POIS RP GDDKiA FS
Wtorek, 13/11/2018

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) – Odcinek C – Zadanie 4


W dniu 13.11.2018 r. Wojewoda Mazowiecki pismem Znak: WI-II.7820.1.9.2018.AC wydał Decyzję nr 44/II/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRiD) pn. "Budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca. Odcinek C: od węzła „Tarczyn Północ” (bez węzła) do początku obwodnicy Grójca w ciągu istniejącej drogi ekspresowej S-7. Zadanie 4 – Droga ekspresowa S-7 od km 28+760,71 do km 29+626,68”.

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dotyczy Odcinka C, który został podzielony na 4 Zadania, zaś decyzja Wojewody Mazowieckiego obejmuje Zadanie nr 4 o długości około 1 km. Wnioski dotyczące pozostałych 3 Zadań są obecnie rozpatrywane przez Wojewodę Mazowieckiego.

Decyzja nr 44.II.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Odcinek C - Zadanie 4


/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ WYKONAWCA ODC. A

POLAQUA Spółka z o. o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno
http://www.polaqua.pl/

/ WYKONAWCA ODC. B

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie
http://www.intercor.eu

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu