POIS RP GDDKiA FS
Piątek, 01/10/2021

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na ulicy Piaseczyńskiej w miejscowości Kotorydz gm. Tarczyn


W dniu 05.10.2021r. planowane jest wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu na ulicy Piaseczyńskiej w miejscowości Kotorydz.

Zmiana będzie polegać na przełożeniu ruchu samochodowego na ciąg tymczasowy tzw. baypass. Prace polegać będą na rozbiórce istniejącego ciągu ulicy Piaseczyńskiej oraz budowie obiektu WD-16, a następnie dopuszczenie do ruchu pod wykonanym obiektem.

Przewidywany czas trwania zmiany organizacji ruchu – październik 2022r.


/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ WYKONAWCA ODC. A

POLAQUA Spółka z o. o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno
http://www.polaqua.pl/

/ WYKONAWCA ODC. B

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie
http://www.intercor.eu

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu