POIS RP GDDKiA FS
Poniedziałek, 07/05/2018

Złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID - Odcinek C - Zadanie 1, 2, 3


W dniu 07.05.2018 r. działając w imieniu Generalnego Dyrektora Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Wykonawca – MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.  złożył do Wojewody Mazowieckiego wnioski o wydanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla inwestycji: „Projekt i budowa Południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca – Odcinek „C” od węzła „Tarczyn Północ” (bez węzła) do początku obwodnicy Grójca w ciągu istniejącej drogi ekspresowej S-7” w zakresie:

  • Zadania 1, tj. budowy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od km 21+746,16 do km 24+003,01.
  • Zadania 2, tj. budowy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od km 24+003,01 do km 26+711,23.
  • Zadania 3, tj. budowy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od km 26+711,23 do km 28+760,71.

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ WYKONAWCA ODC. A

POLAQUA Spółka z o. o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno
http://www.polaqua.pl/

/ Wykonawca ODC. B

IDS-BUD S.A. Ul. Grzybowska 87 00-844 Warszawa
http://www.ids-bud.pl

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu