POIS RP GDDKiA FS
Piątek, 27/04/2018

Złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID - Odcinek C - Zadanie 4


W dniu 27.04.2018 r. działając w imieniu Generalnego Dyrektora Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Wykonawca – MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.  złożył do Wojewody Mazowieckiego wniosek o wydanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla inwestycji: „Projekt i budowa Południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca – Odcinek „C” od węzła „Tarczyn Północ” (bez węzła) do początku obwodnicy Grójca w ciągu istniejącej drogi ekspresowej S-7” w zakresie Zadania 4, tj. budowy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od km 28+760,71 do km 29+626,68.


/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ WYKONAWCA ODC. A

POLAQUA Spółka z o. o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno
http://www.polaqua.pl/

/ WYKONAWCA ODC. B

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie
http://www.intercor.eu

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu