POIS RP GDDKiA FS

Postęp Robót, Odcinek A

 Dnia 07.08.2019 Wojewoda Mazowiecki wydał Decyzję ZRiD. 

S7 A 01092021

WRZESIEŃ 2021

Tydzień III

Wykonawca prowadzi prace:

 

 • Roboty ziemne: nasypy: Rondo Zamienie Zachód i Wschód, ul. Postępu, ul. Raszyńska, DL3P, DL2L, DL5P
 • Wykopy: Węzeł Lesznowola, Rondo Zamienie Zachód i Wschód, ul. Postępu, ul. Raszyńska, DD2L, S7, DL7P
 • Podbudowa C5/6: Rondo Zamienie Wchód i Zachód
 • Przepusty: DL8P
 • Humusowanie: węzeł Lesznowola, S7, ul. Raszyńska, ul. Dawidowska, ul. Raszyńska
 • Podbudowa C90/3: Rondo Zamienie Zachód, DD1P
 • Podbudowa C3/4: DL1P, DD1P
 • Podbudowa bitumiczna KR3: ul. Baletowa
 • W-wa wiążąca KR3: ul. Baletowa
 • Podbudowa C8/10: S7
 • Ściek trójkątny: DW721
 • W-wa poślizgowa: S7
 • W-wa wiążąca KR5: ul. Karczunkowska
 • Podbudowa bitumiczna KR5: ul. Karczunkowska
 • Nawierzchnia betonowa: TG
 • Roboty brukarskie: ul. Postępu, DL2L, Węzeł Zamienie Wschód, DW721
 • Podbudowa bitumiczna KR6: Węzeł Lesznowola
 • W-wa wiążąca KR6: Węzeł Lesznowola, węzeł Zamienie
 • Prace utrzymaniowe

Roboty mostowe:

 • WD-3: przygotowanie kap do wykonania nawierzchni
 • KP-3b: zbrojenie, deskowanie, betonowanie słupów i pochylni
 • WD-4: montaż wpustów, wykonanie schodów skarpowych, przygotowanie kap do wykonania nawierzchni
 • WD-6.2: montaż desek gzymsowych, zbrojenie, deskowanie i betonowanie kapy chodnikowej
 • WS-7: wykonywanie schodów

Roboty branżowe:                                                             

 • Kanalizacja deszczowa i sanitarna: kanalizacja deszczowa: montaż studni wpadowych ZB-03, ZB-04, kanał deszczowy DK6
 • Kanalizacja tłoczna i zbiorniki: Budowa zbiornika 6, 2-ZB
 • Oświetlenie
 • Kanał technologiczny     
 • Budynki OUD: roboty budowlane i instalacyjne: budynek administracyjno-socjalny, budynek warsztatowo-garażowy, magazyn soli

Tydzień II

Wykonawca prowadzi prace:

 • Roboty ziemne: nasypy: Rondo Zamienie Zachód i Wschód, ul. Postępu, ul. Raszyńska, DL3P, DL2L
 • Wykopy: Węzeł Lesznowola, Rondo Zamienie Zachód i Wschód, ul. Postępu, ul. Raszyńska, DD2L, S7, DL7P
 • W-wa mrozoochronna: S7, ul. Karczunkowska, ul. Baletowa
 • Podbudowa C5/6: ul. Karczunkowska
 • Przepusty: DD2L, WS7, ul. Słoneczna, WS1, DL8P
 • Humusowanie: węzeł Lesznowola, S7, ul. Raszyńska, ul. Dawidowska, Węzeł Zamienie, ul. Raszyńska
 • Podbudowa C90/3: ul. Baletowa, Rondo Postępu
 • Podbudowa C3/4: ul. Baletowa
 • Podbudowa bitumiczna KR3: ul. Baletowa
 • W-wa wiążąca KR3: ul. Baletowa
 • W-wa wiążąca KR1: DD2L
 • W-wa wiążąca KR5: ul. Dawidowska, Rondo Postępu
 • Podbudowa bitumiczna KR6: węzeł Lesznowola
 • Nawierzchnia betonowa: TG
 • Roboty brukarskie: węzeł Zamienie, Rondo Postępu, ul. Dawidowska, Rondo Karczunkowska, ul. Raszyńska, ul Słoneczna, ul. Postępu, DL2L, DD9L 
 • Podbudowa bitumiczna KR6: Węzeł Zamienie
 • Prace utrzymaniowe

Roboty mostowe:

 • WS-1: wykonanie schodów
 • KP-3b: zbrojenie, deskowanie, betonowanie słupów i pochylni
 • WD-6.2: montaż desek gzymsowych, zbrojenie kap
 • PZM-2.1, PZM-2.2, PZM-1.4: wykonanie schodów
 • WS-7: wykonywanie ścieku odwodnieniowego

Roboty branżowe:                                                             

 • Kanalizacja deszczowa i sanitarna: kanalizacja deszczowa: węzeł Lesznowola, montaż studni wpadowych ZB-03, ZB-04, ZB-07, ZB-08
 • Kanalizacja tłoczna i zbiorniki: Budowa zbiornika 6, 2-ZB
 • Oświetlenie, Zasilanie SZR i przepompowni
 • Kanał technologiczny     
 • Budynki OUD: roboty budowlane i instalacyjne: budynek administracyjno-socjalny, budynek warsztatowo-garażowy, magazyn soli

 

Tydzień I

Wykonawca prowadzi prace:

 • Roboty ziemne: nasypy: Węzeł Lesznowola, Rondo Zamienie Zachód i Wschód, ul. Postępu, ul. Raszyńska, DL3P
 • Wykopy: Węzeł Lesznowola, Rondo Zamienie Zachód i Wschód, ul. Postępu, ul. Raszyńska, DD2L, S7
 • Podbudowa C5/6: ul. Dawidowska
 • Przepusty: TG, DL1P, węzeł Lesznowola, DW721
 • Humusowanie: węzeł Lesznowola, DW721, Węzeł Zamienie, DL6P, TG, ul. Raszyńska
 • Warstwa ulepszonego podłoża: DW721
 • Podbudowa C90/3: węzeł Lesznowola, DL2L
 • Podbudowa C3/4: ul. Baletowa
 • Podbudowa C8/10: TG
 • Podbudowa bitumiczna KR3: ul. Baletowa
 • W-wa wiążąca KR3: ul. Baletowa
 • W-wa wiążąca KR5: ul. Dawidowska, ul. Postępu
 • Podbudowa bitumiczna KR6: węzeł Zamienie
 • Nawierzchnia betonowa: TG
 • Roboty brukarskie: węzeł Zamienie, Rondo Lesznowola, ul. Dawidowska, DW721, Rondo Karczunkowska, ul. Baletowa, DL2L
 • Podbudowa bitumiczna KR6: Węzeł Zamienie
 • Prace utrzymaniowe

Roboty mostowe:

 • WS-1: wykonanie schodów
 • WD-3: wykonanie schodów
 • KP-3b: zbrojenie, deskowanie, betonowanie fundamentów
 • WD-4: montaż desek gzymsowych, wykonywanie kap
 • WD-6.1: wykonanie kap
 • WD-6a: izolacja fundamentów

Roboty branżowe:                                                             

 • Kanalizacja deszczowa i sanitarna: Kanał ZD rondo Starzyńskiego, Kanał RA, kanalizacja deszczowa: węzeł Lesznowola, DP2842W ul. Raszyńska, uruchomienie pompowni przy ZB-1
 • Kanalizacja tłoczna i zbiorniki: Budowa zbiornika 5,6, montaż kratek S7, węzeł Zamienie
 • Kolizja sanitarna K1 ul. Starzyńskiego
 • Oświetlenie   
 • Budynki OUD: roboty budowlane i instalacyjne: budynek administracyjno-socjalny, budynek warsztatowo-garażowy, magazyn soli

SIERPIEŃ 2021

Tydzień IV

Wykonawca prowadzi prace:

 • Roboty ziemne: nasypy: Rondo Zamienie Zachód i Wschód, ul. Postępu, ul. Dawidowska, DL3P
 • Wykopy: Rondo Zamienie Zachód i Wschód, ul. Postępu, ul. Dawidowska, S7
 • W-wa mrozochronna: ul. Dawidowska
 • Podbudowa C5/6: ul. Dawidowska, Rondo Zamienie Wschód
 • Przepusty, P93a, DL1P, DL3P, S7
 • Humusowanie: węzeł Lesznowola
 • Warstwa ulepszonego podłoża: DW721
 • Podbudowa C90/3: węzeł Lesznowola, DL2L, węzeł Zamienie, DL4L, DL3P, DL5P, DL6P, ul. Baletowa, DW721
 • Podbudowa C3/4: DL2L, ul. Baletowa
 • Podbudowa C8/10: TG
 • Podbudowa bitumiczna KR3: DL4L, DL3P, DL5P, DL6P, ul. Baletowa
 • W-wa wiążąca KR3: DL4L, ul. Baletowa
 • Ściek trójkątny: TG
 • Podbudowa bitumiczna KR5: ul. Postępu
 • Nawierzchnia betonowa: TG
 • Roboty brukarskie: ul. Dawidowska, DW721, Rondo Karczunkowska, Rondo Postępu, DL6P, ul. Baletowa, DL2L
 • Podbudowa bitumiczna KR6: Węzeł Zamienie
 • Prace utrzymaniowe

Roboty mostowe:

 • WD-3: wykonanie schodów,
 • KP-3b: wykopy i warstwa wyrównawcza pod fundamenty
 • WD-4: wykonanie kap chodnikowych
 • WD-6.1: betonowanie kap, układanie krawężnika na dojeździe
 • WD-6a: deskowanie, zbrojenie i betonowanie fundamentów barier

Roboty branżowe:                                                             

 • Kanalizacja tłoczna i zbiorniki: kanał tłoczny DN500, Budowa zbiornika 6, montaż kratek S7, węzeł Zamienie, przygotowanie pod montaż pompowni K2
 • Oświetlenie     
 • Kanał technologiczny
 • Budynki OUD: roboty budowlane i instalacyjne: budynek administracyjno-socjalny, budynek warsztatowo-garażowy, magazyn soli

Tydzień III

Wykonawca prowadzi prace:

 • Roboty ziemne: nasypy: Rondo Zamienie Zachód i Wschód, ul. Postępu, ul. Dawidowska
 • Wykopy: : Rondo Zamienie Zachód i Wschód, ul. Postępu, ul. Dawidowska
 • W-wa mrozochronna: DL2L, DL8P, DL7P, Rondo Postępu, ul. Raszyńska
 • Podbudowa C5/6: węzeł Lesznowola, Rondo Zamienie Wschód
 • Humusowanie: węzeł Lesznowola
 • Odhumusowanie: DL3L
 • Podbudowa C90/3: węzeł Lesznowola, DL2L, węzeł Zamienie, DL4L
 • Podbudowa C3/4: ul. Raszyńska
 • Podbudowa C8/10: TG
 • Podbudowa bitumiczna KR3: DL4L
 • Podbudowa bitumiczna KR6: węzeł Zamienie
 • Roboty brukarskie: ul. Dawidowska, DW721, Rondo Karczunkowska, Rondo Postępu
 • Podbudowa bitumiczna KR6: Węzeł Zamienie
 • Prace utrzymaniowe

Roboty mostowe:

 • WS-1: wykonanie gzymsu
 • KP-3b: betonowanie pochylni
 • WD-4: wykonanie izolacji termozgrzewalnej na UN, na ściance zaplecznej
 • WD-6.1: zbrojenie kap
 • WD-6a: zbrojenie fundamentów barier

Roboty branżowe:                                                             

 • Kanalizacja tłoczna i zbiorniki: kanał tłoczny DN500, Budowa zbiornika 6,8                                                                      
 • Oświetlenie 
 • Kanał technologiczny
 • Budynki OUD: zbrojenie fundamentu Magazynu soli

Tydzień II

Wykonawca prowadzi prace:

 • Roboty ziemne: nasypy: Rondo Zamienie Zachód i Wschód, ul. Postępu
 • Wykopy: : TG, Rondo Zamienie Zachód i Wschód, rondo Postępu, DL8P, DL7P, DL8P, ul. Postępu
 • W-wa mrozochronna: węzeł Lesznowola, DL2L
 • Podbudowa C5/6: węzeł Lesznowola
 • Przepusty: DL3P, DL7P, DL6P, P4, ul. Postępu
 • Humusowanie: TG, DW721, DP2841W ul. Dawidowska, węzeł Lesznowola
 • Podbudowa C90/3: węzeł Zamienie, ul. Dawidowska DP2821W, DL3P, DL4L
 • Podbudowa C8/10: TG
 • Warstwa wiążąca KR3: DL1P
 • Roboty brukarskie: węzeł Zamienie, DL4L, DL3P, DL2L, ul. Postępu, ul. Dawidowska
 • Ściek trójkątny: węzeł Zamienie
 • Podbudowa bitumiczna KR6: Węzeł Zamienie
 • Warstwa poślizgowa: TG
 • Prace utrzymaniowe: rozbiórki na ul. Baletowej i ul. Starzyńskiego

Roboty mostowe:

 • WS-1: wykonanie gzymsu
 • WD-3: wykonanie warstwy wiążącej  asfaltu lanego, wykonanie kap chodnikowych za obiektem, warstwa wiążąca z asfaltu lanego
 • KP-3b: zbrojenie, deskowanie, betonowanie fundamentów pochylni,
 • WD-4: betonowanie kap chodnikowych na UN
 • WD-6.1: wykonanie izolacji termozgrzewalnej na UN, przygotowanie UN pod wykonanie izolacji termozgrzewalnej

Roboty branżowe:                                                             

 • Kanalizacja tłoczna i zbiorniki: kanał tłoczny DN500, Budowa zbiornika 6,7,8                                                                      
 • Oświetlenie

Tydzien I

Wykonawca prowadzi prace:

 • Roboty ziemne: nasypy: Rondo Zamienie Zachód i Wschód
 • Wykopy: Węzeł Lesznowola, rondo Postępu, DL8P, DL7P, DL3P, ul. Postępu
 • Skarpowanie: ul. Dawidowska DP2841W, TG
 • W-wa mrozochronna: Węzeł Lesznowola, ul. Postępu
 • Podbudowa C5/6: ul. Postępu, węzeł Lesznowola
 • Przepusty: DL3P, DL5P, DL6P, P4
 • Humusowanie: TG, węzeł Zamienie, DP2842W ul. Raszyńska, DW721, DP2841W ul. Dawidowska
 • WUP: DL7P
 • Podbudowa C90/3: Rondo Zamienie Zachód, węzeł Zamienie, ul. Dawidowska DP2821W, DW721
 • Podbudowa C8/10: TG
 • Warstwa wiążąca KR3: DL1P
 • Drenaż drogowy: Węzeł Lesznowola
 • Roboty brukarskie: Węzeł Zamienie, DL4L
 • Ściek trójkątny: Węzeł Zamienie
 • Podbudowa bitumiczna KR5: Rondo Zamienie Zachód
 • Podbudowa bitumiczna KR6: Węzeł Zamienie
 • W-wa wiążąca KR5: Rondo Zamienie Zachód, ul. Dawidowska DP2841W
 • Warstwa poślizgowa: JZR
 • Nawierzchnia betonowa C35/45: TG
 • Prace utrzymaniowe

Roboty mostowe:

 • WD-3: wykonanie warstwy wiążącej  asfaltu lanego, wykonanie izolacji termozgrzewalnej na UN, wykonanie kap chodnikowych za obiektem
 • KP-3b: zbrojenie, deskowanie fundamentów pochylni
 • WD-4: betonowanie kap chodnikowych na UN
 • WD-6.1: wykonanie izolacji termozgrzewalnej na UN, montaż kolektora odwodnienia, wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego, przygotowanie UN pod wykonanie izolacji termozgrzewlanej
 • WD-6.2: w-wa wyrównawcza pod kapę                                                
 • PZM-1.1: wykonanie izolacji termozgrzewalnej, wykonanie w-wy wiążącej z asfaltu lanego
 • WS-7: wykonywanie ścieku odwodnieniowego

Roboty branżowe:                                                             

 • Kanalizacja tłoczna i zbiorniki: kanał tłoczny DN500, Budowa zbiornika 6,7                                                                      

Oświetlenie    

                                                                  

LIPIEC 2021

Tydzien IV

Wykonawca prowadzi prace:

 • Roboty ziemne: nasypy: Rondo Zamienie Zachód, Węzeł Zamienie, DD2L
 • Wykopy: DL8P, DW721, DD2L, DL3P
 • W-wa mrozochronna: węzeł Zamienie
 • GWN: DD2L, węzeł Lesznowola
 • Podbudowa C5/6: DW721, Rondo Lesznowola, węzeł Lesznowola
 • Przepusty: DL3P
 • Humusowanie: TG, węzeł Zamienie, DP2842W ul. Raszyńska
 • WUP: DD2L, Węzeł Lesznowola
 • Podbudowa C90/3: ul. Postępu, węzeł Zamienie
 • Podbudowa C8/10: TG
 • Podbudowa C3/4: DD2L
 • Warstwa wiążąca KR3:odcinek próbny DL1P
 • Drenaż drogowy: CPJ
 • Roboty brukarskie: DP2841 ul. Dawidowska, Rondo Postępu, węzeł Zamienie, DL4L
 • Ściek trójkątny: węzeł Zamienie
 • Podbudowa bitumiczna KR5: Rondo Karczunkowska, ul. Postępu, ul. Karczunkowska, ul. Dawidowska DP2841W
 • Warstwa poślizgowa: TG
 • Prace utrzymaniowe

Roboty mostowe:

 • WD-3: wykonanie izolacji termozgrzewalnej na UN, kap chodnikowych
 • WD-3a: wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego, wykonywanie ścieku odwodnieniowego
 • KP-3b: wykop + wymiana gruntu pod fundamenty, w-wa wyrównawcza pod fundamenty
 • WD-4: montaż desek gzymsowych, układanie krawężnika, zbrojenie i deskowanie, betonowanie wnęk dylatacyjnych
 • WD-6.1: betonowanie skrzydeł, przygotowanie UN pod izolację termozgrzewalną
 • WD-6a: zbrojenie kap chodnikowych                                                   
 • PZM-1.2: wykonanie ścieku odwodnieniowego
 • PZM-1.3: wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego, wykonywanie ścieku odwodnieniowego
 • PZM-1.4: wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego
 • WS-7: wykonywanie ścieku odwodnieniowego

Roboty branżowe:                                                             

 • Kanalizacja deszczowa - węzeł Lesznowola, DP2842W Raszyńska
 • Kanalizacja tłoczna i zbiorniki: kanał tłoczny DN500, Budowa zbiornika 6,7                                                                      
 • Oświetlenie                                                                    

Budynki OUD: mury, pokrycie dachu, fundamenty

Tydzień III

Wykonawca prowadzi prace:

 • Roboty ziemne: nasypy: Węzeł Lesznowola, zasypka TG
 • Wykopy: DP2842W ul. Raszyńska rowy, ul. Postępu, DL3P, węzeł Zamienie
 • Skarpowanie: DP2842W Raszyńska, DW721
 • W-wa mrozochronna: DW721, węzeł Zamienie
 • GWN: DW721, węzeł Lesznowola
 • Podbudowa C5/6: DW721
 • Humusowanie: TG
 • WUP: DD2L
 • Podbudowa C90/3: ul. Postępu, węzeł Zamienie, DW721, DL3P, DL5P, DP6P
 • Podbudowa C8/10: TG
 • Podbudowa bitumiczna KR3: DL1P, DL2L
 • Drenaz drogowy: węzeł Lesznowola
 • Roboty brukarskie: DP2841 ul. Dawidowska, Rondo Postępu, węzeł Zamienie, DL4L
 • Ściek trójkątny: węzeł Zamienie
 • Podbudowa bitumiczna KR5: Rondo Karczunkowska

Roboty mostowe:

 • WD-3: roboty przygotowawcze do izolacji UN
 • WD-4: montaż desek gzymsowych, zbrojenie kap chodnikowych, układanie krawężnika, zbrojenie i deskowanie wnęk dylatacyjnych, montaz dylatacji
 • WD-6.1: zbrojenie i betonowanie kap
 • WD-6.a: zbrojenie kap chodnikowych                                                 
 • WD-6a: zbrojenie kap chodnikowych
 • WS-7: zbrojenie i betonowanie gzymsu, betonowanie kapy chodnikowej, montaz desek gzymsowych

Roboty branżowe:                                                             

 • Kanalizacja deszczowa - węzeł Lesznowola, DP2842W Raszyńska, kanal RA                                                                  
 • Budowa zbiornika 6,7                                                                     
 • Oświetlenie                                                                     
 • Przebudowa sieci SN
 • Zasilanie SZR i przepompowni 
 • Kanał technologiczny                                                                         

Budynki OUD: mury, pokrycie dachu, fundamenty

Tydzień II

Wykonawca prowadzi prace:

 • Roboty ziemne: nasypy: DP2841W Dawidowska, Węzeł Lesznowola, DW721
 • Wykopy: TG, DL2L, DP2842W ul. Raszyńska rowy, ul. Postępu, DW721
 • Skarpowanie: DP2842W Raszyńska, TG
 • W-wa mrozochronna: DW721, węzeł Zamienie
 • GWN: DW721, węzeł Lesznowola
 • Podbudowa C5/6: DP2841W ul. Dawidowska, Węzeł Zamienie, DW721
 • Przepusty: różne
 • Humusowanie: TG
 • Podbudowa C90/3: DL1P, DL2L, Rondo Karczunkowska, ul. Postępu, węzeł Zamienie, DW721, DL4L, DL3P, DL5P, DP6P, DP2841W ul. Dawidowska, Rondo Zamienie Zachód
 • Podbudowa C8/10: TG
 • Roboty brukarskie: Rondo Karczunkowska, DL2L, Rondo Zamienie Zachód, Rondo Postępu

Roboty mostowe:

 • WD-3: betonowanie skrzydeł, montaż kolektora odwodnienia
 • WD-3a: wykonanie izolacji termozgrzewalnej na UN
 • WD-4: montaż desek gzymsowych, zbrojenie kap chodnikowych, układanie krawężnika
 • WD-6.1: montaż desek gzymsowych
 • WD-6.2: zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych, zasypka                                                
 • WD-6a: zbrojenie kap chodnikowych
 • Ekrany akustyczne: głowice i słupy stalowe

Roboty branżowe:                                                             

 • Kanalizacja deszczowa - węzeł Lesznowola   
 • Sieć wodociągowa na OUD                                                                     
 • Budowa zbiornika 4,5,6,7,8                                                                        
 • Oświetlenie                                                                   
 • Przebudowa linii 110 kV
 • Zasilanie SZR i przepompowni
 • Kanał technologiczny                                                                         

Budynki OUD: mury

Tydzień I

Wykonawca prowadzi prace:

 • Roboty ziemne: nasypy: DP2842W ul. Raszyńska, Rondo Zamienie Wschód, węzeł Lesznowola, DW721
 • Wykopy: ZB-07, ZB-06, DL2L, TG rowy
 • Skarpowanie: DP2842W ul. Raszyńska, TG
 • W-wa mrozochronna: DL3P, DL5P, DL6P, Węzeł Zamienie, DW721, ul. Raszyńska DP2842W 
 • GWN: DW721
 • Podbudowa C5/6: TG, DW721
 • Przepusty: różne
 • Humusowanie: TG
 • Podbudowa C90/3: DL4L
 • Podbudowa C3/4: DL3P, DL5P, DL6P
 • Podbudowa C8/10: TG
 • Drenaż drogowy: DL6P
 • Roboty brukarskie: ul. Dawidowska DP2841W, Rondo Postępu, DD2L
 • Ściek trójkątny: DP2841W, Węzeł Zamienie

Roboty mostowe:

 • WD-3: montaż zbrojenia i betonowanie kap, montaż deski gzymsowej
 • WD-4: montaż kolektora odwodnienia, w-wa wyrównawcza pod płytę przejściową, płyty przejściowe, układanie krawężnika na UN
 • WD-6.1: montaż desek gzymsowych, kolektora odwodnienia, układanie krawężnika na UN, zbrojenie kap
 • WD-6.2: zbrojenie kap chodnikowych                                              
 • WD-6a: zbrojenie, deskowanie i betonowanie kap chodnikowych
 • Ekrany akustyczne: głowice i słupy stalowe

Roboty branżowe:                                                             

 • Kanalizacja deszczowa - węzeł Lesznowola   
 • Kolizja KDi1, ul. Dawidowska
 • Sieć wodociągowa na OUD                                                                     
 • Budowa zbiornika 4,5,6,8                                                                         
 • Oświetlenie                                                                     
 • Przebudowa linii 110 kV
 • Zasilanie SZR i przepompowni                                                                         
 • Budynki OUD: mury

CZERWIEC 2021

Tydzień V

 

Wykonawca prowadzi prace:

 • Roboty ziemne : nasypy: DP2842W ul. Raszyńska, Rondo Zamienie Wschód, węzeł Lesznowola, DW721
 • Wykopy: ZB-07, ZB-09
 • Skarpowanie: DW721, DP2842W ul. Raszyńska, DP2841W ul. Dawidowska
 • W-wa mrozochronna: TG, DL6P
 • GWN: DW721, Węzeł Lesznowola
 • Podbudowa C5/6: TG
 • Humusowanie: TG, węzeł Zamienie
 • Warstwa Ulepszonego Podłoża: DW721
 • Podbudowa C3/4:DL4L
 • Podbudowa C8/10: TG
 • Roboty brukarskie: DL2L-ulepszone podłoże, ul. Dawidowska DP2841W, Rondo Zamienie Zachód – krawężniki

Roboty mostowe:

 • WD-3: Montaż zbrojenia kap, kolektora odwodnienia, montaż deski gzymsowej
 • WD-4: Zasypka, w-wa wyrównawcza pod płytę przejściową, zbrojenie płyty przejściowej, układanie krawężnika na UN
 • WD-6.1: Zasypka, montaż desek gzymsowych, montaż kolektora odwodnienia, betonowanie wnęk dylatacyjnych, układanie krawężnika na UN, zbrojenie kap chodnikowych
 • WD-6a: Zbrojenie i deskowanie kap chodnikowych                                                
 • WS-7: Betonowanie gzymsu
 • Ekrany akustyczne : Pale fundamentowe, głowice i słupy stalowe

Roboty branżowe:                                                             

 • Kanalizacja deszczowa - węzeł Lesznowola   
 • Kolizja KDi1, ul. Dawidowska
 • Sieć wodociągowa na OUD                                                                     
 • Budowa zbiornika 4,5,6,8                                                                        
 • Oświetlenie                                                                    
 • Przebudowa linii 110 kV
 • Zasilanie SZR i przepompowni                                                                         
 • Budynki OUD: mury

Tydzień IV

 

Wykonawca prowadzi prace:

 • Roboty ziemne: Nasypy: DP2842W ul. Raszyńska, Rondo Zamienie Wschód, węzeł Lesznowola, DW721
 • Wykopy: ZB-08, ZB-09, DL-3P, DL5P rowy, DL5P, rowy TG,
 • Skarpowanie: TG, DW721, DP2842W ul. Raszyńska,
 • Profilowanie: OUD
 • W-wa mrozochronna: DL3P, TG, DP2842W ul. Raszyńska, Rondo Postępu,
 • GWN: Rondo Zamienie Wschód, Rondo Zamienie Zachód,
 • Podbudowa C5/6: TG, Rondo Postępu, Rondo Zamienie Zachód, DP2841W ul. Dawidowska,                                                  
 • Przepusty: Różne                                                
 • Humusowanie: TG, węzeł Zamienie,
 • Warstwa Ulepszonego Podłoża: OUD, TG
 • Podbudowa C3/4:DL4L, DL2L,
 • Podbudowa C90/3:DL4L, Rondo Zamienie Zachód
 • Podbudowa C8/10: TG,
 • Podbudowa bitumiczna KR3: odcinek próbny DL1P, ul. Słoneczna, DL9P,
 • W-wa wiążąca KR3: DL9P, ul. Słoneczna,
 • Drenaż drogowy: Węzeł Zamienie,
 • Roboty brukarskie: DL9P, DP2841W ul. Dawidowska - krawężniki

Roboty mostowe:

 • WD-3: betonowanie wnęk dylatacyjnych, montaż krawężnika, kolektora odwodnienia, deski gzymsowej,
 • WD-3a: zbrojenie i betonowanie kap, montaż desek gzymsowych,
 • Kp-3b montaż zbrojenia i betonowanie UN, desek gzymsowych,                                                   
 • WD-4 : ścianki zapleczne (zbrojenie +betonowanie), ułożenie papy termozgrzewalnej,                                              
 • WD-6.1: montaż dylatacji,  płyty przejściowe (betonowanie), betonowanie wnęk dylatacyjnych, ułożenie papy termozgrzewalnej, krawężnika
 • WD-6a: zbrojenie kap chodnikowych,                                                  
 • PZM 2.2: zbrojenie kap chodnikowych, montaż desek gzymsowych i betonowanie kap chodnikowych,
 • WS-7: wykonanie wpustów deszczowych, betonowanie gzymsu,
 • Ekrany akustyczne : pale fundamentowe, głowice i słupy stalowe,

Roboty branżowe:                                                             

 • Kanalizacja deszczowa na OUD, węzeł Zamienie, węzeł Lesznowola                                                                           
 • Budowa zbiornika 4,5,6,8,                                                                          
 • Oświetlenie,                                                                      
 • Przebudowa linii 110 kV,
 • Zasilanie SZR i przepompowni,                                                                            
 • Kanał technologiczny,                                                                         
 • Budynki OUD: mury.

Tydzień III

 

Wykonawca prowadzi prace:

 • Roboty ziemne: nasypy: TG, DP2842W ul. Raszyńska, DP2841W ul. Dawidowska Rondo Zamienie Zachód, węzeł Lesznowola, DW721
 • Wykopy: ZB-01, DL-3P+rowy, DL6P, DL9P, DL5P, rowy TG
 • Skarpowanie: TG
 • Inne: makroniwelacja Węzeł Lesznowola, profilowanie wjazd awaryjny TG, układanie płyt na bypassie ul. Dawidowska
 • W-wa mrozochronna: DL4L, Węzeł Zamienie, DL3P, DL6P
 • GWN: TG
 • Podbudowa C5/6: węzeł Zamienie, TG                                                  
 • Przepusty: Różne                                                
 • Roboty brukarskie – Rondo Karczunkowska
 • Humusowanie: TG, węzeł Zamienie, ul. Słoneczna, DL1P
 • Warstwa Ulepszonego Podłoża: DL3P
 • Podbudowa C3/4: DL9P, DL8P, ul. Słoneczna
 • Podbudowa C8/10: TG
 • Drenaż drogowy: TG
 • Roboty brukarskie: DL2L

Roboty mostowe:

 • WD-3: Montaż dylatacji, krawężnika
 • WD-3a: Zbrojenie kap, montaż desek gzymsowych
 • Kp-3b: Montaż zbrojenia ustroju, desek gzymsowych                                                 
 • WD-4: Ścianki zapleczne (zbrojenie)                                              
 • WD-6.1: Płyty przejściowe (zbrojenie)
 • WD-6a: W-wa wyrównawcza pod kapy                                                  
 • PZM 2.2: Zbrojenie kap chodnikowych, montaż desek gzymsowych i betonowanie kap chodnikowych
 • WS-7: Wykonanie wpustów deszczowych
 • Ekrany akustyczne: Pale fundamentowe, głowice i słupy stalowe

Roboty branżowe:                                                             

 • Kanalizacja deszczowa na OUD, węzeł Zamienie, węzeł Lesznowola                                                                           
 • Kanalizacja sanitarna: kolizja KDi1 ul. Dawidowska
 • Kanał ZD rondo Starzyńskiego, P0 rondo Karczunkowska
 • Budowa zbiornika 4,5,6,7,8                                                                     
 • Oświetlenie,                                                                   
 • Przebudowa linii 110 kV, sieci SN, sieci nN
 • Zasilanie SZR i przepompowni                                                                          
 • Kanał technologiczny                                                                       
 • Budynki OUD: zasypka, mury, stropy

Tydzień II

 

Wykonawca prowadzi prace:

 • Roboty ziemne: nasypy: DL3P, DP2842W ul. Raszyńska, DP2841W ul. Dawidowska Rondo Zamienie Zachód, Rondo Zamienie wchód DW721
 • Wykopy: ZB-01, ZB-06, DL4L
 • Skarpowanie: TG
 • Inne: Bypass ul. Dawidowska
 • W-wa mrozochronna: Węzeł Zamienie
 • Podbudowa C5/6: DP2841W ul. Dawidowska                                                  
 • Przepusty: Różne                                                
 • Roboty brukarskie – Rondo Karczunkowska
 • Humusowanie: TG
 • Warstwa Ulepszonego Podłoża: DL4L
 • Podbudowa C8/10: TG 0+500-1+000 JL

Roboty mostowe:

 • WD-3: Montaż dylatacji, krawężnika
 • WD-3a: Zbrojenie kap, montaż desek gzymsowych
 • Kp-3b: Montaż zbrojenia ustroju, desek gzymsowych                                                   
 • WD-4: Ścianki zapleczne (zbrojenie)                                                
 • WS-5: Betonowanie kapy chodnikowej                                                   
 • WD-6.1: Płyty przejściowe (zbrojenie)
 • WD-6a: W-wa wyrównawcza pod kapy                                                  
 • PZM 2.2: Zbrojenie kap chodnikowych, montaż desek gzymsowych i betonowanie kap chodnikowych
 • WS-7: Wykonanie wpustów deszczowych
 • Ekrany akustyczne: Pale fundamentowe, głowice i słupy stalowe

Roboty branżowe:                                                             

 • Kanalizacja deszczowa na OUD, węzeł Zamienie, węzeł Lesznowola                                                                           
 • Kanalizacja sanitarna: Kolizja KDi1 ul. Dawidowska,
 • Kanał ZD rondo Starzyńskiego, P0 rondo Karczunkowska
 • Budowa zbiornika 4,5,7                                                                          
 • Oświetlenie                                                                      
 • Przebudowa linii 110 kV, sieci SN
 • Zasilanie SZR i przepompowni                                                                            
 • Kanał technologiczny                                                                         
 • Budynki OUD: Zasypka, mury, stropy

Tydzień I

 

Wykonawca prowadzi prace:

 • Roboty ziemne: nasypy: Rondo Zamienie Zachód, Rondo Zamienie Wschód, DL4L, DL3P, DW721, Węzeł Lesznowola, Wykopy
 • Wykopy: DL3P, DL4L, ZB-02, rowy DL4L
 • Skarpowanie: TG, DW721, węzeł Lesznowola, bypass Dawidowska
 • Podbudowa C5/6: TG                                                
 • Przepusty Różne                                                
 • Roboty brukarskie - DL1P
 • Humusowanie: TG
 • Odhumusowanie:  Węzeł Lesznowola
 • Warstwa Ulepszonego Podłoża: DL4L
 • Podbudowa C8/10: TG odcinek próbny
 • Drenaż drogowy: TG WS-1                                             

Roboty mostowe:

 • WS-1: Betonowanie kapy chodnikowej i gzymsu
 • WD-3: Montaż dylatacji, wykonywanie papy termozgrzewalnej na szerokości kap chodnikowych
 • WD-3a: Montaż krawężnika
 • Kp-3b: Deskowanie ustroju nośnego, montaż zbrojenia ustroju                                                   
 • WD-4: Zasypka za przyczółkiem P1, P5                                                
 • WS-5: Betonowanie kapy chodnikowej                                                   
 • WD-6.1: Zasypka, w-wa wyrównawcza pod płyty przejściowe,
 • WD-6.2: Zasypka, mury oporowe, parasol ochronny konstrukcji                                             
 • WD-6a: Zasypka                                                  
 • PZM 1.1, PZM 1.3, PZM-1.4: montaż krawężnika, zbrojenie kap chodnikowych, montaż desek gzymsowych i betonowanie kap chodnikowych
 • WS-7: betonowanie kapy chodnikowej
 • Ekrany akustyczne : Pale fundamentowe, głowice i słupy stalowe

Roboty branżowe:                                                             

 • Kanalizacja deszczowa na OUD, węzeł Zamienie, węzeł Lesznowola                                                                           
 • Kanalizacja sanitarna na OUD                                                                             
 • Kanał ZD rondo Starzyńskiego, P0 rondo Karczunkowska
 • Kanał tłoczny DN500 1+200                                                                       
 • Budowa zbiornika 4,5,7                                                                          
 • Oświetlenie                                                                      
 • Przebudowa linii 110 kV, sieci SN
 • Zasilanie SZR i przepompowni                                                                          
 • Kanał technologiczny                                                                       
 • Budynki OUD: fundamenty, zasypka, mury

 

MAJ 2021

Tydzień IV

 

Wykonawca prowadzi prace:

 

 • Roboty ziemne : nasypy: DL4L, Rondo Zamienie Zachód, DP2841W (Dawidowska), DP2842W (Raszyńska), węzeł Lesznowola, DW721, Rondo Karczunkowska, Węzeł Zamienie, Rondo Zamienie Zachód, bypass ul. Dawidowska
 • Wykopy: rowy DL4L, ZB-01, ZB-08, rowy Węzeł Lesznowola, rowy TG
 • Skarpowanie: DW721, TG
 • W-wa mrozochronna: węzeł Zamienie, DL2L                                             
 • Podbudowa C5/6: TG                                                  
 • Przepusty Różne                                                
 • Roboty brukarskie - DL1P, rondo Karczunkowska                                                  
 • Humusowanie: TG
 • Odhumusowanie: DL3P, DL4L
 • Podbudowa C90/3: DL2L
 • Drenaż drogowy: TG                                              
 • WD-3: Płyty przejściowe, wykonywanie papy termozgrzewalnej na szerokości kap chodnikowych
 • WD-3a: Wykonywanie papy termozgrzewalnej na szerokości kap chodnikowych
 • Kp-3b: Deskowanie ustroju nośnego, montaż łożysk kładki                                                   
 • WD-4: Zasypka za przyczółkiem P1, P5     &n

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ WYKONAWCA ODC. A

POLAQUA Spółka z o. o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno
http://www.polaqua.pl/

/ WYKONAWCA ODC. B

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie
http://www.intercor.eu

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu