POIS RP GDDKiA FS
Sobota, 10/10/2020

Tymczasowa organizacja ruchu na czas przełożenia ruchu samochodowego na docelowe jezdnie drogi S7, od km 405+300 do km 410+900, w kierunku Grójca, w związku z rozbudową drogi do parametrów drogi ekspresowej


W dniu 13.10.2020 r. planowane jest wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu kierującej ruch samochodowy na docelowe jezdnie drogi S7 w miejscowości Rembertów, od km 405+300 do km 410+900, w związku z rozbudową drogi do parametrów drogi ekspresowej.

Przewidywany czas trwania zmiany organizacji ruchu - około 1 miesiąca.


/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ WYKONAWCA ODC. A

POLAQUA Spółka z o. o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno
http://www.polaqua.pl/

/ WYKONAWCA ODC. B

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie
http://www.intercor.eu

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu