POIS RP GDDKiA FS
Piątek, 01/07/2022

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu - zamknięcie ulic Borowej i Przyleśnej w m. Wilcza Góra


We wtorek, 05.07.2022r. planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji na ulicy Borowej i Przyleśnej w miejscowości Wilcza Góra gm. Lesznowola.

Zmiana będzie polegać na zamknięciu odcinków ulicy Borowej o długości 100m i  ulicy Przyleśnej o długości 200m. Powodem wprowadzenia zmiany w organizacji ruchu jest budowa drogi ekspresowej S7 i wykonanie robót w zakresie ciągłości trasy głównej.

Wyznaczone zostały objazdy:  Wilcza Góra (ul. Borowa) – tymczasowa droga wzdłuż budowy S7 – ul. Przyleśna – ul. Wojska Polskiego – ul. Żwirowa – Bobrowiec (ul. Mazowiecka) –  Łoziska (ul. Postępu)

Zmiana organizacji ruchu nie powoduje zmiany kursowania linii dziennych.

 Przewidywany czas trwania zmiany organizacji ruchu – marzec 2024r.

 

Schemat zmiany organizacji ruchu w załączeniu.

Schemat zamknięcie Borowa i Przyleśna


/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ WYKONAWCA ODC. A

POLAQUA Spółka z o. o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno
http://www.polaqua.pl/

/ WYKONAWCA ODC. B

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie
http://www.intercor.eu

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu