POIS RP GDDKiA FS
Środa, 07/09/2022

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na ulicy Arakowej w miejscowości Zamienie oraz ulicy Starzyńskiego w Dawidach Bankowych.


W czwartek, 08.09.2022r. planowane jest wprowadzenie kolejnego etapu tymczasowej organizacji na ulicy Arakowej w miejscowości Zamienie oraz ulicy Starzyńskiego w Dawidach Bankowych.

 

Zmiana będzie polegać na przełożeniu ruchu na docelowy przebieg ul. Arakowej oraz zwężenie do jednego pasa ruchu na odcinku 80m w miejscu skrzyżowania z obecnym przebiegiem ulicy Arakowej.

 

Na ulicy Starzyńskiego ruch zostanie skierowany na drugą jezdnię i w dalszym ciągu będzie zwężenie do jednego pasa ruchu na odcinku 100m. Ruch będzie odbywał się wahadłowo, sterowany sygnalizacją świetlną.

 

Umożliwi to Wykonawcy realizację kolejnego etapu robót związanych z przebudową odcinków ww. ulic.

 

Na wszystkich odcinkach ulic prędkość zostanie ograniczona do 30 i 40km/h.

Zmiana organizacji ruchu nie powoduje zmiany kursowania linii dziennych.

Przewidywany czas trwania zmiany organizacji ruchu – wrzesień 2022r. (2 tygodnie).


/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ WYKONAWCA ODC. A

POLAQUA Spółka z o. o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno
http://www.polaqua.pl/

/ WYKONAWCA ODC. B

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie
http://www.intercor.eu

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu