POIS RP GDDKiA FS
Poniedziałek, 14/02/2022

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na ulicy Dawidowskiej w związku z przełożeniem ruchu na docelowy układ węzła Zamienie


W związku z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie dla obiektu WD-3,  15.02.2022r. planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji na ulicy Dawidowskiej.

Zmiana będzie polegać na zamknięciu odcinka ulicy Dawidowskiej kolidującego z budowaną drogą ekspresową S7.  Poprzez rondo Zamienie Zachód w ciągu ulic Starzyńskiego i Dawidowskiej ruch zostanie przełożony na docelowy układ węzła Zamienie (nowy przebieg ulicy Dawidowskiej), dalej rondem Zamienie Wschód, ulicą Postępu do ronda Karczunkowska na skrzyżowaniu ulic Postępu, Karczunkowskiej i Dawidowskiej.

Ruch pieszych będzie się odbywał tymczasowym ciągiem pieszym poprowadzonym przez zamknięty odcinek ulicy Dawidowskiej.

Obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 40 i 50 km/h. Pojazdy wyjeżdżające z budowy mogą powodować utrudnienia.

Zmiana organizacji ruchu powoduje zmiany kursowania linii dziennych. Zmianie ulegają trasy linii dziennych nr 715, 737 i 809, które zostaną skierowane na nowowybudowany docelowy odcinek węzła Zamienie.

Zmiany na przystankach autobusowych:

  1. Przystanek ZGORZAŁA 51 zostaje utrzymany jako przystanek obowiązujący w stałej organizacji ruchu oraz zmienia numer na 01. Jednocześnie dotychczasowa lokalizacja przystanku ZGORZAŁA 01 ulega likwidacji.
  1. Przystanek ZGORZAŁA 02 zostaje przeniesiony w nową lokalizację – w nowo wybudowaną zatokę za rondem Karczunkowska-Dawidowska-Postępu w kierunku północnym.
  2. Przystanek ZGORZAŁA 52 ulega likwidacji.
  3. Przystanki ZAMIENIE 01 i 02 ulegają likwidacji.

Przewidywany czas trwania zmiany organizacji ruchu – sierpień 2022r.

 

Schemat zmiany organizacji ruchu w załączeniu.

Dawidowska


/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ WYKONAWCA ODC. A

POLAQUA Spółka z o. o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno
http://www.polaqua.pl/

/ WYKONAWCA ODC. B

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie
http://www.intercor.eu

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu