POIS RP GDDKiA FS
Czwartek, 17/12/2020

„Przełożenie ruchu na docelowe jezdnie drogi S7 od km 405+300 do km 410+900 w ramach czasowej organizacji ruchu”


W dniu 17.12.2020 r. między godziną 11:00 – 13:00 zostało zaplanowane wprowadzenie tymczasowa organizacja ruchu od ronda w km 405+300 (m. Rembertów na DK-7) do km 410+900 (m. Głuchów, koniec obwodnicy m. Grójec), polegająca na przełożeniu ruchu z dróg lokalnych na docelowy ciąg obu jezdni drogi S7. Powyższe przełożenie ruchu umożliwi wykonanie przebudowy zakresu dróg lokalnych w śladzie których obecnie odbywa się ruch.


/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ WYKONAWCA ODC. A

POLAQUA Spółka z o. o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno
http://www.polaqua.pl/

/ WYKONAWCA ODC. B

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie
http://www.intercor.eu

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu