POIS RP GDDKiA FS
Czwartek, 13/01/2022

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na ulicy Krasickiego w miejscowości Nowa Wola


W dniu 17.01.2022r. planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji na ulicy Krasickiego w miejscowości Nowa Wola gm. Lesznowola.

Zmiana będzie polegać na zwężeniu jezdni do jednego pasa na odcinku 120m, ruch będzie odbywał się wahadłowo (sterowanie sygnalizacją świetlną). Zmiana organizacji ruchu spowodowana jest przebudową sieci kanalizacyjnej. 

Zmiana organizacji ruchu nie powoduje zmiany kursowania linii dziennych. Na ulicy Krasickiego  nastąpi zmiana lokalizacji przystanków autobusowych „Nowa Wola 01” i „Nowa Wola 02”. Przystanki zostaną przeniesione 300m w kierunku Lesznowoli.

Przewidywany czas trwania zmiany organizacji ruchu – luty 2022r. Termin uzależniony od warunków atmosferycznych.


/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ WYKONAWCA ODC. A

POLAQUA Spółka z o. o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno
http://www.polaqua.pl/

/ WYKONAWCA ODC. B

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie
http://www.intercor.eu

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu