POIS RP GDDKiA FS
Poniedziałek, 04/11/2019

Tymczasowa Organizacja Ruchu w ulicy Borowej i Przyleśnej


W związku z rozpoczęciem robót przygotowawczych budowy drogi ekspresowej S-7 ,,Budowa Południowego Wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca odcinek B od węzła Lesznowola (bez węzła) do węzła Tarczyn Północ (z węzłem) długość odcinka ok. 14,80 km. Zadanie 1 – km 6+945,31 – 8+241,47” , od dnia 04.11.2019 zostaną wprowadzone zmiany w oznakowaniu drogowym na
ul. Borowej oraz ul. Przyleśnej. W ciągu ulic Borowej i Przyleśnej, na odcinkach przecinających projektowaną trasę S-7, zostaną ustawione oznakowania wyjazdów z terenu budowy.


/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ WYKONAWCA ODC. A

POLAQUA Spółka z o. o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno
http://www.polaqua.pl/

/ WYKONAWCA ODC. B

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie
http://www.intercor.eu

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu