • WS-7 : w-wa wyrównawcza pod kapy, zbrojenie gzymsu
 • Ekrany akustyczne: pale fundamentowe, głowice i słupy stalowe                                              
 • Kanalizacja deszczowa na OUD, węzeł Zamienie                                                                           
 • Kanalizacja sanitarna na OUD                                                                             
 • Kanał P0 rondo Karczunkowska                                                                                                                                          
 • Kanał tłoczny DN500 1+200                                                                       
 • Budowa zbiornika 3,4,5,7                                                                          
 • Kanał tłoczny DN250 5+700 
 • Kanał DN180 w km 4+500                                                                                                                             
 • Kolizja K1 ul. Starzyńskiego                                                                       
 • Oświetlenie                                                                      
 • Przebudowa linii 110 kV, sieci nN, SN
 • Zasilanie SZR i przepompowni                                                                            
 • Kanał technologiczny                                                                          
 • Kolizje teletechniczne                                                                                               
 • Budynki OUD: fundamenty, zasypka

Tydzień II

 

Wykonawca prowadzi prace:

 • Roboty ziemne : Budowa nasypu WS-1, WD-4, rondo Zamienie Wschód; budowa nasypu DW721 6+200-6+700; wykop zbiornik 4 i 8; drenaż 6+055-6+350; łącznica nr 4  i nr 5 Węzeł Lesznowola, łącznica nr 5 i nr 6 Węzeł Zamienie,                                                             
 • GWN: TG 5+570-5+955,                                                     
 • Podbudowa C5/6: TG 4+500-4+600 JP,                                                 
 • Przepusty: Różne,                                                
 • Roboty brukarskie - DL1P,                                                   
 • Humusowanie: TG 0+650-0+900 str. prawa,                                               
 • Odhumusowanie: DL4L, DL8P 0+150-0+300,                                                 
 • Podbudowa C90/3, gr. 20 cm: DL1P 1+200-1+500,   
 • WS-1: Zbrojenie fundamentów barier,                                                   
 • WD-3 : Płyty przejściowe (wykonano betonowanie 1 strony),                                                    
 • KP-3b: Deskowanie ustroju nośnego,                                                    
 • WD-4 : Zasypka za przyczółkiem P1, P5,                                                
 • WS-5 : W-wa wyrównawcza pod kapy,                                                   
 • WD-6.1: ścianki zapleczne (deskowanie),                                               
 • WD-6a: Zasypka, Mury oporowe,                                                  
 • PZM-2.2: Zasypka, Skrzydła (wykonano zbrojenie i szalunki),                                                    
 • WS-7: Beton wyrównawczy pod gzyms,  
 • Ekrany akustyczne: pale fundamentowe,                                                          
 • Kanalizacja deszczowa na OUD,                                                                           
 • Kanalizacja sanitarna na OUD,                                                                             
 • Kanał ZD rondo Starzyńskiego,                                                                            
 • Kanał P0 rondo Karczunkowska,                                                                                                                                          
 • Kanał tłoczny DN500 1+200,                                                                       
 • Kanał tłoczny DN400 4+500,                                                                      
 • Budowa zbiornika 3,                                                                           
 • Budowa zbiornika 5,                                                                           
 • Kanał tłoczny DN250 5+700,                                                                                                                              
 • Kolizja K1 ul. Starzyńskiego,                                                                       
 • Oświetlenie,                                                                      
 • Przebudowa linii 110 kV,                                                                             
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnej i kanał technologiczny,                                                                           
 • Kolizje teletechniczne,
 • Budynki OUD: fundamenty.  

Tydzień I

 

Wykonawca prowadzi prace:

 • Roboty ziemne: Budowa nasypu WD-4, DW721 6+200÷6+900, łącznica 4, 5 Węzła Lesznowola; łącznica 5 i 6 Węzła Zamienie; wykop zbiornik 1, 2 i 7; wykop i skarpowanie rowów 3+900÷4+000; 0+460-0+600 strona prawa,      
 • W-wa mrozochronna: 4+745-4+770, 5+955-6+055,
 • GWN: 5+000÷5+300 strona prawa; 5+570÷5+800;6+400-6+800 strona prawa; 6+800-6+945,                                                
 • Podbudowa C5/6: 5+000-5+100; 5+450÷5+500 strona lewa; 6+055-6+350 jezdnia lewa i prawa; 6+350÷6+700 strona prawa; 6+700-6+945 strona lewa i prawa; 4+745-4+850,                                                     
 • Przepusty: Różne,                                                      
 • Roboty brukarskie - DL1P,                                                                   
 • Roboty brukarskie - rondo Karczunkowska,                                                            
 • Humusowanie: Skarpy 0+450÷0+900 strona prawa; skarpy 2+100-2+200 strona lewa,                                                    
 • Odhumusowanie: Węzeł Lesznowola Łącznica nr 2, DL4L.
 • WS-1 : Beton wyrównawczy pod kapy,                                                   
 • WD-3 : Płyty przejściowe (wykonano beton wyrównawczy, zbrojenie),                                                
 • WD-3a : Płyty przejściowe (wykonano betonowanie),                                                
 • KP-3b : Montaż belek prefabrykowanych typu T,                                                      
 • KP-3b : Montaż łożysk  kładki,                                              
 • WD-4 : Zasypka za przyczółkiem P1, P5,                                                                                                
 • WD-6.1 : Ścianki zapleczne (Zbrojenie),                                                 
 • WD-6.2 : Zasypka, Mury oporowe,                                                 
 • WD-6a : Zasypka, Mury oporowe,                                                  
 • PZM-2.2 : Zasypka, Skrzydła (wykonano zbrojenie i szalunki),                                                    
 • Kanalizacja deszczowa na OUD,                                                                           
 • Kanalizacja sanitarna na OUD,                                                                             
 • Kanalizacja deszczowa na węźle Zamienie,                                                                             
 • Kanał tłoczny DN500 1+200,                                                                                                                                                                                                                    
 • Budowa zbiornika 3,                                                                          
 • Budowa zbiornika 5,    
 • Sieć wodociągowa na OUD,
 • Oświetlenie,
 • Przebudowa linii 110 kV,
 • Kolizje teletechniczne,                                                                        
 • Kanał technologiczny,  
 • Ekrany akustyczne: Pale fundamentowe,
 • Budynki OUD: Fundamenty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

KWIECIEŃ 2021

Tydzień IV

 

Wykonawca prowadzi prace:

 • Roboty brukarskie DL1P,
 • Przepusty różne,
 • Podbudowa C5/6 3+100-3+400, 6+055-6+300, 3+500-3+600 Rondo Karczunkowska,
 • GWN 6+200-6+750,
 • W-wa mrozoochronna 4+745-4+770, 5+955-6+055,
 • Roboty ziemne DP 2842W (Raszyńska), zbiornik nr 2, zbiornik nr 7, zbiornik nr 4, TG 3+800-4+000, 3+100-3+500, 0+700-0+800, najazdy na WS-1, WS-5, WS-7, Łącznica nr 4,5,6 Węzeł Lesznowola, DW 721 6+200-6+800,
 • Ekrany akustyczne: pale fundamentowe,
 • PZM-2.2 Zbrojenie i deskowanie skrzydeł,
 • PZM-2.1 Montaż ścieku korytkowego,
 • WD-4 Zasypka za przyczółkiem P1, P5,
 • Kp-3b Montaż zbrojenia i deskowanie oczepów,
 • WD-3a Zbrojenie i deskowanie płyt przejściowych,
 • Kanalizacja deszczowa, sanitarna na OUD,
 • Kanalizacja tłoczna,
 • Budowa zbiorników 3,5,
 • Oświetlenie,
 • Zasilanie OUD,
 • Przebudowa lini 110 kV,
 • Przebudowa sieci nN, SN,
 • Budynki OUD.

Tydzień III

 

Wykonawca prowadzi prace:

 • Budowa nasypu: WS1, WS5, TG, ul. Dawidowska, DW721, węzeł Zamienie, węzeł Lesznowola,
 • Wykop zbiornika:ZB2, ZB4, ZB7,
 • Wykop rowów: TG,
 • Podbudowa pomocnicza C5/6: TG,
 • Górna Warstwa Nasypu: TG,
 • DN400: WD-4,
 • Budowa przykanalików na kanale E, F,
 • Kanał technologiczny: TG,
 • Budowa oświetlenia: TG,
 • Montaż ażurów na zbiorniku Z - 03,
 • Budowa ks na terenie OUD: ul. Dawidowska,
 • Zasypka: WD-4,
 • Zasypka muru oporowego: WS-5, WS-7,
 • Wykonywanie półek dla zwierząt: PZM-2.1,
 • Wykonywanie półek dla zwierząt; montaż zbrojenia skrzydeł, betonowanie ław fundamentowych skrzydeł: PZM-2.2,
 • Wykonywanie ogrodzenia tymczasowego: OUD,
 • Prace interwencyjne, porządkowe, kierowanie ruchem.

Tydzień II

 

Wykonawca prowadzi prace:

 • Budowa nasypu: rondo Karczunkowska, WD4, węzeł Zamienie, węzeł Lesznowola, DW721, TG, 
 • Wykop zbiornika: ZB3, ZB4, ZB5, ZB7,
 • Podbudowa pomocnicza C3/4: DL1P,
 • Podbudowa pomocnicza C5/6: TG,
 • Warstwa mrozoochronna: TG, 
 • Górna Warstwa Nasypu: TG,
 • Kanał W, Y -100%,
 • Budowa przykanalików na kanale R, S,
 • Kanał technologiczny Ktu1: TG,
 • Montaż ażurów na zbiorniku Z-03,
 • Budowa kd na terenie OUD: ul. Dawidowska,
 • Budowa kdt DN400, DN100: rejon obiektu WD-4,
 • Budowa kabli oświetleniowych + fundamentów słupóoświetleniowych: TG,
 • Sprężenie obiektu: WD-6.1,
 • Zasypka: WS-1, 
 • Wykonanie drenażu, zasypka: WD-4,
 • Wykonanie drenażu na zwieńczeniu parasola ochronnego, zasypka: WS-5,
 • Zasypka, montaż rur osłonowych kanalizacji: WD-3,
 • Warstwa wyrównawcza pod płyty przejściowe: WD-3.a,
 • Wykonywanie zasypki: WS-7,
 • Wykonywanie półek dla zwierząt: PZM-2.1,
 • Zbrojenie ław fundamentowych, wykonywanie półek dla zwierząt, montaż zbrojenia skrzydeł: PZM-2.2,
 • Prace interwencyjne, porządkowe, kierowanie ruchem.

Tydzień I

 

Wykonawca prowadzi prace:

 • Budowa nasypu: WS1, WD4, WS5, WS7, węzeł Zamienie, TG, ul. Raszyńska, DW721, węzeł Lesznowola,
 • Wykop zbiornika: ZB02, ZB03, ZB05, ZB07,
 • Odhumusowanie: ZB02, 
 • Podbudowa pomocnicza C3/4: OUD,
 • Podbudowa pomocnicza C5/6: TG,
 • Warstwa mrozoochronna: OUD,
 • Górna Warstwa Nasypu: TG,
 • Warstwa Ulepszonego Podłoża: OUD,
 • Skarpowanie: TG,
 • Przepusty: DL3P, DD2L,
 • Kanał ZD, ZE (WD-3), RA (WD-4), R, S (ulica Krasickiego)
 • Kanał technologiczny: TG,
 • Przebudowa kolizji SN Innogy: ul. Dawidowska,
 • Zasilanie SZR: TG,
 • Budowa kabli oświetleniowych + fundamentów słupów oświetleniowych: TG,
 • Układanie geomembrany, zasypka obiektu: WS-1,
 • Wykonywanie zasypki: WD-3a, WD-4, WS-7,
 • Mur oporowy i zasypki: WS-5,
 • Deskowanie, zbrojenie, montaż wpustów, sączków-jezdnia lewa: betonowanie: WD-6.1,
 • budowa KS, KD: OUD,
 • Prace interwencyjne, porządkowe, kierowanie ruchem.

MARZEC 2021

Tydzień IV 

 

Wykonawca prowadzi prace:

 • Budowa nasypu: WS1, WD3, WS5, TG, DW721, węzeł Lesznowola, OUD, rondo Karczunkowska, DL1P
 • Wykop zbiornika: ZB03, ZB07,
 • Odhumusowanie: ZB02, ZB07,
 • Podbudowa pomocnicza C3/4: DL1P
 • Warstwa mrozoochronna: OUD
 • Warstwa Ulepszonego Podłoża: OUD,
 • Przepusty: DL3P, DD2L
 • Kanał technologiczny: węzeł Lesznowola, TG,
 • Zasilanie SZR węzeł Lesznowola,
 • Kanał G, V, R, S,Y
 • Zbiornik: Z-05L wbicie ścianek szczelnych,
 • Zasypka, zbrojenie UN - jezdnia lewa, sprężenie ustroju - jezdnia prawa: WD-6.1
 • Zasypka, demontaż deskowania UN: WD-4,

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ WYKONAWCA ODC. A

POLAQUA Spółka z o. o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno
http://www.polaqua.pl/

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu