POIS RP GDDKiA FS
Czwartek, 22/12/2022

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu ulicy Mrokowskiej w miejscowości Szczaki (gm. Piaseczno)


 W piątek, 23.12.2022r. planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji na ulicy Mrokowskiej w miejscowości Szczaki gm. Piaseczno.

 

Zmiana będzie polegać na udostępnieniu kierowcom i pieszym zamkniętego odcinka ulicy Mrokowskiej na czas budowy obiektu WS-14 w ciągu budowanej drogi ekspresowej S7.

 

Na odcinku ulicy Mrokowskiej prędkość będzie ograniczona do 50 km/h. Możliwe utrudnienia związane z wyjazdami z budowy.

 

Zmiana organizacji ruchu nie powoduje zmiany kursowania linii dziennych.


/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ WYKONAWCA ODC. A

POLAQUA Spółka z o. o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno
http://www.polaqua.pl/

/ WYKONAWCA ODC. B

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie
http://www.intercor.eu

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu