POIS RP GDDKiA FS
Piątek, 27/11/2020

Tymczasowa organizacja ruchu po obiekcie WD-28 w km 407+800 w miejscowości Podole


W dniu 03.12.2020 r. ok. godziny 13.30 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu po obiekcie WD-28 w km 407+800 w miejscowości Podole. Ruch samochodowy na drogę poprzeczną zostanie skierowany przez obiekt WD-28. Zostanie jednocześnie zlikwidowany przejazd tymczasowy pomiędzy jezdniami w km 407+930 ( m. Podole).

Wizualizacja odcinka z obiektem WD-28 http://s7warszawa-grojec.pl/source/Odcinek%20C%20-%20ZRiD%202.mp4


/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ WYKONAWCA ODC. A

POLAQUA Spółka z o. o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno
http://www.polaqua.pl/

/ WYKONAWCA ODC. B

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie
http://www.intercor.eu

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu