POIS RP GDDKiA FS
Piątek, 29/11/2019

Tymczasowa Organizacja Ruchu na DK7 na odcinku od miejscowości Pamiątka do miejscowości Głuchów


W dniu  04.12.2019 planowane jest wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu na drodze DK7 od km 407+300 do km 410+300.

Zmiana będzie polegać na przełożeniu ruchu samochodowego z jezdni prawej DK7 prowadzącej ruch w kierunku Grójca na nowo wybudowaną jezdnię równoległą (serwisową) na odcinku od miejscowości Pamiątka do miejscowości Głuchów. W miejscu dotychczasowej DK7 Wykonawca będzie budował docelową jezdnię główną.

Przewidywany czas trwania zmiany w organizacji ruchu to około 1 rok


/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ WYKONAWCA ODC. A

POLAQUA Spółka z o. o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno
http://www.polaqua.pl/

/ WYKONAWCA ODC. B

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie
http://www.intercor.eu

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu