POIS RP GDDKiA FS

Podwykonawcy

Podwykonawcy

Odcinek A

L.p.

Nazwa firmy

Rodzaj robót

Data zatwierdzenia podmiotu

1

B2 SP.Z o.o.

wykonanie i montaż łożysk elastomerowych oraz garnkowych na obiektach KP-3b, WD-3, WD-4

04.11.2020

2

Jakub Stawiarski prowadzący działanosć gosporadczą pod firmą: Jakub Stawiarski - usługi ogólnobudowlane "KUB-BUD"

wykonanie przepustów dla małych zwierząt PZM 1.1; 1.3; 1.4

16.11.2020

3

Zmechanizowane roboty ziemne MIKOP Michał Pasionek

Wykonanie zasypek oraz montaż przepustów

01.12.2020

4

Zmechanizowane roboty ziemne MIKOP Michał Pasionek

Wykonanie drenażu drogowego

14.12.2020

5

FAL-BRUK Sp. z o.o. Sp.k.

Wykonanie nawierzchni bitumicznej

31.12.2020

6

DREW BUD Jerzy Ciesielski

Wykonanie murów drobnogabarytowych wraz z robotami ziemnymi

07.01.2021

7

FREYSINNET POLSKA Sp. z o.o.

Wykonanie sprężenia konstrukcji WD-3, WD-4 oraz WD-6.1

07.01.2021

8

Firma Handlowo Usługowa Marek Bubelski

Wykonanie robót brukarskich

26.01.2021

9

TELMARK s.c. M.Kula, K.Kula

Wykonanie oświetlenia węzłów i trasy głównej

01.02.2021

10

TRAX Elektronika

Budowa urządzeń SZR

22.02.2021

11

BUDPOL Sp. z o.o.

Wykonanie nawierzchni betonowej

24.02.2021

12

MG Building Sp. z o.o. Sp.k.

Wykonanie budynków OUD bez magazynu soli

19.04.2021

13

TEHMAR ENERGETYKA I BUDOWNICTWO Teresa Maria Pietraszewska

Wykonanie przebudowy linii WN

19.04.2021

14

COLAS POLSKA SP. Z O.O.

Wykonanie nawierzchni bitumicznej

07.05.2021

15

KAMBUD Kamil Wełpa

Humusowanie z obsiewem oraz uszczelnienie rowów

24.05.2021

16

Bartłomiej Zieliński EKRAN-TECH

Dostawa i montaż ekranów akustycznych

24.05.2021

17

Infrapave Sp. z o.o.

Wykonanie ścieku trójkątnego metodą ślizgową

24.05.2021

18

TARCOPOL Sp. z o.o

Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej i nawierzchni z asfaltu lanego

05.07.2021

19

M5F Sp. z o.o.

Wykonanie magazynu soli wraz z wytwornicami na OUD

16.07.2021

20

HYDROTECC ANG Sp. z o.o

Wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonu

02.08.2021

21

DUBR Sp. z o.o.

Wykonanie oznakowania poziomego

24.08.2021

22

DWD SYSTEM Sp. z o.o.

wykonanie kanalizacji deszczowej na obiektach WD-3,KP-3b; WD-4, WD 6.1

24.08.2021

23

STAL-BUD Sp. z o.o.

Wykonanie balustrad na obiektach WS1, WS7 oraz PZM1 , PZM2

20.09.2021

24

INVEST-BUD GONERA

wykonanie robót brukarskich

13.10.2021

25

OGRODY KIJEWICZ

wykonanie nasadzeń

13.10.2021

26

SAFEROAD RRS POLSKA SP. Z o.o.

dostawa i montaż barier drogowych i mostowych

09.11.2021

27

Usługi Anna Dziurny

Wykonanie pochylni - Kładka KP-3b

19.11.2021

28

ERPLAST Sp. z o.o.

wykonanie oznakowania pionowego

09.11.2021

29

P.H.U. MRB THERM inż.. Mateusz Budziński

Wykonanie ogrodzenia budowey

31.01.2022

30

TEHMAR ENERGETYKA I BUDOWNICTWO Teresa Maria Pietraszewska

Przebudowa kolizji

16.03.2022

31

TRAMED SERWIS OPOLE SP. Z O.O.

dostawa i montaż wytwornic solanki wraz z niezbędną instalacją na OUD

05.04.2022

32

Konsbud Drewno Klejone Sp. z o.o.

wykonanie konstrukcji z drewna klejonego

23.05.2022

33

PHU AGAM Agnieszka Henrykowska

wykonanie przebudowy kanalizacji

01.07.2022

34

TELMARK

doświetlanie przejść dla pieszych

06.07.2022

35

TG PLUS Sp. z o.o.

wykonanie gazociągu średniego ciśnienia

07.07.2022

36

Lemon Group .Sp. z o.o.

wykonanie oznakowania poziomego

18.08.2022

37

COLAS POLSKA SP. Z O.O.

wykonanie mas bitumicznych

15.09.2022

38

P.U.H. ELEKTRO-LECH

Usunięcie kolizji energetycznych, teletechnicznych

10.02.2023

39

ERPLAST Sp. z o.o.

Roboty związane z oznakowaniem

22.05.2023

40

FAL-BRUK Sp. z o.o. Sp.k.

Roboty związane z wdrożeniem zmiany organizacji ruchu

22.05.2023

41

ERPLAST Sp. z o.o.

Doprowadzenie oznakowania poziomego do zgodności z wymaganiami ST w ramach programu naprawczego nr14

02.08.2023

42

PRD-M SP. Z O.O

realizacja prac polegajacych na doprowadzeniu oznakowania poziomego do zgodności z ST

24.08.2023

 

 

 

Podwykonawcy

Odcinek B

L.p.

Nazwa firmy

Rodzaj robót

Data zatwierdzenia podmiotu

1

IRBUD S.p z o.o.

w zakresie kompleksowego wykonania - Robót drogowych dł. 13+900-21+746

2021-12-09

2

PRI BUDEX sp. z.o.o.

w zakresie kompleksowego wykonania - obiektów inżynieryjnych MS-8, MD 8A, WS9, WD-9c

2021-09-20

3

Enviesa sp. z o.o. sp. k.

w zakresie kompleksowego wykonania - Robót elektroenergetycznych

2021-09-10

4

Totalbud Inwestycje Sp. z  o.o.

w zakresie kompleksowego wykonania robót drogowych

2021-09-29

5

P.P.H.U. Budmarek Tomasz REK

kompleksowego wykonania obiektów inżynieryjnych WS-17, WD-18, PZ-19, WS-19

2021-10-08

6

ART. IN ENERGY sp. z o.o.

kompleksowego wykonania przebudowy sieci Sn i nN, wykonania oświetlenia i zasilania MOP

2021-10-06

7

INKOM Sp. z o.o.

kompleksowe wykonanie pali przemieszczeniowych o 400 pod obiektami inżynieryjskimi

2021-10-13

8

ŻELBETY MATYSEK daniel matysek

wykonanie obiektów inżynieryjnych PZM P-14, PZM P-15, PZM P-16 oraz WD-16

2021-10-15

9

KRYS-INSTAL Danuta Pszczoła

kompleksowe wykonania melioracji od km 13+250 do km 21+746

2021-11-02

10

Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego - rychwalski, Gała

w zakresie kompleksoego wykonania Melioracji od km 6+950 do km 13+250

2021-11-03

11

Tadex- Pol Park Technologiczny

prace pomocnicze i okołobudowlane

2021-12-17

12

PK-O Grek Dawid Greczek

kompleksowe wykonanie przepustów żelbetowych i przepustów HDPE oraz kanalizacji deszczowej Etap I

2021-12-28

13

AF-KONSTRUKCJE, Filipowicz Andrzej

Kompleksowe wykonanie: obiektów inżynieryjnych: PZM P-8, PZM P-12, WD-13, WS-14, WD-15, PZ-15

2021-12-28

14

PPU WOD-MAR, Tomasz Markowski

W zakresie kompleksowego wykonania: przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

2022-01-14

15

GOKA Sylwester Parol

Kompleksowe wykonanie: Przebudowy infrastruktury telekomunikacujnej ORANGE

2022-01-19

16

Zakład Instalacyjno-Budowlany Jan Ratajczyk

Kopleksowe wykonanie  III etapu kanalizacji deszczowej

2022-01-26

17

Związek Spółek Wodnych w Piasecznie

Kompleksowe wykonanie rowów i cieków melioracyjnych

2022-02-01

18

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne "IMB - PODBESKIDZIE " Sp. z o.o.

Kompleksowe wykonanie obiektów inżynieryjnych

2022-02-21

19

Bruk Max Maciej Brzozowski

wykonanie umocnień zbiorników retencyjnych wraz z drogami dojazdowymi

2022-03-29

20

K&J Józef Jażdżyk

wykonanie zasypek inżynierskich oraz murów oporowych.

2022-04-06

21

KELO Aleksander Urbaniak

wykonanie przepustów

2022-04-14

22

INSTAL Sp. z o.o.

wykoanie sieci gazowej

2022-04-14

23

HYDROMAX Andrzej i Jakub Nispodziany

wykonanie izolacji chodników, schodów, dylatacji pomiędzy deską gzymsową i krawęznikiem

2022-04-19

24

INFRAPAVE Sp. z o.o.

wykonanie ścieku trójkątnego

2022-05-12

25

ZBROPOL Leopold Kwapisz

Montaż koszy zbrojeniowych pali ekranów

2022-06-27

26

TARCOPOL Sp. z o. o.

wykonanie : warstwy wiążącej z zakupem asfaltu lanego , wykonanie przeciw spadków z zakupem asfaltu lanego

2022-06-27

27

Tankchem Skrzela Ryszard

wykonanie ścieku trójkątnego metodą betonowania ślizgowego oraz zabudowy wpustu

2022-06-30

28

Chrobok Sp. z o.o.

wykonanie zbiorników retencyjnych ZB-35 oraz ZB-36

2022-07-06

29

Stalprodukt S.A

dostawa i montaż barier ochronnych

2022-07-08

30

BBR Polska Sp. z o.o.

w zakresie robót budowlanych obejmujących prace spężające dla obiektów WD-16, WD-18

2022-07-11

31

PORR S.A

Roboty asfaltowo- bitumiczne

2022-07-15

32

CONSULTORIA Justyna Kuceł

wykonanie brukarski ( umcnienie skarp, rowów, ścieków, nawierzchnia z kostki betonowej)

2022-07-27

33

HYDRO-ODWIERT Dariusz Małecki

odwodnienie zbiorników ZB35 i Zb36

2022-08-16

34

IZOMOST Michał Fila

wykonanie izolacji termozgrzewalnej

2022-08-22

35

DWD System Sp. z o.o.

dostawa i montaż systemu odwodnienia

2022-08-25

36

Meliorex Sp. z o. o.

Wykonanie drenaży odwadniających (jodełka) w km 17+680 - 18+160 wraz z odpływem do zbiornika 35 i 36 zgodnie z KNA nr 80

2022-08-30

37

Viadukt Sp. z o.o.

wykonanie przepustu PZM+P-12

2022-09-19

38

Marek Mackiewicz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

wykonanie, dostarczenie i montaż zbiorników ZB35 i ZB36

2022-09-26

39

Hydrogrupa Sp. z o.o.

Wykonanie przesłony bentonitowej

2022-10-07

40

VA-VA TSL Sp. z o.o.

montaz ekranów akustycznych

2022-10-10

41

MK STELLA Konrad Marek

montaż systemów barier ochronnych

2022-11-07

42

YUNEX Sp. z o.o.

wykonanie fundamentów konstrukcji wsporczych dla urządzeń SZR

2022-11-14

43

Zakład ziemno budowlany Jakub Iwan

Wykonanie zbiorników retencyjnych ZB35, ZB36, ZB39 ZB40 oraz ZB22

2022-11-15

44

ANTEX II Sp. zo.o.

prace ziemne

2022-11-18

45

ECOL-UNION

Dostarczenie i montaż pompowni

2022-12-02

46

Saferoad Grawil Sp. z o. o.

Wykonanie oznakowania poziomego

2022-12-02

47

FORGE Sp. z o.o.

Wykonanie kanału technologicznego

2022-12-02

48

PBI PEBIS Sp. z o.o.

Wykonanie fragmentu kanalizacji deszczowej

2022-12-19

49

STRABAG Sp. z o.o.

Roboty niezbędne do uzyskania przejezdności TG w zakredsie wykonania warstw bitumicznych Zad.1 Zad.2

2022-12-29

50

Giera Znaki Drogowe Sp.j

Kompleksowe wykonanie oznakowania pionowego

2023-01-05

51

P.U. IRTECH Koronka Ireneusz

Montaż zbiorników pompowni oraz osadników i wykonanie kanału kanalizacji deszczowej 13D Sekcji 1.

2023-01-13

52

K&K PRO Sp. zo.o.

Roboty melioracyjne w zakresie przebudowy i umocnienia rzeki Tarczynki oraz cieku wodnego pod nazwą Dopływ spod Kotorydza

2023-01-18

53

P.H.U. M-R-B Therm

Wykonanie montażu ogrodzenia drogowego

2023-03-24

54

Saferoad RRS Polska Sp. z o.o.

dostawa wraz z montażem osłon energochłonnych

2023-04-12

55

Totalbud Inwestycje Sp. z o.o.

Wykonanie wykopu między palami jetgrouting pod zbiornik ZB-24

2023-05-22

56

PUH Elektro-Lech Łukasz Grzegorz Misiejuk

podniesienie złączy kablowych

2023-07-27

57

ANTEX II Sp. zo.o.

wykonanie prac ziemnych i drogowych na MOP

2023-08-04

58

Saferoad Grawil Sp. z o. o.
wykonanie oznakowania poziomego docelowego2023-09-25

59

BATISTROY Group Sp. z o.o.
kompleksowe wykonaniu budynków MOP Wschód i MOP Zachód
2023-09-22

60

P.H.U.B. Piotr Pawlica
umocnienie poboczy
2023-09-22

61

Saferoad Grawil Sp. z o. o.
wykonanie oznakowania poziomego - odcinki testowe
2023-11-13

62

MELHARD Vasyl Melychyn
wykonanie prac brukarskich2023-11-14

63

FO-TECH Sp z o.o.wybudowanie infrastruktury światłowodowej na potrzebę Systemu Zarządzania Ruchem 2024-02-22

64

Egoe Sp. z o.o.wykonanie zadaszeń na MOP2024-03-04

65

PRI DIAG-MOST Sp. z o.o.wykonanie obiektów inżynieryjnych WD-2.1, WD-2.2, MD-3, MD-1.1, MD-1.22024-04-08

66

HYDROTECC ANG Sp. z o.o.
wykonanie nawierzchni z żywicy na kruszywie boksytowym 
13.05.2024

 

 

Podwykonawcy

Odcinek C

L.p.

Nazwa firmy

Rodzaj robót

Data zatwierdzenia podmiotu

1

LACH TOMASZ F.H.U.TOMEX

Wykonanie robót rozbiórkowych

14.01.2019

2

Keller Polska Sp.z o.o.

Wykonanie wzmocnienia podłoża obiektów WD24, WD25,WD26a, Wd28, WK20, WS22, WD30

04.04.2019

3

PPI CHROBOK S.A.

Wykonaniw ściane szczelnych tymczasowych i traconych

23.04.2019

4

WOD-MAR Tomasz Markowski

Wykonanie przebudowy kolizji wod-kan - wg dokumentacji projektowej

02.04.2019

5

STANGL TECHNIK POLSKA Sp. z o.o.

Wykonanie przebudowy kolizji niskiego i średniego napięcia oraz wykonanie przyłączy elektrycznych nni przyłączy do elementów SZR

05.04.2019

6

INVESTGAS Sp. z o.o.

Kompleksowe wykonanie przebudowy sieci gazowej średniego i wysokiego ciśnienia

08.04.2019

7

BBR Polska Sp. z o.o.

sprężanie obiektów mostowych WK-20, WD-21, WD-24, WD-25, WD-26a, WD-28, KP-29

15.05.2019

8

NTS INFRASTRUKTURA Sp. z o.o.

Wykonanie stablilizacji ulepszonego podłoża, warstw nasypu i podbudów

08.04.2019

9

ZBT Sp z o.o.

Wykonanie kompeksowej przebudowy kolizji teletechnicznych

10.04.2019

10

HOSTER Sp. z o.o.

Wykonanie przewiertów

16.05.2019

11

POLMEX Paweł Pancerz

Kompleksowe roboty żelbetowe na obiekcie WS-22

14.06.2019

12

P2P Sp z o.o., Sp. k.

Kompleksowe wykonanie robót żelbetowych na obiekcie WK-20

14.06.2019

13

B2 Sp z.o.o.

Dostawa i montaż łożysk na obiektach WD21, WD24, WD25, WD26a, WD28

05.07.2019

14

BUDPOL Sp. z o.o.

Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym oraz nawierzchni z betonu cementowego wraz z dostarczeniem wszelkich materiałów

08.07.2019

15

P2P Sp z o.o.

Wykonanie kompleksowych robót żelbetowych na obiecie WD-21, WD-24, WD-25

29.07.2019

16

BUDOSPRZĘT KRAKÓW Sp. z o.o.

Wykonanie stablilizacji ulepszonego podłoża, warstw nasypu i podbudów

19.08.2019

17

MARKUS Marek Antkowiak

wykonanie kanalizacji deszczowej i drenażu podłużnego w pasie rozdziału trasy S7

23.08.2019

18

Luiza Baran HYDROMOST

Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej

23.10.2019

19

Łuków Bud Zdzisław Łukowski

Wykonanie murów oporowych z gruntu zbrojonego

24.10.2019

20

Interviatech Sp. z o.o.

Wykonanie warstwy wiążącej na obiektach inżynierskich

14.02.2020

21

STANGL TECHNIK POLSKA Sp. z o.o.

Wykonanie oświetlenia drogowego

24.02.2020

22

DECCO-BRUK Mateusz Lipa

Wykonanie robót brukarskich

09.03.2020

23

B2 Sp z.o.o.

Dostawa i montaż dylatacji modułowych na obiektach WD21, WD24, WD25, WD26a, WD28, KP-29

09.03.2020

24

4 Work Group Sp. z o.o.

Wykonanie robót żelbetowych na obiekcie MO-30A i MO-30B

11.03.2020

25

KRAK-INŻ. Sp. z o.o.

Wykonanie odwodnienia obiektów mostowych oraz nawierzchni z żywic

07.05.2020

26

WOD-MAR Tomasz Markowski

Wykonanie zbiorników retencyjnych

16.06.2020

27

ZieleńKwadrat Bartłomiej Dudek

Wykonanie nasadzeń zieleni

22.06.2020

28

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Władysław Jamroż

Wykonanie obsiewu i humuswania

22.06.2020

29

STAL-BUD Sp. z o.o.

Prefabrykacja, dostawa i montaż balustrad

26.06.2020

30

Saferoad Grawil Sp.z o.o.

Wykonanie oznakowania poziomego

06.07.2020

31

REKMA Sp. z o.o.

Wykonanie uszczelnienia ścieku przykrawężnikowego

20.07.2020

32

STANGL TECHNIK POLSKA Sp. z o.o.

Wykonanie kanału technologicznego

27.07.2020

33

ERPLAST Sp. z o.o.

Wykonanie balustrad zabezpieczających U-11a

03.08.2020

34

Safeorad RRS Polska Sp. z o.o.

Dostawa i montaż systemów barier ochronnych stalowych

21.08.2020

35

MR-CAT Sp. z o.o.

Dostawa i montaż ekranów akustycznych z wyjątkiem wypełnień

31.08.2020

36

P.H.U. M-R-B THERM inż.. Mateusz Budziński

Wykonanie ogrodzenia trasy i zbiorników retencyjnych

22.10.2020

37

GZD Sp. z o.o. Sp. k.

wykonanie oznakowania pionowego

09.11.2020

38

Hydrotecc - Ang Sp. z o.o

wykonanie hydrofobizacji bezbarwnej i zabezpieczenie powierzchni betonowych powłokami malarskimi - odpornymi na chlorki

24.11.2020

39

P.H.U. Martel Krzysztof Piotrowski

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego grodzic stalowych

14.12.2020

40

TIOMAN Sp. z o.o.

Wykonanie i integracja Systemu Zarządzania Ruchem wraz z projektami technologicznymi dla SZR i konstrukcji wsporczych oraz dostawą i kompletnaistalacja kabli światłowodowych na potzreby SZR

26.07.2021

41

FUH ROWTERN Nogal Robert

Wykonanie koszenia skarp i terenów płaskich

25.08.2021


 

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ WYKONAWCA ODC. A

POLAQUA Spółka z o. o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno
http://www.polaqua.pl/

/ WYKONAWCA ODC. B

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie
http://www.intercor.eu

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu