POIS RP GDDKiA FS
Sobota, 22/08/2020

„Wprowadzenie Tymczasowej organizacji ruchu na DW721 (ul.Słoneczna) w miejscowości Kolonia Lesznowola oraz ulicy Baletowej w Warszawie”


W dniu 25.08.2020 r. planowane jest wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu na drodze DW721 ul. Słonecznej w miejscowości Kolonia Lesznowola oraz ulicy Baletowej w Warszawie.

Zmiana będzie polegać na przełożeniu ruchu samochodowego na ciągi tymczasowe tzw. baypassy. Prace polegały będą na rozbiórce istniejących ciągów ulicy Słonecznej i Baletowej oraz budowie obiektów WS-1 i WS-7, a następnie dopuszczenie do ruchu pod wykonanymi obiektami.

Przewidywany czas trwania zmiany organizacji ruchu - około 16 miesięcy.

 

 


/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ WYKONAWCA ODC. A

POLAQUA Spółka z o. o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno
http://www.polaqua.pl/

/ WYKONAWCA ODC. B

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie
http://www.intercor.eu

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu