POIS RP GDDKiA FS
Poniedziałek, 18/06/2018

Złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID - Odcinek B


W dniu 18.06.2018 r. działając w imieniu Generalnego Dyrektora Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Wykonawca – IDS-BUD S.A.  złożył do Wojewody Mazowieckiego wnioski o wydanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla inwestycji: „Projekt i budowa Południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca - Odcinek „B” od węzła „Lesznowola” (bez węzła) do węzła „Tarczyn Północ” (z węzłem)” w zakresie:

  • Etapu 1, obejmującego odcinek drogi ekspresowej S-7 od km 6+943,31 do km 8+241,47.
  • Etapu 2, obejmującego odcinek drogi ekspresowej S-7 od km 8+241,47 do km 21+746,16.

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ WYKONAWCA ODC. A

POLAQUA Spółka z o. o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno
http://www.polaqua.pl/

/ WYKONAWCA ODC. B

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie
http://www.intercor.eu

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu