POIS RP GDDKiA FS
Czwartek, 08/08/2019

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) – Odcinek A


Wojewoda Mazowiecki 7 sierpnia br. wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie fragmentu południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S7 Warszawa – Grójec, Odcinek A – od węzła „Lotnisko” (bez węzła) do węzła „Lesznowola” (z węzłem). Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

 


/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ Wykonawca ODC. B

IDS-BUD S.A. Ul. Grzybowska 87 00-844 Warszawa
http://www.ids-bud.pl

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu