POIS RP GDDKiA FS
Czwartek, 27/12/2018

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) – Odcinek C – Zadanie 1


W dniu 27.12.2018 r. Wojewoda Mazowiecki pismem Znak: WI-II.7820.I.10.2018.AC wydał Decyzję nr 54/II/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRiD) pn. "Budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca. Odcinek C: od węzła „Tarczyn Północ” (bez węzła) do początku obwodnicy Grójca w ciągu istniejącej drogi ekspresowej S-7. Zadanie 1 – Droga ekspresowa S-7 od km 21+746,16 do km 24+003,01”.

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dotyczy Odcinka C, który został podzielony na 4 Zadania, zaś powyższa decyzja Wojewody Mazowieckiego obejmuje Zadanie nr 1 o długości około 2,3 km.


/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ WYKONAWCA ODC. A

POLAQUA Spółka z o. o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno
http://www.polaqua.pl/

/ WYKONAWCA ODC. B

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie
http://www.intercor.eu

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu