POIS RP GDDKiA FS
Czwartek, 29/07/2021

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na odcinku węzeł Tarczyn Południe na drodze ekspresowej S-7 - rondo w miejscowości Rembertów na drodze krajowej DK-7


Dziś została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na odcinku węzeł Tarczyn Południe na drodze ekspresowej S-7  -  rondo w miejscowości Rembertów na drodze krajowej DK-7. Polega ona na zwiększeniu dopuszczalnej prędkości na odcinkach: obwodnica Grójca – Podole ( jadąc w kierunku Warszawy) i węzeł Tarczyn Płd – obwodnica Grójca ( jadąc w kierunku Grójca). Ta organizacja ruchu będzie obowiązywać do czasu oddania odcinka S7 od węzła Tarczyn Południe do węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy. Przewidywany termin to październik 2022 r.

W/w wdrożenie organizacji ruchu możliwe było dzięki wydanym przez Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego trzech Decyzji pozwolenia na użytkowanie części zamierzenia inwestycyjnego:

- Zadania 2  dr. Ekspresowa S-7 od  k m 24+003,01 do km 26+711,23

- Zadania 3  dr. Ekspresowa S-7 od km 26+711,23 do km 28+760,71

- Zadania 4  dr. Ekspresowa S-7 od km 28+760,71 do km 29+626,68

W/w Decyzje zostały wydane dnia 09.07.2021r.


/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ WYKONAWCA ODC. A

POLAQUA Spółka z o. o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno
http://www.polaqua.pl/

/ WYKONAWCA ODC. B

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie
http://www.intercor.eu

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu