POIS RP GDDKiA FS
Środa, 02/06/2021

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na ulicy Dawidowskiej w miejscowości Zamienie.


W dniu 08.06.2021 r. planowane jest wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu na ulicy Dawidowskiej w miejscowości Zamienie gm. Lesznowola.

Zmiana będzie polegać na przełożeniu ruchu samochodowego na ciąg tymczasowy tzw. baypass. Prace będą polegały na rozbiórce istniejącego ciągu ulicy Dawidowskiej i wykonaniu warstw konstrukcyjnych drogi ekspresowej S7.

Przewidywany czas trwania zmiany organizacji ruchu – wrzesień 2021r. (4 miesiące).

 


/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ WYKONAWCA ODC. A

POLAQUA Spółka z o. o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno
http://www.polaqua.pl/

/ WYKONAWCA ODC. B

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie
http://www.intercor.eu

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu