POIS RP GDDKiA FS
Piątek, 26/07/2019

Ogłoszenie przetargu na budowę S7 Warszawa-Lesznowola


Po odstąpieniu od umowy z Rubau Polska, GDDKiA ponownie wybiera Wykonawcę, który zaprojektuje i wybuduje pierwszy z trzech odcinków południowego wylotu z Warszawy w ciągu S7 do Grójca (odcinek od węzła Lotnisko do węzła Lesznowola). Ogłoszenie o zamówieniu zostało wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, co oznacza, że postępowanie zostanie wszczęte w najbliższych dniach.


/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ WYKONAWCA ODC. A

POLAQUA Spółka z o. o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno
http://www.polaqua.pl/

/ WYKONAWCA ODC. B

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie
http://www.intercor.eu

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu