POIS RP GDDKiA FS
Czwartek, 18/08/2022

AKTUALIZACJA - Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu ulicy Długiej w miejscowości Ruda (gm. Tarczyn)


W piątek, 26.08.2022r. planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji na ulicy Długiej w miejscowości Ruda gm. Tarczyn.

Zmiana będzie polegać na skierowaniu ruchu pojazdów na docelowy przebieg ulicy Długiej pod wybudowanym obiektem WS-17. Umożliwi to Wykonawcy realizację robót związanych z układaniem nawierzchni  na trasie głównej oraz kontynuację prac na drodze serwisowej.

Na odcinku ulicy Długiej prędkość zostanie ograniczona do 50 km/h.

 

Zmiana organizacji ruchu nie powoduje zmiany kursowania linii dziennych.

Przewidywany czas trwania zmiany organizacji ruchu – marzec 2024r.


/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ WYKONAWCA ODC. A

POLAQUA Spółka z o. o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno
http://www.polaqua.pl/

/ WYKONAWCA ODC. B

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie
http://www.intercor.eu

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu