POIS RP GDDKiA FS
Sobota, 29/08/2020

Tymczasowa organizacja ruchu pomiędzy miejscowościami Rembertów a Kopana


W dniu 02.09.2020 r. planowane jest wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu na drodze DK7 od km 405+200 do km 406+800.

Zmiana będzie polegać na przełożeniu ruchu samochodowego od km 405+200 (miejscowość Rembertów)  do km 406+800 (miejscowość Kopana). Kierunek Radom – ruch skierowany zostanie na jezdnię tymczasową wykonaną na przeważającym odcinku w śladzie docelowych nowych łącznic węzła drogowego . Kierunek Warszawa – ruch skierowany zostanie na nową łącznicą węzła do docelowego ronda budowanego w ciągu drogi DK7.

Powyższe wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu umożliwi prace związane z budową ronda, prowadzone w zakresie od km 405+200 do km 406+800.

Przewidywany czas trwania zmiany organizacji ruchu - około 2 miesiące.


/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ WYKONAWCA ODC. A

POLAQUA Spółka z o. o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno
http://www.polaqua.pl/

/ WYKONAWCA ODC. B

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie
http://www.intercor.eu

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu