POIS RP GDDKiA FS
Wtorek, 23/08/2022

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w rejonie ronda Zamienie Zachód na węźle Zamienie.


W czwartek, 25.08.2022r. planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji w rejonie ronda Zamienie Zachód na węźle Zamienie.

Zmiana będzie polegać na zwężeniu jezdni ul. Arakowej (odcinek 70m), ul. Dawidowskiej (150m) oraz ul. Starzyńskiego (100m) do jednego pasa ruchu. Ruch będzie odbywał się wahadłowo, na ulicy Dawidowskiej i Starzyńskiego (sterowanie sygnalizacją świetlną). Umożliwi to Wykonawcy realizację robót związanych z przebudową odcinków ww. ulic.

Na wszystkich odcinkach ulic prędkość zostanie ograniczona do 30 i 40km/h.

 

Zmiana organizacji ruchu nie powoduje zmiany kursowania linii dziennych.

Przewidywany czas trwania zmiany organizacji ruchu – wrzesień 2022r. (2 tygodnie).


/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ WYKONAWCA ODC. A

POLAQUA Spółka z o. o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno
http://www.polaqua.pl/

/ WYKONAWCA ODC. B

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie
http://www.intercor.eu

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu