POIS RP GDDKiA FS
Niedziela, 12/01/2020

Jeszcze jeden krok i rozpoczynamy budowę S7 Lotnisko - Lesznowola


W dniu 10.01.2020 r. oferta firmy Polaqua została wybrana jako najkorzystniejsza w powtórnym przetargu na kontynuację projektowania i budowę południowego wylotu z Warszawy, czyli drogi ekspresowej S7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do węzła Lesznowola (z węzłem).

  • GDDKiA wybrała najkorzystniejszą ofertę na S7 Lotnisko – Lesznowola
  • GDDKiA przekazuje dokumentację do Prezesa Zamówień Publicznych do tzw. kontroli uprzedniej
  • Jeśli do 20 stycznia nie będzie odwołań, a kontrola uprzednia zakończy się bez uwag, w lutym GDDKiA chce podpisać umowę

6,6 kilometra drogi po nowym śladzie

Odcinek od węzła Lotnisko do węzła Lesznowola (z węzłem) o długości 6,6 km będzie posiadał dwie jezdnie po trzy pasy ruchu. W ramach zadania wybudowane zostaną dwa węzły drogowe: Zamienie i Lesznowola. Ponadto powstaną obiekty inżynierskie, kładka pieszo-rowerowa, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zakres prac

Zadaniem Wykonawcy będzie kontynuacja (optymalizacja) projektowania, uzyskanie nowej lub zamiennej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Firma wykonawcza może również rozpocząć roboty w terenie w oparciu o uzyskaną przez GDDKiA w sierpniu 2019 r. decyzję ZRID. Po wybudowaniu trasy pozostaje uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz oddanie nowej drogi do ruchu.

S7 Lotnisko - Lesznowola_wybor-01

Przestrzegamy warunków kontraktu

Przypomnijmy, że 16 maja 2019 r. GDDKiA podjęła decyzję o odstąpieniu od umowy z wykonawcą. Decyzja ta była poprzedzona wielokrotnymi wezwaniami poprzedniego wykonawcy, firmy Rubau Polska, do rzetelnej i zgodnej z podpisaną umową realizacji Kontraktu.

Kalendarium S7 Lotnisko – Lesznowola

18 września 2015 r. ogłoszenie przetargu PiB

10 maja 2017 r. otwarcie ofert

9 czerwca 2017 r. wybór najkorzystniejszej oferty firmy Rubau 

17 sierpnia 2017 r. podpisanie umowy

16 maja 2019 r. odstąpienie od umowy przez GDDKiA

26 lipca 2019 r. ogłoszenie przetargu na wybór nowego wykonawcy PiB

8 sierpnia 2019 r. uzyskanie decyzji ZRID

16 października 2019 r. otwarcie ofert

10 stycznia 2020 r. Minister infrastruktury zatwierdził aneks do Programu Inwestycji zwiększający wartość finansową tego projektu o 135 mln zł. Wybór najkorzystniejszej oferty firmy Polaqua (wartość ok. 457 mln zł)

 

Kolejne dwa odcinki S7 w realizacji

 

Lesznowola – Tarczyn Płn.

Wykonawca robót: IDS-BUD

2 października 2019 r. decyzja ZRID na odcinek B1 (wykonywane roboty: prace geodezyjne, wywóz drewna z wycinki, wykonywanie tymczasowych ogrodzeń, kontrola stanu oznakowania tymczasowej organizacji ruchu, przegląd środowiskowy)

30 grudnia 2019 r. decyzja ZRID na odcinek B2.

 

Tarczyn Płn. – obwodnica Grójca

Wykonawca robót: Mota-Engil

Decyzje ZRID: 13 listopada 2018r.; 21 i 27 grudnia 2018 r.; 7 stycznia 2019 r.

Wykonawca prowadzi roboty drogowe związane z rozbiórką nawierzchni, wykopami a także kontroluje stan oznakowania pionowego na terenie budowy.

 

Na południe bezkolizyjnie S7

Po wybudowaniu drogi S7 Warszawa - Grójec kierowcy zyskają nowy wyjazd z Warszawy w kierunku Krakowa. W efekcie podróżujący na południe kraju od Południowej Obwodnicy Warszawy (S2) do granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego, a w przyszłości również do Krakowa, dojadą bezkolizyjną drogą ekspresową.


/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ WYKONAWCA ODC. A

POLAQUA Spółka z o. o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno
http://www.polaqua.pl/

/ WYKONAWCA ODC. B

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie
http://www.intercor.eu

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu