POIS RP GDDKiA FS
Wtorek, 30/04/2019

Wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu na istniejącej DK7 odc. Rembertów - Grójec


Uwaga, zmiana terminu na 09.05.2019 r. 

W dniu 07.05.2019 r. godz. 10.00 planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na istniejącej DK7 odc. Rembertów – Grójec, na czas funkcjonowania wyjazdów z budowy w ciągu DK7 na odcinku od km 405+300 do km 411+000 oraz przyległych drogach gminnych i powiatowych

W ramach wdrażanej organizacji ruchu przewidziane jest oznakowanie zjazdów / wyjazdów z terenu budowy wraz z wprowadzeniem ograniczenia prędkości do 70km/h na DK7 w ich rejonie.

Wykonawca nie przewiduje dodatkowych utrudnień w postaci zamknięcia lub zawężenia pasów ruchu - w zakresie każdej z jezdni wyznaczono dwa pasy ruchu, każdy po 3,5 m szerokości.

W przypadku lokalizacji zjazdów z budowy w ciągach dróg gminnych i powiatowych Wykonawca nie przewiduje ograniczeń w ruchu lokalnym za wyjątkiem ograniczeń prędkości.

Przewidywany czas obowiązywania tymczasowej organizacji ruchu to 23 miesiące od daty wdrożenia.


/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ Wykonawca ODC. B

IDS-BUD S.A. Ul. Grzybowska 87 00-844 Warszawa
http://www.ids-bud.pl

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu