POIS RP GDDKiA FS
Piątek, 27/08/2021

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na ulicy Karczunkowskiej Warszawie


W dniu 31.08.2021r. planowane jest wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu (etap 3) na ulicy Karczunkowskiej w Warszawie.

 

Zmiana będzie polegać na zwężeniu jezdni do jednego pasa na odcinku 75m, ruch będzie odbywał się wahadłowo (sterowanie sygnalizacją świetlną). Zmiana organizacji ruchu spowodowana jest wykonaniem dojazdów do budowanego ronda na skrzyżowaniu ulic Dawidowskiej, Karczunkowskiej i Postępu.

 

Zmiana organizacji ruchu nie powoduje zmiany kursowania linii dziennych.

 

Przewidywany czas trwania zmiany organizacji ruchu – wrzesień 2021r. (2 tygodnie)


/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ WYKONAWCA ODC. A

POLAQUA Spółka z o. o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno
http://www.polaqua.pl/

/ WYKONAWCA ODC. B

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie
http://www.intercor.eu

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu