POIS RP GDDKiA FS
Sobota, 31/10/2020

Tymczasowa organizacja ruchu na czas przełożenia ruchu z obu jezdni DK7 od km 405+200 do km 406+800 w związku z rozbudową drogi do parametrów drogi ekspresowej.


W dniu 02.11.2020 r. planowane jest wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu w km 405+200 DK7, polegającej na skierowaniu ruchu w kierunku Radomia na docelową łącznicę Węzła Tarczyn Południe oraz częściowo na jezdnię nowobudowanej drogi S7. 

Powyższa organizacja zostanie wprowadzona na stałe.


/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ WYKONAWCA ODC. A

POLAQUA Spółka z o. o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno
http://www.polaqua.pl/

/ Wykonawca ODC. B

IDS-BUD S.A. Ul. Grzybowska 87 00-844 Warszawa
http://www.ids-bud.pl

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu