POIS RP GDDKiA FS
Poniedziałek, 21/03/2022

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na ulicy Krasickiego w miejscowości Nowa Wola


W dniu 22.03.2022r. planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji na ulicy Krasickiego w miejscowości Nowa Wola gm. Lesznowola.

Zmiana będzie polegać na zwężeniu jezdni do jednego pasa na odcinku ok. 120m. Ruch będzie odbywał się wahadłowo (sterowanie sygnalizacją świetlną). Powodem wprowadzenia zmiany w organizacji ruchu jest przebudowa skrzyżowania ul. Krasickiego z drogą serwisową oraz ułożenie nawierzchni asfaltowej na ulicy Krasickiego po wykonanej przebudowie sieci kanalizacyjnej.

Tymczasowa organizacja ruchu nie powoduje zmiany kursowania linii dziennych. Na ulicy Krasickiego nastąpi zmiana lokalizacji przystanków autobusowych „Nowa Wola 01” i „Nowa Wola 02”. Zostaną one przeniesione 300m w kierunku Lesznowoli.

Przewidywany czas trwania zmiany organizacji ruchu – ok. 3 tygodnie (kwiecień 2022r.).


/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ WYKONAWCA ODC. A

POLAQUA Spółka z o. o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno
http://www.polaqua.pl/

/ WYKONAWCA ODC. B

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie
http://www.intercor.eu

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu