POIS RP GDDKiA FS
Piątek, 21/06/2019

Wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu dla potrzeb wykonania badań nawierzchni na DK7 w km 388+700 (Sękocin Stary) do 405+300 (Rembertów).


Dla potrzeb wykonania odwiertów i sondowań nawierzchni jezdni Drogi Krajowej nr 7 będą zajmowane prawe pasy ruchu jezdni głównej co 500 m, według następującej kolejności:

  • w dniu 26.06.2019 r., w godz. 9:00-13:00 zajęcia prawego pasa ruchu jezdni prawej w kierunku Grójca, na długości ok. 150 m, od km 388+800 (miejscowość Sękocin Stary – skrzyżowanie DK7 z drogą 721).
  • w dniu 26.06.2019 r., w godz. 13:00-18:00 zajęcia prawego pasa ruchu jezdni lewej w kierunku Warszawy, na długości ok. 150 m, w pikietażu w zależności od zakończenia prac na jezdni w kierunku Grójca.

Następne prace według powyższego schematu będą kontynuowane, począwszy od pikietaża w którym zakończono badania w dniu poprzedzającym, do dnia 12.07.2019 r.


/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ WYKONAWCA ODC. A

POLAQUA Spółka z o. o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno
http://www.polaqua.pl/

/ WYKONAWCA ODC. B

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie
http://www.intercor.eu

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu