POIS RP GDDKiA FS
Piątek, 17/03/2023

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na ulicy Żwirowej w miejscowości Wilcza Góra


W poniedziałek 20.03.2023r. planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji na ulicy Żwirowej w miejscowości Wilcza Góra gm. Lesznowola.

Zmiana będzie polegać na zwężeniu ulicy Żwirowej do jednego pasa na odcinku 70m (po zachodniej stronie budowanej drogi ekspresowej) oraz 80m (po wschodniej stronie budowanej drogi ekspresowej), ruch będzie odbywał się wahadłowo (sterowanie sygnalizacją świetlną). Zmiana organizacji ruchu spowodowana jest dowiązaniem nowego przebiegu ulicy Żwirowej do istniejącego przekroju drogi.  

Zmiana organizacji ruchu nie powoduje zmiany kursowania linii dziennych.

Przewidywany czas trwania zmiany organizacji ruchu – kwiecień 2023r. (3 tygodnie)


/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ WYKONAWCA ODC. A

POLAQUA Spółka z o. o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno
http://www.polaqua.pl/

/ WYKONAWCA ODC. B

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie
http://www.intercor.eu

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu