POIS RP GDDKiA FS
Środa, 18/11/2020

Zmiana w organizacji ruchu w m. Pamiątka


W dniu 25.11.2020 r. planowane jest wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu w km 405+200 DK7, polegającej na zamknięciu dotychczasowego przejazdu przez teren budowy w ciągu istniejącej ulicy Pawłowickiej w miejscowości Pamiątka. Ruch będzie przekierowany na docelowy wiadukt drogowy (WD-26a) nad trasą S7.

Powyższa organizacja zostanie wprowadzona na stałe.


/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ WYKONAWCA ODC. A

POLAQUA Spółka z o. o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno
http://www.polaqua.pl/

/ WYKONAWCA ODC. B

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie
http://www.intercor.eu

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu