POIS RP GDDKiA FS
Środa, 16/12/2020

„Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu - zamknięcie ulicy Raszyńskiej w miejscowości Zgorzała”


W dniu 16.12.2020 r. planowane jest wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu w km 4+050 drogi ekspresowej S7, polegającej na zamknięciu dotychczasowego przejazdu przez teren budowy w ciągu istniejącej ulicy Raszyńskiej w miejscowości Zgorzała. Ruch będzie się odbywał istniejącymi drogami lokalnymi.

Powyższa organizacja zostanie wprowadzona do czasu połączenia ulicy Raszyńskiej z ulicą Postępu w nowym przebiegu poprzez wiadukt drogowy (WD-4) nad trasą S7.


/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ WYKONAWCA ODC. A

POLAQUA Spółka z o. o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno
http://www.polaqua.pl/

/ WYKONAWCA ODC. B

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie
http://www.intercor.eu

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu