POIS RP GDDKiA FS
Poniedziałek, 14/01/2019

Czasowa Organizacja Ruchu na węźle "Lotnisko"


W dniu 14.01.2019 na węźle „Lotnisko” na drodze S2 południowej obwodnicy Warszawy została wprowadzona zmieniona, Czasowa Organizacja Ruchu. Wprowadzono ją w związku z budową drogi ekspresowej S7 od węzła „Lotnisko” do obwodnicy Grójca i przewidzianym transportem materiałów na plac budowy. Transport samochodowy na potrzeby budowy nowego odcinka drogi S7 odbywał się będzie łącznicami węzła wyłączonymi dotychczas z ruchu.                                                                                          

Poniżej szkic węzła „Lotnisko” z zaznaczonymi dojazdami na budowę i wyjazdami z budowy: 

Schemat obsługi placu budowy trasy S7 - węzeł Lotnisko


/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ WYKONAWCA ODC. A

POLAQUA Spółka z o. o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno
http://www.polaqua.pl/

/ WYKONAWCA ODC. B

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie
http://www.intercor.eu

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu