POIS RP GDDKiA FS
Czwartek, 07/03/2019

Budowa wiaduktu kolejowego WK-20 - Odcinek C


W związku z budową wiaduktu kolejowego WK-20 na działce ew. nr 101, ob. Komorniki, gm. Tarczyn, pow. Piaseczyński, woj. mazowieckie, na odcinku linii kolejowej nr 12 Skierniewice – Łuków od 07.03.2019 r. będzie zamknięty tor nr 2. Planowany czas robót na tym torze będzie trwał 3,5 miesiąca.

Nazwa obiektu: WK-20

 • Województwo: mazowieckie
 • Powiat: piaseczyński
 • Gmina: Tarczyn
 • Obręb: Komorniki
 • Nr działki kolejowej: 101
 • Typ obiektu: wiadukt kolejowy
 • Kilometraż drogi ekspresowej S7: 22+038,19 (22+029,551 wg PFU)
 • Kilometraż linii kolejowej nr 12: 50+228,47
 • Linia kolejowa w ciągu: LK 12 (Skierniewice – Pilawa)
 • Przeszkoda: droga ekspresowa S7
 • Kąt skrzyżowania z przeszkodą: 77.3°
 • Klasa obciążenia: k+2, α=1.21
 • Długość całkowita: ok 39,92 m (długość płyty pomostu w osi pomostu)
 • Szerokość całkowita: 10,90 m

Przeznaczeniem obiektu budowlanego w postaci wiaduktu kolejowego WK-20 jest wykonanie dwupoziomowego skrzyżowania linii kolejowej nr 12 z projektowaną drogą ekspresową S-7. Opracowanie wchodzi w skład projektu drogi ekspresowej S-7 na odcinku od km 21+746,16 do km 24+003,01. Nowy obiekt zaprojektowano w ciągu linii kolejowej nr 12 Skierniewice – Łuków.

Linia nr 12 jest linią pierwszorzędną, znaczenia państwowego, dwutorową, zelektryfikowaną, normalnotorową, dostosowaną do standardów unijnych i wymogów umów AGC i AGTC.

Prędkość konstrukcyjna na wspomnianym odcinku linii kolejowej wynosi V=120 km/h. Na odcinku Marków – Czachówek Zachodni, gdzie planuje się budowę obiektu prowadzony jest ruch pociągów towarowych i pasażerskich. Linia kolejowa przewidziana jest do modernizacji w ramach robót inwestycyjnych.

Sieć trakcyjna w miejscu lokalizacji obiektu charakteryzuje się parametrami C120-2C. Projektowany obiekt zlokalizowany jest w sekcji naprężenia od km 49+234 do km 50+539. Na długości projektowanego obiektu w przęśle pomiędzy podporami P1-P2 (km od 50+246,7 do km 50+227,1 linii nr 12) w km 50+234 zlokalizowane są konstrukcje wsporcze (słupy trakcyjne) sieci trakcyjnej. W miejscu projektowanego wiaduktu linia kolejowa poprowadzone jest na nasypie o wysokości ok. 3,5 m. Nasyp otoczony jest lasami i łąkami.

Prowadzenia ruchu pociągów podczas budowy wiaduktu kolejowego (WK-20) w km 50,288 linii kolejowej nr 12 Skierniewice – Łuków” będzie budowany metoda połówkową. Dla każdego z torów zostaną wybudowane osobne konstrukcje zdylatowane podłużnie.

 

FAZA 1 - zamknięcie ruchu kolejowego na torze nr 2 przy jednoczesnych krótkotrwałych wyłączeniach sieci trakcyjnej na torze nr 1

 • Demontaż sieci trakcyjnej toru nr 2
 • Demontaż nawierzchni na torze nr 2 (o długości umożliwiającej późniejsze wykonanie stref przejściowych)
 • Wbicie grodzic stalowych w międzytorzu (możliwie blisko toru nr 1)

 

FAZA 2 - zamknięty tor nr 2, ruch ciągły na torze nr 1

 • Częściowa rozbiórka nasypu kolejowego pod torem nr 2 do poziomu spodu oczepów palisady z pali CFA

 

FAZA 3 - zamknięty tor nr 2, krótkotrwałe wyłączenia sieci trakcyjnej na torze nr 1

 • Wykonanie palisad z pali CFA pod podpory obiektu pod torem nr 2
 • Wbicie grodzic stalowych pod skrzydła obiektu pod torem nr 2

 

FAZA 4 - zamknięty tor nr 2, ruch ciągły na torze nr 1

 • Wykonanie wykopu między palisadami i ściankami z grodzic do wysokości umożliwiającej późniejsze wykonanie ustroju nośnego obiektu pod torem nr 2
 • Wykonanie kotew gruntowych zabezpieczających skrzydła pierwszego obiektu

 

FAZA 5 - zamknięty tor nr 2, ruch ciągły na torze nr 1

 • Wykonanie ustroju nośnego obiektu pod torem nr 2 (oczepy wraz z płyta pomostu)

 

FAZA 6 - zamknięty tor nr 2, ruch ciągły na torze nr 1

 • Wykonanie stref przejściowych przy obiekcie pod torem nr 2
 • Ułożenie nawierzchni kolejowej toru 2
 • Montaż sieci trakcyjnej wraz z nowa konstrukcją wsporczą na obiekcie pod torem nr 2
 • Regulacja torowiska toru nr 2 w planie i wysokościowo na długości zgodnej z opracowaniem branży torowej
 • Przywrócenie ruchu pociągów po torze nr 2
 • Zamknięcie toru nr 1

 

FAZA 7 - zamknięcie ruchu kolejowego na torze nr 1 przy jednoczesnych krótkotrwałych włączeniach sieci trakcyjnej na torze nr 2

 • Demontaż sieci trakcyjnej toru nr 1
 • Demontaż nawierzchni na torze nr 1 (o długości umożliwiającej późniejsze wykonanie stref przejściowych)
 • Usunięcie ścianek szczelnych w międzytorzu na długości obiektu
 • Częściowa rozbiórka nasypu kolejowego pod torem nr 1 do poziomu spodu oczepów palisady z pali CFA
 • Wykonanie palisad z pali CFA pod podpory obiektu pod torem nr 1
 • Wbicie grodzic stalowych pod skrzydła obiektu pod torem nr 1

 

FAZA 8 - zamknięty tor nr 1, ruch ciągły na torze nr 2

 • Wykonanie wykopu między palisadami i ściankami z grodzic do wysokości umożliwiającej późniejsze wykonanie ustroju nośnego obiektu pod torem nr 1
 • Wykonanie kotew gruntowych zabezpieczających skrzydła drugiego obiektu

 

FAZA 9 - zamknięty tor nr 1, ruch ciągły na torze nr 2

 • Wykonanie ustroju nośnego obiektu pod torem nr 1 (oczepy wraz z płyta pomostu)

 

FAZA 10 - zamknięty tor nr 1, ruch ciągły na torze nr 2

 • Wykonanie stref przejściowych przy obiekcie pod torem nr 1
 • Ułożenie nawierzchni kolejowej toru 1
 • Montaż sieci trakcyjnej wraz z nowa konstrukcją wsporczą na obiekcie pod torem nr 1
 • Regulacja torowiska toru nr 1 w planie i wysokościowo na długości zgodnej z opracowaniem branży torowej
 • Przywrócenie ruchu pociągów po torze nr 1

 

FAZA 11 - ruch ciągły na torze nr 1 oraz torze nr 2

 • Pogłębianie wykopu do poziomu wymaganego do wybudowania drogi ekspresowej
 • Oczyszczenie odsłoniętej palisady z pali CFA
 • Wykonanie okładziny z płyt betonowych podpór
 • Prace wykończeniowe pod obiektem oraz w jego rejonie związane z budową drogi ekspresowej

 

Budowy obiektu rozpoczęła się 7 marca, zakończenie robót związanych z budową obiektu oraz infrastruktury kolejowej powiązanej z budowlową obiektu planowane jest po 7 miesiącach od rozpoczęcia prac.


/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ WYKONAWCA ODC. A

POLAQUA Spółka z o. o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno
http://www.polaqua.pl/

/ WYKONAWCA ODC. B

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie
http://www.intercor.eu

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu